Підручник Українська мова 8 клас - О.В. Заболотний - Генеза - 2016 рік

Додатки

Додаток 5 СКОРОЧЕНІ ВІДПОВІДІ ДО ДЕЯКИХ ВПРАВ

4. ІІ. Багатозначні слова: починатися, зоря, серце, людський, доля та інші. Зоря (перен. значення) - початок зародження чого-небудь.

18. Верф’ю, шампунем, нежитем.

29. У першій групі через дефіс пишемо 9 слів.

32. Бити по воротах, більш цікавий (цікавіший), вищий за брата (від брата, ніж брат), за п’ять сьома, почитаймо, відповідно до вимог.

34. Високі щогли (іменне), сиділи під палубою (дієслівне).

41. Приклад «відповідно до наказу» складається з прийменника відповідно до (службова частина мови) та іменника наказ.

45. Сміятися з друга, навчатися музики, вибачте мені, запобігати нещасним випадкам, пропустити через хворобу.

53. ІІІ. Фазанів, оленів, муфлонів, ланей.

54. І. Третє речення - односкладне, граматична основа не тягнуло. ІІ. Три-місяч-н-ого.

60. П’яте речення є спонукальним, а тому його перебудовувати не треба.

62. У четвертому реченні підмети «будь ласка» і «спасибі»; у п’ятому - підмет усяк і присудок розумний.

65. У семи реченнях є складений підмет.

69. У трьох реченнях є складений присудок.

70. У сьомому реченні підмет багато хто, присудок - береться напоїти.

72. У третьому реченні дієслово спати є обставиною, а не частиною присудка. У п’ятому реченні дієслово іти є додатком.

84. У четвертому реченні займенник що є підметом. У п’ятому реченні дві граматичні основи: 1) підмет поведінка, присудок дзеркало; 2) підмет кожен, присудок показує.

89. У другому реченні присудок виражено іменником, а в четвертому - прикметником (дієслівну зв’язку є пропущено).

106. Дорога ліворуч, наказ виступати та інші.

115. Треба поставити 8 дефісів.

119. У першому реченні 5 додатків.

120. Треба врахувати, що дієприкметниковий зворот є означенням, а дієприслівниковий - обставиною. У складі цих зворотів немає додатків.

122. У першому реченні дієслова в неозначеній формі (одпочити, напитись) є додатками.

124. 1. По ярах.

132. У першому реченні є обставина, виражена дієприслівниковим зворотом. У п’ятому реченні є чотири обставини.

143. Треба поставити 7 ком. У першому реченні сполучення як джерело є присудком.

153. Головний член у формі підмета - у прикладах 2, 6 і 7.

159. Односкладні речення є в п’яти прикладах. У восьмому реченні іменник женьшень є присудком.

163. Означено-особовими є чотири речення.

180. Треба врахувати, що односкладне речення може бути частиною складного речення. У тексті є два таких складних речення.

182. У першому реченні є головний член у формі присудка добре класти. Четверте речення - двоскладне.

186. У прикладах 4, 5 і 6 є як односкладне, так і двоскладне речення.

191. Третє речення є двоскладним.

208. Треба виписати 5 неповних речень.

216. Односкладними є три речення; двоскладними неповними - два; двоскладним повним - одне. У другому реченні - підмет юність, присудок загадкова.

227. У другому та шостому реченнях є по три ряди однорідних членів.

231. Треба врахувати: односкладним чи двоскладним є речення; повним чи неповним.

232. 3. «Думи мої, думи мої» (Т. Шевченко). 5. «Тополя» (Т. Шевченко).

241. Однорідні означення є в чотирьох реченнях.

246. У третьому реченні треба поставити 3 коми.

248. У четвертому реченні треба поставити 2 коми. У сьомому реченні є фразеологізм і так і сяк (кому не ставимо).

250. 4. Хоч … та.

255. У першому реченні треба поставити 3 коми.

260. Тире треба поставити в трьох реченнях, двокрапку - у п’яти.

270. Двокрапку треба поставити в трьох реченнях. У третьому реченні треба поставити 5 ком.

271. Тире треба поставити в одному реченні. У третьому реченні треба поставити 2 коми.

278. У сьомому реченні треба поставити 4 коми.

285. Поширені звертання є в шести реченнях. У першому реченні треба поставити 3 коми, у четвертому - 1.

286. У шостому реченні треба поставити 1 кому.

295. У четвертому реченні треба поставити 1 кому, у восьмому - 2.

307. У чотирьох реченнях є вставні слова. У третьому реченні треба виділити ще й дієприслівниковий зворот. У восьмому реченні треба поставити 3 коми.

312. Дієприкметникові звороти є в чотирьох реченнях. У першому реченні є обидва звороти.

320. В одному реченні немає пропущених розділових знаків. У четвертому реченні треба поставити 3 коми, у п’ятому (складне) - 1.

324. У кожній групі має бути по два речення.

328. Треба виписати шість речень.

329. У другому реченні: коми після слів земля, дощем, сонця; тире після слова ти. 336. У першому реченні: коми після слів своє, зозуля. У сьомому реченні немає прикладки, слово вулик - присудок, тому кому перед як не ставимо.

343. У реченнях треба поставити тире.

368. У другому реченні треба поставити 6 ком.

379. У другому реченні треба поставити 3 коми, у сьомому - 2.

384. Четверте речення ускладнено однорідними членами та відокремленою обставиною (треба поставити 3 коми).

385. Шосте речення ускладнено відокремленим означенням та відокремленою обставиною.

ВІДПОВІДІ ДО ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

Тестові завдання на с. 66-67. 1 В, 2 А, 3 Б, 4 Б, 5 Г, 6 А, 7 В, 8 Б, Д, 9. 1 Г, 2 В, 3 Б, 4 А.

Тестові завдання на с. 96-98. 1 Б, 2 В, 3 А, 4 Г, 5 В, 6. 1 А, 2 В, 3 Б, 4 Е, 5 Г; 7. 1 Д, 2 В, 3 Б, 4 А; 8 Д, 9 А.

Тестові завдання на с. 122-123. 1 В, 2 Б, 3 А, 4 В, 5 Г, 6 Б, 7 В, 8 А.

Тестові завдання на с. 140-141. 1 А, 2 Г, 3 В, 4 В, 5 Б, 6 Б, 7 А, 8 Г.

Тестові завдання на с. 169-171. 1 Г, 2 А, 3 Б, 4 Б, 5 В, 6. 1 А, 2 Г, 3 В, 4 Б, 7 Г, 8 Б.

ВЕСЕЛА ВІКТОРИНА

Сторінка 126. 1. Літера т. 2. Літерою р. 3. Жодного, бо він скаче. 4. Картопля не лазить. 5. Тридцять. 6. Ні, бо він не може говорити. 7. Ніскільки, бо склянка порожня.

8. Міссісіпі. 9. Ямайка.Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити