Підручник Українська мова 8 клас - О.В. Заболотний - Генеза - 2016 рік

Синтаксис. Пунктуація

Односкладне речення. Повне та неповне речення

§ 20. ПОВНІ ТА НЕПОВНІ РЕЧЕННЯ

Про те, чим неповні речення відрізняються від повних та коли в неповних реченнях ставимо тире

199

Прочитайте діалог. Поміркуйте, чим зумовлена відсутність деяких слів у виділених реченнях. Чи можна відновити ці слова з діалогу? Поясніть, чому виділені речення є неповними. Яка їхня роль у мовленні?

- Де знаходиться книгарня?

- У центрі міста.

- А чим можна доїхати до центру?

- Автобусом номер 7.

Неповні речення

Неповними називають речення, у яких пропущено один або кілька членів речення, потрібних для цілісної граматичної структури.

Цей пропуск добре відчутний, а відсутні члени речення можна легко відновити. НАПРИКЛАД:

Неповні речення, як і повні, можуть бути поширеними й непоширеними, односкладними і двоскладними, а також частинами складного речення.

Контекстуальні речення

Неповні речення можуть бути контекстуальними й ситуативними.

У контекстуальних неповних реченнях пропущений член відновлюємо з контексту (найближчих речень тексту). Причиною пропуску є те, що слово вже вживалося і немає потреби його повторювати. НАПРИКЛАД: Червоними озерами цвіли в лісосмузі маки. Синіми озерами біля них - сокирки (М. Вінграновський).

У цьому прикладі друге речення є неповним, пропущено присудок цвіли.

Ситуативні речення

У ситуативних неповних реченнях пропущений член відновлюємо з мовленнєвої ситуації. Причиною пропуску є те, що всі учасники розмови знають, про що йдеться. НАПРИКЛАД, під час гри у футбол один гравець вигукує: «Пасуй мені!». Із ситуації спілкування зрозуміло, що йдеться про м’яч.

Пропуск присудка

До неповних також зараховують речення з пропущеним присудком, який не можна відновити ні з контексту, ні із ситуації. На пропущений присудок вказують наявні в реченні обставина чи додаток. НАПРИКЛАД: Яскраві зорі на небі.

У цьому реченні є обставина на небі, яка допомагає уявити присудок: Яскраві зорі (є, розкинулися, засіяли тощо) на небі. Цей присудок пропущено. Структура речення така:

Група підмета

Група присудка

Речення з пропущеним підметом чи присудком є двоскладним, а не односкладним. НАПРИКЛАД: Андрій три роки прожив у Вінниці. Знає тут усі місця. Друге речення є двоскладним неповним (пропущено підмет Андрій).

Незакінченні речення

З неповними реченнями не слід сплутувати незакінчені речення. Незакінчені речення — це початкові уривки звичайних речень, що їх з певної причини мовець раптово обірвав, не договоривши. НАПРИКЛАД: 1. Ми б ніколи так не вчинили, але… 2. «Я не Ганна, не наймичка, я…» - та й оніміла (Т. Шевченко).

У незакінчених реченнях важко або й не можливо встановити, що конкретно випущено.

На письмі перерваність речення позначають трьома крапками.

200

І. Прочитайте виразно текст. Доведіть, що виділені речення є неповними, відновіть у них пропущені члени (усно). Прочитайте текст удруге з відновленими членами речення. Який варіант досконаліший? Розкажіть, з якою метою вжито неповні речення.

Учителька Надія Петрівна ввійшла в клас:

- Сідайте… Сашко, це правда, що з вашого села сьогодні втік із кузні Сіроманець?

- Утік, - відповів Сашко і сів.

- Ти сам бачив? - запитала Надія Петрівна.

- Бачив.

- Діти, де живуть вовки?

- У лісі, - хором відповів клас.

- У лісі. А от ти, Сашко, ходиш лісом до школи. Невже тобі немає асфальтованої дороги?

- Надіє Петрівно, - важко підвівся Сашко, - хай нею ходить хто хоче. А я люблю лісом (М. Вінграновський).

ІІ. Знайдіть у тексті звертання, визначте, чим вони виражені.

201

І. Прочитайте виразно речення, звертаючи увагу на виділені неповні речення.

Накресліть за зразком схеми виділених неповних речень, позначаючи в дужках пропущені члени. Що допомогло вам відновити ці члени речення?

ЗРАЗОК. Я їм яблуко, а Соня грушу. _____(їсть) _ _ _ _ .

1. He хотіла коза на торг, так потягли (Нар. творчість). 2. Три явори посадила сестра при долині, а дівчина заручена — червону калину (Нар. творчість). 3. Над зеленим узгір’ям ранкове сонце (І. Цюпа). 4. Стежечка розходилась на два боки. - Ліворуч! - звелів старий (Іван Багряний). 5. - Діду, а куди лебеді полетіли? - На тихі води, на ясні зорі, - пересміявшись і споважнівши, урочисто каже дід (М. Стельмах). 6. Хилило на сон. А в кущах десь прокинулась і намагалася зігрітись мрійноголоса пташка. Віщувала ранок (Іван Багряний). 7. Дитя пожадливо накинулось на супчик, не відмовилось і від каші з підливою. Тільки на компоті «забастувало». - Не можу більше (С. Музиченко).

ІІ. Доведіть, що перше речення є складним, у якому одна частина є неповним реченням. Свою відповідь звірте з міркуванням, поданим нижче.

МІРКУЙМО. Речення Не хотіла коза на торг, так потягли має дві граматичні основи, а отже, є складним. Друга частина є неповним реченням, оскільки в ньому пропущено додаток (козу) і обставину (на торг), які відновлюємо з контексту.

Тире

Якщо в неповному реченні на місці пропущеного члена речення у вимові робимо паузу, то на письмі ставимо тире. НАПРИКЛАД: 1. На небі - сонце (М. Коцюбинський). 2. Ранні пташки росу п’ють, а пізні - слізки ллють (Нар. творчість).

202

І. Прочитайте вголос виразно речення. Обґрунтуйте використання тире.

1. На видноколі - сиві тополі, вітер у полі колише ковиль (С. Фоменко). 2. В просвітку дерев - віддзеркалення міста (О. Делеменчук). 3. А в небі - райдуга-веселиця (М. Ткач). 4. Андрій додому поспіша, а сонце - у зеніт (О. Підсуха). 5. На душі - пізній сніг (О. Гаран). 6. Око бачить далеко, а розум - ще далі (Нар. творчість). 7. Дерева розправляють сонні віти, над ними угорі - пташиний спів (С. Жуковський). 8. Без тебе світ не був би світом, зима - зимою, літо - літом (Р. Братунь).

ІІ. Прочитайте речення вдруге, відновлюючи пропущені члени. Простежте, як змінюється характер розповіді.

203

Спишіть речення, пропускаючи слова, які повторюються. Поставте, де можливо, замість цих слів тире. Підкресліть у складних реченнях ту частину, яка є неповним реченням.

ЗРАЗОК. Я люблю теніс, а Олег любить футбол. - Я люблю теніс, а Олег - футбол.

1. Кров свою віддам твоїй калині, пісню свою віддам травам, птицям і лісам… (За М. Луковим). 2. Я закоханий в синь океану, а ще дужче я закоханий у зорі рум’яні (За В. Сосюрою). 3. Багаття ніколи не насититься дровами, а земля ніколи не насититься багаттям (Нар. творчість). 4. Пташка красна своїм пір’ям, а людина красна своїм знанням (Нар. творчість). 5. Не хоче півень на чуже весілля, та несуть півня на чуже весілля (Нар. творчість).

204

Хто зможе пригадати одне прислів'я, у структурі якого є неповне речення? А хто пригадає два-три такі вислови?

205

ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Розгляньте репродукцію картини В. Рекуненка. Обговоріть, що зображено на передньому плані, а що - на задньому. Складіть спільно за картиною три неповні речення (прості або як частини складних речень). Речення запишіть, на місці пропущених членів речення поставте, де потрібно, тире.

В. Рекуненко. Весняний ранок

206

Випишіть із текстів неповні речення, підкресліть члени речення. Простежте роль неповних речень у вираженні авторського задуму, зокрема у створенні динамізму, психологічної напруги висловлення.

1. Ми з Митьком давно мріяли поїхати до Юрківки, села, де жила Митькова бабуся…

- Уявляєш собі? - казав Митько. - Ліс. А в лісі озеро. А на березі курінь. А в курені - ми. А поруч багаття. І казанок із юшкою. І роби собі, що хочеш. Хоч на голові стій. А кругом - ні душі (Я. Стельмах).

2. Море спить. Точнісінько, як людина. Високо здіймає груди, схропує сонно, ліниво… Коли море спить, вже ніяка сила його не розбудить. Ліниво похлюпує об камінь хвильками, полощеться тихо, сонно, розніжено (Ю. Збанацький).

3. Ох і очеретяна ж річка Оскіл! Ох і рибна ж вона! А яка вода в Оскалі! Лагідна, ласкава, м’яко-шовкова! (Остап Вишня).

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Те, що в односкладному реченні є лише один головний член, не означає, що речення неповне, оскільки другий головний член не передбачений його структурою. Односкладне речення буде неповним лише тоді, коли в ньому пропущено необхідний для цілісної граматичної структури головний або другорядний член речення.

207

КОЛО ДУМОК. Поміркуйте, чому речення в першій колонці вважаємо повними, а в другій - неповними. Які головні члени речення пропущено?

Повні речення

Неповні речення

Їду в метро.

Холодна ніч.

Їхав у метро.

Сьогодні холодна ніч.

208

І. Випишіть спочатку неповні речення, а потім - повні. У дужках біля речень зазначте, односкладне воно чи двоскладне. Підкресліть члени речення.

1. Всяке діло починай з голови (Нар. творчість). 2. Надворі ясна холодна ніч (Ірина Вільде). 3. Вже де-не-де й димок із димаря (Л. Костенко). 4. Над пам’яттю простягнуто мости (В. Коротич). 5. Незабаром вже і в дорогу (О. Квітневий). 6. Несподівано, раптом у чорну тишу щось впало. Живе, веселе, безтурботне (М. Коцюбинський). 7. Згадав черешню білу-білу й подвір’я в пишнім спориші (О. Квітневий).

II. Визначте частини мови виділених слів, поясніть написання.

209

Спишіть складні речення, підкресліть їхні частини, які за будовою дорівнюють неповним реченням. З'ясуйте, яка роль неповних речень і які члени в них пропущено.

1. Найдорожча пісня - недоспівана, а найліпша - та, що не знайду (П. Осадчук). 2. Спрямуй думок своїх потік в подій нестримний плин, щоб день прожить, неначе вік, а вік - мов день один (М. Сингаївський). 3. За селом розлогі поля, синіє ліс, летять птахами хмаринки і хмаринками птахи (У. Самчук). 4. Сіяло сонце, в небесах ані хмариночки, та тихо, та любо, як у раї (Т. Шевченко). 5. По той бік Дніпра жовтіють піски, далі луки, а ще далі в синьому мороці плавають обриси лісів (О. Гончар).

210

Прочитайте гумореску в особах. Які репліки діалогу є неповними реченнями? Чим зумовлений пропуск членів речення?

БУЙНІ ПРЕДКИ

Вдарив батько спересердя хлопчика малого.

Той поплакав, переплакав та й питає в нього:

- Тебе, татку, бив твій татко?

- Бив, та ще й немало.

- Ну, а татка твого били?

- Теж перепадало.

І сказало хлопченятко, заломивши ручки:

- Тепер ясно, звідки в тебе хуліганські штучки.

П. Глазовий

211

Складіть і розіграйте за особами діалог (8-12 реплік), можливий у такій ситуації: ви з товаришем (подругою, однокласником) обговорюєте фільм, відеокліп або останній випуск улюбленої телепередачі. Використайте в діалозі неповні речення.

212

Виконайте завдання одного із запропонованих варіантів (на вибір).

ВАРІАНТ А. Випишіть із газетної чи журнальної статті уривок тексту з неповними реченнями. З’ясуйте, з якою метою автор ужив ці речення.

ВАРІАНТ Б. Випишіть із підручника української літератури уривок художнього тексту з неповними реченнями. З’ясуйте, з якою метою автор ужив ці речення.

Проект

Об’єднайтеся в групи. Підготуйте і проведіть у класі прес-конференцію на тему «Односкладні речення. Неповні речення». Мета прес-конференції - поінформувати про різні види речень.

Хід підготовки

• Оберіть для своєї групи вид односкладного речення;

• підготуйте вступне слово вашої групи на прес-конференції, у якому поясніть, чому вирішили взяти участь у конкурсі, кого вважаєте своїми основними конкурентами, розкажіть про особливості та роль вашого виду речень (форма виступу може бути довільною; важливо - зацікавити слухачів);

• підготуйте 2-4 запитання до учасників інших груп щодо їхніх видів речень. При цьому не забудьте продумати, від імені якої газети, журналу чи телеканалу ви ставитимете запитання.

Хід прес-конференції

1. Вступне слово групи (до 5-ти хвилин).

2. Відповіді на запитання журналістів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити