Підручник Українська мова 8 клас - О.В. Заболотний - Генеза - 2016 рік

Повторення та узагальнення вивченого

§ 1. ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ

4

І. Прочитайте виразно вірш уголос. Поясніть його основну думку. З чого, на ваш погляд, починається Батьківщина?

Дніпро

починається з краплі,

якою зоря нап’ється.

Добро

починається з людського

доброго серця.

Море

вітри випивають

крапля за краплею.

Горе

по краплі

вливається в біографію.

Так і зоря

починається з неба

тихо і голубино.

А я

починаюся з тебе,

доле моя, Україно!

М. Сингаївський

Моя Україна. Малюнок Ірини Деркач (13 років)

ІІ. Виконайте завдання до тексту.

1. Доберіть із тексту 2-3 приклади багатозначних слів. Поясніть лексичне значення одного із цих слів.

2. Визначте, у якому значенні (прямому чи переносному) вживаються у вірші іменники зоря і серце. Складіть усно речення з одним із цих слів у переносному значенні.

3. Доберіть синоніми й антоніми (де можливо) до виділених слів. За потреби скористайтеся словничком синонімів, поданим у додатках.

5

ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. З'ясуйте, у яких прикладах виділені слова багатозначні, а в яких - омоніми. Один з вас має виписати приклади з багатозначними словами, а другий - з омонімами.

1. Теплий день - теплий погляд. 2. Степова чайка - козацька чайка. 3. Чиста совість - чиста тарілка. 4. Перлова крупа - перлове намисто.

6

І. Прочитайте текст, визначте його тип і стиль мовлення. Чому Андріївську церкву вважають шедевром світової архітектури?

КИЇВСЬКИЙ ШЕДЕВР МАЙСТРА

Ніхто з архітекторів XVIII століття не мав такої слави, як Франческо Бартоломео Растреллі. Він був не тільки архітектором-оздоблювачем, а й законодавцем моди своєї епохи. Майстер подарував світу багато архітектурних шедеврів, на яких залишив свій «підпис» - пишне «растреллівське» бароко*.

Растреллі народився у Франції 1700 року в родині італійського скульптора. До Києва архітектор прибув у 1744 році й насамперед відвідав Києво-Печерську лавру. Мистецтво лаврських іконописців і будівельників, особливості стародавніх і оновлених Петром Могилою та Іваном Мазепою київських храмів з їхніми унікальними мозаїками, фресками, декором стали джерелом творчої наснаги генія. Одночасно архітектор підготував ескізи для креслень майбутньої Андріївської церкви. Остаточний варіант проекту був готовий до літа 1748 року.

Улюблені кольори Растреллі - білий, блакитний і золотий - роблять будівлю чепурною та дивовижно гармонують із київським небом. Фахівці справедливо вважають Андріївську церкву однією з найкращих споруд у творчому доробку майстра. За своєю художньою виразністю, сміливістю й оригінальністю задуму Андріївська церква стала шедевром вітчизняного і світового зодчества. Довершеність ліній, чіткі пропорції, дивовижна гармонія форм із навколишнім ландшафтом принесли цій пам’ятці всесвітню славу (Із журналу).

Андріївська церква (Київ)

ІІ. Виконайте завдання до тексту.

1. Поясніть лексичне значення виділених слів, скориставшись тлумачним словником.

2. Доберіть 2-3 приклади запозичених слів. Поміркуйте, чому свого часу ці слова ввійшли в українську мову та чи можемо ми сьогодні обійтися без них.

3. Доберіть 2-3 приклади власне українських слів. З одним із них складіть усно речення.

4. Доберіть 2-3 приклади професійних слів. Для працівників якої сфери діяльності вони характерні?

* Бароко - напрям у мистецтві, що характеризується примхливістю форм і декоративною пишністю.

7

ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Які архітектурні пам’ятки України, на ваш погляд, можуть бути своєрідними візитними картками нашої держави? Чому?

8

І. КОЛО ДУМОК. Поясніть, чому слова першої групи зараховують до історизмів, а другої групи - до архаїзмів. Поміркуйте, що спільного між архаїзмами та історизмами.

1. Боярин, губернія, жорна.

2. Войовнйк, благий, злото.

ІІ. Запишіть слова у дві колонки: 1) історизми; 2) архаїзми. Скористайтеся довідкою.

Гетьман, ректи, дзиґар, мушкет, кольчуга, ратай, ланіти, веретено, перст.

ДОВІДКА. Дзиґар - годинник; ланіти - щоки; ратай - орач; перст - палець.

9

Прочитайте слова та поєднайте їх у синонімічні пари. Запишіть ці пари, ставлячи першим діалектне слово.

Ватра, гарно, подвір’я, господиня, легінь, обійстя, ґаздиня, гаразди, файно, достатки, парубок, вогнище.

10

І. Доберіть із довідки до кожного з поданих фразеологізмів фразеологізм-синонім. Запишіть їх парами. За потреби скористайтеся фразеологічним словником.

Як п’яте колесо до воза, море по коліна, кури не клюють, робити з мухи слона, пасти задніх, рукою подати.

ДОВІДКА. Не за морями, бути у хвості, хоч трава не рости, хоч греблю гати, як торішній сніг, згущувати фарби.

ІІ. Поясніть значення одного з поданих фразеологізмів (на вибір).

11

Хто зможе дібрати п'ять фразеологізмів зі словами - назвами частин людського тіла (голова, нога, рука, плече, око, вухо, язик, зуб)? А хто добере ще більше таких фразеологізмів?

ДЛЯ ВАС, ДОПИТЛИВИХ

Якщо ви бажаєте досконало вивчити українську мову та без проблем послуговуватися нею в повсякденному житті, поповніть свою книжкову полицю тлумачним словником. До речі, у «Великому тлумачному словнику сучасної української мови» (2001 рік) пояснено значення 170 тисяч слів. В Інтернеті можна скористатися тлумачним словником за адресою: www.lingvo.ua. Віртуальний словник містить понад 200 тисяч словникових статей.

А про фразеологізми багато цікавої інформації можна знайти в книжці Віктора Ужченка «Народження і життя фразеологізму».

12

Відредагуйте словосполучення й запишіть правильно. Скористайтеся рубрикою «Культура мовлення» (с. 17).

Музикальна школа, виборна агітація, мій електронний адрес, посівна компанія, робити вигляд, співставляти факти, кидатися в очі, залишити в спокої, приймати участь, підняти важливе питання, привести приклад, дякуючи старанню.

13

Виконайте завдання одного з варіантів.

ВАРІАНТ А. Уявіть, що до вас звернулися з проханням допомогти дібрати назви для нового продуктового магазину, центру творчості та спортивного клубу. Запропонуйте власне українські слова для найменування цих установ. Напишіть розповідь (5-7 речень) про один із цих закладів.

ВАРІАНТ Б. Напишіть невелике висловлення (5-7 речень) про професію ваших батьків чи когось зі знайомих. Використайте професійні слова.

ВАРІАНТ В. Напишіть розповідь (5-7 речень) на довільну тему, використавши щонайменше два фразеологізми (на вибір).

ВАРІАНТ Г. Напишіть розповідь (5-7 речень) про історію одного з поданих фразеологізмів: сізіфова праця, вогонь Прометея, ахіллесова п’ята, нитка Аріадни, авгієві стайні, гордіїв вузол.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити