Підручник Українська мова 8 клас - О.В. Заболотний - Генеза - 2016 рік

Синтаксис. Пунктуація

Словосполучення і речення. Головні та другорядні члени речення

§ 7. УЗГОДЖЕННЯ ГОЛОВНИХ ЧЛЕНІВ РЕЧЕННЯ

Про те, у якій формі вживають присудок при однорідних підметах та підметах, виражених сполученням слів

ПРИГАДАЙМО. Які є розділові та протиставні сполучники? Що таке числівник?

74

Зіставте речення. Визначте однорідні підмети та сполучники, якими вони з'єднані. Поміркуйте, чому в першому реченні присудок при однорідних підметах має форму однини, а в другому - форму множини.

Зойкнуло чи то дерево, чи то залізо (А. Дімаров).

З лісу в широких киреях виходять вечір і туман (М. Стельмах).

Однорідні підмети

Зв’язок підмета і присудка має деякі особливості.

При однорідних підметах, які з’єднані єднальними сполучниками або без них, дієслово-присудок, що стоїть після підметів, уживається у множині (в однині він буває лише в поетичних текстах), а дієслово-присудок, що стоїть перед підметом, може мати як форму однини, так і форму множини. ПОРІВНЯЙМО:

Присудок після підметів

Присудок перед підметами

Ялина і дуб росли на галявині.

На галявині росла ялина і дуб. На галявині росли ялина і дуб.

Але при однорідних підметах, з’єднаних розділовими або протиставними сполучниками, присудок завжди має форму однини. НАПРИКЛАД: Над дорогою попадалася вся в цвіту груша або кущ черемхи (М. Коцюбинський).

75

Відредагуйте усно речення.

1. Олег і Богдан дивився футбол. 2. Попереду виднілися чи то ліс, чи то гай. 3. Завдання зможуть виконати Олена або Сергій.

76

Спишіть речення, вибираючи форму узгодження присудка з однорідними підметами. Підкресліть граматичні основи.

1. Іноді глибоку тишу (порушує, порушують) стукіт дятла чи шерех збитої білкою кедрової шишки (О. Донченко). 2. Івась і Грицько (йшли, йшов) по боках і (доглядав, доглядали) овечат (Панас Мирний). 3. І (пливе, пливуть) тоненькими, поплутаними струмочками не то думка, не то мрія (М. Івченко). 4. Життя і мрія в згоді не (буває, бувають) і вічно борються, хоч миру прагнуть (Леся Українка). 5. І (відчували, відчував) грек і печеніг відлуння кроків князя Святослава (В. Симоненко). 6. Закарпатську низовину (перетинають, перетинає) річка Тиса і чимало її правих приток.

Складений підмет

• При підметі, вираженому сполученням кількісного або збірного числівника з іменником, присудок ставиться:

а) в однині, якщо увагу зосереджено на кількості виконавців;

б) у множині, якщо увагу зосереджено на назві виконавців.

ПОРІВНЯЙМО:

• Якщо складений підмет означає часовий відрізок (вік людини, кількість років, годин), то присудок ставиться в однині. НАПРИКЛАД: Минуло десять років.

• Якщо до складеного підмета входять слова багато, мало, чимало, трохи або іменник зі значенням кількості (десяток, сотня, частина, решта, половина, більшість та ін.), то присудок переважно має форму однини. НАПРИКЛАД: Багато людей не змогло потрапити на концерт.

• Якщо при складеному підметі стоїть означення у формі множини, то присудок ставиться переважно у формі множини. НАПРИКЛАД: Оті два роки швидко минули.

77

І. Прочитайте текст, поясніть його заголовок. Визначте основну думку прочитаного. Яким способом, на ваш погляд, можна стримувати людей від куріння?

НА ЦИГАРКУ - КРІЗЬ ПАЛЬЦІ?

У 1655 році в Англії вперше було зроблено спробу науково обґрунтувати шкідливість тютюну. Лондонське королівське товариство повідомило, що одна крапля тютюнової олії вбиває кішку, проте певного ефекту це попередження не дало. І тільки в кінці XIX століття боротьба з курінням почала набирати обертів. В авангарді, як не дивно, були Сполучені Штати Америки. У 1890 році багато штатів цієї країни заборонило (уперше у світі) продавати тютюн неповнолітнім. А в Індії, Ірані та Туреччині за куріння тютюну колись навіть страчували. З того часу минуло чимало років, але любителів цигарок, на жаль, тільки побільшало.

Сьогодні від хвороб, пов’язаних з курінням, у промислово розвинених країнах щороку помирає понад два мільйони осіб. Загальний рівень поширення куріння серед дорослого населення України становить 40 відсотків. Сто тисяч осіб у нашій державі щороку помирають від хвороб, спричинених нікотином. При цьому за перший рік дії

закону, ЯКИЙ забороняє курити в громадських місцях, заплатили штраф лише двадцять порушників… (З газети).

ІІ. Визначте головні члени речення. Обґрунтуйте форму узгодження присудків з підметами.

78

Спишіть речення, вибираючи з дужок один із присудків. Свій вибір поясніть.

1. До приходу автобуса в мене (лишалося, лишилися) десять хвилин (В. Шевчук). 2. Шість класів (були, було) його очною освітою (Л. Вернигора). 3. Більшість дворової челяді (подалося, подалася) геть - на вільний хліб, до землі або й до міста (Ю. Хорунжий). 4. Решта квитків на денну виставу (щезла, щезли) з каси (В. Голота). 5. І тепер сила-силенна вудіїв (сидять, сидить) по березі, а я дома (М. Кропивницький). 6. Невеликії три літа марно (пролетіли, пролетіло)… А багато в моїй хаті лиха наробили (Т. Шевченко).

79

Складіть усно невелику розповідь з елементами опису на одну з поданих тем: «Екстремальні ігри», «Я і моє місто (село)», «Мій вихідний день», «Прогулянка містом (селом)». Використовуйте: а) речення з підметом, вираженим числівником з іменником; б) речення з підметом, до складу якого входить іменник зі значенням кількості.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити