Підручник Українська мова 8 клас - О.В. Заболотний - Генеза - 2016 рік

Синтаксис. Пунктуація

Речення з відокремленими членами

§ 34. ВІДОКРЕМЛЕНІ ДОДАТКИ

Про те, за яких умов відокремлюємо додатки, про їхнє інтонаційне оформлення та роль у мовленні

ПРИГАДАЙМО. Які члени речення називають додатками? Словами яких частин мови можемо виражати додатки?

346

Зіставте речення, записані у двох колонках. Визначте синтаксичну роль, морфологічне вираження та значення виділених конструкцій. Зробіть висновок про роль цих конструкцій у мовленні.

Не скажу нічого.

Не скажу нічого, крім правди.

Люблю всі пори року.

Люблю всі пори року, особливо літо.

Максим був жадібний.

На відміну від брата, Максим був жадібний.

Умови відокремлення

Відокремлюємо додатки, виражені іменниками з прийменниками крім, окрім, опріч, замість, за винятком, зокрема, особливо, на відміну від та ін. Такі синтаксичні конструкції мають значення виключення, включення або заміщення одного предмета іншим. 1. На світі все знайдеш, крім рідної матері (Нар. творчість). 2. На відміну від безплідних кучугур, земля тут така, що могла б усе родити (О. Гончар).

Розділові знаки

На письмі відокремлені додатки виділяємо комами. Додаток не відокремлюємо, якщо прийменник замість можна замінити прийменником за (взамін). НАПРИКЛАД: Я це зроблю замість тебе.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

На початку відокремлених додатків завжди виступає прийменник.

347

Прочитайте виразно речення. Доведіть, що виділені конструкції є відокремленими додатками, вказавши при цьому їхнє значення та прийменники, за допомогою яких вони приєднуються.

1. Кожній людині властиво помилятися, але нікому, крім дурнів, не властиво бути впертим у помилці (Арістотель). 2. Він стояв посеред двору зсутулений, з опущеними вздовж пальта руками і невидющими очима дивився мимо хат, садків, городів, навіть мимо самого себе (Гр. Тютюнник). 3. Здавна мешканці села, крім лісових промислів, займалися землеробством і тваринництвом (В. Скуратівський). 4. Опріч всього, Сократ не вельми шанує самого себе (Ю. Мушкетик). 5. Всі, за винятком Бойчука, здивовано дивилися на свого шкіпера (М. Трублаїні).

348

Складіть з кожної пари речень одне з відокремленим додатком. Запишіть утворені речення. Відокремлені додатки підкресліть, поясніть їхню роль у реченнях.

ЗРАЗОК. У хаті нікого не було. У хаті була лише господиня. - У хаті нікого не було, крім господині.

1. За своє військове життя Іван Сірко брав участь у п’ятдесяти п’яти битвах. Лише в одній битві Іван Сірко зазнав поразки. 2. Учні дев’ятих класів склали успішно екзамен з української мови. Учні одинадцятих класів погано склали іспит з української мови. 3. Цього року рясно вродили всі плодові дерева. Найкращий урожай цього року дали вишні.

349

І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть відокремлені додатки разом зі словами, за допомогою яких вони приєднуються.

1. Хто окрім тебе, любий, допоможе схололу душу нині пробудить? (М. Воробей). 2. А я не знаю нічого ніжнішого окрім берези (Леся Українка). 3. Ця несподівана зустріч зворушила всіх особливо дітей (В. Минко). 4. Там замість житечка в теплеє літечко терен зацвів (Г. Чупринка). 5. У хліві крім ластів’ячого гнізда під кроквою нічого не було (Гр. Тютюнник). 6. А тепер замість крила парусника Тоня й Віталій бачать вдалині посеред затоки темну непорушну гору якусь (О. Гончар). 7. За винятком баби Оришки малий Чіпка нікого не любив (Панас Мирний).

ІІ. Визначте частину мови виділених слів, поясніть написання.

350

Складіть і запишіть речення, увівши до них подані відокремлені додатки. З'ясуйте значення цих додатків та чим вони виражені. Підкресліть усі члени речення.

Крім мене, замість троянд, за винятком журналістів.

351

ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Складіть 3-4 запитання, на які можна було б дати відповідь реченнями з відокремленими додатками. Поставте свої запитання однокласнику (однокласниці) та дайте повні відповіді на його (її) запитання за допомогою речень із відокремленими додатками.

ЗРАЗОК. - Які книжки ти любиш читати?

- Я люблю читати пригодницьку літературу, особливо твори Всеволода Нестайка.

352

Випишіть з наукового тексту 4-6 речень із відокремленими додатками. Поясніть їхню роль у реченні й умови відокремлення.

ДЛЯ ВАС, ДОПИТЛИВІ

Крім обов'язкових відокремлень, зумовлених особливостями речення, є відокремлення, які залежать від бажання автора. Такі відокремлення широко представлені в художніх текстах, де вони іноді трапляються в несподіваних варіантах, які не можна пояснити загальноприйнятими правилами. НАПРИКЛАД: сиву кобилу (М. Стельмах).

353

Перебудуйте усно речення на синонімічні з відокремленим додатком, використавши вказаний у дужках прийменник.

1. Усі діти прийшли на виставку, а Марійка Богуславська захворіла й залишилася вдома (за винятком). 2. День виявився дощовим, а Інтернет обіцяв інше (всупереч). 3. На планшет вдалося завантажити багато файлів, але один файл виявився пошкодженим і не завантажився (крім). 4. Чоловік минув чагарник і побачив глибокий яр, а не очікувану знайому рівнину (замість).

354

Розгляньте ілюстрацію. Висловте свою думку про неї. Доберіть ключові словосполучення для опису зображеного. Складіть із цими словосполученнями невеликий текст, увівши до нього відокремлені додатки.

Н. Курій-Максимів. Пасхальні дні (малярство на склі)

355

Уявіть, що ви журналіст, який отримав завдання взяти інтерв’ю у відомої особи (на

ваш вибір). У кого ви взяли б інтерв'ю? Складіть і запишіть вашу розмову у формі діалогу (6-8 реплік), використавши: а) звертання; б) вставні слова чи словосполучення; в) речення з відокремленим додатком. Відокремлений додаток підкресліть.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити