Підручник Українська мова 8 клас - О.В. Заболотний - Генеза - 2016 рік

Синтаксис. Пунктуація

Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)

§ 30. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО З ТЕМИ «РЕЧЕННЯ ЗІ ЗВЕРТАННЯМИ, ВСТАВНИМИ СЛОВАМИ (СЛОВОСПОЛУЧЕННЯМИ, РЕЧЕННЯМИ)»

306

І. Прочитайте текст. Визначте його тему та основну думку. Назвіть засоби зв'язку речень у тексті. Розкажіть, що формує культуру людини.

ЕКОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА ЛЮДИНИ

Любов до природи, бережливе ставлення до неї тісно пов’язуються з поняттям «батьківщина». Шанувати природу неможливо без глибоких знань про навколишній світ. Калина під вікном рідної оселі, тополя на околиці села, лелече гніздо на клуні, жебонлива криничка при перехресті доріг - усе це овиди нашого дитинства, наш духовний світ. Знати й берегти ці нетлінні дари - наш святий обов’язок.

Мила серцю Україна. Малюнок Катерини Катеринчук (12 років)

Чи часто ми замислюємося над тим, чому околиці сіл збідніли на лелечі гнізда, замулилися на видолинках живі джерела, поріділи солов’їні переспіви, рідко почуєш жайворонків? А може, в цьому є і кожного з нас провина? Вирушаючи до лісу, не всі пам’ятають, наприклад, таке священне правило: корінець боровика ні за яких обставин не можна виривати, а лише підрізати. У пошуках лікарської рослини ми нерідко забуваємо, що не можна висмикувати її із землі.

Такі не вельми втішні приклади, на жаль, трапляються. І безпосередніми винуватцями цього є ми самі, наші сусіди, діти. Звідки виростає, наче чортополох, безвідповідальне споживацтво? Звісно, з нашої байдужості, нашої, м’яко кажучи, неосвіченості, нехлюйського ставлення до природи.

А між іншим, культура людини складається з багатьох чинників, серед яких осібне місце займає наше ставлення до природи (За В. Скуратівським).

II. Випишіть речення зі вставними словами (словосполученнями). Підкресліть у них головні та другорядні члени.

III. Обґрунтуйте написання виділених слів. Розберіть їх за будовою.

307

І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Обґрунтуйте вивчені пунктограми. Визначте, чим ускладнене кожне речення.

1. Повій вітрець грайливий розваж мене сумну від серця і до серця напни оцю струну (В. Ковалівська). 2. Обожнювання дуба очевидно зумовлено його довговічністю надзвичайною міцністю деревини (О. Потапенко). 3. Це мабуть очікуючи весну гомонить душа лісу (М. Стельмах). 4. Я прощаюся нині з тобою рідна хато моя назавжди (В. Симоненко). 5. Найбільше ми мабуть любимо лелек тому що вони символізують любов до рідної землі рідного дому (О. Потапенко). 6. І в свята гомінкі і в дні робочі ми думаємо правнуки про вас (В. Симоненко). 7. Скажи мені пораднице-сопілко: «Чи трутні ми, а чи сліпі орли?!» (М. Боровко). 8. В поле виходжу і здається бачу і цвіт очей і посмішку гарячу (А Малишко).

II. Підкресліть у реченнях граматичні основи. Укажіть односкладні речення, визначте їхній вид.

III. Виконайте письмовий синтаксичний розбір двох простих речень (на вибір).

308

Виконайте завдання одного з варіантів.

ВАРІАНТ А. Напишіть лист другові (подрузі), використовуючи вставні слова на жаль, на думку (когось), до речі, звичайно та ін.

ВАРІАНТ Б. Напишіть доповідь на довільну тему, використовуючи вставні слова по-перше, по-друге, наприклад, в усякому разі, таким чином та ін.

309

САМООЦІНКА. Продовжіть усно вислови, використовуючи вставні слова (словосполучення).

1. Вивчивши тему, я, зокрема, зрозумів (зрозуміла), що …

2. Найважчим під час опрацювання теми для мене було …

3. Свої знання з теми я б оцінив (оцінила) на …

Готуємося до тематичного оцінювання

Виконайте завдання.

Перевірте виконання за допомогою відповідей у додатках

1. Поширене звертання є в реченні (розділові знаки пропущено)

А Привіт тобі зеленокудра Сквиро поет сивоголовий посила (М. Рильський).

Б Чи знаєш ти хлопче якого коня тобі серед поля вготовила доля? (Б. Олійник).

В Спасибі Вам мамо за вічну любов і за всю неоплачену ласку (Д. Луценко).

Г Не плачте мамо не треба, і ви не журіться тату (А. Малишко).

2. Комами з обох боків треба відокремити звертання в реченні (розділові знаки пропущено)

А Рідна мово без тебе ніхто я мов підрізаний вітром листок (П. Перебийніс).

Б Понеси мене на крилах радосте моя (В. Симоненко).

В Старі дуби спасибі вам за осінь (Л. Костенко).

Г Не сумуй вербо моя похила що багряним листям одшуміла осені пора (Д. Луценко).

3. Вставними можуть бути всі слова та словосполучення в рядку

А нібито, по-перше, на радість

Б як-не-як, наприклад, уявіть собі

В до речі, без сумніву, на мій погляд

Г навіть, на жаль, між нами кажучи

4. Вставне слово є в реченні (окремі розділові знаки пропущено)

А Хоч на чверть кроку проте попереду (С. Журахович).

Б Навіть медуза знає заздалегідь, що буде буря на морі (В. Сабунаєв).

В Звичайно дорога нам теж не килимами була вистелена (О. Гончар).

Г - Ти вислухаєш мене? - Звичайно (О. Квітневий).

5. Правильно розставлено всі розділові знаки в реченні

А Того можливо, не знайду я слова, щоб наш прекрасний оспівати світ (М. Рильський).

Б Пам’ятки української вишивки, на жаль, збереглися лише за кілька останніх століть (О. Гасюк).

В Газик рвонувся вперед, замолов колесами, пішов, пішов, і, нарешті, вибрався на рівне (О. Гончар).

Г Місяць хоче мабуть погрітись, суне в шибку свій блідий диск (В. Симоненко).

6. Комами треба виділити вставлену конструкцію в реченні (розділові знаки пропущено)

А І не було алей і променад ні вишуканих вин ні пундиків ні печив (Л. Костенко).

Б Там батько плачучи з дітьми а ми малі були і голі не витерпів лихої долі… (Т. Шевченко).

В По стежці щось веде мене до хати… Стібок матусиних слідів (О. Довгоп’ят).

Г Кораблі кораблі в золотистій імлі ви у долю мою як в легенду ввійшли (В. Івасюк).

7. Вставне слово, що вказує на зв’язок думок, є в реченні

А Таким чином, культурологія пов’язана з багатьма науками.

Б Може, у вас знайдеться цікава книжка для мене?

В Тепер ти, очевидно, можеш передумати їхати.

Г Того дня на дорогах, як навмисне, були затори.

8. Прочитайте речення. Правильним для цього речення є обґрунтування пунктуації, запропоноване в рядку

Музика, немає сумніву, змінює емоційний стан людини.

А коми між однорідними членами речення

Б коми між частинами складного речення

В коми для виділення порівняльного звороту

Г коми для виділення вставного словосполучення

9. Складіть одне речення з поширеним звертанням.

10. Складіть два речення зі словом звичайно так, щоб у першому реченні це слово було вставним, а в другому — ні.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. Назвіть синтаксичні конструкції, якими може бути ускладнене просте речення. Наведіть приклади.

2. Що таке звертання? Чим його виражаємо?

3. Розкажіть про використання розділових знаків при звертанні та про особливості виділення звертання в усному мовленні.

4. Наведіть приклади двох речень з поширеними звертаннями.

5. Що таке вставні слова (словосполучення, речення)?

6. На які групи за значенням поділяємо вставні слова? Наведіть приклади.

7. Чим відрізняються вставні конструкції від вставлених? Наведіть приклади речень зі вставленими реченнями.

8. Розкажіть про особливості виділення на письмі вставлених конструкцій. Наведіть приклади.

9. Поясніть роль звертань і вставних слів (словосполучень, речень) у мовленні.

10. Чи можуть звертання й вставні слова бути членами речення?

МОЯ СТОРІНКА

ЦІКАВО ЗНАТИ

ЗВЕРТАННЯ У СВІТІ

У різних державах користуються різними звертаннями: в Англії до нетитулованого чоловіка звертаються зі словами «сер», «містер», а до одруженої нетитулованої жінки - «місіс», хоча до жінки з аристократичних кіл звертаються «леді» чи «міледі», а до її чоловіка - «мілорд». До дівчат в англомовних країнах звертаються «міс», у Скандинавії- «фрекен», у Німеччині - «фрейлен». А ось ввічливе згадування про заміжню жінку в німців - «фрау», про чоловіків - «тер».

В Іспанії та Італії чоловік - «дон», жінка - «донья» чи «дона». У Стародавньому Римі до вільно народженої жінки казали «матрона», що в широкому розумінні означає «мати сімейства». У середньовічних італійців звертання до заміжньої жінки було «мадонна». У Франції жінкам кажуть «мадам», чоловікам - «місьє», дівчатам - «мадемуазель» (3 посібника).

ЯК ЦЕ БУЛО

ЗАГАДКИ СТАРОДАВНІХ ПІСЕНЬ

Прекрасні українські пісні, колядки, щедрівки дохристиянського походження (язичницькі) підтверджують давнє походження української мови. Учені вважають, що пісні «А ми просо сіяли» щонайменше дві тисячі років. Показовими є приспіви стародавніх українських пісень типу:

Дана, шіді, ріді, Шіді, ріді -

Шіді, ріді, Дана!

Історик С. Знойко доводить, що Ші (нім. S/e, закарп. Си) - це «вона», «вони»; Ді - «діяти», «творити» (інд. Ahe - «дію»); Рі - «річка». Отже, приспів «Дана, шіді, ріді, Дана» означає: «Дана (богиня води, дощу, одруження) діє, творить, річку творить».

ЯК ЦЕ БУЛО

ДАВАТИ ДОБРО

Часто доводиться чути вислови: давати добро, одержати добро, що означають дати або одержати дозвіл щось робити. До речі, слово «добро» зовсім не пов’язане зі словом «добрий».

Добро - це стара назва букви Д. Спочатку слово добро помандрувало до моряків. Так називали жовтий прапор у флотській сигналізації. Його підняття означало: Так, згоден, дозволяю (тобто даю добро). А вже з палуби вислів давати добро як сигнал пішов і на берегу значенні дозволяти (За В. Ужченком).

І ТАКЕ БУВАЄ

«ПОГАНІ» И «ХОРОШІ» ЗВУКИ

Є спеціальні науки - звукосимволізм, фоносемантика, представники яких твердять про вмотивованість звука як мовного знака. Учені провели такий експеримент: запропонували охарактеризувати дві неіснуючі тварини, для яких придумали назви - харарапа і зілюля. І виявилося, що перше слово носії мови пов’язували із чимось великим, старим, недобрим, а друге - з малим, молодим, приємним, добрим. Неоднакові асоціації викликають не тільки різні слова (навіть вигадані), а й різні звуки. Зокрема, як «погані» звуки опитувані називали х, ш, ж, ц, ф, як грубі - д, б, г, ж, як гарний, ніжний - л (За О. Сербенською).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити