Підручник Українська мова 8 клас - О.В. Заболотний - Генеза - 2016 рік

Синтаксис. Пунктуація

Односкладне речення. Повне та неповне речення

Мово! Течеш вічно й вільно, як Ріка.

«Тече вода в синє море, та не витікає…»,

а на ній човни золотії звуків, слів мови -

«із сивої давнини причалюють човни золотії»…

Павло Загребельний

Ви знатимете.:

• види односкладних речень;

• особливості неповних речень.

Ви вмітимете:

• виділяти односкладні й неповні речення з-поміж інших видів речень;

• визначати види односкладних речень;

• оцінювати роль односкладних і неповних речень у текстах різних стилів;

• конструювати односкладні і неповні речення та правильно використовувати їх у власному мовленні;

• ставити правильно тире в неповних реченнях.

§ 16. ОДНОСКЛАДНІ РЕЧЕННЯ

Про те, чим односкладні речення відрізняються від двоскладних, види односкладних речень та роль їх у мовленні

ПРИГАДАЙМО. Із чого складається граматична основа речення?

152

Зіставте речення правої та лівої колонок. Визначте, у реченнях якої групи граматична основа складається з одного головного члена. Чи зрозумілий зміст цих речень? Чи можна відновити в них другий головний член? Зробіть висновок про особливості односкладних речень.

1. Я люблю тишу.

1. Люблю тишу.

2. Пахнуть трави.

2. Пахне травами.

3. Світить яскраве сонце.

3. Яскраве сонце.

Односкладні речення

Односкладним називають речення, граматична основа якого складається з одного головного члена. Другий головний член односкладному реченню не потрібний, оскільки зміст речення і так зрозумілий. НАПРИКЛАД: Отак пролечу сніжком над долиною (А. Малишко).

Структура

До структури цього речення можна легко ввести підмет я, але потреби в цьому немає, бо дієслово пролечу вказує, що дія приписується саме 1-й особі однини (я пролечу).

Односкладні речення, як і двоскладні, можуть бути поширеними й непоширеними, а також частинами складного речення. НАПРИКЛАД:

Роль у мовленні

Односкладні речення урізноманітнюють і збагачують мовлення. Ними можна передати думки, почуття, відтінки, які неможливо передати двоскладними реченнями.

Головний член односкладного речення не можна називати підметом або присудком. Адже підмет і присудок взаємопов'язані (не можуть існувати один без одного), а в односкладному реченні є лише один головний член, який суміщає в собі функції і підмета, і присудка. Тому правильно казати так: односкладне речення з головним членом у формі підмета (присудка).

153

I. Прочитайте односкладні речення та визначте граматичні основи. У яких реченнях головний член у формі підмета, а в яких - у формі присудка? Які з речень поширені, а які - непоширені?

1. Люблю нести з криниці воду і не розхлюпати ні краплі (А. Камінчук). 2. Далекі стрічі вечорові. Росисті сутінки розлук (П. Василенко). 3. Навчи мене премудрості, навчи, моя сувора і ласкава Музо… (Марія Влад). 4. На небі зоріло (К. Гриневичева). 5. Багато зірочок блискучих розсипано по небесах (Л. Глібов). 6. Зимовий вечір. Тиша (Я. Тичина). 7. Ніч. Тиша. Біле, біле поле (В. Сосюра).

ІІ. Доведіть, що у вправі всі речення односкладні.

154

І. Прочитайте текст, знайдіть у ньому односкладні речення. Простежте, які з них допомагають уникнути зайвого повтору, а які - створюють лаконічність і динамізм розповіді.

ВЕРЕС І БДЖОЛИ

Йду до лісу. Цвітіння вересу вчуваю в усьому: в ароматі повітря, у подиху леготу, у барвах неба. Верес. На піщаних ґрунтах, там, де не цвіте жодна квітка…

Там владарює верес. Од його фіолетового цвітіння не сховатися ніде: ні в затінку дерева, ні на узліссі, ні в гущавині. Його маленькі ліхтарики мов просвердлюють тобі душу, входять у єство, у свідомість.

Гейзери цвіту. Фонтани холоднувато- гарячого багаття. Каскади райдужного сяйва.

Дикі бджоли пораються на відділених ділянках, у глибинах, у пущах і нетрищах, запасаючись нектаром на зимівлю, а свійські літунки господарюють на околицях, беруть взяток* похапцем, поспішають… Незабаром задощить. Затуманить. Загрозує… І тоді вже верес буде бляклий, сірий, нудний (За А. Камінчуком).

П. Шелудько. Полудень

II. Випишіть односкладні речення, підкресліть у них усі члени речення.

III. За виписаними односкладними реченнями усно перекажіть прочитане. Уведіть у переказ невеликий опис лісу (2-3 речення).

155

ДВА - ЧОТИРИ - УСІ РАЗОМ. Визначте, які два речення з поданих є односкладними. Доведіть свою думку.

1. Іще земля не хоче холодів.

2. Ще не всі розв’язано рівняння у цім світі.

3. Слова збираю у разки думок щоденно.

4. Цей липень справді тільки мій (О. Довгоп’ят).

156

І. Спишіть складні речення, розкриваючи дужки. Підкресліть граматичні основи. Визначте односкладні речення, які є частинами складних (надпишіть над ними скорочено - односкл.).

1. Уже йшлося до весілля, коли раптом ро(з,с)почалася війна (С. Музиченко). 2. Снігами землю зам(е,и)ло, яріли ще морозів жала (А. Луценко). 3. Держава створюється задля того, що(б) жити щас(т)ливо (Арістотель). 4. Поглянь: вуалі (біло)сніжні смагляві вишні надягли (Д. Іванов). 5. Сумно і смутно людині, коли висихає і сліпне уява… (О. Довженко). 6. Йду по тонкому пам’яті льоду - і під ногами кришаться кр(е,и)жини (М. Ільницький).

* Взя́ток - збирання нектару і квіткового пилку бджолиною сім’єю за певний час (день, сезон).

ІІ. Виділене слово запишіть фонетичною транскрипцією.

157

Замініть усно двоскладні речення синонімічними односкладними й навпаки. Простежте, як при цьому змінюється характер розповіді.

1. Птахи весело співають у затишному лісі (О. Квітневий). 2. Чую, земле, твоє дихання, розумію твій тихий сум (В. Симоненко). 3. Улітку я люблю мандрувати гірськими стежками (О. Квітневий). 4. Крізь туманову пелену видно зелено-чорний ліс (Д. Прилюк). 5. Йому захотілося малювати (Є. Товстуха).

Види речень

Залежно від значення та способу вираження головного члена односкладні речення поділяють на види.

158

Розгляньте таблицю. Користуючись нею, розкажіть про значення головного члена різних видів односкладних речень, обґрунтуйте наведені приклади. Визначте, якими частинами мови виражено головні члени речення в прикладах.

Види речень

Значення головного члена речення

Приклади

Означено-особове

Головний член речення означає дію, яку виконує конкретна особа (я, ти, ми, ви)

Будем на осінь добрі й багаті (І. Жиленко).

Неозначено-особове

Головний член речення означає дію, яку виконують невизначені особи (вони)

Нас зустрічають хлібом-сіллю (Леся Українка).

Узагальнено-особове

Головний член речення означає дію, яка стосується будь-якої особи

Друга пізнають у біді (Нар. творчість).

Безособове

Головний член речення означає дію, яка не має виконавця

А в теплій хаті пахне свіжим хлібом (О. Пахльовська).

Називне

Головний член речення стверджує наявність предметів чи явищ

Чудесна київська осінь (Остап Вишня).

159

І. Виберіть і спишіть односкладні речення, підкресліть головні члени відповідно до їхньої синтаксичної ролі.

1. Науки не носити за плечима (Нар. творчість). 2. На сизих луках скошено траву (М. Рильський). 3. Щасливий сміх голосно забринів на всю квартиру (С. Музиченко). 4. Стою увесь блакиттю оповитий (М. Боровко). 5. Кожен ніжний рух сердечний в пісню срібну переллю (Олександр Олесь). 6. Вечірня кімната. Розчинені вікна. Весна (І. Жиленко). 7. Щасливі щастя не шукають (Нар. творчість). 8. Повітря - мов настояний женьшень (Н. Гнатюк).

II. Обґрунтуйте використання тире в останньому реченні.

III. Надпишіть частини мови над словами першого й другого речень.

ІЗ ГЛИБИН МОВОЗНАВСТВА

Те значення, яке у двоскладному реченні передається двома головними членами - підметом і присудком, в односкладному реченні зосереджується в одному головному члені. Головний член односкладного речення називає предмет або явище і разом з тим стверджує його наявність, характеризує дію в її зв'язку з предметом, указує на відношення до дійсності. ПОРІВНЯЙМО: Я люблю музику. - Люблю музику.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити