Підручник Українська мова 8 клас - О.В. Заболотний - Генеза - 2016 рік

Шановні восьмикласники!

ВСТУП

Повторення та узагальнення вивченого

§ 1. ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ

§ 2. ОСНОВНІ ОРФОГРАМИ

Синтаксис. Пунктуація

Словосполучення і речення. Головні та другорядні члени речення

§ 3. СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ

§ 4. РЕЧЕННЯ

§ 5. ПІДМЕТ

§ 6. ПРИСУДОК

§ 7. УЗГОДЖЕННЯ ГОЛОВНИХ ЧЛЕНІВ РЕЧЕННЯ

§ 8. ТИРЕ МІЖ ПІДМЕТОМ І ПРИСУДКОМ

§ 9. ПОРЯДОК СЛІВ У РЕЧЕННІ. ЛОГІЧНИЙ НАГОЛОС

§ 10. ОЗНАЧЕННЯ

§ 11. ПРИКЛАДКА ЯК РІЗНОВИД ОЗНАЧЕННЯ

§ 12. ДОДАТОК

§ 13. ОБСТАВИНА

§ 14. ПОРІВНЯЛЬНИЙ ЗВОРОТ

§ 15. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО З ТЕМИ «СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ І РЕЧЕННЯ. ГОЛОВНІ ТА ДРУГОРЯДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ»

Односкладне речення. Повне та неповне речення

§ 16. ОДНОСКЛАДНІ РЕЧЕННЯ

§ 17. ОЗНАЧЕНО-ОСОБОВІ, НЕОЗНАЧЕНО-ОСОБОВІ, УЗАГАЛЬНЕНО-ОСОБОВІ РЕЧЕННЯ

§ 18. БЕЗОСОБОВІ РЕЧЕННЯ

§ 19. НАЗИВНІ РЕЧЕННЯ

§ 20. ПОВНІ ТА НЕПОВНІ РЕЧЕННЯ

§ 21. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО З ТЕМИ «ОДНОСКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ. ПОВНЕ ТА НЕПОВНЕ РЕЧЕННЯ»

Речення з однорідними членами

§ 22. ОДНОРІДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ

§ 23. ОДНОРІДНІ ТА НЕОДНОРІДНІ ОЗНАЧЕННЯ

§ 24. КОМА МІЖ ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ РЕЧЕННЯ

§ 25. УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНІ СЛОВА В РЕЧЕННЯХ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ

§ 26. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО З ТЕМИ «РЕЧЕННЯ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ»

Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)

§ 27. РЕЧЕННЯ ЗІ ЗВЕРТАННЯМИ

§ 28. ВСТАВНІ СЛОВА (СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ, РЕЧЕННЯ)

§ 29. ВСТАВЛЕНІ КОНСТРУКЦІЇ*

§ 30. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО З ТЕМИ «РЕЧЕННЯ ЗІ ЗВЕРТАННЯМИ, ВСТАВНИМИ СЛОВАМИ (СЛОВОСПОЛУЧЕННЯМИ, РЕЧЕННЯМИ)»

Речення з відокремленими членами

§ 31. ПОНЯТТЯ ПРО ВІДОКРЕМЛЕННЯ

§ 32. ВІДОКРЕМЛЕНІ ОЗНАЧЕННЯ

§ 33. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПРИКЛАДКИ

§ 34. ВІДОКРЕМЛЕНІ ДОДАТКИ

§ 35. ВІДОКРЕМЛЕНІ ОБСТАВИНИ

§ 36. ВІДОКРЕМЛЕНІ УТОЧНЮВАЛЬНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ

§ 37. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО З ТЕМИ «РЕЧЕННЯ З ВІДОКРЕМЛЕНИМИ ЧЛЕНАМИ»

Повторення відомостей про словосполучення та просте речення

Уроки розвитку мовлення

Тема 1. ПОВТОРЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО ТЕКСТ, СТИЛІ ТА ТИПИ МОВЛЕННЯ, ВИМОГИ ДО МОВЛЕННЯ, СИТУАЦІЮ СПІЛКУВАННЯ

Тема 2. УСНИЙ СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ

Тема 3. ДІАЛОГ

Тема 4. ОПИС МІСЦЕВОСТІ. УСНИЙ ТВІР-ОПИС МІСЦЕВОСТІ НА ОСНОВІ ОСОБИСТИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ І ВРАЖЕНЬ У ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ

Тема 5. ПИСЬМОВИЙ ТВІР-ОПИС МІСЦЕВОСТІ НА ОСНОВІ ОСОБИСТИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ І ВРАЖЕНЬ У ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ

Тема 6. ПИСЬМОВИЙ СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ РОЗПОВІДНОГО ТЕКСТУ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ МІСЦЕВОСТІ В ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ

Тема 7. ЧИТАННЯ МОВЧКИ

Тема 8. ОПИС ПАМ’ЯТОК ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ. УСНИЙ ВИБІРКОВИЙ ПЕРЕКАЗ РОЗПОВІДНОГО ТЕКСТУ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ ПАМ’ЯТКИ ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ В ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ

Тема 9. ПИСЬМОВИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ РОЗПОВІДНОГО ТЕКСТУ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ ПАМ’ЯТКИ ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ В ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ СТИЛІ

Тема 10. ПИСЬМОВИЙ ТВІР-ОПИС ПАМ’ЯТКИ ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ НА ОСНОВІ ОСОБИСТИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ І ВРАЖЕНЬ У ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ

Тема 11. УСНИЙ ТВІР-ОПИС ПАМ’ЯТКИ ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ ЗА КАРТИНОЮ В ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ СТИЛІ

Тема 12. АУДІЮВАННЯ (Навчальне)

Тема 13. ДІЛОВІ ПАПЕРИ. ПРОТОКОЛ

Тема 14. КОНСПЕКТ ПРОЧИТАНОГО НАУКОВО-НАВЧАЛЬНОГО ТЕКСТУ. ТЕМАТИЧНІ ВИПИСКИ

Тема 15. ІНТЕРВ’Ю В ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ СТИЛІ

Додатки

Додаток 1 ПОЯСНЕННЯ ЩОДО ВИКОНАННЯ ДЕЯКИХ ВИДІВ ЗАВДАНЬ

Додаток 2 СЛОВНИЧОК НАГОЛОШУВАННЯ СЛІВ

Додаток 3 СЛОВНИЧОК СИНОНІМІВ

Додаток 4 ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИЧОК

Додаток 5 СКОРОЧЕНІ ВІДПОВІДІ ДО ДЕЯКИХ ВПРАВ


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити