Підручник Українська мова 8 клас - О.В. Заболотний - Генеза - 2016 рік

Синтаксис. Пунктуація

Речення з однорідними членами

§ 24. КОМА МІЖ ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ РЕЧЕННЯ

Про те, коли між однорідними членами речення ставимо кому, та про члени речення, з’єднані парним сполучником

ПРИГАДАЙМО. 1. Які сполучники називають парними? 2. Який розділовий знак переважно ставимо між частинами складного речення?

243

Прочитайте виразно речення. Визначте однорідні члени речення, які зв'язані сполучниками в пари. Зверніть увагу на розділові знаки. Зробіть висновок, як правильно ставити розділові знаки між однорідними членами речення, зв'язаними в пари.

1. Любов і ласка, ненависть і гнів спалахують в рядках (В. Симоненко).

2. Скрізь земля: згори і знизу, праворуч і ліворуч (О. Іваненко).

Між однорідними членами речення ставимо кому, якщо:

Приклади

вони зв’язані без сполучника О, О, О

Сяяло сонце, гралося з росою в блискітки (Г. Тютюнник).

вони зв’язані протиставним сполучником (а, але, та, зате, проте, однак, хоч, хоча)

О, але О

Тече вода в синє море, та не витікає (Т. Шевченко).

вони зв’язані сполучником, який

повторюється

О, і О, і О і О, і О

Теплий краплистий дощ застав і птахів, і людей серед поля (В. Земляк).

вони зв’язані парним сполучником (не тільки… а й; як… так і; не так… як; хоч… але; не стільки… скільки ) як О, так і О

Україна будує як пасажирські, так і вантажні літаки.

Парний сполучник

Якщо однорідні члени речення зв’язані парним сполучником, то кому ставимо лише перед другим компонентом сполучника. НАПРИКЛАД: 1. У конференції взяли участь не лише вчителі, а й школярі. 2. У конференції взяли участь як учителі, так і школярі.

Пари

Якщо однорідні члени речення зв’язано сполучниками в пари, то кому ставимо між цими парами, а перед сполучниками кому не ставимо: НАПРИКЛАД: Нашому організму дуже потрібні фрукти й овочі, м’ясо й молоко.

Кому не ставимо

Не ставимо кому між двома однорідними членами речення, якщо вони з’єднані одиничним сполучником і (й), та (у значенні і), чи, або.

НАПРИКЛАД: Над Россю, Дніпром і Сулою в задумі шепочуть гаї (В. Симоненко).

Не ставимо кому між словами, які становлять фразеологізм: і сміх і гріх, ні світ ні зоря, і так і сяк, ні туди ні сюди тощо. НАПРИКЛАД: Побажайте нам ні пуху ні пера.

1. Перед одиничним сполучником та ставимо кому, якщо його вжито в значенні але. НАПРИКЛАД: Стихнуть кроки, та [але] не стихне серце (В. Вознюк).

2. Перед одиничними сполучниками і (й), чи, або, та (у значенні і) кому не ставимо, якщо з'єднуємо однорідні члени речення. Якщо ж цими сполучниками з'єднуємо частини складного речення, то кому ставимо.

244

І. Прочитайте текст і визначте його основну думку. Чому постать Івана Мазепи заслуговує на глибоку шану нащадків?

ГЕТЬМАН МАЗЕПА

Уже в перші роки свого гетьманства Іван Мазепа багато зусиль віддає культурному відродженню краю. Він зарекомендовує себе щедрим меценатом. Відбудовуються і споруджуються - часто на його кошт - церкви й монастирі. І не тільки у великих містах, а й у селах. Він постійно опікувався Києво-Могилянською академією.

При ньому було споруджено один з її великих корпусів. За його гетьманування з’явилися численні школи й шпиталі, друкарні й бібліотеки.

Мазепа - один із найосвіченіших людей свого часу, він одержав блискучу освіту. Учився і в Київській академії, і за кордоном. Був людиною глибоко набожною, кохався в мистецтві й літературі, сам писав вірші.

Іван Мазепа - справді героїчна й одна з найзначніших постатей серед усього українського гетьманства, яка заслуговує на глибоку шану нащадків.

Він програв у боротьбі сильнішому ворогові, який топив козацьку непокору в крові, заливши нею всю Україну. Гетьман анітрохи не винен у тому, що його ім’я зробили символом зради. Біле перефарбувалося на чорне. І тільки сьогодні ми маємо змогу об’єктивно осмислити життя та боротьбу Івана Мазепи (За М. Слабошпицьким).

Іван Мазепа

ІІ. Знайдіть однорідні члени речення, визначте тип зв'язку. Обґрунтуйте наявність чи відсутність коми між ними.

245

ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Постать якого українського гетьмана, на вашу думку, одна з найяскравіших в історії нашої держави? Чому ви так вважаєте?

246

І. Спишіть речення. Розставте пропущені розділові знаки, обґрунтуйте їх. Підкресліть однорідні члени речення відповідно до їхньої синтаксичної ролі.

1. Я живу у світі любові до людей до землі до квітів (Г. Дудка). 2. Шаблі й набої кайдани й пістолі хай гинуть у морі, мов смуток і біль (С. Фоменко). 3. Люблю я осінні квіти прощальну красу вечорів і сині оголені віти і вітру холодного спів (В. Сосюра). 4. Вогонь і вода добре служать та погано панують (Нар. творчість). 5. Оркестр шалів погрожував благав журивсь і плакав скрипок голосами (О. Доріченко). 6. Український транспортний літак «Руслан» має вантажні люки як у носовій частині так і у хвостовій (Із журналу).

ІІ. Доберіть синоніми до виділених слів. За потреби скористайтеся словничком у додатках.

247

КОЛО ДУМОК. І. Поміркуйте, чому в поданому реченні немає ком, хоча сполучник і вжито двічі.

Люблю твій шум і шепіт серед поля і серцем чую силу наливну (А. Малишко).

ІІ. Поміркуйте, чому в поданому нижче реченні перед першим сполучником і ставимо кому, а перед другим - не ставимо.

Скресли ріки, і крижини безладно громадились і шурхотіли у течії повноводдя (Р. Іванченко).

248

І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки та розкриваючи дужки. У яких реченнях є кілька рядів однорідних членів?

1. Ті пісні мене найперше вчили поважати труд людський і піт шанувать Вітчизну мою милу, бо вона одна на цілий світ (В. Симоненко). 2. Шумить і хвилю(є,ї)ться Київ і сонце сміється з висот (В. Сосюра). 3. На синіх долонях вечора темним смутком горбатився старий вітряк і в благан(н)і простягав змерзлі руки чи до неба чи до людей (М. Стельмах). 4. А літа пл(е,и)вуть за ними, пл(е,и)вуть собі (с,з)тиха заб(е,и)рають за собою і добро і лихо (Т. Шевченко). 5. Все у ній сіяє: слава і походи свист клинків у полі і набоїв спів (В. Сосюра). 6. Озеро Світязь живиться не тільки атмосферними а й підземними водами (3 підручника). 7. На словах і так і сяк, а в ділі ніяк (Нар. творчість).

II. Поясніть, як ви розумієте зміст останнього речення.

III. Прочитайте речення вголос із правильною інтонацією.

Парні сполучники

Компоненти парних сполучників мають стояти безпосередньо перед однорідними членами речення.

ПРАВИЛЬНО

НЕПРАВИЛЬНО

Дізналися як про моря, так і про океани.

Природу не лише любимо, а й оберігаємо.

Як дізналися про моря, так і про океани.

Не лише природу любимо, а й оберігаємо.

249

Відредагуйте речення та запишіть, розставляючи потрібні розділові знаки. Укажіть однорідні члени речення і сполучники, якими вони зв'язані.

1. Не тільки міцну деревину з красивим малюнком має клен а й горобина. 2. У гідропарку діти відпочивали не лише біля річки але й каталися

на каруселях. 3. Різьбярі з усіх порід дерев люблять липу за те, що її деревина як в роботі легка так і м’яка. 4. Пильнував дід як свій город удень так і вночі.

250

І. Спишіть речення, добираючи з довідки відповідний парний сполучник для зв'язку однорідних членів речення. Поставте потрібні розділові знаки.

1. Він … забився об стіл, … стривожився (І. Нечуй-Левицький). 2. Хата … старенька … чепурна біла - видно, біля неї ходили хазяйські руки (Панас Мирний). 3. Митець думає … розумом … серцем (О. Довженко). 4. І … болить … не черствіє серце (О. Квітневий).

ДОВІДКА. Не стільки… як; хоч… та; хоч… але; не тільки… а й.

ІІ. З'ясуйте, чи є у вправі речення з поширеними однорідними членами.

І ТАКЕ БУВАЄ

Антон отримав смс-повідомлення: «Сергій чекає на тебе в парку, який знаходиться біля школи й слухає музику».

Прочитавши, хлопець дуже здивувався: «Який

дивний парк…».

З’ясуйте, яка пунктуаційна помилка стала причиною спотворення змісту повідомлення.

251

Перебудуйте подане речення тричі, по-різному зв'язуючи однорідні члени: 1) одиничним сполучником; 2) парами; 3) парним сполучником. Перебудовані речення запишіть, розставте потрібні розділові знаки.

Калина, тополя, золотий туман, веселка над селом завжди стрічають мене з далекої дороги.

252

Доберіть із художньої літератури або складіть речення з однорідними членами за поданими схемами.

1. О, О або О. 3. то О, то О.

2. О чи О, О чи О. 4. як О, так і О.

253

Хто зможе «зібрати» слова в речення з однорідними членами та правильно розставити потрібні розділові знаки? Починайте зі слів, які записано першими.

1. При березі, у діток, пробігала, про літо, вода, тихім, купальне, питала (За П. Мовчаном).

2. Спасибі Вам, тепло, ночі, і довгі, мамо, за Ваше, недоспані (За Д. Луценком).

254

І. Запишіть текст під диктовку, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть і поясніть вивчені пунктограми й орфограми.

Прямо над нашою хатою пролітають лебеді. Вони летять нижче розпатланих обвислих хмар і струшують на землю бентежні звуки далеких дзвонів. Дід говорить що так співають лебедині крила. Я придивляюсь до їхнього маяння прислухаюсь до їхнього співу і мені теж хочеться полетіти за лебедями, тому й підіймаю руки наче крила. I радість і смуток і срібний передзвін огортають та й огортають мене своїм снуванням.

Я стаю ніби меншим а навколо більшає росте і міниться увесь світ і загачене білими хмарами небо і одноногі скрипучі журавлі, що ніколи не полетять і полатані веселим зеленим мохом стріхи і блакитнава діброва під селом і туманцем підволохачена земля, що пробилася з-під снігу.

I цей увесь світ тріпоче-міниться в моїх очах і віддаляє та й віддаляє лебедів (М. Стельмах).

II. Доповніть усно текст розповіддю про свої спостереження над світом природи.

255

І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Які із цих речень складні?

1. Він подумав не зовсім так але відчув, що його думка останнім часом мовби кудись посувається набирає інших обмірів і обмірює вже не тільки тонни збіжжя і гектари посівів а й ще щось (Ю. Мушкетик). 2. Село гойдалося поміж ніччю і днем то поринало в чорну імлу то підводилося з неї підбадьорювало себе скрипом журавлів цоканням сокир неголосними перемовками (Ю. Мушкетик). 3. Рвучкий вітер бушував над лісом і дерева то гули грізно і тривожно то шуміли тихо і приємно (М. Коцюбинський). 4. На ставку купались гуси били крилами об воду то сварились то кричали голосним веселим криком (Олександр Олесь).

ІІ. Запишіть виділене слово фонетичною транскрипцією.

ІЗ ГЛИБИН МОВОЗНАВСТВА

Іноді між однорідними членами речення ставимо крапку з комою, особливо коли вони поширені та в їхньому складі є свої розділові знаки: А над самою водою верба похилилась; аж по воді розіслала зеленії віти (Т. Шевченко).

Між двома однорідними членами можемо ставити тире, якщо: а) однорідні члени поєднані безсполучниковим зв'язком і другий однорідний член протиставляється першому: Було щастя - не вернеться тепер (О. Квітневий); б) другий однорідний член виражає причину, наслідок, раптову зміну, щось несподіване: Земля на прощання усміхнулась - і потемніла (Панас Мирний).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити