Підручник Українська мова 8 клас - О.В. Заболотний - Генеза - 2016 рік

Синтаксис. Пунктуація

Речення з однорідними членами

Віками народ витворював цю мову,

витворив її, одну з найбагатших мов слов’янства,

триста тисяч пісень склала Україна цією мовою…

Зажило українське слово шани й визнання

серед народів близьких і далеких.

Олесь Гончар

Ви знатимете:

✵ ознаки однорідних членів речення;

✵ типи зв'язку між однорідними членами речення.

Ви вмітимете:

✵ знаходити речення з однорідними членами;

✵ розрізняти однорідні й неоднорідні означення;

✵ визначати смислові відношення між однорідними членами речення;

✵ правильно ставити розділові знаки при однорідних членах речення;

✵ правильно інтонувати речення з однорідними членами;

✵ конструювати речення з однорідними членами.

§ 22. ОДНОРІДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ

Про ознаки однорідності, типи зв’язку та смислові відношення, а також про речення з кількома рядами однорідних членів

ПРИГАДАЙМО. Яку роль виконують сполучники в мові? Які є види сполучників сурядності?

222

Визначте однорідні члени речення. З'ясуйте, як вони зв'язані між собою (за допомогою сполучників чи без них). Сурядними чи підрядними є ці сполучники? Зробіть висновок про особливості зв'язку між однорідними членами речення.

1. Сонце вже схилилося на захід і не пекло вже так дошкульно, як раніше (Г. Тютюнник). 2. Ясна смуга на воді все ширшає, більшає та довшає (І. Нечуй-Левицький). 3. Це місто любило легенди, жило ними півтори тисячі літ, народилося теж, власне, з легенди (П. Загребельний).

Ознаки однорідності

Однорідними називають такі члени речення, які рівноправні між собою, стосуються одного й того самого члена речення, виконують однакову синтаксичну функцію, відповідають на те саме питання.

Однорідними можуть бути різні члени речення. НАПРИКЛАД:

Схематично однорідні члени в цьому реченні можна показати так: то О, то О, де О - однорідний член речення.

Непоширені, поширені

Однорідні члени речення бувають непоширені (не мають при собі залежних слів) і поширені (мають при собі залежні слова). ПОРІВНЯЙМО:

Кілька рядів у реченні

У реченні може бути як один, так і кілька рядів однорідних членів. НАПРИКЛАД:

Типи зв’язку

Для зв’язку однорідних членів речення використовуємо сполучники сурядності та інтонацію або лише інтонацію.

ЗВ’ЯЗОК МІЖ ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ РЕЧЕННЯ

Типи та засоби зв’язку

Приклади, схеми

Сполучниковий

(сполучники та інтонація)

Відшелестіли лебеді і трави (Л. Овдієнко).

О і О

Безсполучниковий

(лише інтонація)

Повітря було чисте, прозоре (Панас Мирний).

О, О

Змішаний (поєднано сполучниковий і безсполучниковий зв’язок)

Пролітають над ними віки, лихоліття і хмарки (Л. Костенко).

О, О і О

Смислові відношення

Смислові відношення між однорідними членами речення виражаємо сполучниками сурядності (єднальними, протиставними, розділовими) або без них.

СМИСЛОВІ ВІДНОШЕННЯ МІЖ ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ РЕЧЕННЯ

Відношення

Сполучники

Приклад

Єднальні

і (й), та (у значенні і), ні…ні, ані…ані, як… так і, не тільки… а й та ін.

Така тиха, зоряна і ясна ніч.

Протиставні

а, але, та (у значенні але), проте, зате, однак, хоч (хоча)

Лине сумна, зате рідна пісня.

Розділові

або, чи, або…або, чи…чи, то…то, не то…не то, чи то…чи то, хоч…хоч

Дощ то зашумить, то стихне, як пісня.

Інтонація

Однорідні члени речення вимовляємо з перелічувальною інтонацією, на кожний із них падає логічний наголос. Якщо сполучника немає або він повторюється, то між однорідними членами речення робимо паузу.

Неоднорідні

Не є однорідними членами:

✵ повторювані слова: Плавай, плавай, лебедонько, по синьому морю… (Т. Шевченко);

✵ два однакових чи подібних слова, об’єднаних частками не або так: дивишся не надивишся; їсти так їсти;

✵ фразеологізми з повторюваним сполучником: і сміх і гріх; ні світ ні зоря;

✵ однакові за формою дієслова, що означають ускладнену дію: піду подивлюся.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Між частинами фразеологізму кому не ставимо. НАПРИКЛАД: ні риба ні м’ясо; і сяк і так.

223

І. Прочитайте текст уголос, правильно інтонуючи речення. Простежте, для переліку яких саме речей, рис, ознак, процесів праці тощо вжито однорідні члени речення.

«Я ЦЮ ВИШИВКУ ВИСПІВАЮ…»

Пісенна душа української жінки в поєднанні з її працелюбством та господарськими здібностями вилилася в чарівні вишивки та розписи, затишок білої хати з вишневим садком.

Подивіться на вбрання дівоче чи парубоче, жіноче чи чоловіче. Скільки там своєрідної краси, тої краси, що йде поруч із нашими розкішними ланами та вражаючою піснею! Піснями супроводжувалися всі етапи роботи над вишивкою. Невипадково в народі кажуть: «Я цю вишивку виспіваю, доспіваю». Вражають сріблясті переливи білими нитками на білому тлі, дзвінкі звучання червоними й білими, червоними й синіми, червоними й чорними нитками, барвиста соковитість.

Саме у вишивці найбагатше й найрізноманітніше розкрилося колористичне обдарування українок. Через красу своєї душі у вишивці, гаптуванні, розписах писанок і домашніх речей українська жінка висвітлила неповторну красу своєї рідної землі (За О. Козулею).

Рушник. Полтавщина, кінець ХІХ ст.

II. Визначте однорідні члени речення. Яких слів вони стосуються та на які питання відповідають? Які з однорідних членів речення поширені?

III. Визначте тип зв'язку та смислові відношення між однорідними членами в 1-му і 2-му реченнях.

224

І. Спишіть, підкресліть однорідні члени речення відповідно до їхньої синтаксичної ролі. Складіть схеми групування однорідних членів речення та вкажіть тип зв'язку.

ЗРАЗОК. Я пригорнусь до тебе піснею і яворами, золотими крильми пшениці, тінявими ярами (Д. Павличко). О і О, О, О (змішаний зв’язок).

1. Ми маємо право на сум і любов, на щастя, на сонце і трави (В. Симоненко). 2. Я дуже хочу, щоб в провулках дощ не йшов, а, як у Львові кажуть, падав… (О. Делеменчук). 3. Земля зляглася, перепріла, перемліла, спарилася, прагнула роботи (К. Гордієнко). 4. Годилося б думати не тільки про роботу, а й про себе (Є. Гуцало). 5. Шалені мрії мої летять за обрій Землі і будять в серці твоїм гарячі хвилі (С. Фоменко). 6. Хай буде сад, і дерево крислате, і кіт-воркіт, і ще багато див (Л. Костенко).

ІІ. Надпишіть частини мови над словами першого речення.

225

КОЛО ДУМОК. Поміркуйте, чому в поданому реченні 1-й і 2-й виділені члени речення неоднорідні, а 3-й і 4-й - однорідні.

1 2 3 4

Моя рука ніколи і нікому ні кривди, ні біди не принесе! (Д. Павличко).

226

І. Знайдіть чотири речення, ускладнені однорідними членами. Доведіть, що в інших реченнях немає однорідних членів.

1. Істинне призначення людини жити, а не існувати (Джек Лондон). 2. Дивиться вона не надивиться на свого сина… (І. Нечуй-Левицький). 3. Забіліла зима, забіліла… Їй раділа хіба дітвора (Р. Лубківський). 4. Ніхто і ніде мене не чекає (Микола Хвильовий). 5. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине (Т. Шевченко). 6. Буде ще після цього простір лиману, і вітер попутний, і біла заметіль чайок над головою (Олесь Гончар). 7. Вона сиділа, міцно стиснувши зуби і обхопивши коліна руками (А Стеценко). 8. Світ який - ні краю ні кінця (В. Симоненко).

ІІ. Визначте орфограми у виділених словах, обґрунтуйте написання.

227

І. Прочитайте речення, дотримуючись правильної інтонації. Скільки рядів однорідних членів є в кожному з них? Складіть за зразком схеми, указавши однорідні члени речення та слово, якого вони стосуються.

ЗРАЗОК. Дитина стоїть, пильно дивиться то на батька, то на матір (Панас Мирний).

1. Несло то гілку рододендрона, то цупкий вінок з якихось дивовижних трав та альпійських квітів… (О. Гончар). 2. Липневий день догоряє десь за сутінками височенних дубів і лип, палахкотить на золотих банях і сяйно- білих стінах верхівки собору, що вигнався стрімко в небо (Іван Багряний). 3. Уся гавань була заповнена вітрильниками, великими й малими лодіями, довбанками й човнами (Р. Іванченко). 4. Ще в дитинстві я ходив у трави, в гомінливі, трепетні ліси… (В. Симоненко). 5. Життя кипить, кипить і завмира під спів снігів, вітрів, громів і птахів (М. Чумак). 6. Гарячий липень бродить покосами і стернями, кладе снопи в копи, поскрипує возами й гарбами (І. Цюпа). 7. Будуть приходити люди вбогі й багаті, веселі й сумні, радощі й тугу нестимуть мені (Леся Українка).

ІІ. Складіть і запишіть одне речення з кількома рядами однорідних членів.

228

Хто зможе правильно визначити, скільки рядів однорідних членів є в кожному з поданих речень?

1. З низького й високого лету, з пальми, з берези, з калини ти можеш не чути реготу, та мусиш почути ридання, та мусиш збагнути ридання кожнісінької людини! (Д. Павличко).

2. Думав про матір, про прості її заповіти, про віру в людей, віру в добро, в щирість, у любов, у посвяту заради величного й прекрасного (Іван Багряний).

229

ДВА - ЧОТИРИ - УСІ РАЗОМ. Визначте однорідні члени речення. У скільки рядів і яким зв'язком їх об'єднано?

В Україні розвідано 97 видів корисних копалин. І це не тільки кам’яне та буре вугілля, нафта чи газ, а й залізні і титанові руди, графіт, сірка, марганець, мінеральні води (3 підручника).

230

І. Складіть словосполучення, уставляючи на місці позначок О однорідні члени речення. Визначте смислові відношення між однорідними членами речення.

1. Працювали О, О та О. 2. Зима не лише О, а й О. 3. Співав як про О, так і про О. 4. Говорив О, але О. 5. Купити О або О. 6. Не знає ні О, ні О.

II. 3 одним утвореним словосполученням (на вибір) складіть і запишіть речення.

231

Визначте, у якому з трьох речень виділені головні члени неоднорідні. Відповідь обґрунтуйте.

1. Розплелись, розсипались, розпались, наче коси, вересневі дні (Д. Павличко). 2. Лечу, неначе та лелека, дивлюся радісно кругом і шахту згадую далеку, де працював я юнаком (В. Сосюра). 3. Не вернулася додому, не діждала пари; тонка-тонка та висока - до самої хмари (Т. Шевченко).

232

І. Проведіть літературну вікторину. За поданими рядами однорідних членів речення пригадайте назви художніх творів, які ви вивчали у 6-8 класах. Назвіть авторів цих творів.

1. Очі материнські і білява хата; крилами і рожевим пір’ям; верби і тополі. 2. Росяниста доріжка, і зелені луги, й солов’їні гаї; в тихім шелесті трав, в щебетанні дібров. 3. Не винесли в море, не розмили в полі; дівоче серце, карі очі. 4. Чи живу, чи доживаю; не плачу й не сміюсь; впасти у кайдани, умирать в неволі. 5. Виє, гуляє, гне; стан високий, лист широкий. 6. Піймали та притаскали; то щупачка, то сотеньку карасиків живеньких або линів гарненьких; зійшлися, стали розбирать.

ІІ. Користуючись підручниками з української та світової літератури, доберіть кілька речень для подібної вікторини. Запропонуйте свою вікторину однокласникам.

233

Розгляньте репродукцію картини Леоніда Шелудька. Усно опишіть, що на ній зображено, використовуючи однорідні члени речення, у тому числі й поширені.

Л. Шелудько. Натюрморт


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити