Підручник Українська мова 8 клас - М. І. Пентилюк - Ранок - 2016 рік

Синтаксис. Пунктуація

Просте речення. Двоскладне речення. Головні і другорядні члени речення

§ 11 Прикладка як різновид означення

100

Прочитайте текст. Визначте стильову й жанрову належність його. Схарактеризуйте виділені слова та сполучення слів: на які питання відповідають, що означають, до яких слів належать.

9 листопада, у день преподобного Нестора Літописця, на відзначення Дня української писемності й мови в Палаці культури відбулося свято «Нова доба нового прагне слова», організоване крайовою організацією «Просвіта». Цього ж дня урочистості відбулися в краєзнавчому музеї.

До Дня української писемності було приурочено відкриття нового книжкового магазину «Ваша книга» в приміщенні обласної друкарні. «Подарункові видання», «Книги волинських авторів», «Дитяча література», «Енциклопедії», «Усе про комп’ютери», «Навчальна література» — таку літературу пропонують читачеві вітчизняні й зарубіжні книговидавці.

(За Н. Горик)

Прикладкою називають означення, виражене іменником, узгоджене з означуваним словом у відмінку. Наприклад: В усіх хліборобських народів можна віднайти сліди культу матері- землі. (М. Дмитренко) Прикладка може характеризувати особу за професією, родом занять (лікар- терапевт, учитель- математик), за місцем проживання (хлопець- херсонець, чоловік- волинянин), за соціальним станом (жінка- селянка), за національною належністю (дівчина- українка), за родинними стосунками (хлопці- брати) та ін.

101

Прочитайте вголос уривки з альманаху «Світязь» про літературно-мистецьке життя Волині. Випишіть прикладки з означуваними словами. З'ясуйте значення прикладок, підкресліть їх.

1. В обласній науковій бібліотеці імені Олени Пчілки відбувся вечір «Василь Стус: дорогами мужності й болю», присвячений видатному українському поетові-дисиденту, незламному борцеві за права людини.

2. Перший Міжнародний фестиваль сучасної музики «Пограниччя» імені Ігоря Стравінського відбувся в Луцьку, Рівному, Острозі, а завершився в польському місті Красноставі. Його організатори — Генеральне консульство Республіки Польща в Луцьку, Спілка композиторів міста Кракова, Національний університет «Острозька академія». Шанувальники сучасної музики мали змогу послухати виконавців із п’яти країн світу.

3. Волиняни взяли участь у Національному форумі книговидавців України, що традиційно відбувається в місті Львові. Було організовано виставку-продаж книг видавництв «Терен», «Твердиня», «Вежа».

4. У поліграфічно-видавничому домі «Твердиня» вийшла друком тематична збірка «Окраєць хліба» лауреата Державної премії імені Т. Шевченка Василя Слапчука. У ній відомий письменник мовою поетичних образів говорить із дітьми про найдорожче — хліб на нашому столі.

5. «Лесина казка» — таку назву має виставка творчих робіт родини Бойків, на якій представлено 30 художніх композицій: фігурки ляльок-персонажів драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня». Захід присвячено дню народження поетеси.

Прикладку пишемо

через дефіс

окремо

1. Якщо в ролі прикладки вжито родову назву: звіробій-трава, Ахун-гора, Донець-ріка.

2. Якщо означуване слово й прикладка є загальними назвами: співачка- легенда, верба- красуня, герой- рятівник.

3. Якщо означуване слово й прикладку можна міняти місцями: художник-пейзажист і пейзажист-художник.

4. Якщо прикладка входить до складу терміна: льон- довгунець, заєць- русак

1. Якщо прикладкою є видова назва: місто Херсон, річка Дніпро, трава звіробій.

2. Якщо іменник, що має означальне значення й ужитий у ролі прикладки, стоїть перед означуваним словом: красуня дівчина, богатир хлопець

Прикладки — назви газет, журналів, літературних творів, наукових праць, кінофільмів, фірм, установ, пароплавів тощо пишемо з великої літери та в лапках. Наприклад: Я на палубі пароплава « Некрасов». (О. Довженко) Разом з Іваном Франком Михайло Грушевський видавав часопис « Літературно-науковий вісник». (В. Шевчук) Саме в Парижі знамениті картини Катерини Білокур « Цар Колос», « Берізка» і « Колгоспне поле» побачив Пабло Пікассо. (Р. Скорульська)

102

Спишіть. Підкресліть прикладки й означувані слова. Поясніть написання прикладок.

1. Недалеко від міста Чигирина, над річкою Тясмином, на горбі під великим лісом притулився хутір Хмельницьких. (М. Грушевський) 2. Оксана Петрусенко — співачка-легенда. Їй не судилося завершити навчання в консерваторії. Вона, власне, співачка-самоучка. (В. Туркевич) 3. Приймаченко-поетеса реалізувала себе у власних підписах до картин, які легко запам’ятовуються: «Три гуслики у горосі живуть у нас і досі…», «Куріпочки пляшуть і хліб пашуть». (А. Ткаченко) 4. Як справжній поет-громадянин, Ліна Костенко не байдужа до проблем нашого тривожного сьогодення. (А. Ткаченко) 5. У журналі «Дніпро» відкрито нову рубрику «Письменники про свою роботу», мета якої — опублікувати на допомогу письменникам-початківцям низку статей видатних майстрів літератури. (О. Підсуха)

Орфограма «Написання непоширених прикладок через дефіс». Пунктограма «Написання прикладок у лапках»

- Поясніть уживання в іменниках великої літери.

103

Згрупуйте сполучення слів відповідно до правил правопису. Заповніть таблицю.


Прикладки потрібно писати

у лапках

через дефіс

окремо
Поет/світоч, письменник/борець, людина/патріот, образ/символ, філософ/гуманіст, Нестор/Літописець, літопис/Повість минулих літ, храм/Святої Софії, Володимир/хреститель, місто/Київ, річка/Донець, письменник/фантаст, учені/філософи, пароплав/Т. Шевченко, святиня/оберіг, книга М. Грушевського/Історія України-Руси, журнал/Літературно-науковий вісник, дослідник/фізик, поет/класик, псевдонім/ Марко Вовчок, опера/Кармен, учений/поліглот, селище/Наддніпрянське, співачка/легенда, поема/Давня казка.

- З одним прикладом із кожної колонки таблиці складіть речення. Запишіть їх і підкресліть прикладки.

104

До поданих означуваних слів доберіть прикладки, які потрібно писати:

1) через дефіс; 2) у лапках. Обміняйтесь зошитами й перевірте роботу.

Зразок. Енциклопедія — енциклопедія- довідник; енциклопедія « Українська мова».

Книга, вистава, виставка, фільм, пісня.

- Наведіть власні приклади означуваних слів, з якими прикладки можна писати через дефіс і в лапках.

Із секретів синтаксису

Якщо в ролі прикладок ужито власні назви, поєднані з означуваним іменником за допомогою слів імені, пам'яті, то прикладку в лапки не беруть: парк імені Т. Шевченка, гімназія імені В. Стуса, алея пам'яті Лесі Українки;.

Назви міст, річок, озер також не потрібно брати в лапки. Але якщо їх ужито як умовні назви організацій, установ, підприємств, то слід писати в лапках. Порівняйте: річка Дніпро— літературно-мистецький альманах « Дніпро», місто Луцьк — готель « Луцьк».

105

Складіть і запишіть речення так, щоб подані слова й словосполучення були: 1) прикладкою; 2) іншим членом речення.

Зразок. На березі озера Світязь відбувся концерт народних колективів.

На сторінках літературного альманаху « Світязь» можна ознайомитися з творами молодих талановитих письменників Волині. Світязь — найбільше озеро в Україні, розташоване на Волині.

Джерело, українська мова, мужність, Україна, легенда, Славутич, червона калина, берегиня.

- Визначте синтаксичну роль означуваних слів при прикладках.

106

Випишіть із підручника української літератури по 5 речень: а) з непоширеними прикладками, що пишемо через дефіс; б) з прикладками, що пишемо в лапках. Поясніть написання прикладок.

Комунікативний практикум

107

Напишіть невеликий твір із теми «Внесок українців у світову культуру», використовуючи прикладки з різними варіантами написання (через дефіс, окремо, у лапках).

108

Розкажіть про події в літературно-мистецькому житті вашого регіону (області, міста, села), використовуючи поширені й непоширені прикладки.

Подумайте і дайте відповіді

1. Чому прикладку вважають різновидом означення? Сформулюйте визначення прикладки.

2. Що означає прикладка? На які питання відповідає? Відповідь проілюструйте власними прикладами.

3. За яких умов прикладку з означуваним словом пишемо через дефіс? Наведіть приклади.

4. Коли прикладку з означуваними словами пишемо окремо?

5. Назвіть приклади, коли прикладку потрібно писати в лапках.

Домашнє завдання

109

Дослідіть, чи становлять подані речення текст. Установіть послідовність їх за змістом. Запишіть текст, правильно оформлюючи прикладки. Поясніть написання їх. Виконайте одне із завдань після тексту.

1. Воно було присвячене черговій річниці створення Лесею Українкою безсмертної драми(феєрії). 2. У святі взяли участь письменники з Києва, Рівного, Острога, Тернополя, Вінниці. 3. На Ковельщині вже вшосте відбулось поетичне свято Лісова пісня. 4. Наступного дня свято перемістилось в урочище Нечімне, де під зелене склепіння лісу зійшлися дорослі й малі мешканці з навколишніх сіл, представники товариства Просвіта, члени Союзу українок, учителі(словесники), працівники культури, учні та випускники шкіл. 5. Вони відвідали музей(садибу) Лесі Українки в Колодяжному, виступили на вечорі (зустрічі) з творчою інтелігенцією, яка відбулась у районній бібліотеці в місті Ковелі.

(За Н. Горик)

А. Підкресліть прикладки, які не потрібно писати в лапках. Поясніть чому.

Б. За поданою фотоілюстрацією складіть 2-3 речення, використовуючи прикладки.

Памятник Лесі Українці в Колодяжному


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити