Підручник Українська мова 8 клас - О.В. Заболотний - Генеза - 2016 рік

Уроки розвитку мовлення

Тема 4. ОПИС МІСЦЕВОСТІ. УСНИЙ ТВІР-ОПИС МІСЦЕВОСТІ НА ОСНОВІ ОСОБИСТИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ І ВРАЖЕНЬ У ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ

ПРИГАДАЙМО. Що таке опис? Чим опис відрізняється від розповіді та роздуму?

415

І. Прочитайте висловлення. Визначте ключові слова та сформулюйте його основну думку одним реченням.

Якби мене запитали, як починати знайомство з містом, де ніколи не доводилося бувати раніше, я відповів би: пройдіться вулицями, намагаючись зрозуміти, у чому його особливість, а потім дізнайтеся, де знаходиться краєзнавчий музей. Він стане вашим першим співрозмовником, порадить, куди насамперед треба сходити, що подивитися. А ви вже самі вибирайте найбільш цікаве (Г. Кублицький).

ІІ. Опишіть усно ваші враження від відвідування міста (села), де ви колись побували вперше. Із чого розпочалося ваше знайомство із цим населеним пунктом?

416

Розгляньте малюнки ваших однолітків, на яких вони зобразили рідне місто (село). Усно опишіть зображене на малюнку, який вам найбільше сподобався. Чи вдалося юним художникам передати красу свого краю?

Малюю рідне місто (село)

Малюнок Яни Максимчук (м. Чернівці)

Малюнок Ганни Вахмлок (м. Харків)

Малюнок В’ячеслава Кочергіна (м. Київ)

Малюнок Наталки Ковальчук (Волинь) (фрагмент)

417

І. Прочитайте тексти. Доведіть, що це описи. Що описується в кожному з них? На яких деталях автори зосереджують основну увагу? Визначте композиційні особливості описів.

1. На початку XVIII століття Полтава була тиха та затишна, як і колись за гетьмана Богдана Хмельницького: квітуча, вся у вишняках і веселих гайках. Місто суто степове, на одшибі, ближче до старого, як світ, Муравського шляху та й недалеко від принадної столиці козацького народу - Києва. Розбудована на мальовничій рівнині, вона поволі ширилася на схід сонця та на південь до своїх чепурних сіл і хуторів. Як і столиця, мала вона Поділ, відкіль можна було швидко дістатися до славного Здвиженського монастиря.

За тих далеких часів уся Полтава купчилася на широкому майдані, де стояла Успенська церква, за нею - магістрат та ще хати під гонтом*. Поруч стояли ще хати панів бунчукових та осавулів, та ще кам’яниця славного гетьмана Івана Мазепи. Проте полтавчани пишалися найбільш «Панянкою». Була то велика вулиця, краще б сказати - веселий гайок, що межував з торгом, тут стояли, як під шнур, старшинські хати під гонтом та очеретом (М. Лазорський).

* Гонт - тонко витесані дерев’яні дощечки, якими настилають дах.

* * *

2. Місто Казонде, розташоване за триста миль від гирла Кванзи, було одним із головних невільничих ринків Анголи. Торгівля людьми провадилася на «читоці» - майдані в центрі міста. Тут «товар» виставлявся на продаж. Звідси каравани вирушали до Великих Озер.

Казонде, як і всі великі міста Центральної Африки, ділилося на дві частини. У торговій частині жили португальські, арабські й тубільні купці; тут же вони збудували бараки для невільників. У другій частині містилася резиденція тубільного володаря…

На головній вулиці торгового кварталу стояли одноповерхові будиночки з пласкими дахами. У квадратних, огороджених глиняними стінами двориках тримали худобу. Вулиця виходила на «читоку», оточену невільничими бараками. Над будинками височіли пишні крони велетенських смоковниць. Уздовж вулиць росли віялові пальми, схожі на мітли.

Неподалік текла річка Луї. Це ще не досліджена річка, яка є, мабуть, однією із численних приток Конго (Жуль Берн).

ІІ. Випишіть з одного з текстів (на вибір) словосполучення з означеннями й обставинами місця. З'ясуйте їхню роль в описі. За виписаними словосполученнями усно перекажіть прочитане.

418

Уявіть, що ви прогулюєтеся вулицями одного з міст (сіл) України. Опишіть усно свою прогулянку в теперішньому часі (куди йдете, що бачите, ваші враження тощо).

Опис місцевості

Особливості опису місцевості

• В описах місцевості враховують час доби, пору року й особливості погоди.

• Опис місцевості здебільшого є складовою частиною художнього твору, до якого він вводиться з певною метою (для уточнення, характеристики події, увиразнення оповіді тощо).

• У художніх описах місцевості є лексика, за допомогою якої автор виражає своє ставлення до зображуваного.

Твір-опис

Твір-опис - це зв’язний текст, у якому словесно зображуються основні ознаки предмета, явища, особи. У творі-описі можуть бути й елементи розповіді. Важливо, щоб розповідь не переважала над описом, а містила лише додаткові відомості.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

У художніх описах місцевості треба передати враження від місцевості та того, що там знаходиться.

419

Розкажіть, чим вулиця (провулок, проспект, бульвар), на якій розташований ваш навчальний заклад, відрізняється від інших вулиць вашого населеного пункту. Чи знаєте ви історію цієї вулиці і чому вона має таку назву? Опишіть, де саме знаходиться вулиця, які частини населеного пункту вона з'єднує, чи далеко простяглася. Чим вона починається й закінчується, які будинки, магазини, підприємства, установи розташовані на ній? Де саме? Які на вулиці тротуари, проїжджа частина, дерева, клумби, дворики тощо?

420

Доберіть слова і словосполучення для опису будівель, майданчиків, тротуарів тощо, які можуть бути на вулиці. Запишіть відомості в таблицю, накреслену в зошиті за поданим зразком. Визначте, що з дібраного лексичного матеріалу характерне для опису вулиці (провулку, проспекту, бульвару), на якій розташовано ваш навчальний заклад.

Робочий матеріал для опису вулиці

Що описуємо

Слова і словосполучення для опису

Будівля школи Житловий будинок Тротуар

Проїжджа частина

Дерева

Освітлення

Дитячий майданчик

Сквер

Транспорт

Розміри вулиці


421

І. Складіть і запишіть складний план твору-опису вулиці (провулка, проспекту, бульвару), на якій мешкаєте ви чи ваші рідні, друзі. За планом складіть усний твір-опис у художньому стилі. Скористайтеся дібраним робочим матеріалом, поданими нижче пам'ятками.

II. За бажання намалюйте малюнок на тему «Вулиця, яку я люблю».

422

Уявіть, що вам доручили спроектувати вулицю. Опишіть усно, який вигляд вона мала б. За бажання намалюйте цю вулицю.

423

ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Чи є вулиця, на якій ви мешкаєте, достатньо озелененою, чистою, упорядкованою? Якщо ні, то що для цього треба зробити?

ПАМ'ЯТКИ

Орієнтовний складний план твору-опису вулиці

I. Дороге серцю місце.

II. Опис вулиці.

1. Історія вулиці.

2. Місце розташування і розміри.

3. Окраса вулиці.

4. Житлові будинки, магазини, підприємства, установи.

5. Пам’ятки культури та історії.

6. Місця відпочинку.

7. Тротуари та проїжджа частина.

8. Озеленення.

9. Як змінилася вулиця останнім часом.

10. Вулиця вдень і ввечері (у різні пори року).

III. Люблю свою вулицю.

Як працювати над твором

1. Сформулювати основну думку твору.

2. Продумати, які типи мовлення можуть бути поєднані у творі.

3. Дібрати з робочих матеріалів потрібні для розкриття теми й основної думки.

4. Згрупувати матеріал за окремими питаннями.

5. Визначити послідовність використання матеріалу, зв’язок окремих частин.

6. Скласти план твору.

7. Поміркувати над вашим ставленням до описуваного.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити