Підручник Українська мова 8 клас - О.В. Заболотний - Генеза - 2016 рік

Повторення та узагальнення вивченого

§ 2. ОСНОВНІ ОРФОГРАМИ

14

І. Розгляньте репродукцію картини і прочитайте текст. Якою темою вони об'єднані? Доведіть, що змальоване художником розширює інформацію, яка міститься в тексті.

Ф. Манайло. Свято в гуцульському домі

ПЕРЛИНА УКРАЇНИ

Карпати - це перлина нашої країни, дивовижний мальовничий край, улюблене місце відпочинку й оздоровлення, справжня туристична Мекка. Тут розташовано шість вершин, які вищі за 2000 метрів. Усі ці «двотисячники», разом з найвищою вершиною України Говерлою, належать до Чорногірського хребта, що лежить на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Основна частина Карпат укрита хвойними та буковими лісами. На верхніх схилах гір - полонини, багаті на рідкісні види флори. Тут беруть початок річки західного регіону України: Прут, Черемош, Лімниця, Тиса, Бистриця.

У карпатських горах ви можете побачити ще багато цікавого. Скажімо, високогірне в Україні озеро Бребенескул на схилі однойменної гори чи оповите легендами озеро Несамовите неподалік Говерли, залишки обсерваторії на горі Піп-Іван, грязьові вулкани поруч із селом Старуня на Богородчанщині (За О. Соколовою).

II. Знайдіть у тексті власні назви та обґрунтуйте їх написання. Чому виділені слова пишемо з малої літери?

III. Випишіть із тексту слова з такими орфограмами: «Не з різними частинами мови», «Правопис складних слів».

15

Спишіть, замінюючи, де треба, малу букву на велику.

Запорізька (с)іч, (р)іздво (х)ристове, (в)ерховна (р)ада України, (д)ень (незалежності України, (б)ожа (м)атір, (п)івнічнокримський (к)анал, (к)орсунська (б)итва, сузір’я (в)елика (в)едмедиця, (с)іверський (д)онець, (п)очаївська (л)авра, (п)івденне (п)олісся, (є)вропейський (с)оюз, острів (н)ова (г)вінея, (п)івнічний (п)олюс.

День Незалежності України

Конституція України

Державний Прапор України

Державний Гімн України

Президент України

Верховна Рада України

16

Спишіть слова, розкриваючи дужки. Поясніть написання. Правильність виконання перевірте за орфографічним словником.

Св(’)ятковий, під(’)єднаний, дит(’)ясла, пів(’)яблука, духм(’)яний, пролл(’)ється, дзелен(ь)чати, конферанс(ь)є, тон(ь)ший, камін(ь)чик, волин(ь)с(ь)кий, у хатин(ь)ці, дон(ь)чин, проїз(д)ний, щас(т)ливий, хвас(т)ливий, боро(д,т)ьба, ле(г,х)кий.

17

Утворіть від поданих іменників прикметники за допомогою одного із суфіксів: -н-, -ан- (-ян-), -ин-. Утворені слова запишіть, виділіть суфікси.

Журавель, закон, охорона, бджола, район, Різдво, торф, морква.

18

Визначте усно рід іменників. Запишіть слова у формі орудного відмінка однини, підкресліть орфограми.

Глазур, суміш, молодь, любов, верф, радість, шампунь, нежить, щавель, куліш.

19

Спишіть слова, уставляючи, де треба, пропущену букву.

Стат..я, суд..я, гіл..ячка, латат..я, качен..я, л..ється, піц..а, віл..а, тон..а, ін..овація, Гол..андія, Магел..ан, пташин..ий, священ..ий, священ..ик, здоровен..ий, благословен..ий, шален..ий, жадан..ий, неска- зан..ий, нездійснен..ий.

20

Спишіть слова іншомовного походження, уставляючи, де треба, пропущену букву або апостроф. Назвіть орфограми, прикладами до яких можуть бути ці слова.

Барок..о, еспрес..о, нет..о, інтермец..о, ім..іграція, ір..еальний, Філіп..іни, марок..анець, Рус..о, Брюс..ель, він..єтка, монпанс..є, кон..юнктура, ін..єкція, ф..юзеляж, рив..єра.

21

Доберіть до поданих слів спільнокореневі з префіксом при- або пре-. Запишіть дібрані слова у дві колонки: 1) з префіксом при-; 2) з префіксом пре-. Виділіть корені в словах.

Мудрий, фронтовий, крутити, дорого, солодкий, морожений, високо, вітати.

22

І. Прочитайте текст, доберіть до нього свій варіант заголовка.

СЕРФІНГ

Засмаглий юнак мчав на своєму серфі просто на верхівці хвилі. Раптом під ним у клекочучій піні утворився коридор. Не задумуючись, хлопець кинувся туди. У будь-який момент паща виру могла закритися й забрати життя сміливця, але він відчував найменший подих океану. Він і його дошка - одне ціле…

Гаваї - царство безмежного океану й могутніх вулканів. Саме тут у незапам’ятні часи зародилося мистецтво ковзання на дошках по хвилях, яке й отримало назву «серфінг» (від англ. surf - прибій). Важко уявити, проте історія серфінгу нараховує не одну сотню років. Правила змагань були надзвичайно простими. За сигналом судді два спортсмени кидалися у воду, щоб на гребені хвилі першими досягнути фінішу. Якщо обох суперників змивала хвиля, переможця не оголошували.

Серфінг дуже популярний і тепер. На Гаваях є відомий пляж Макаха, який славиться своїми величезними прибережними хвилями. Їх висота сягає 10 метрів, а швидкість наближається до 65 кілометрів на годину. Щоб позмагатися зі стихією і визначити переможця, на Макаха з’їжджаються сміливці з багатьох країн світу.

Серфінг на Гаваях не просто спорт, а суть острівного життя (За С. Мельничуком).

ІІ. Визначте частини мови виділених слів. Знайдіть у цих словах орфограми та поясніть написання.

23

ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Які види спорту найпоширеніші в Україні? А яким, на вашу думку, треба приділити більше уваги в нашій державі, зокрема й у вашому навчальному закладі?

24

І. Спишіть речення, знімаючи риски та розкриваючи дужки. Поясніть написання не з різними частинами мови.

1. У напів/розваленій альтанці Софійка встигла обладнати собі не/величку хатку (М. Павленко). 2. Тому втома не/відома, хто не/працював (Нар. творчість). 3. Вже там цвіли і квіти не/зліченні (Л. Костенко). 4. Шукай не/долі, а волі (Нар. творчість). 5. Любили ми поля безмірні і книг не/зміряні гл(е,и)бини (М. Стельмах). 6. Не/знаю чому, але саме ця піс(е,и)нька розбудила в мені якусь безпричин(н)у, ще не/зрозумілу тр(е,и)вогу (В. Шкляр).

ІІ. Надпишіть частини мови над словами першого речення.

25

ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Прочитайте наведені нижче прислівники, звертаючи увагу на їх написання. Виберіть кожен вісім слів із поданих і продиктуйте їх однокласнику (однокласниці). Перевірте, чи правильно написано слова.

Пишемо разом:

абикуди, анітрохи, споконвіку, спідлоба, нашвидкуруч, набагато, щовечора, вперше, зозла, наспіх, водночас, вдосвіта, посередині.

Пишемо через дефіс:

з діда-прадіда, з давніх-давен, без кінця-краю, пліч-о́-пліч, віч-на́-віч, будь-що-будь, де-не-де́, вряди́-годи́, рано-вранці, по-братськи.

Пишемо окремо:

день у де́нь, з дня на де́нь, один в оди́н, раз у ра́з, раз п́о раз, рік у рік, час від ча́су, від ранку до ве́чора, з краю в край, з бо́ку на бік, з кінця в кінець, у ціло́му, в основному, до відома, до вподоби, до речі, до сьогодні, на відмінно, на жаль, на ходу, під силу, по можливості, по правді, по суті, по черзі, тим часом, уві сні, через силу, як слід.

26

КОЛО ДУМОК. Поміркуйте, чому в поданих реченнях виділені слова пишемо по-різному.

1. Хлопці дивилися футбол по новому телевізору.

2. Режисер вирішив зняти кліп по-новому.

27

Складіть і запишіть по одному реченню з кожним поданим словом і сполученням.

Назустріч, на зустріч; по-нашому, по нашому.

28

Спишіть, знімаючи риски. Підкресліть прислівники.

Прийшли в/трьох - у/трьох кімнатах; зробив по/новому - по/новому мосту; вивчив на/пам’ять - скаржиться на/пам’ять; приїхали в/день народження - працював у/день і в/ночі; вправи на/силу - на/силу йшов; чути в/далечині - вдивлятися в/далечину; бігли на/зустріч - на/зустріч із братом.

29

Спишіть слова, знімаючи риски.

1. Нац/гвардія, військово/морський, національно/визвольний, історико/культурний, легко/розчинний, екс/чемпіон, міні/ екран, хтозна/який, кінець/кінцем, тишком/нишком, п’яти/річний, перекоти/поле, крісло/ліжко, жовто/ блакитний.

2. Само/оборона, супер/герой, жовто/гарячий, дво/поверховий, українсько/польський, корабле/будівний, пів/Європи, норд/вест, більш/менш, будь/з/ким, салон/магазин, блок/пост, всесвітньо/історичний, всесвітньо/відомий.

національно-визвольний

військово-морський

всесвітньо-історичний

всесвітньо відомий

30

ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Складіть кожен словниковий диктант із шести слів з вивченими орфограмами. Продиктуйте свій диктант однокласнику (однокласниці), перевірте, чи правильно написано слова.

31

І. Спишіть речення, знімаючи риски та розкриваючи дужки.

1. Я озирнувся, про/те на лісовій дорозі вже не було ні/кого (В. Шкляр). 2. Хтось по/молодецькому гасав кімнатами - тільки дв(е,и)рима хряскало! (М. Павленко). 3. Сашко не біг, ішов, ледь тягнув ноги, як на/зустріч зат(е,и)мніла скирта сіна (М. Вінграновський). 4. Стрімкі весни що/разу змінювалися на (з,с)пекотне літо (І. Корсак). 5. Зими (В,в)олинські каверзні: у/день, трапляєт(ь)ся, на сонці бурульки худнуть, а під досвіток затріщить мороз (І. Корсак).

ІІ. Надпишіть частини мови над словами першого речення.

32

Відредагуйте словосполучення і запишіть правильно.

Бити по воротам, сильна біль, полетіти до Парижу, більш цікавіший, вищий брата, два гігабайта пам’яті, зараз без п’яти сім, давайте почитаємо, пішов за водою, відповідно вимогам, запізнився із-за заторів.

ДЛЯ ВАС, ДОПИТЛИВИХ

Правопис - це система, що постійно розвивається, оскільки відбуваються зміни в суспільстві, а мова, як живий організм, нарощується новими словами, видозмінюється, набуває нових властивостей.

Радимо поповнити свою книжкову полицю виданням «Український правопис» (видавництво «Наукова думка» НАН України; 2012-й і наступні роки). У цій книжці викладено всі орфографічні правила й основні правила пунктуації, а також є спеціальний покажчик, у якому наведено дуже багато важких для написання слів.

КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ

ГОВОРІМО ПРАВИЛЬНО

ПРАВИЛЬНО

НЕПРАВИЛЬНО

неправильний номер

музична школа

вдавати

впадати в око (очі)

давати спокій

брати участь

порушити питання

навести приклад

завдяки старанню

невірний номер

музикальна школа

робити вигляд

кидатися в очі

залишити в спокої

приймати участь

підняти питання

привести приклад

дякуючи старанню

РОЗРІЗНЯЙМО

Адрес - це письмове вітання особі, організації, переважно з нагоди ювілею. Пам’ятний адрес; підготували адрес із нагоди ювілею.

Адреса́ - місце проживання чи перебування особи, розташування установи. Листи надсилайте на адресу…; електронна адреса.

* * *

Виборний - який визначається, обирається голосуванням на якусь посаду або для виконання певних обов’язків. Виборна посада, виборні представники, виборні органи.

Виборчий - який стосується проведення виборів та різних заходів, пов’язаних з ними. Виборчий округ, виборча агітація, виборча кампанія.

* * *

Слово кАмпанія використовуємо для позначення сукупності заходів, спрямованих на виконання певного завдання. Виборча кампанія, посівна кампанія.

Слово кОмпанія означає: 1) групу осіб, пов’язаних певними інтересами (товариство, громада); 2) організація (підприємство, установа, спілка), яка здійснює певний вид діяльності. Весела компанія; юридична компанія «Феміда».

АНТИСУРЖИК

ПРАВИЛЬНО

НЕПРАВИЛЬНО

прасувати білизну

купити праску

дитяче ліжечко

килимові доріжки

чиста стеля

кришталева ваза

сходова клітка

пофарбовані стіни

гладити білизну

купити утюг

дитяча кроватка

коврові доріжки

чистий потолок

хрустальна ваза

лєснічна клітка

покрашені стіни

Моя сторінка

ЯК ЦЕ БУЛО

МИСТЕЦТВО СПІЛКУВАННЯ

Один з найздібніших учнів давньогрецького філософа Сократа Алківіад якось зізнався своєму вчителеві в тому, що боїться говорити перед широким загалом. У ті часи це був серйозний недолік: хто не вмів виступати перед широкою аудиторією, того не допускали до будь-яких державних справ. Сократ запитав, чи боїться він говорити із шевцем.

- Ні, - відповів Алківіад.

- А з кравцем?

- Також ні.

- А з будь-яким іншим ремісником?

- Звичайно ж, ні.

- То чому ж тоді ти боїшся говорити перед загалом, який складається саме з таких людей? (І. Томан)

ЦІКАВО ЗНАТИ

• Назви знаків Зодіаку по-латинськи звучать так: Водолій - Акваріус, Риби - Писцес, Овен - Аріес, Телець - Таврус, Близнюки - Геміні, Рак - Канцер, Лев - Лео, Діва - Вирго, Ваги - Лібра, Скорпіон - Скорпіус, Стрілець - Сагиттаріус, Козеріг - Каприкорнус.

• Слово метро японською мовою записується трьома ієрогліфами, які означають низ, ґрунт, залізо.

• Найдавніша з тих, які збереглися до нашого часу, буква алфавіту - О. Як ви думаєте, чому?

• В Організації Об’єднаних Націй існує шість офіційних мов: англійська, французька, арабська, китайська, іспанська, російська.

• У мові ескімосів для найменування снігу існує майже 20 слів.

• Жителі Папуа Нової Гвінеї розмовляють майже на 700 мовах (це становить приблизно 15 % усіх мов світу).

• У китайському письмі понад 40 000 символів, а в гавайському алфавіті лише 12 букв.

Пригадайте, відшукайте або дослідіть самостійно цікаві факти про мови народів світу Поділіться своєю інформацією з однокласниками. За бажання проведіть у класі конкурс цікавих фактів про мови або свято «Такі різні, такі цікаві мови».

***

І ТАКЕ БУВАЄ

Син поїхав з дому та й прожив у місті

Більше як півроку, днів, напевне, з двісті,

Він в село вертається, з матір’ю вітається:

- Здрастє, мама родная! Как здесь поживається? -

Мати гладить сина по рудому чубчику.

- Як це ти балакаєш, любий мій голубчику?

Наче й не по-нашому, наче й не по-руському,

- Більш на те скидається, що по-малоруському.

- А синок відказує: - Ти, маманя, тьомная.

В нашом положеніє разниця огромная.

Я живу у городе, ти всьо времня в полі.

Как тут-здєсь розтумкаєш, что-чево і што лі?

П. Глазовий


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити