Підручник Українська мова 8 клас - О.В. Заболотний - Генеза - 2016 рік

Додатки

Додаток 2 СЛОВНИЧОК НАГОЛОШУВАННЯ СЛІВ

А

Аби́хто

Алфаві́т

Б

Близькми́й

Борючи́сь

Босо́ніж

б’ючи́

В

Везти́

Верете́но

Ви́гадка

Ви́звольний

Визнання́

Ви́мова

Вимо́га

Ви́нагородити

Ви́падок

Вира́зність

Виставко́вий

Виче́рпний

возз’єдна́ння

во́їнський

Г

Ге́тьманський

Гороби́на

Городи́ти

Гороши́на

Госпо́дарський

(від господар)

Господа́рський

(від господарство)

Груше́вий

Д

Далечина́

Дано́

Дециме́тр

Ди́хання

Діало́г

Ді́тьми

Довести́

Донька́

Допізна́

Досхочу́

Дочка́

Доще́чка

Ж

Жали́ти

Жа́люзі

Жарки́й

Живо́пис

Живопи́сний

Житло́

З

Завда́ння

Завдо́вжки

Зага́дка

Заздалегі́дь

Запита́ння

Заслання́

Застре́лити

Зібрання́

Злегка́

Зовсі́м

Зручни́й

І

Ідучи́

Іскра́

Ї

Їстівни́й

К

Ка́жучи

Ки́дати

Кіломе́тр

Книжко́вий

Ковза́тися

Ко́лесо

Кори́сний

Котри́й

Л

Легки́й

Листопа́д

Літо́пис

Льодови́й

Лялько́вий

М

Медикаме́нт

Мере́жа

Мести́

Металургі́я

мій, мого

міліме́тр

моро́чити

Н

Наві́ки

Навко́ло

На́вчання

Наса́мперед

На́чинка

Нена́видіти

Нести́

Нови́й

Нудни́й

О

Обрання́

О́бруч

Одина́дцять

Однора́зовий

олень

оле́нячий

острівни́й

П

Пізнання́

Поблизу́

По́друга

Поза́очі

Пока́зник

Поле́жати

Поми́лка

Поря́дковий

Послання́

Посто́яти

По́суха

Прийня́ти

При́язний

Прости́й

Р

Разо́м

Ранкови́й

Річкови́й

Розповісти́

Ру́сло

С

Са́дно

Сантиме́тр

Свердло́

Середи́на

Симе́трія

Спи́на

Стара́нність

Сто́ляр

Т

Товпи́тися

Товсти́й той, того

Тонки́й

торф’яни́й

У

Украї́нець

Украї́нський

Урочи́стий

Ф

Фахови́й

Ц

Центне́р

Цукро́вий

Ч

Чарівни́й

Чергови́й

Черстви́й

Чита́ння

Чорнозе́м

Чотирна́дцять

Ш

Швидки́й

Шовко́вий

Я

Яли́новий


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити