Підручник Українська мова 8 клас - О.В. Заболотний - Генеза - 2016 рік

Синтаксис. Пунктуація

Речення з відокремленими членами

§ 37. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО З ТЕМИ «РЕЧЕННЯ З ВІДОКРЕМЛЕНИМИ ЧЛЕНАМИ»

382

І. Прочитайте текст. Визначте його тип і стиль мовлення. Доберіть заголовок. Яку музику, на вашу думку, можна почути в лісі?

Попереду, за річкою, танули ліси, що тяглися звідси і вгору, понад Ворсклою, і вниз, до Дніпра.

Зав’юнився під ногами розсипчастий пісок берега. Річки, схованої в берегах, ще не видно було, але вона вже відчувалася по свіжості й прохолоді, якою потягло від неї. Ліс, наблизившись, перетворився із синього на зелений. Його соковиті хащі по той бік річки, прокидаючись, повнилися пташиним тисячоголосим гомоном, особливо солов’їними трелями. Зелений світ, умитий росами, лящав, висвистував, видзвонював, лунко переливався щедрою розмаїтістю акордів, ладів і тонів. Птаство, радіючи весні, творило музику краси дивовижної: солов’ї аж заходились, зозулі кували, торкаючи дзьобиками чарівні клавіші неба.

Схід усе ясніше розцвітався рожевим, світла більшало, невтомна пташина музика, напливаючи із зелених глибин, мовби привертала веснянку (За О. Гончаром).

ІІ. Виконайте завдання до тексту.

1. Знайдіть усі відокремлені члени речення. Поясніть їхню роль у тексті.

2. Укажіть два відокремлені означення, виражені дієприкметниковими зворотами. Поясніть умови відокремлення.

3. Укажіть дві відокремлені обставини, виражені одиничними прислівниками. Поясніть умови відокремлення.

4. Укажіть невідокремлене означення чи обставину, виражену відповідно дієприкметниковим чи дієприслівниковим зворотом.

5. Знайдіть відокремлений додаток. З'ясуйте, чим він виражений.

6. Укажіть два уточнювальні члени речення. Визначте їхню синтаксичну роль, чим вони виражені та які члени речення уточнюють.

7. Визначте граматичні основи в останньому реченні, обґрунтуйте використання розділових знаків.

383

Перебудуйте речення так, щоб один з невідокремлених членів речення став відокремленим.

1. Після зборів велика, галаслива і радісна група учнів вийшла на вулицю. 2. За горами там давно вже сяє сонце. 3. Сашко дивився на хлопців і усміхався. 4. Освітлений вогнями великий пароплав до пристані підходив.

Синтаксичний розбір речення з відокремленими членами

Послідовність розбору

1. Загальна характеристика речення.

2. Указати, яким відокремленим членом речення ускладнене.

Зразок усного розбору

У лісі бродив туман, підзолочений сонячним промінням (Гр. Тютюнник).

Речення розповідне, неокличне, просте, двоскладне, поширене, повне, ускладнене відокремленим означенням підзолочений сонячним промінням.

Зразок письмового розбору У лісі, бродив туман, підзолочений сонячним промінмям.

Речення розп., неокл., просте, двоскл., пошир., повне, ускл. відокр. означенням.

384

І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Поясніть, чим ускладнено кожне речення.

1. Там на горі біла хата із бабиного літа (Г. Овсієнко). 2. Місяць закоханий у ніч чарівну сяє щасливий і світить (Олександр Олесь). 3. Неподалік за верболозом біля мольберта стояв молодий довговолосий чоловік (М. Павленко). 4. Трава росте під стопами у нас підступно-тихо викрадає простір і непомітно взеленивши час підносить вгору свої пера гострі… (П. Мовчан). 5. Світлою порошею курить Чумацький Шлях шлях твоїх пращурів… (О. Гончар). 6. У сірих очах замість холоду й суворості з’явився вираз лагідності й тихої задуми (В. Малик).

ІІ. Виконайте письмовий синтаксичний розбір двох простих речень (на вибір).

385

І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть відокремлені члени речення.

1. Ми всі із хліба виростали сину із праці себто чуда із чудес… (Б. Олійник). 2. Зате яка радість була, коли зробивши три круги над хатою бусол м’яко спускався на клуню і гордо одкинувши навзнак довгу шию весело клекотав оповіщаючи про своє щасливе повернення (В. Скуратівський). 3. А може завтра ти пройдеш ось тут де вітер пелюстки колише (В. Івасюк). 4. Пригинаючи аж до землі невеликі дерева на узліссі вітер нарешті виривався в полі і не зустрічаючи на своєму шляху перешкод вихором нісся до горизонту (М. Черничук). 5. У глибоких долинах зелених од винограду і повних сизої імли тіснились кам’яні громади, рожеві од вечірнього сонця або синіючі густим бором (М. Коцюбинський). 6. Над луками залитими квітневою повінню холонув оранжевий вечір зануривши в мілкі прибережки далеке полум’я хмар (Гр. Тютюнник).

ІІ. Виконайте письмовий синтаксичний розбір двох простих речень з відокремленими членами (на вибір).

386

Виконайте завдання одного з варіантів.

ВАРІАНТ А. Складіть і запишіть висловлення (8-10 речень) в публіцистичному стилі, епіграфом до якого може бути один із запропонованих висловів. Використайте в тексті щонайменше два речення з відокремленими членами.

Епіграфи: 1. Багатство варто набути заради друга, але не друга заради багатства. 2. Материн гнів - як весняний сніг: рясно впаде, та скоро розтане. 3. Легко беруть на себе обов’язки ті, кому легко їх не виконати.

ВАРІАНТ Б. Складіть і запишіть висловлення (8-10 речень) в науковому стилі на одну із запропонованих тем. Використайте в тексті щонайменше два речення з відокремленими членами.

Теми: 1. Червона книга на охороні природи. 2. Чорнобильська трагедія. 3. Тваринний і рослинний світ України.

387

САМООЦІНКА- Продовжіть вислови.

1. З вивченої теми я найкраще засвоїв (засвоїла)…

2. Найбільше під час вивчення теми мене зацікавив матеріал, пов’язаний з…

3. Свої знання з теми я б оцінив (оцінила) на…

Готуємося до тематичного оцінювання

Виконайте завдання.

Перевірте виконання за допомогою відповідей у додатках

1. Означення НЕ треба відокремлювати комою в реченні (розділові знаки пропущено)

А Долинка вишита сонцем пускає їм в очі веселі сліпучі зайчики (М. Стельмах).

Б Горять в росі ранкові доли багаті різнобарв’ям трав (Т. Масенко).

В Щасливий і веселий він глянув на високе небо (О. Гончар).

Г У заволоченому хмарами небі не вгледіти жодної зірки (Н. Рибак).

2. Прикладку треба відокремити комою в реченні (розділові знаки пропущено)

А Гордій Байда як колишній офіцер розумівся на військовій справі (Петро Панч).

Б У колективі Ярослава знали як доброзичливу людину (3 газети).

В Старшина мінометної роти Вася Багіров був з тих людей, що для них війна вже давно стала звичайною справою (О. Гончар).

Г Я виїхав в Одесу і влаштувався на кінофабрику як режисер (О. Довженко).

3. Поширену обставину треба відокремити комою в реченні (розділові знаки пропущено)

А Годі вже панам сидіти згорнувши руки (І. Нечуй-Левицький).

Б Укрившись тьмою тротуари і асфальти сплять (О. Довгоп’ят).

В Можна помилятися й маючи вчений ступінь (3 газети).

Г Кілька годин вони працювали не відпочиваючи (В. Собко).

4. Додаток з обох боків треба відокремити комами в реченні (розділові знаки пропущено)

А Замість свічки палахкотіло сонце (І. Драч).

Б Зло нічого не дає крім зла вмій прощати, як прощає мати (М. Луків).

В Величезна калюжа заросла травами ліловими дзвониками і скидалась на озеро (В. Донченко).

Г І ніхто того не чув не знав не бачив опріч Марка маленького (Т. Шевченко).

5. Уточнювальне означення є в реченні

А Під Києвом, на березі Дніпра, хлопча стояло в мареві світанку… (Б. Лепкий).

Б Я наче не тебе люблю, а той широкий мир, увесь той світ, що там, поза тобою! (Є. Плужник).

В Слово інше кинула, студене, потоптала ватру ти байдуже (Д. Павличко).

Г Не дивися так привітно, яблуневоцвітно (П. Тичина).

6. Доберіть приклад до кожного виду речень.


Вид речення

Приклад

1

Речення з відокремленим означенням

А Я, засипаний сніжинками й зірками, йтиму манівцями неба… (Є. Гуцало).

2

Речення з відокремленою прикладкою

Б Умирають майстри, залишаючи спогад, як рану (Л. Костенко).

3

4

Речення з відокремленим додатком Речення з відокрем

В Дикі качки, крім базару, водяться на лугових озерах та по очеретах… (Остап Вишня).


леною обставиною

Г І Оксану, мою зорю, мою добру волю, щодень Божий умивали (Т. Шевченко).Д Світає, Господи, світає, земля у росах, як в парчі (Л. Костенко).

7. Прочитайте речення.

В’є гніздечко-рукавичку на лозині біля річки ремез - пташка невеличка (А. Камінчук).

Правильним для цього речення є обґрунтування пунктуації, запропоноване в рядку

А тире між підметом і присудком

Б тире в неповному реченні

В тире в реченні з однорідними членами

Г тире при відокремленій прикладці

8. Кому треба поставити, якщо до частини «Люблю теплу весняну пору…» додати фрагмент рядка

А … і сніжну зиму із чарівними холодними візерунками.

Б … ласкаву, сонячну, повну радісних пташиних переливів.

В … час пробудження природи від тривалого зимового сну.

Г … з її подарунками для нашого саду й городу, для лісу й поля.

9. Складіть одне речення з відокремленим означенням, а потім перебудуйте це речення так, щоб означення не відокремлювалося.

10. Складіть по одному реченню з відокремленою обставиною, вираженою одиничним дієприслівником та дієприслівниковим зворотом.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. Які члени речення називають відокремленими? Яка їхня роль у мовленні?

2. За яких умов відокремлюємо означення? Наведіть приклади.

3. Чим умови відокремлення прикладок подібні до умов відокремлення означень? А чим відмінні?

4. Яке значення мають відокремлені додатки? Якими словами їх приєднуємо?

5. За яких умов відокремлюємо обставини? Наведіть приклади.

6. Коли обставини не відокремлюємо? Наведіть приклади.

7. Порівняйте умови відокремлення обставин, виражених дієприслівниковими зворотами, і означень, виражених дієприкметниковими зворотами.

8. Які члени речення називають уточнювальними? За допомогою яких слів можемо вводити їх у речення? Наведіть приклади.

9. Назвіть і поясніть три терміни, характерні для теми «Відокремлені члени речення».

10. Пригадайте три крилаті вислови з відокремленими членами речення.

КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ

ГОВОРІМО ПРАВИЛЬНО

ПРАВИЛЬНО

НЕПРАВИЛЬНО

брати участь

приймати участь

взяти до відома

прийняти до відома

є доказом

являється доказом

ігнорувати правила

ігнорувати правилами

збільшити кількість

підвищити кількість

наступний день

слідуючий день

підбити підсумки

підвести підсумки

подати довідку

представити довідку

порядок денний

повістка дня

поширити досвід

розповсюдити досвід

правильно зрозуміти

вірно зрозуміти

рівень підвищився

рівень збільшився

скласти присягу

прийняти присягу

виявити турботу

проявити турботу

приділити увагу

вділити увагу

найкращий

самий кращий

РОЗРІЗНЯЙМО

Будіве́льний - пов’язаний із будівництвом, спорудженням чогось (будівельний майданчик, матеріал, досвід, технікум).

Будівни́й - те саме, що будівельний, здебільшого виступає як компонент складних слів (суднобудівний, домобудівний).

Будівничий - а) пов’язаний зі створенням чогось, творчий (будівника енергія, робота, творчість); б) будівник, архітектор.

* * *

Книжко́вий - який стосується книжки чи пов’язаний з нею, призначений для неї; який випускає, виготовляє книжки або торгує ними (книжковий магазин, базар, фонд, огляд, стенд).

Кни́жний - який характерний для писемно-літературного викладу, невластивий живій розмовній мові (книжний стиль, вислів, зворот, відтінок, елемент).

МОЯ СТОРІНКА

ЦІКАВО ЗНАТИ

ЛІДЕРИ СЕРЕД МОВ

На запитання, яка мова найпоширеніша у світі, ’ багато хто з упевненістю скаже: «Англійська». Аж ні! Виявляється, що лідером серед мов є китайська, якою говорить чи не кожен шостий мешканець Землі. Загальна кількість носіїв цієї мови - понад 1 мільярд осіб! Англійська ж займає другу позицію. Вона є рідною для 514 мільйонів людей. На третьому місці - мова гінді, якою спілкується 496 мільйонів осіб. Після трійки лідерів ідуть іспанська (425 мільйонів), російська (275 мільйонів), арабська (256 мільйонів) мови.

ЯК ЦЕ БУЛО

ЧАЙ

Сьогодні ми вважаємо чай - і рослину, і продукт - своїм добрим знайомим… Назва цього напою неоднакова в різних європейських мовах. Вона залежить від того, яким шляхом ввозили чай у кожну із цих країн. У Європу його привозили морським шляхом із Південного Китаю в дерев’яних трюмах парусних кораблів. За дорогу, а вона, як відомо, була довгою, чай «доходив», «дозрівав» у зігрітих сонцем і майже герметично закритих трюмах. Там, звідки його везли, - у Південному Китаї - чай звуть mе. Із цією назвою його й привезли в Європу: тому англійці називають чай tea (ті), німці - der Tee (mee). У Росію чай возили караванним шляхом через Азію, але вже не з Південного, а з Північного Китаю, де місцеве населення називало цей напій ча, а саме листя - чаe. Тому в українській, російській та білоруській мовах цей напій зветься чай (За А. Коваль).

I ТАКТ БУВАЄ

***

У матері вирішив Гриць запитати

(вона саме посуд складала в буфет):

- От як би по-нашому можна сказати:

«На вкус и цвет товарища нет»?

І жде, що матуся на це зауважить.

А мати лише усміхнулась: - Та як?

Покійна бабуся твоя було кажуть:

«На колір і смак товариш не всяк».

Д. Білоус

НА ДОЗВІЛЛІ

СКОРОМОВКИ

• Мусій, муку сій, печи паляниці, клади на полиці.

• Женчик, женчик невеличкий, на женчику - черевички, і шапочка чорненька, і латочка червоненька.

• Бук бундючивсь перед дубом, тряс над дубом бурим чубом. Дуб вскубнув за чуба бука - буде букові наука.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити