Підручник Українська мова 8 клас - О.В. Заболотний - Генеза - 2016 рік

Синтаксис. Пунктуація

Речення з відокремленими членами

§ 33. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПРИКЛАДКИ

Про те, за яких умов відокремлюємо прикладки, та про їхню роль у мовленні

ПРИГАДАЙМО. Що таке прикладки? Як пишемо їх з означуваним словом?

331

Прочитайте речення. Знайдіть прикладки, визначте їхню позицію щодо означуваного слова та чим виражене це слово. Зробіть висновок про те, за яких умов відокремлюємо прикладки.

1. Зупини її, мить високу, для моїх молитовних долонь (В. Стус). 2. Я, зима, не сива, я, зима, красива (В. Василашко). 3. Байраками їхав до війська Григорій Триволя, козак молодий (М. Стельмах). 4. Отакий-то наш отаман - орел сизокрилий (Т. Шевченко).

УМОВИ ВІДОКРЕМЛЕННЯ ПРИКЛАДОК

Прикладки відокремлюємо (виділяємо інтонацією, ставимо кому чи тире), якщо:

Приклади

прикладка стосується особового займенника

І ось він, Київ, за валами він!.. (Л. Костенко).

прикладка поширена і стоїть після означуваного іменника (часто власної назви)

Завершенням їхньої подорожі була Нова Каховка - славетне молоде місто (О. Гончар).

одинична прикладка стоїть після означуваного слова і має додаткове самостійне значення

Золотими куполами ще здалеку вітає нас славетна столиця - Київ (О. Довгий).

прикладка приєднується до означуваного іменника словами тобто, або (=тобто), наприклад, чи (=тобто), навіть, зокрема, як-от, а саме, на ім’я, так званий та ін.

У Сквирі лікар був, на прізвище Ришилов (М. Рильський).

прикладка приєднується до означуваного слова за допомогою сполучника як і має додатковий відтінок причини

Івась, як менший, завжди терпів від Карпа (Панас Мирний). (Терпів, бо був меншим)

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Не відокремлюємо прикладки, які разом зі словом як мають значення «у ролі кого (чого) виступає предмет чи особа». НАПРИКЛАД: Ліс зустрів мене як друга… (М. Рильський).

Розділові знаки

На письмі відокремлені прикладки виділяємо комами, рідше - тире.

Тире ставимо, якщо:

✵ прикладка стоїть у кінці речення (щоб відрізнити прикладку від однорідних членів речення);

✵ автор хоче підкреслити значення прикладки. НАПРИКЛАД: Урочисто вишикувалася проспектами зелена варта каштанів - почесна варта весни (О. Гончар).

В інших випадках прикладку відокремлюємо комою.

Роль у мовленні

Відокремлена прикладка дає змогу в стислій формі висловити свої думки, передати додаткове повідомлення про означуваний предмет, а також виступає як яскравий зображувально-оцінний засіб.

332

І. Прочитайте речення, виділяючи інтонацією відокремлені прикладки. Поясніть умови відокремлення прикладок, обґрунтуйте використання тире або ком.

1. А он уже видніє з далини столиця Вишневецького - Лубни (Л. Костенко). 2. Під нами прокидався туман, а над нами падало й падало листя - золоті сльози осені (М. Стельмах). 3. А він, орел, шумить, клекоче, мов людям розказати хоче про поєдинок у яру (Т. Шевченко). 4. Із тебе, першої моєї вулиці, почав я відкривати білий світ (В. Тарасенко). 5. А рідна сестра його - мла волохата - заводить на ніч солов’їв голосних (Д. Іванов). 6. Як рибалка, я повинен бути людиною поважною і розсудливою (Ю. Збанацький). 7. Їдете ви компанією, тобто колективом, так чоловік з п’ять, бо дика качка любить іти в каструлю з-під колективної праці (Остап Вишня). 8. Серед пам’яток архітектури Подолу привертає увагу будинок Києво-Могилянської академії - взірець українського бароко ХVХIII століття (Д. Степовик).

ІІ. Визначте усно частини мови та члени речення в останньому реченні.

333

КОЛО ДУМОК. Що спільного та відмінного в умовах відокремлення прикладок і означень? Чим це можна пояснити?

334

І. Послухайте текст, визначте його тему й основну думку. Розкажіть, чим для українців близький Арал.

МОРЕ, ЯКЕ ЗНИКАЄ

Із травня 1848-го до вересня 1849-го року Тарас Шевченко брав участь у першій великій експедиції з дослідження майже невідомого тоді європейцям Аральського моря. Як художник він змалював щойно відкриті острови, щойно описані береги. Під десятками Шевченкових акварелей та віршів того періоду стоїть назва «Кос-Арал». На жаль, цей острів зник, злившись із суходолом, уже півстоліття тому. А сьогодні зникає й саме Аральське море.

За часів Шевченка Арал був четвертою за розміром замкненою водоймою планети. Завдяки Амудар’ї і Сирдар’ї, потужним, повноводним річкам, його вода була майже прісною. Тому в морі й навколо нього створилася унікальна екологічна система - чиста місцевість з безліччю риби, численним птаством, гаями й фруктовими садками в гирлах рік…

Проте все почало мінятися з початку 1960-х. Люди вирішили забрати воду з річок, які живили море, і спрямувати її на бавовняні плантації.

Т. Шевченко. Шхуни біля форту Кос-Арал

Сьогодні до моря доходить вода лише із Сирдар’ї. Амудар’я, друга живильна артерія моря, уже давно губиться в пісках і болотах, не даючи Аралові жодної краплі. Як наслідок, море почало стрімко всихати й тікати від берега. Колишні порти Аральськ і Муйнак перетворилися на напівживі поселення серед пустелі. На місці моря лишилися три майже відокремлені одна від одної водойми загальною поверхнею приблизно на одну десяту частину від його колишнього об’єму. З них більш-менш живою залишається лише «казахстанська» водойма, так званий Малий Арал. В «узбецькому» Аралі, на ймення Великий, солоність води вже втричі перевищує океанічну. Тому ймовірно, що скоро тут не житиме ніхто, крім надзвичайно стійкої до солі морської креветки - артемії.

Планетарний характер катастрофи Аралу вартий співчуття і співпереживання всіх людей планети. І нас, українців, насамперед. Адже з вини людей гине не просто море. Гине море, яке першим з європейців змалював художник Тарас Шевченко (За М. Стріхою).

II. Знайдіть прикладки, з'ясуйте умови їх відокремлення чи невідокремлення. Поясніть роль відокремлених прикладок у тексті.

III. Доберіть 3-5 запитань за текстом. На основі дібраних запитань складіть і розіграйте за особами діалог.

335

ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Чи відомі вам факти недбалого ставлення людини до природи, зокрема у вашій місцевості? Хто і як, на вашу думку, мусить займатися екологічними питаннями в державі?

ДЛЯ ВАС, ДОПИТЛИВІ

Якщо ви бажаєте більше дізнатися про життя і творчіть Тараса Шевченка, завітайте на сайт www.kobzar.univ.kiev.ua в мережі Інтернет. Тут ви знайдете й велику добірку картин митця з відомостями щодо їх написання, художніх особливостей тощо. Крім того, цікаву інформацію можна знайти в книжці Дмитра Чуба «Живий Шевченко: невигадані оповіді». Про те, що вам найбільше сподобається, розкажіть однокласникам.

336

І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки та розкриваючи дужки. Підкресліть відокремлені прикладки як члени речення.

1. Тут я щастя своє (не)розумна зозуля у гніздечко поклала чуже (Н. Баклай). 2. Троє їх пастушків (Л. Костенко). 3. У літописців є найстрашніша зброя замовчуван(н)я (П. Загребельний). 4. У Х-ХІ ст. для Русі особливу (не)безпеку становили ст(и,е)пові кочівники печеніги й половці (В. Попович). 5. Гей, був на Січі старий козак на прізвище Чалий (Нар. творчість). 6. А он старе Монастирище колись козацькеє село (Т. Шевченко). 7. І знову степ як щедрий вулик і сяє золото хлібів (Л. Рубан). 8. Дюймовочка в листочку капустяному я у житті із вічності пливу (Л. Костенко).

ІІ. Розберіть за будовою виділене слово, визначте спосіб його творення.

337

І. Складіть із речень кожної пари одне речення з відокремленою прикладкою. Утворені речення запишіть, розставте розділові знаки, підкресліть граматичні основи та прикладки.

1. Історія міста Коломиї сягає глибини тисячоліть. Коломия - культурний осередок Прикарпаття. 2. У Коломиї можна відвідати музей Писанкового розпису. Музей Писанкового розпису - один із найоригінальніших етнографічних центрів України. 3. Перлиною природного фонду Харківщини є ріка Сіверський Донець. Сіверський Донець - найбільша правобережна притока Дону. 4. Північно-західну частину Волині прикрашає озеро Світязь. Світязь - найглибше й найбільше озеро в Україні. 5. На Приморському бульварі гості Одеси фотографуються біля пам’ятника Дюку де Рішельє. Дюк де Рішельє - людина, яка збудувала Одесу. 6. Хрещатик зустрічав гостей цвітом каштанів. Каштани - гордість київських весен.

ІІ. Складіть речення про природні й культурні окраси вашого краю, використавши прикладки.

338

Випишіть речення, у яких прикладку зі сполучником як треба відокремити. Розставте пропущені розділові знаки. У якому реченні немає прикладки?

1. Як бригадир він розпочав роботу першим. 2. Пам’ять про Лесю Українку як геніальну поетесу житиме у віках. 3. Плоди калини і кору верби, бруньки та листя берези застосовували як протизапальні засоби. 4. Усе своє свідоме життя Іван Сірко провів на війні і як справжній патріот присвятив його боротьбі з ворогами своєї Вітчизни (І. Шаповал). 5. Ім’я Івана Сірка як ватажка оточене було ореолом нездоланності, і тому вороги боялися його більше вогню (І. Шаповал). 6. Про хист Довженка як письменника заговорили на повен голос тільки в роки Другої світової війни (М. Рильський). 7. Усе як цвіт осипалось безслідно, і час його давно позамітав… (І. Гнатюк).

339

Складіть і запишіть речення, використавши підмет у поданих визначеннях як означуване слово, а присудок - як прикладку. Прикладку приєднайте за допомогою слів тобто, або (тобто), чи (тобто).

ЗРАЗОК. Астрономія - наука про небесні тіла. - Астрономією, тобто наукою про небесні тіла, він цікавився ще з юних літ.

1. Фонетика - учення про звуки мови. 2. Ягуар - американський тигр. 3. Острів - частина суші, оточена водою. 4. Вальдшнеп - лісовий кулик. 5. Міфологія - фантастичне уявлення про світ.

340

ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Доберіть кожен прикладку й означуваний іменник (можна скористатися прикладами із цього параграфа). Запропонуйте однокласнику (однокласниці) скласти й записати речення з вашими словами.

341

Укажіть речення з відокремленими прикладками. Відповідь обґрунтуйте.

1. Усе це, тобто новини, він прочитав у газеті. 2. Гризуни, наприклад ховрахи, завдають багато шкоди полям. 3. Осінні квіти, особливо айстри, тішать нас своєю красою. 4. До порад батьків потрібно дослухатися особливо уважно. 5. Песців, або полярних лисиць, розводять у розплідниках. 6. Ми поїдемо до Києва або залишимося відпочивати вдома.

342

Спишіть речення, поставивши на місці крапок прикладки, виражені іменниками чи сполученнями інших частин мови.

1. Україна, … , 2012 року приймала чемпіонат Європи з футболу. 2. Вона, … , завжди говорить тільки правду. 3. Слони, … , є національним символом Королівства Таїланд. 4. Із сивої давнини Дніпро, … , котить свої хвилі, єднаючи минуле із сучасним. 5. Тихими вечорами люблю дивитися на зорі - … .

343

І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки.

1. У південних степах утворилися солончаки неродючі солоні ґрунти. 2. Подільську височину перетинають Товтри лінійно витягнуті пасма з плоскими вершинами. 3. Більшість родовищ корисних копалин нашої держави пов’язана з унікальною за формуванням структурою Українським щитом (3 підручника).

ІІ. Підкресліть словосполучення з прикметниками. Від яких із цих прикметників можна утворити ступені порівняння?

344

І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть члени речення. Які речення ускладнено відокремленими прикладками?

1. Спитають вони що ви думали вчора батьки? (О. Головко). 2. Для мене особисто Житомир місто моєї душі (В. Шевчук). 3. Благословенні ви вітрила лазурові життя і юності жадоби і любові (М. Рильський). 4. Іван Дробот молодий танкіст з надзвичайно приємним і скромним лицем хвилювався (О. Довженко). 5. Найменша дочка його Соломія студентка сільськогосподарського інституту підвівши голову пильно оглядала обсипану плодами яблуню (М. Стельмах).

ІІ. Розберіть за будовою виділені слова, визначте спосіб їхнього творення.

345

Складіть і запишіть три речення з відокремленими прикладками так, щоб у першому реченні прикладка стосувалася власної назви, у другому - займенника, а в третьому - загального іменника.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити