Підручник Українська мова 8 клас - О.В. Заболотний - Генеза - 2016 рік

Синтаксис. Пунктуація

Односкладне речення. Повне та неповне речення

§ 18. БЕЗОСОБОВІ РЕЧЕННЯ

Про те, яке значення мають безособові речення, про їхні стилістичні особливості та способи вираження головних членів речення

ПРИГАДАЙМО. 1. Які дієслова належать до безособових? 2. Яку форму дієслова називають неозначеною?

178

Прочитайте безособові речення. Чи мислиться в них дійова особа? У якому реченні головний член виражено: а) прислівником; б) дієслівною формою на -но, -то; в) неозначеною формою дієслова; г) безособовим дієсловом? Зробіть висновок про особливості безособових речень.

1. Тепло ведмежатам у засніженому снігом барлозі (І. Соколов-Микитов). 2. Серед лісу ставок прикрашено очеретом (Остап Вишня). 3. Словами серденька не одурити (Леся Українка). 4. Заморосило осінь у сльозу (Л. Костенко).

Безособові

Безособовими називають односкладні речення, головний член яких називає дію або стан, які не мають виконавця чи носія або реалізуються незалежно від них. НАПРИКЛАД: 1. Аж морозом сипнуло поза спиною (Панас Мирний). 2. Як весело було нам усім у ту мить (А. Яніта).

СПОСОБИ ВИРАЖЕННЯ ГОЛОВНОГО ЧЛЕНА В БЕЗОСОБОВИХ РЕЧЕННЯХ

Спосіб вираження

Приклад

Значення

Безособове дієслово

Мені не спиться.

Уже світає.

Стан людини,

природи,

світу

Особове дієслово в безособовому значенні

У лісі пахне грибами.

Прислівник (з допоміжним дієсловом або без нього)

На вулиці було темно.

Йому страшно.

Дієслівна форма на -но, -то

На лузі траву скошено.

Неозначена форма дієслова (можливо в поєднанні з прислівником чи присудковими словами треба, можна, час, слід, жаль)

Можна побачити все.

Бажання,

можливість,

неможливість

тощо

Слова нема, не було, не буде, при яких є додатки в родовому відмінку

У мене немає часу.

Відсутність кого- або чого-небудь

Роль у мовленні

Безособові речення здебільшого вживають у художньому й розмовному стилях. Ці речення використовують для виділення дії та її наслідків.

Синтаксичні синоніми

Іноді односкладні безособові речення виступають синтаксичними синонімами до двоскладних. Це дає змогу урізноманітнити мовлення, а також найточніше висловити певну думку. На відміну від двоскладних речень, у безособових дія і стан подаються як незалежні від виконавця, тобто відриваються від нього. ПОРІВНЯЙМО:

Двоскладні

Односкладні

Я хочу спати.

Мені хочеться спати.

Сніг замів дорогу.

Пахли трави.

Трава вже скошена.

Дорогу замело снігом.

Пахло травами.

Траву вже скошено.

Слід відрізняти безособові речення з головним членом, вираженим сполученням прислівника та інфінітива, від двоскладних. ПОРІВНЯЙМО:

Двоскладне

Односкладне

Під гору бігти важко.

Під гору важко бігти.

179

І. Прочитайте безособові речення. Визначте спосіб вираження виділених головних членів.

1. Тієї ж миті потемніло в очах (С. Музиченко). 2. Пахло в повітрі торішнім листом і терпкими бруньками (Р. Іванченко). 3. Нема на світі України, немає другого Дніпра (Т. Шевченко). 4. Не можна затуляти сучасним життям життя тисячоліть (М. Семенко). 5. І справді гарно було на ниві (Л. Костенко). 6. Опівдні зробилося зовсім тепло (Гр. Тютюнник). 7. А слова дружнього за гроші не купити (М. Рильський). 8. Весело й шумливо на вигоні за шахтарською слобідкою (С. Черкасенко). 9. Не співалось тієї весни Настусі веснянок (Ю. Збанацький).

ІІ. Розподіліть усно речення на групи за значенням: а) повідомлення про стан людини; б) повідомлення про стан природи; в) відсутність кого- або чого-небудь; г) бажання, можливість, неможливість.

180

І. Прочитайте текст, визначте стиль мовлення. Розкажіть, яку картину вдалося змалювати автору, які відчуття й запахи передати.

У ЛІСІ

Часто доводилося мені з дідусем ходити в ліс шукати лікарські трави. Ось і цього разу встали ми дуже рано. На небі ще блідо мерехтіли зірки. Гостро віяло ранковою прохолодою. До лісу було далеченько. Коли дібралися туди, перші промені сонця вже лагідно лоскотали мені лице своїм теплом. Приємно було від того на серці, і воно промінилося радістю. І ноги не боліли, і втоми в тілі не було…

Дідусь сів на пахучі трави, розв’язав полотняну торбину зі сніданком. Приємно запахло ще й салом, часником і свіжими плескачами. Ми гарно поснідали, бо на свіжім повітрі апетит, як дід каже, вовчий. Потім дідусь підвівся, глянув на небо, сказав:

- Після обіду, онучку, буде злива.

Як він знав, що буде злива? Хтозна. Та коли вже казав, то все збувалося (Л. Павленко).

І. Кисіль. Лісова річка

II. Випишіть із тексту безособові речення, підкресліть у них головні члени. Яка роль безособових речень у реалізації авторського задуму?

III. Усно перекажіть прочитане, використовуючи виписані речення.

181

Замініть неозначено-особові речення безособовими. Простежте, як змінився характер розповіді.

ЗРАЗОК. На свято міста запросили відомих виконавців. - На свято міста запрошено відомих виконавців.

1. Дітям дозволили купатися в басейні. 2. Ловити рибу в Дніпрі біля Києва заборонили. 3. У виступі згадали про переможців конкурсу. 4. Дихали вільно, на повні груди.

182

І. Спишіть речення. Підкресліть усі члени речення, визначте, чим виражені головні члени. Доведіть, що з поданих речень одне двоскладне, а інші - односкладні безособові.

1. Із сухого дерева вогонь добре класти (Нар. творчість). 2. Довкола було тихо й безлюдно (О. Гончар). 3. В соняшнику справді трудно впізнати сонце (Леся Українка). 4. Вік звікувати - не в гостях побувати (Нар. творчість). 5. Ні твоїх снів, ні твоїх дум нам не забути, рідний краю (Б. Лепкий). 6. А від городу потягнуло кропом (І. Жиленко). 7. Нема ліку чудесам твоїм, моє місто (В. Земляк).

ІІ. Випишіть усі словосполучення з першого речення, позначте головні слова.

183

Замініть усно двоскладні речення синонімічними безособовими. Простежте, як змінився характер висловленої думки. Які зміни сталися в системі членів речення?

ЗРАЗОК. У хаті пахне хліб. - У хаті пахне хлібом.

1. Сонце залило галявину. 2. На подвір’ї запахла скошена трава. 3. Від річки війнула прохолода. 4. Безперервні осінні дощі розмили дорогу. 5. Я хочу дочекатися ранку. 6. Настала рання весна. 7. Стан хворого погіршав. 8. Перші кроки робляться важко. 9. Археологи знайшли залишки давнього поселення.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Безособові речення не можна переробити на двоскладні без зміни змісту. ПОРІВНЯЙМО: 1. Я працюю. (Констатація факту). 2. Мені працюється. (Указується на потяг до роботи, який охоплює того, хто говорить).

І ТАКЕ БУВАЄ

Дідусь, який працював нічним сторожем, повернувся вранці додому.

- Як пройшло чергування? - запитали в нього онуки Світлана та Олег.

- Цього разу всю ніч не спалося, - відповів дідусь.

- О, тобі, напевне, було дуже важко нести чергування… - поспівчувала Світлана. - Усю ніч не спав…

- І зовсім не важко, - заперечив Олег, - адже…

Продовжте репліку Олега. У чому полягає мовна суть подібних непорозумінь?

184

ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Виберіть з поданих дієслів два та запропонуйте однокласнику (однокласниці) скласти з кожним із них двоскладне й безособове речення.

Темніє, пахне, віє, бажати, віриться, думати, чекати, вірити, відчувається.

185

Складіть і запишіть два складні речення, частинами яких були б односкладні безособові. Підкресліть граматичні основи.

186

І. Спишіть речення і запишіть біля кожного з них характеристику (односкладне чи двоскладне, вид односкладного). Підкресліть граматичні основи.

1. Як мені хотілося словами осені пейзажі змалювать (О. Довгоп’ят). 2. У малесенькій тісній халупці було вогко і трохи душно (Іван Багряний). 3. Археологами було знайдено на острові рештки козацьких доменних печей (О. Гончар). 4. Світає. Тане морок в небосхилі (М. Сингаївський). 5. Йдуть стрільці. Завіяло дороги. Біле сонце деренчить, мов жерсть (Р. Лубківський). 6. А робота не жде. Її треба робить (Л. Костенко).

ІІ. Визначте частини мови в третьому реченні.

ІЗ ГЛИБИН МОВОЗНАВСТВА

Хоча особа, яка виконує дію, в означено-особових, неозначено-особових та узагальнено-особових реченнях не називається, але все ж вона мислиться (означено, неозначено чи узагальнено). Саме це об'єднує зазначені односкладні речення та відрізняє їх від безособових. Адже в безособових реченнях дія не має виконавця чи носія або реалізується незалежно від нього. Окрім цього, форми вираження головного члена в безособових реченнях різноманітніші, ніж в особових реченнях.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити