Підручник Українська мова 8 клас - О.В. Заболотний - Генеза - 2016 рік

Синтаксис. Пунктуація

Односкладне речення. Повне та неповне речення

§ 21. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО З ТЕМИ «ОДНОСКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ. ПОВНЕ ТА НЕПОВНЕ РЕЧЕННЯ»

213

Користуючись поданим алгоритмом, підготуйте розповідь про особливості поділу речень на односкладні й двоскладні та види односкладних.

Алгоритм визначення виду простого речення

214

І. Прочитайте текст, визначте його тему та основну думку. Доберіть до тексту заголовок.

Я шукаю в людях хороше. Свідомо себе на це спрямовую. Не можна людей чорнити, не можна із цим поспішати. Крім того, є багато людських вад, до яких треба ставитися поблажливо, терпляче. Наприклад, марнославство*. Ну й хай собі людина намагається привернути увагу до своєї особи, якщо це їй дає втіху. Хоч заклопотаність навколо своєї особи дуже дрібнить людину, вона тоді стає смішною… І з такою людиною немає про що говорити. Від неї хочеться скоріше втекти. Але ж серед таких людей дуже часто бувають і талановиті. У них, правда, марнославство переходить у честолюбство. Але то вже інша категорія (М. Шумило).

* Марносла́вство - надмірно висока думка про себе, чванливе вихваляння, погорда, зарозумілість, зазнайство.

ІІ. Виконайте завдання до тексту.

1. Випишіть односкладні речення. Підкресліть у них граматичні основи, з'ясуйте, чим вони виражені.

2. Користуючись поданим вище алгоритмом, визначте вид односкладних речень.

Назвіть ознаки, за якими вони різняться.

3. Знайдіть складне речення, одна із частин якого є односкладною.

4. Поясніть роль односкладних речень у тексті.

5. Випишіть неповні речення. З'ясуйте, які члени речення в них пропущено.

6. Знайдіть і обґрунтуйте вивчені пунктограми.

7. Поясніть орфограми у виділених словах.

215

ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Чи вказуєте ви своїм друзям на їхні вади? Якщо так, то як ви це робите?

Синтаксичний розбір односкладного речення

Послідовність розбору

1. Загальна характеристика простого речення.

2. Указати, що речення односкладне.

3. Указати вид односкладного речення.

4. Указати, чим виражений головний член речення.

Зразок усного розбору

Так тихо, тихо скрізь (П. Тичина).

Речення розповідне, неокличне, просте, поширене, односкладне, безособове, повне. Головний член тихо виражений прислівником.

Зразок письмового розбору

Так тихо, тихо скрізь (П. Тичина).

Речення розп., неокл., просте, пошир., односклад., безособ., повне. Гол. член тихо вираж. присл.

216

Прочитайте речення. Виконайте усно їхній синтаксичний розбір. Розбір двох речень (на вибір) виконайте письмово.

1. Нахилюся вербою над річкою і нап’юся води холодної (О. Довгоп’ят). 2. Юність в інших завше загадкова (В. Симоненко). 3. Над білим світом - білий сніг (М. Боровко). 4. Григорієві перехоплювало дух від подиву (Іван Багряний). 5. Нам вічно треба небом жить (М. Вінграновський). 6. За кожним словом чув у грудях біль (Б. Лепкий).

217

Виконайте усно синтаксичний розбір речень. Розбір двох речень (на вибір) виконайте письмово. Визначте присудок у другому реченні.

1. Сучасне завжди на дорозі з минулого в майбутнє (О. Довженко). 2. Мені мов сестроньки оці берези та калини (Д. Луценко). 3. Треба вміти жаліти людину (В. Сухомлинський). 4. Бульвар Приморський мій з дитинства друг (О. Довгоп’ят). 5. До моря, знаєте, вам зась! (І. Котляревський). 6. Яка висока і густа трава! (Ю. Смолин). 7. Скучив за степом, скучив за лугом (В. Симоненко).

218

Спробуйте за одну хвилину скласти й записати якнайбільше називних поширених речень на одну з тем: а) «Дружба»; б) «Море»; в) «Місто».

219

Складіть або доберіть із художніх творів чи публіцистичних текстів по два речення кожного виду односкладних речень. Намагайтеся, щоб способи вираження головних членів були різними.

220

Виконайте одне з поданих завдань (на вибір), попередньо склавши конспект ключових слів як змістову опору висловлення.

ВАРІАНТ А. Підготуйте невеликий усний виступ на тему «Шукайте папороті цвіт у своїй душі», використавши щонайменше два односкладних та одне неповне речення.

ВАРІАНТ Б. Складіть невелику усну розповідь, використавши щонайменше три односкладних та одне неповне речення, на одну з тем: «Пригода в лісі», «Вечорова тиша», «Космічні гості», «На риболовлі».

221

САМООЦІНКА. Продовжте усно речення.

1. Вивчаючи тему «Односкладне речення. Повне й неповне речення», я дізнався (дізналася) багато нового. Наприклад, …

2. Найлегшим під час опрацювання теми для мене було …

3. Свої знання з теми я б оцінив (оцінила) на …

Готуємося до тематичного оцінювання

Виконайте завдання.

Перевірте правильність виконання за допомогою відповідей у додатку

1. Односкладним є речення

А Там Довженкові кінокадри проросли на віки дубами (А. Малишко).

Б Без трудів не їстимеш пирогів (Нар. творність).

В На кожну голову приходить своя хуртовина (М. Стельмах).

Г Я по тонкім льоду до тебе знов дорогу віднайду (Л. Костенко).

2. Односкладним реченням є частина в складному реченні

А Змарніє день, зіщуляться берези, замре коріння в сизій мерзлоті (Л. Костенко).

Б В зелене Журавлине летять журавлі, а лебеді - у Лебедин (П. Воронько).

В Іду на зустріч з річкою Хорол, ніколи ми не бачилися з нею (О. Довгоп’ят).

Г Нас кличе у мандри дорога, нам грає чарівна струна (С. Фоменко).

3. Двоскладним є речення

А А вві сні бачив сонце і поле безмежне (Ю. Збанацький).

Б За одного битого двох небитих дають (Нар. творчість).

В Світлая, дивная ніч (Г. Чупринка).

Г Ще поки тепло, заночую в лузі (Л. Костенко).

4. Односкладним називним є речення

А Ніч темна.

В Пахне травою.

Б На небі сонце.

Г Ніч наступу.

5. Неповним є речення

А Сідай. Спочинь з дороги, брате (Л. Костенко).

Б Нам вічно треба небом жить (М. Вінграновський).

В Ми з кумом на заздалегідь підготовлені позиції - у погрібник (Остап Вишня).

Г Мело, крутило, скаженіло, огортаючи присмерком весь край (О. Гончар).

6. Доберіть приклад до кожного виду односкладного речення.


Вид речення


Приклад

1

означено-особове

А

Пливемо назустріч сонцю (І. Цюпа).

2

3

неозначено-особове

узагальнено-особове

Б

Як дбаємо, так і маємо (Нар. творчість).

4

5

Безособове називне

В

Семена викликали до князя в палац і наказали зачекати (П. Панч).Г

Козацька школа, крита очеретом (Л. Костенко).Д

І грає чарівний Орфей на сонячних струнах дощу (Г. Коваль).Е

А від городу потягнуло кропом (І. Жиленко).

7. Установіть відповідність.

Спосіб вираження

Приклад

головного члена речення 1 безособове дієслово

А У залі затишно.

2 особове дієслово в безособовому

Б Усе можна зрозуміти.

значенні

В Надворі темніє.

3 неозначена форма дієслова

Г Багато людей урятовано.

4 прислівник

Д Мені поталанило.

8. Прочитайте текст.

(1) Витвори трипільських гончарів - це справжнє диво. (2) Наші предки фарбували посуд білою, червоною і чорною фарбами та розмальовували. (3) Тому трипільську культуру вчені інколи називають культурою

мальованої кераміки. (4) Ці малюнки донесли до нас сцени поклоніння сонцю, заклинання дощу та інші. (5) Крім посуду, на території давніх поселень знайдено керамічні фігурки людей і тварин, макети жител, ритуальне начиння (3 підручника).

Односкладним у тексті є речення

А перше

Б друге

В третє

Г четверте

Д п’яте

9. Узагальнено-особовими є всі наведені речення, ОКРІМ

А Сійся-родися, колосом розвийся, засівайся щастям, ниво молода! (В. Симоненко).

Б Боїшся вовка — не йди до лісу (Народна творчість).

В Насіння виймають зі зрілих плодів, сушать на повітрі, але не смажать (Із журналу).

Г Любіть травинку, і тваринку, і сонце завтрашнього дня… (Л. Костенко).

Д Не взявшись за сокиру, хати не зробиш (Народна творчість).

10. Перебудуйте двоскладні речення на односкладні.

1. Ми любимо свою Україну й пишаємося здобутками українців.

2. Вартовий не може покидати свій пост.

3. Полтава - стародавнє місто.

4. Раптом повіяли степові пахощі.

11. Складіть одне означено-особове речення, а потім перебудуйте його на двоскладне.

12. Складіть одне неповне речення з пропущеним присудком і одне — з пропущеним підметом.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. Чим односкладні речення відрізняються від двоскладних? Яка їх роль у мовленні?

2. Чим може бути виражений головний член означено-особових і неозначено-особових речень? Наведіть приклади.

3. Поясніть, чому узагальнено-особові речення широко вживаються у народних приказках і прислів'ях. Наведіть приклади.

4. Чим може бути виражений головний член безособових речень? Наведіть приклади.

5. Що спільного й відмінного між називними й іншими видами односкладних речень?

6. Які члени речення можуть бути у називних реченнях? Відповідь обґрунтуйте.

7. Чим повні речення відрізняються від неповних? Наведіть приклади.

8. З якою метою вживаються у мовленні неповні речення?

9. Розкажіть про особливості вживання тире в неповних реченнях.

10. Пригадайте кілька прислів'їв чи приказок, які б за структурою були односкладними чи неповними реченнями.

МОЯ СТОРІНКА

ОЦЕ ТАК РЕЧЕННЯ!

Як відомо, для конструювання речень не завжди потрібні два головних члени. Тому такими поширеними в мовленні є односкладні речення, а також неповні з пропущеним підметом чи присудком. Прочитайте текст, складений лише із цих типів речень, - і ви переконаєтеся в їхніх необмежених виражальних можливостях.

Хмари. Вітер. Сирість. Великі й маленькі парасольки. Цілі сім’ї парасольок. Сховаюсь під ними від цього пронизливого дощу. Дощ… Ллє вже цілісінький день, не вщухає ані на мить, куйовдить останні листочки, рве їх з дерев і кидає під ноги перехожим. Вітер. Січе безжально обличчя і аж обпікає руки. Кутаюся у плащ, нахиляю голову та біжу додому.

Гарячий чай. Крісло. Ковдра. Приємна теплота по тілу. Дихаю на змерзлі долоні й грію їх об чашку. Хочу вигнати із себе залишки осені, стрибаю, щоб розігнати кров, нарешті втомлююсь і ніби завмираю.

Сідаю в крісло, натягую по самісінькі вуха пухову ковдру і… засинаю.

Сонце. Золото, золото трав, золото дерев. Павутиння. Мільйони ниточок павутиння. І люди. Лежать і бачать чудернацькі сни, схожі на мій (За матеріалами сайта ukrlib.com.ua).

А чи змогли б ви скласти текст із самих лише односкладних речень?

ЦІКАВО ЗНАТИ

ПОСПІЛКУЄМОСЯ НА ЛЕЦА?

Лінгвісти підрахували, що сьогодні у світі існує близько 350-ти мов, якими розмовляють менше п’ятдесяти осіб. І саме ці мови зникають найшвидше. Бо ж навіщо, наприклад, вивчати леца - мову індіанців, які живуть у болівійських Андах, коли ймовірність зустріти співрозмовника стрімко наближається до нуля. На леца сьогодні розмовляють близько 20-ти осіб. Не більше десяти в усьому світі здатні перекинутися між собою кількома словами індіанської мови айдахо. Загалом за останні півтисячоліття на Землі зникло 306 мов. Серед європейських мов першими можуть зникнути валлійська, карнійська, бретонська, провансальська, гасконська мови.

Науковці з тривогою зауважують, що зникнення деяких мов може серйозно збіднити світову культуру. Бо хто, окрім тих самих учених, пам’ятатиме, що, наприклад, у мові убих була більша кількість голосних, ніжу будь-якій із сучасних мов? Коли 1992 року дослідники приїхали до Туреччини, щоб записати й порятувати від забуття цю мову, то застали тільки свіжу могилу, а на ній напис: «Тут лежить Теуфік Есенц. Він був останнім у світі чоловіком, який розмовляв мовою убих» (За А. Динько).

І ТАКЕ БУВАЄ

Є слова - ну й цікаво!

Є слова - просто диво!

Прочитаймо їх з вами:

чи то зліва направо,

чи то справа наліво -

означають те саме.

Ось дивіться: корок, біб,

око, Кирик, зараз, піп…

Є ще й інші на умі,

та назвіть ви їх самі.

Д. Білоус

КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ

АНТИСУРЖИК

У ЇДАЛЬНІ

ПРАВИЛЬНО

НЕПРАВИЛЬНО

перші страви

перші блюда

овочевий суп

овощний суп

гречана каша

гречнева каша

картопляне пюре

картофельне пюре

млинці з грибами

блінчики з грибами

солоний суп

сольоний суп

гаряча кава

гарячий кофе

тримай виделку

держи вилку

гаряча склянка

гарячий стакан

замовте борщ

закажіть борщ

смачна печеня

смачне жаркоє

скуштуйте тістечко

скуштуйте пирожне

КОРИСНО ЗНАТИ

ЯК ПРАВИЛЬНО ВИБРАТИ СЛОВО

Якщо ви хочете навчитися гарно говорити, то мусите приділяти належну увагу вибору слів. Ваша мова не тому така одноманітна, що складається з невеликої кількості постійно повторюваних слів, а тому, що деякі улюблені слова ви вживаєте надто часто. Говорячи, намагайтеся звертати увагу на ці часто вживані слова або попросіть когось із знайомих стежити за вашою мовою саме із цього погляду. Намагайтеся позбутися слів, які ви часто вживаєте. Ці слова можуть бути найрізноманітнішими - один повсякчас повторює «так би мовити», другий - «так точно», третій - «справді?», четвертий - «чуєш?» або «знаєш?». Деякі із цих слів можна вилучити, не завдавши ніякої шкоди мовленню, а деякі - замінити іншими словами (І. Томан).

РОЗРІЗНЯЙМО

Туристи́чний - який стосується туризму, подорожей, здійснюється за певними маршрутами (туристичний похід, клуб, довідник).

Тури́стський - який стосується туриста (туристів), призначений для туристів (туристський маршрут, табір, костюм, велосипед).

* * *

Сусі́дній - розташований, розміщений по сусідству, поруч, поблизу когось або чогось (сусідня країна, вулиця, квартира, школа).

Сусі́дський - належний, властивий сусідові, складається із сусідів, утворюється сусідами тощо (сусідський хлопець, сад, кіт).

Сусі́дів - належний сусідові (сусідова хата, дочка, коса, сусідів кінь).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити