Підручник Українська мова 8 клас - О.В. Заболотний - Генеза - 2016 рік

Синтаксис. Пунктуація

Словосполучення і речення. Головні та другорядні члени речення

§ 12. ДОДАТОК

Про те, які додатки є прямими, а які - непрямими, та форми їх вираження

ПРИГАДАЙМО. Який відмінок називають прямим, а які - непрямими?

118

Зіставте речення. У якій колонці виділені додатки означають предмети, на які безпосередньо спрямована дія, а в якій - предмети, на які дія безпосередньо не спрямована, а лише певною мірою стосується їх? Зробіть висновок, чим додатки першої групи відрізняються від додатків другої групи.

1. Смаглява ніч в колисці гір гойдала місяця малого (Д. Павличко).

2. Кличуть нас у мандри океани… (В. Симоненко).

3. Красива осінь вишиває клени червоним, жовтим, срібним, золотим (Л. Костенко).

1. Високе небо грається струмком (М. Боровко).

2. Десь грає ніч на скрипці самоти (Л. Костенко).

3. Я натомився від екзотики, від хитро вигаданих слів (М. Рильський).

Особливості додатків

Додаток — це другорядний член речення, що означає предмет, на який спрямована дія або щодо якого ця дія відбувається. Додатки відповідають на питання непрямих відмінків: кого? чого? кому? чому? кого? що? ким? чим? на кому? на чому?

Додаток виражено найчастіше іменником, займенником або іншою частиною мови в значенні іменника. НАПРИКЛАД: 1. З усіх-усюд мені Вітчизну видно (В. Сингаївський). 2. Три явори посадила сестра при дорозі (Т. Шевченко). 3. Сміливого і куля не бере (Нар. творчість).

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Додаток може бути виражений неозначеною формою дієслова (інфінітивом). НАПРИКЛАД: 1. Я так люблю (що?) сіяти (О. Довженко). 2. А дай (що?) жити, серцем жити і людей любити (Т. Шевченко).

Види додатків

Додатки, крім тих, що виражаються неозначеною формою дієслова, поділяємо на прямі й непрямі.

Форма родового відмінка

Прямий додаток можемо виражати й формою родового відмінка в таких випадках:

• якщо перед дієсловом-присудком є заперечна частка не: не підвів очей; не повернув голови;

• якщо дія переходить не на весь предмет, а на його частину: насипали борщу, купив хліба.

119

І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Обґрунтуйте їх уживання.

1. Осінь кленам фарбувала крони прикрашала їм багрянцем скроні (В. Раєвський). 2. Вітер прозорий мене вогким торкає крилом (М. Рильський). 3. І літо гостинне кладе на долоні пучечки достиглих солодких суниць (В. Скомаровський). 4. Жалкує юний вересень за літом за різнотрав’ям і за різноцвітом за вранішньою теплою росою і соняшників щедрою красою… (Є. Черняк). 5. Натягне дощ свої осінні струни торкне ті струни пальчиком верба (Л. Костенко). 6. Дерева цілий день вимітали небо своїми зеленими мітлами і надвечір з-за хмар таки виглянуло сонце (В. Симоненко).

ІІ. Підкресліть додатки. Визначте, що вони означають, від якого члена речення залежать, у якій формі виражені.

120

І. Прочитайте текст. Визначте засоби зв'язку речень у ньому та мікротеми.

ДИВНИЙ ВИТВІР МИСТЕЦТВА

Трагічна доля випала картині Архипа Івановича Куїнджі «Місячна ніч». Полотно не стало окрасою експозицій музеїв, бо вже під час створення було приречене на смерть. Під час його створення художник застосував цинкові фарби в такій концентрації, що мала призвести до цілковитого потемніння. Досягши нечуваного ефекту у відтворенні місячного світла, Куїнджі чудово розумів, що милуватися його картиною випаде не багатьом поколінням.

Через кілька років полотно почало поволі чорніти. Якийсь час воно ще виставлялося в експозиції Київського музею російського мистецтва, але потім, щоб хоч трохи продовжити йому життя, працівники музею перенесли картину в напівтемні кімнати запасника, куди не проникало руйнівне для неї сонячне світло. Але навіть утративши свій первісний вигляд, «Місячна ніч» захоплювала, ведучи в дивовижний світ неповторної краси ночі. Здавалося, що перед тобою справжня річка, залита місячним сяйвом, а навколо дрімають заколисані спокоєм береги (За В. Туркевичем).

А. Куїнджі. Місячна ніч

II. Знайдіть у тексті словосполучення з додатками та запишіть їх у дві колонки: а) з прямим додатком; б) з непрямим додатком.

III. Розгляньте репродукцію картини А. Куїнджі «Місячна ніч». Що ви можете сказати про її кольорову гаму? Які кольори переважають на полотні? За виписаними словосполученнями усно перекажіть прочитане, доповнивши його невеликим описом (2-3 речення) картини «Місячна ніч».

121

Із поданими дієсловами в неозначеній формі складіть і запишіть речення так, щоб ці слова були додатками.

Вирушати, говорити, написати, відпочити.

122

І. Спишіть речення. Знайдіть дієслова в неозначеній формі та підкресліть їх як члени речення. Надпишіть питання, на які відповідають ці члени речення.

1. Трохи одпочити дозволено бідолахам та води напитись (Т. Шевченко). 2. Робітники вирішили затриматися (О. Квітневий). 3. Я тобі наказую мовчати, з коня я не зійду… (Ю. Яновський). 4. Жити чесно, трудитись для людей учили його і вдома, і в школі (Д. Бедзик). 5. Капітан хворіє, просить зайти (О. Гончар). 6. Любить людей мене навчила мати (В. Симоненко).

ІІ. Виконайте письмовий синтаксичний розбір двох речень (на вибір).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити