Підручник Українська мова 8 клас - О.В. Заболотний - Генеза - 2016 рік

Додатки

Додаток 4 ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИЧОК

Список скорочень

ж. - жіночий рід

розм. - розмовне слово

книжн. - книжне слово

перен. - переносне значення

с. - середній рід

ч. - чоловічий рід

мн. - множина

АРХІТЕКТУРА, -и, ж. 1. Мистецтво проектування, спорудження та художнього оздоблення будов; будівельне мистецтво. // Характер, стиль будови. 2. Концепція взаємозв’язку елементів складної структури; вміщує компоненти логічної, фізичної та програмної структури.

БАРОКО, невідм., с. Стилістичний напрям у європейському мистецтві кінця 16 - середини 18 ст., що характеризувався примхливістю форм і декоративною пишністю.

ВІДВІЧНИЙ, ОДВІЧНИЙ, -а, -е. Який існує споконвіку, з давніх-давен.

ВІДТИНОК, -нка, ч. Частина чого-небудь, вимірюваного в просторі або часі; відрізок.

ГАПТУВАННЯ, -я, с. Вишивка шовковими, вкритими тонким шаром золота або срібла нитками різного ґатунку. // Вишита золотими або срібними нитками річ.

ГЕЙЗЕР, -а, ч. 1. Гаряче джерело вулканічного походження, що періодично фонтанує. 2. перен. Фонтан чого-небудь.

ДЕКОР, -у, ч. Система декораційних елементів; прикраса.

ДЕКОРАЦІЯ, -ї, ж. Живописне або архітектурне зображення місця та обстановки дії, встановлюване на сцені. // перен. Загальний вигляд чого-небудь. // Оздоблення, прикраса.

ДИСОНАНС, -у, ч. 1. Негармонійне поєднання звуків, порушення співзвучності; прот. консонанс. 2. перен. Те, що вносить розлад у що-небудь, суперечить чомусь.

ЕКСПОЗИЦІЯ, -ї, ж. 1. Частина твору, де змальовується суспільне середовище і життєві обставини, у яких формувалися риси характеру дійових осіб, історичні умови, що впливають на розвиток подій і т. ін. 2. Систематизоване розміщення експонатів, що дає більш-менш закінчене уявлення про певне коло предметів чи проблем. // Самі експонати, розміщені в певній системі, у певному порядку.

ЄСТВО, -а, с. 1. Сукупність усіх фізичних і душевних сил та властивостей людини. 2. книжн., рідко. Живий організм. 3. книжн., рідко. Найголовніше і найістотніше в чому-небудь; суть чогось.

ЗОДЧЕСТВО, -а, с., книжн. Мистецтво проектувати і споруджувати будівлі; архітектура.

ЗОДЧИЙ, -чого, ч, книжн. Художник-будівельник, архітектор. // уроч. Творець, будівничий.

ІКОНОСТАС, -а, ч. Стіна із вставленими в неї іконами, яка в православній церкві відокремлює вівтар від центральної частини.

КАСКАД, -у, ч. 1. Природний або штучний водоспад, що спадає уступами, або система таких водоспадів. 2. перен. Про ряд яких-небудь (перев. позитивних) явищ, фактів і т. ін., які слідують один за одним протягом короткого часу. 3. В опереті - швидкий танець у супроводі співу.

ЛІНГВІСТ, -а, ч. Фахівець із лінгвістики; мовознавець.

МІНЛИВИЙ, -а, -е. 1. Який швидко змінюється. // Який зазнає різких змін (про погоду). // Який триває недовго (про щастя). 2. З переливами відтінків, тонів (про барви, звуки тощо).

НОВАТОР, -а, ч. Той, хто вносить і здійснює нові, прогресивні ідеї, принципи в будь-якій галузі діяльності.

ОБІЙСТЯ, -я, с. Садиба, двір.

ОКОЛИЦЯ, -і, ж. 1. Віддалена від центру частина населеного пункту.

2. Місцевість, що прилягає до чого-небудь, оточує щось; округа. 3. рідко. Віддалена прикордонна область держави; окраїна.

ПАМ’ЯТКА, -и, ж. 1. розм. Предмет, що служить нагадуванням про кого-, що-небудь. // Те, що лишилось як наслідок чогось. 2. Невелика книжка чи аркуш із короткими настановами, правилами на якийсь певний випадок; інструкція. Пам’ятка туристові.

ПРАВІК, -у, ч. (мн. правіки, -ів). Стародавні часи; прадавнина.

ПРАЛІС, -у, ч. Незайманий, предковічний, густий ліс.

РАТАЙ, -я, ч. Плугатар, орач.

РЕЗИДЕНЦІЯ, -ї, ж. Місцеперебування уряду, керівників держав і високопоставлених осіб. // жартівливе слово. Місце постійного проживання або перебування кого-небудь.

САДИБА, -и, ж. 1. Житловий будинок і господарські будівлі з прилеглими до них садом і городом, що разом є окремим господарством. 2. Ділянка землі, що відводиться комусь для забудови, під сад і город. // Ділянка землі біля будинку, зайнята садом, городом і т. ін.

ЧІЛЬНИЙ, -а, -е. 1. Який вважається центральним, найвиднішим; головний. 2. із словом місце, перен. Важливий за своїм значенням; передовий.

3. перен. Який вирізняється з-поміж інших; видатний. 4. будівельна справа. Який становить передню частину будівлі.

ФАВОРИТ, -а, ч. 1. Той, кому протегує знатна, впливова особа; улюбленець такої особи. // Той, кому віддають перевагу перед іншими, ким більше цікавляться. 2. спортивний термін. На перегонах - кінь, вершник і команда, що мають найбільше шансів на першість.

ФРЕГАТ, -а, ч. 1. У гребному флоті - легка галера, а у вітрильному - військовий трищогловий корабель з прямими вітрилами; також купецьке вітрильне судно (18-19 ст.). 2. Сучасний військовий корабель перехідного типу між легким крейсером і ескадреним міноносцем. 3. Великий тропічний морський птах ряду веслоногих із чорним пір’ям, який живиться рибою та безхребетними тваринами.

ФРЕСКА, -и, ж. 1. Картина, написана фарбами (водяними або на вапняному молоці) по свіжій вогкій штукатурці. 2. Живопис фарбами (водяними або на вапняному молоці) по свіжій вогкій штукатурці. 3. фрески, -сок, мн. Про музичний твір поліфонічного характеру.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити