Підручник Українська мова 8 клас - О.В. Заболотний - Генеза - 2016 рік

Синтаксис. Пунктуація

Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)

§ 29. ВСТАВЛЕНІ КОНСТРУКЦІЇ*

Про те, чим вставлені конструкції відрізняються від вставних, та про особливості виділення їх на письмі та в усному мовленні

300

Прочитайте речення. З'ясуйте, яку роль виконують виділені в них вставлені конструкції. Чи вносять вони додаткові відомості, уточнення, пояснення? Чи пов'язані безпосередньо зі змістом речення? Зробіть висновок про роль у мовленні вставлених конструкцій.

1. Діти щойно - вона це добре пам’ятала! - були тут поруч (Ю. Збанацький). 2. Перед очима поета на зелених горах поставало «велике місто Київ», як називав його Шевченко (П. Жур). 3. Вишневий сад (він тільки- но зацвів, данину першу виплативши бджолам), дрімав і снив… (М. Рильський).

Вставлені конструкції

Від вставних слів (словосполучень, речень) потрібно відрізняти вставлені слова (словосполучення, речення), які не виражають ставлення мовця до висловленого в тексті, не містять оцінки повідомлення, вказівки на його джерело. Вони пояснюють, уточнюють сказане в основному реченні або ж містять додаткові зауваження до нього.

Вставлені конструкції не мають безпосереднього зв’язку зі змістом речення. НАПРИКЛАД: 1. Петро Йосипович Панч (справжнє прізвище Панченко) народився 4 липня 1891 року в містечку Валки на Харківщині (П. Загребельний). 2. Ще малим - і шести не минуло мені - на майдан повела мене мати за руку (О. Підсуха).

Вставлені конструкції стоять у середині або в кінці основного речення і приєднуються за допомогою сполучників або без них.

* Тема для поглибленого вивчення.

Розділові знаки

Залежно від вимови вставлені конструкції виділяємо за допомогою ком, тире або дужок. ПОРІВНЯЙМО:

Розділові

знаки

Як вимовляємо

Приклади

Коми

майже таким самим тоном, як і основне речення

Звали нашого діда, як я вже потім довідався, Семеном (О. Довженко).

Тире

підвищеним тоном

Є ж люди на Землі, - а то б не варто й жити, - що крізь щоденний труд уміють і любити, і усміхатися, і мислити, й шукать… (М. Рильський).

Дужки

зниженим тоном

З-за погрібника пахло м’ятою (росло її там, густої та холодної, багато), а від хати несло духом матіоли (Є. Гуцало).

301

І. Прочитайте речення, виділяючи відповідною інтонацією вставлені конструкції. Поясніть роль вставлених конструкцій у реченнях. Обґрунтуйте розділові знаки.

1. Він був маленький, незавидний, але з густою гривою і - як пізніше виявилося - разючо невтомний (О. Гончар). 2. Раптом - як же невчасно! - зарипіли двері, й до кімнати зайшов Вадим (М. Павленко). 3. Це ж - справа твого серця, як ти сама колись говорила! (О. Донченко). 4. Максим так стоїть годину, другу (в котрий уже раз), розглядаючи мистецькі архітвори (Іван Багряний). 5. Не ради сліз, і розпачу, й скорботи, і не в ознаку гіркого прокляття - фашизм і так уже проклятий усім світом, - а задля слави нашого роду написано, і во ім’я любові, про цю високу смерть (О. Довженко). 6. Завжди у своєму селі (а також у лузі, в полях) приглядався до лелек (Є. Гуцало).

ІІ. Виконайте письмовий синтаксичний розбір останнього речення.

302

І. Спишіть речення, ставлячи пропущені розділові знаки при вставлених конструкціях. Обґрунтуйте пунктограми.

1. Прийде, може, Денис хоч би він зостався живий та й розкаже вдома про Романа (О. Гончар). 2. Це не тому, що він не надіявся на своїх хлопців він знав їх давно і вірив їм, як самому собі (О. Гончар). 3. Він ще довго не міг заспокоїтися, нарешті вирішив іти шукати Корнійчука з Василевською вони в цей час теж були в Харкові (Із журналу). 4. Стара княгиня Варвара Олексіївна їй було тоді вже 65 років майже зовсім осліпла і рідко з’являлася в салоні (П. Жур). 5. Опукою згори аж вітром зашуміло орел ушкварив на ягня (Є. Гребінка). 6. До речі, наш мовник дав мені й чисто українське ім’я «Олесь» доти я звався просто Сашком (О. Гончар).

ІІ. Запишіть виділені слова фонетичною транскрипцією.

303

З кожної пари поданих речень утворіть одне речення із вставленою конструкцією. Утворені речення запишіть, розставте та обґрунтуйте розділові знаки.

1. У затінках попід гінкою ліщиною прозоро-зелені шпичаки конвалій, кропива з-під торішнього листя пнеться. Попід гінкою ліщиною рибалки щоосені вудлища ріжуть (За Г. Тютюнником). 2. Відцвів воронець, облетіли на вітрах маки польові, зате літо смагляве вже виглядає із-за кучугур. Маки польові рано зацвітають і швидко гаснуть (За О. Гончаром). 3. Макар Семенович був у піднесеному настрої. Діда звали Макаром Семеновичем (За В. Козаченком). 4. Вутанька цієї ночі була біля моря і про те, що скоїлося, нічого не знала. Вутанька працювала в риболовецькій бригаді (За О. Гончаром). 5. Свято садіння столітнього дерева у школі стало традицією. Столітнім деревом учні називають дуб (За В. Сухомлинським).

304

ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Складіть 3-4 речення зі вставленими конструкціями таким способом: один учень (учениця) складає основне речення, а інший (інша) ускладнює це речення вставленим реченням.

305

Складіть твір-роздум у науковому стилі на тему «Ліс у житті людини», використавши як засіб зв’язку речень вставні слова (по-перше, по-друге, отже, наприклад, таким чином).

Пpoeкт

Об’єднайтеся в групи й оберіть для виконання одне із запропонованих завдань. Підготуйтеся до захисту свого проекту перед аудиторією.

1. Дослідіть, які форми звертань і з якою метою використано в поезіях Т. Шевченка, І. Франка чи Лесі Українки.

2. Підготуйте ескізи вітальних листівок з різноманітними формами звертань.

3. Доберіть форми звертань до осіб, у яких беруть інтерв’ю, зважаючи на їхній вік та професію. Інсценізуйте фрагменти кількох інтерв’ю з особами різного віку та професій.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити