Підручник Українська мова 8 клас - О.В. Заболотний - Генеза - 2016 рік

Синтаксис. Пунктуація

Речення з відокремленими членами

§ 35. ВІДОКРЕМЛЕНІ ОБСТАВИНИ

Про те, за яких умов відокремлюємо поширені й непоширені обставини, про їхнє інтонаційне оформлення та роль у мовленні

ПРИГАДАЙМО. Який другорядний член речення називають обставиною? За яких умов відокремлюємо дієприслівникові звороти?

356

Прочитайте речення. Знайдіть обставини, виражені дієприслівниковими зворотами й одиничними дієприслівниками. Чи залежить відокремлення обставини від позиції її стосовно означуваного слова? Зробіть висновок, за яких умов відокремлюємо обставини.

1. Нечутно ступають козацькі коні, спускаючись униз до Бугу (Я. Качура). 2. Почувши кроки, пташина повернула голівку до нас, вчаїлась (М. Стельмах). 3. І тільки я, обдираючи ноги, скотився з липи, як на землю стіною обвалилася злива (М. Стельмах).

УМОВИ ВІДОКРЕМЛЕННЯ ОБСТАВИН

Обставину відокремлюємо (виділяємо інтонацією, ставимо кому), якщо:

Приклади

обставина виражена дієприслівником або дієприслівниковим зворотом (крім випадків, зазначених нижче)

1. Блакитний час, прикинувшись водою, тече в піщаних, чистих берегах (Є. Гуцало).

2. І я, заплакавши, назад поїхав знову на чужину (Т. Шевченко).

обставина виражена іменником з прийменниками незважаючи на, закінчуючи, починаючи з

Незважаючи на погану погоду, біля освітленого під’їзду театру панувало пожвавлення (В. Собко).

За бажання автора може також відокремлюватися обставина, виражена іменником з прийменниками всупереч, наперекір, попри, на випадок, на відміну від, у зв’язку з, внаслідок, завдяки, згідно з, відповідно до, подібно до тощо.

Спосіб відокремлення

Відокремлені обставини на письмі виділяємо комами, а в усному мовленні - інтонацією:

Обставину НЕ відокремлюємо, якщо:

Приклади

обставина виражена одиничним дієприслівником, що означає спосіб дії

Підеш собі зажурившись гаєм по долині (Т. Шевченко).

обставина виражена дієприслівниковим зворотом фразеологічного типу

Годі вже сидіти склавши руки.

обставина виражена дієприслівниковим зворотом, на початку якого стоїть підсилювальна частка і (й)

Можна робити добрі справи і не чекаючи похвали.

обставина, виражена дієприслівником чи дієприслівниковим зворотом, поєднується з іншою однорідною не- відокремленою обставиною єднальним сполучником

Автобус їхав швидко й не зупиняючись на зупинках.

обставина виражена дієприслівником зі словом який у складі частини складного речення

Натхнення - це музика, почувши яку людина здобуває крила.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

У виділений комами дієприслівник або дієприслівниковий зворот не повинні включатися сполучники, які їх не стосуються. НАПРИКЛАД: прощаючись, вийшов з хати. У цьому реченні сполучник і не стосується дієприслівника, а з'єднує однорідні присудки (підвівся і вийшов), тому кому треба ставити після сполучника і.

357

І. Прочитайте мовчки речення. З'ясуйте, чим виражені підкреслені обставини, яких слів вони стосуються. Поясніть умови їхнього відокремлення або невідокремлення.

1. Василько розчепірив руки і, падаючи грудьми на воду, швиденько звів їх докупи (Гр. Тютюнник). 2. Човен пливе та хвилі здіймає, б’ючи вітрила в задумливу ніч(С. Фоменко). 3. Олесь згарячу ніяково посміхнувся, поторкав мокрою рукавичкою тверду гулю під оком і, ковзаючись, побрів до школи (Гр. Тютюнник). 4. Бійці йшли похмуро, задумавшись, спідлоба поглядаючи на загадкові краї (О. Гончар). 5. Вона сиділа з амислившись (Ю. Яновський). 6. А дуб стоїть незламно всім напастям наперекір (І. Цюпа). 7. З переляку хлопці бігли не чуючи під собою ніг (О. Квітневий).

II. Прочитайте речення вголос, виділяючи інтонацією відокремлені обставини.

III. Доведіть, що в першому реченні кома ставиться після сполучника і, а не перед ним.

358

І. Прочитайте текст. З'ясуйте, що передає його заголовок - тему чи основну думку. Визначте засоби зв'язку речень у тексті. Чи є серед них дієприслівникові звороти?

МЕТЕЛИКИ

Надзвичайно цікаво спостерігати за польотом метеликів. Пропливаючи повітряними «коридорами», вони дуже часто махають крилами. Так часто, що окремі помахи крил людське око побачити не спроможне. Наприклад, совки і павичеве око роблять до п’ятдесяти помахів на секунду. На відстані півметра політ метелика здається зовсім беззвучним, та коли він пролетить біля самого вуха, то, прислухавшись, можна почути звук дуже низького тону, що утворюється від руху його крил.

На відміну від інших комах, у метеликів права і ліва пари крил під час помахів зближуються над тулубом і під ним. Над тулубом крила часто суміщаються одне з одним, іноді видаючи при цьому звуки. Передні Й задні крила змахують одночасно, бо з’єднані спеціальною зачіпкою. Зближуючись, вони спочатку стикаються передніми краями, а потім усією площиною, ніби видавлюючи наявне між ними повітря. Здається, що метелики плавають, повільно вигинаючи крила (За Я. Цінгер).

В. Вукулов. Літо

II. Випишіть із тексту відокремлені обставини. Визначте, чим вони виражені та яких слів стосуються.

III. Перекажіть усно текст, використавши виписані обставини.

359

І. До поданих дієприслівників почергово додайте одне, два, а потім три залежних слова, поступово поширюючи ними дієприслівниковий зворот.

Зрозумівши, малюючи, відійшовши.

ІІ. З двома утвореними дієприслівниковими зворотами (на вибір) складіть і запишіть речення.

360

ДВА - ЧОТИРИ - УСІ РАЗОМ. Поміркуйте, чому в першому реченні коми стоять перед і після сполучника і, а в другому - лише після сполучника і.

1. Веслує літо в хмарну обологу по заводях просмоленим човном, і, натомивши у мандрівці ноги, лягає день спочити за селом (Є. Гуцало).

2. Василько пірнув по шию і, відчувши під собою холодну глибочінь, усім тілом повернувся до берега (Гр. Тютюнник).

361

І. Знайдіть у реченнях обставини, виражені одиничними дієприслівниками. Випишіть речення з відокремленими обставинами, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть обставину як член речення.

1. Уранці прокинувшись ми побігли до озера вмитися (Я. Стельмах). 2. Життєву путь свою нерівно і хитаючись верстав я (М. Рильський). 3. Остап стояв вагаючись (М. Коцюбинський). 4. Кінь відпочивши бадьоро вистукував копитами по лункій дорозі (Петро Паня). 5. Умовк кобзар сумуючи: щось руки не грають (Т. Шевченко). 6. Над висотою ракети хотіли сягнути неба і знесилившись гнулися і вмирали розсипаючись холодним сяйвом (О. Гончар).

ІІ. Схарактеризуйте в реченнях присудки за будовою.

362

Складіть і запишіть з кожним дієприслівником по два речення (у художньому й науковому стилях), у яких би ці слова виступали відокремленими обставинами.

Знаючи, збудувавши, знайшовши.

363

І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть відокремлені обставини та слова, яких вони стосуються. Поясніть умови відокремлення або невідокремлення обставин.

1. Стомившись день схиливсь на плечі (Л. Гудзь). 2. Спізнавши мову плакали німії, і раб стрічав надію в безнадії. (А. Малишко). 3. Горобці ганяючись один за одним шугали в гіллі й оббивали крильцями листя (Гр. Тютюнник). 4. Славко лежав на вигрітій сонцем траві і спершись на лікті байдуже дивився в чисте поле (В. Кучер). 5. Усяка пташечка радіючи співала (Л. Глібов). 6. Сікач незважаючи на свою чималу вагу і короткі ноги дуже швидко бігає (Остап Вишня). 7. Вона не звикла сидіти склавши руки (І. Нечуй-Левицький). 8. Не взявшись до сокири не зробиш хату (Нар. творчість).

ІІ. Виконайте усний синтаксичний розбір першого речення.

І ТАКЕ БУВАЄ

Одного разу Іринка розповідала подрузі, як треба доглядати сад. У цій розповіді було таке речення: «Поливаючи клумбу нагрітою на сонці водою, квіти гарно ростуть». Почувши це, подруга пожартувала: «Уперше чую, що квіти самі вміють поливати клумбу!».

Чому подруга так пожартувала? Як повина була б Іринка висловити свою думку?

364

Знайдіть речення, у яких допущено помилки у вживанні дієприслівникових зворотів. Поясніть суть цих помилок. Відредагуйте речення.

1. Додивившись цікавий фільм, настав вечір. 2. Виступаючи на концерті, зал уважно слухав виконавця. 3. Біля води ростуть, нахилившись до неї, верби. 4. Побачивши маму, Оленка усміхнулася. 5. Вийшовши з машини, несподівано пішов дощ. 6. Прокинувшись від шуму, я побачив перед собою нашу собаку. 7. Під’їжджаючи до лісу, несподівано вискочив вовк.

365

Доберіть до поданих речень синонімічні з відокремленими обставинами. Простежте, як це вплинуло на зміст речень. Утворені речення запишіть, розставляючи розділові знаки. Дієприслівникові звороти підкресліть як члени речення.

ЗРАЗОК. Сергій радісно вигукнув, коли побачив друзів. - Сергій, побачивши друзів, радісно вигукнув.

1. Батько провів нас і взявся до роботи. 2. Марійка поговорила по телефону й поклала трубку. 3. Вони зрозуміли один одного, хоча не промовили жодного слова. 4. Я не братиму участі в дискусії, якщо не знаю проблеми. 5. Женя здивується, коли дочитає повість до кінця.

366

Складіть і запишіть три речення, використавши в ролі відокремлених обставин подані сполучення слів (на вибір). Укажіть, чим виражені ці обставини.

Незважаючи на пізню годину, починаючи з квітня, згідно з рішенням, відповідно до наказу, усупереч бажанню.

367

ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Складіть кожен по два речення з відокремленими обставинами. Продиктуйте по черзі речення один одному. Перевірте написання.

368

І. Спишіть речення, розкриваючи дужки й розставляючи пропущені розділові знаки. Знайдіть і підкресліть відокремлені обставини та присудки. Обґрунтуйте розділові знаки.

1. Вже вечір в спину дневі дише заливши фіолетом даль (Д. Іванов). 2. Привівши конягу в ліс я думав ще назбирати грибів але допавшись до книги забувся і про гриби і про конягу і про ліс (М. Стельмах). 3. Климко пов(е,и)рнувся до куреня узяв (плащ)палатку і (с,з)ціпивши од напруги зуби одірвав од неї чималий клапоть (Гр. Тютюнник). 4. Троянці в човни посідавши і швидко їх поодпихавши по вітру гарно поплили (І. Котляревський). 5. Гойдаючись тіні в годині в(е,и)чірній з промінням сріблястим свавільно злились і хвильку побувши у дружбі (не)вірній безжурно і ле(х,г)ко (на)вік рознялись (Г. Чупринка). 6. Верби (з,с)хилившись над Дінцем розчісують коси зелені (В. Сосюра). 7. Незважаючи на лютий холод Шовкуна все більше хилило на сон (О. Гончар).

II. Розберіть за будовою виділені слова, поясніть написання.

369

Спишіть текст, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть члени речення. Поясніть вивчені орфограми і пунктограми.

Дівчина стояла нахилившись над щойно зв’язаним снопом і показуючи серпом перед собою пильно дивилася на колосся і усміхаючись стежила, як те колосся колисалося гойдалося наче танцюючи наче востаннє ведучи свій танець на лоні матері-природи. Захоплена якимось дивним почуттям дівчина защебетала коломийку і пішла кружляти танцювати не звертаючи уваги на колючу стерню. Інші женці заворожені грою невидимої музики покидали роботу і теж пустилися в танець (В. Верховинець).

370

Виконайте завдання одного з варіантів.

ВАРІАНТ А. У невеликому тексті (5-7 речень) розкажіть про художній фільм, який ви нещодавно переглянули. Використайте речення з відокремленими обставинами. Текст запишіть.

ВАРІАНТ Б. Уявіть себе лектором. Складіть і запишіть план виступу перед аудиторією на тему «Відокремлені обставини». Доберіть відповідні приклади речень до кожного пункту плану.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити