Підручник Українська мова 8 клас - М. І. Пентилюк - Ранок - 2016 рік

Синтаксис. Пунктуація

Односкладні речення. Неповні речення

§ 18 Односкладне речення з головним членом у формі підмета (називне)

178

Прочитайте текст. Поміркуйте, чи можна його віднести до художнього стилю. Аргументуйте свою думку. Доберіть власний заголовок і перекажіть текст.

НЕДОТОРКАНЕ СЛОВО — ВІРА

Почаївський* ліс. Старі товстючі дерева. І тут помітно війну. Розтрощені стовбури, укриття. Порозкидані зіпсуті речі.

У лісі холод. Ідеться легше. Жарти й сміх стихають, бо ще півгодини, ще декілька кілометрів, і перед очима — Почаїв.

Виходять на узлісся, зупиняються, стають навколішки, побожно хрестяться. Володько у полоні вражень. Він хреститься також. Перед очима велетенська, маєстатна* постать лаври зі всіма її будівлями. Володько безліч разів бачив її на малюнках і ось аж тепер нарешті бачить її власними очима.

Почаївська лавра

Сила враження, віри охопила й озброїла його. Перед ним — велична, залита передвечірнім сонцем святиня, до якої впродовж віків зі всіх куточків його рідної землі спливали люди, щоби бодай тут зачерпнути підсилення віри — єдиної опори жорстоко-нужденного селянського існування.

Віра. Недоторкане слово. Над світом війна, над світом пожежа, а вони клячать* у поросі. Які сили піднімуть їх з того пороху й уведуть у цей святий храм?

Дзвін. Велетенський дзвін. Від його громового рокоту затремтіли люди, дерева, земля.

— Ну, люди! Уже час! Вставаймо!

Серед глибокої тиші під звуки велетенського дзвону ті слова видаються закликом.

Усі встають, назувають на ноги злиденне взуття й помалу йдуть. Усе ближче й ближче лавра. Усе ближче й ближче мета. Усе потужніше гуде великий дзвін, розтягаючи своє бамкання геть навколо, як далеко сягне людське око.

(За У Самчуком)

Поча́їв — місто на Тернопільщині.

Маєста́тний — величний.

Кля́чити — стояти навколішки.

- Випишіть із тексту по 2 односкладні речення: а) з головним членом у формі присудка, б) з головним членом у формі підмета. Поміркуйте, чим виражені в них головні члени речення, визначте їх вид. З'ясуйте, яке значення мають односкладні речення в тексті. Який настрій вони створюють?

Визначте структуру виділеного речення, назвіть у ньому односкладні частини.

Називні речення — це односкладні речення, у яких головний член (у формі підмета) стверджує наявність предметів чи явищ у дійсності. Наприклад: Вечір. Прохолода… (М. Рильський) Вітер і дощ. Ніч, якої ніхто з живих не забуде. (О. Довженко)

Називні речення можуть бути непоширеними: І дощ, і сніг, і віхола, і вітер. (Л. Костенко) і поширеними: Шалені темпи. Час не наша власність. (Л. Костенко)

Головний член називних речень може поширюватися означенням, вираженим прикметником або дієприкметником. Наприклад: Давня українська хата. (Л. Орел)

179

Мовознавче дослідження. Замініть, де це можливо, односкладні речення з тексту впр. 178 двоскладними, зважаючи на порядок слів. Поміркуйте, чи змінилася будова речення від зміни інтонації та порядку слів у тексті.

180

Слово-диво. Опишіть Почаївську лавру за фотоілюстрацією, використовуючи називні речення.

181

Мовознавче дослідження. Розгляньте таблицю й розкажіть про значення, які можуть виражати називні речення.

Значення називних речень

Значення головного члена називного речення

Приклад

Стан природи, оточення, середовища

Весна. Теплінь. Жайворонки в небі. (І. Цюпа)

Стан чи діяльність людини

Нудьга. І святки, і нудьга. (А. Тесленко) …Сум та сум. (П. Грабовський)

Певна подія, ситуація, явище

Дзвін шабель, пісні, походи, воля соколина, тихі зорі, ясні води. (В. Сосюра)

Існування предметів, речей, осіб

Ущелина. Потік. Тропа. Граніт. Безодня. Високості. (Л. Первомайський)

Вказівка на предмети

Ось ваш тихий порт. (П. Тичина)

Оцінка особи, предмета, явища

Справді славна дівчина. (М. Стельмах)

- Доберіть приклади називних речень, головні члени яких виражали б різні значення.

Із секретів синтаксису

Називні речення не виступають у ролі підрядної частини складного речення.

Значення називних речень сприймається лише в теперішньому часі, оскільки в них відсутні засоби вираження часу й способу: Темінь. Луг. (Ю. Мушкетик)

182

Слово-диво. Прочитайте текст мовчки. Які почуття він у вас викликав? Знайдіть у тексті слова, ужиті в переносному значенні. З'ясуйте, яку стилістичну функцію вони виконують у тексті.

А ПІСНЯ — МОВ ФЕНІКС…

Усе зникало у вогнях світових потрясінь, навіть цілі народи й цивілізації. У пожарищах війн рушились мури й фортеці. Горіли храми й палаци. Нищились фрески й мозаїки. Попеліли картини, літописи, книги, інші вияви людського генія. Мільйонами гинули самі люди. А от пісня — мов Фенікс.

Виростали на землі знов діти, як зелена травиця повесні після хуртовини, а між тою травицею знов струменіли з народних глибин дзвенючі джерела.

Живий голос батьків, дідів. Заповіт нащадкам. Духовна естафета поколінь. Пісня.

Вона супроводить нас ціле життя. Над колискою — й над могилою. На весіллі й на ратнім полі. У час найбільших торжеств, народних гулянь. У хвилини самотності. З нею штурмували океанські глибини й зоряні висоти. А в часи війн, у чорні дні реакції йшли на штурм чи на страту — з піснею на вустах.

То що в тобі за диво таке, пісне, що за вогонь, який магніт, яка сила незмірна таїться в тобі, що примушує нас любити й ненавидіти, сміятись і плакати? То скроплює душу росою, то запалить раптом вогнем! Надихає на творчість, на мирну працю — і кидає в бій на смерть!

Пісня-розповідь. Пісня-клич. Сповідь. Реквієм. Вибух. Освідчення, і романс, і притча, і марш, і гімн. «Стелися барвінку» й «Козака несуть», «Заповіт», «Два кольори», «Лелеченьки».

У горі й радості, у праці та відпочинку ти розцвічуєш наше життя, робиш його запашним, поетичним, легшим, світлішим.

(За Є. Колодійчуком)

Цивіліза́ція

дзвін

дзвеню́чий

- Випишіть із тексту називні речення. Визначте, чим виражений у них головний член, з'ясуйте його значення. Чи впливає вживання називних речень на стиль тексту?

- Назвіть орфограми в словах, поданих у рамці. Наведіть власні приклади.

Комунікативний практикум

183

Уживаючи називні речення, складіть діалог на тему «Роль пісні в житті сучасної молоді».

184

Прочитайте вірш Б.-І. Антонича, визначте його тему. Чому автор дав йому таку назву?

ТРИ ПЕРСТЕНІ*

Крилата скрипка на стіні,

червоний дзбан*, квітчаста скриня.

У скрипці творчі сплять вогні,

роса музична срібна й синя.

В квітчастій скрині співний корінь,

п’янливе зілля, віск, насіння

та на самому дні три зорі,

трьох перстенів ясне каміння.

В червонім дзбані м’ятний трунок*,

зелені краплі яворові.

Дзвони, окриленая струно,

весні шаленій і любові!

Підноситься угору дах,

кружляє дзбан, співає скриня.

І сонце, мов горючий птах,

і ранок, спертий на вориння*.

Пе́рстень — обру́чка.

Дзбан — го́рщик.

Труно́к — отрута; тут: чарівне зілля.

Вори́ння — паркан.

- Доберіть синоніми до виділених слів.

- У якому значенні (прямому чи переносному) ужито сполучення слів сплять вогні, окриленая струно, співний корінь, весна шалена, співає скриня, кружляє дзбан. Свою думку аргументуйте.

- Знайдіть у тексті двоскладні та односкладні речення. Назвіть головні члени речення та способи їх вираження. Поміркуйте, чому в поезії називні речення чергуються з двоскладними, чого досягає автор, використовуючи речення різної будови.

Із секретів синтаксису

Називні речення можна сплутати з непоширеними двоскладними реченнями зі складеним іменним присудком, де іменна частина виражена прикметником або дієприкметником (Хата давня українська). Для їх розмежування слід ураховувати:

1) порядок слів. У називних реченнях означення-прикметник (дієприкметник) стоїть перед підметом: Темний ліс. У двоскладних реченнях іменна частина складеного присудка стоїть у позиції після підмета: Ліс темний;

2) інтонацію. У називних реченнях головний член та означення інтонаційно пов'язані: Весняне сонце. У двоскладних — між підметом і присудком робиться пауза, присудок логічно наголошується: Сонце — джерело світла й тепла;

3) контекст. За умови логічного наголошування прикметник (дієприкметник), що стоїть перед підметом, виступає іменною частиною складеного присудка. Таке речення визначаємо як двоскладне: Важкі й богопротивні Сократові слова. (Ю. Мушкетик) Якщо інтонація перелічувальна, то прикметник, що стоїть після іменника, може виконувати роль означення. Відповідно речення визначаємо як називне односкладне: Сніг і вітер, ніч зимова. (В. Сосюра); Київські кручі. Небо блакитне… (Л. Дмитренко).

Називні речення найчастіше вживають у художніх описах, указуючи на час, місце, послідовну зміну картин. Вони допомагають стисло, точно викласти думку.

Гра «П'яте зайве»

185

Прочитайте речення. Знайдіть «зайве». Обґрунтуйте свій вибір.

1. Чесне діло роби сміло. 2. Дорогих гостей ласкаво запрошують до столів. 3. У хаті пахло свіжим хлібом. 4. З яру йде прохолода. 5. Суцільна мряка.

- Визначте види односкладних речень за наявністю другорядних членів.

Гра «Хто більше?»

186

Наведіть приклади назв художніх творів, які за будовою є односкладними реченнями. Запишіть їх, визначте, чим виражений у них головний член речення та до якого виду вони належать.

- Поміркуйте, у яких стилях і з якою метою можуть уживатися називні речення.

Подумайте і дайте відповіді

1. Які речення називаємо односкладними?

2. До якого типу речень за будовою належать називні?

3. Чим виражений у них головний член речення? Доведіть на прикладах.

4. Які граматичні значення можуть мати називні речення? Наведіть приклади.

5. Чи можуть бути називні речення поширеними? Наведіть приклади.

6. Як розрізняти називні речення та двоскладні? Свою думку аргументуйте.

7. У якому стилі вживають називні речення? Яку стилістичну функцію вони виконують?

Домашнє завдання

187

Виконайте одне із завдань.

А. Накресліть у зошиті узагальнювальну таблицю й заповніть її. Дайте таблиці заголовок.

Вид односкладного речення

Способи вираження головного члена речення

Приклад

Означено-особовеНеозначено-особовеУзагальнено-особовеБезособовеНазивнеБ. Об'єднайтесь у групи й складіть розгорнуте повідомлення про види односкладних речень та форми вираження в них головного члена речення.

Синтаксичний розбір простого односкладного речення

План

1. Виділіть речення в тексті, підкресліть граматичну основу.

2. Укажіть тип речення за метою висловлювання, за інтонацією.

3. Проаналізувавши граматичну основу, визначте тип речення за будовою (двоскладне, односкладне).

4. Визначте тип односкладного речення за вираженням головного члена (у формі присудка: означено-особове, неозначено-особове, узагальнено-особове, безособове; у формі підмета: називне).

5. З'ясуйте тип речення за наявністю другорядних членів (поширене, непоширене).

Зразок усного розбору

Від спогадів щасливих зробилося мені так променисто… (І. Муратов)

Речення розповідне за метою висловлювання, за інтонацією — неокличне; за будовою — просте, односкладне, безособове, поширене. Головний член у формі присудка виражений безособовим дієсловом (зробилося). Розділових знаків у реченні немає.

Зразок письмового розбору

Від спогадів щасливих зробилося мені так променисто… (І. Муратов) Розповідне, неокличне, просте, односкладне, безособове, поширене.

188

Користуючись планом, зробіть синтаксичний розбір поданого речення.

Не можна не зачаровуватися художніми образами народної пісні. (М. Сингаївський)

Розвиток мовлення

Докладний письмовий переказ тексту публіцистичного стилю

189

Прочитайте текст. Яка його тема та основна думка? Доведіть належність тексту до публіцистичного стилю.

Довгоочікувана подія у Вінниці нарешті відбулась: у день шевченківського ювілею урочисто відкрили пам’ятник Тарасу Шевченку. Площа Тараса Шевченка, де встановлено скульптуру видатному українському мислителю й поету, була заповнена вщент.

Вінницький Шевченко вирізняється тим, що зображений молодим, у віці 35 років, саме таким, яким він був, перебуваючи на Поділлі. На відкритті пам’ятника визначному українцеві у Вінниці всі, хто був причетний до цього, говорили, що ця подія в нинішній Україні є символічною, адже саме тепер постать Великого Кобзаря є тим, що має об’єднати всіх — від заходу до сходу, від півдня до півночі країни.

Вінничанин, член президії Національної спілки письменників Михайло Каменюк радіє з того, що пам’ятник Кобзарю — у самому серці міста, де свого часу козаки давали відсіч чужинцям: «Дуже символічно, що це відбувається в самісінькому його історичному серці, колисці, де народилася Вінниця,— практично в центрі вінницької фортеці, яку козацький полковник Іван Богун не здав ворогу. Звичайно, не кількістю пам’ятників вимірюється проникнення Тараса Григоровича в душу народу. Повністю це відбудеться тоді, коли ми здійснимо його заповіт, його науку: як жити в цьому непростому світі».

На брифінгу, який відбувся після урочистої церемонії відкриття пам’ятника, скульптор Володимир Цісарик зізнався, що робота далася нелегко: «Активна фаза — безпосереднє ліплення — саме припала на ті події, які розгорталися в країні. Кобзар у нашому пам’ятнику — це молодий Шевченко в розквіті сил, коли він написав найбільш цікаві твори. І це є світлий образ, адже Шевченко був гуманіст і дуже любив Україну».

Думка багатьох місцян — одна: наш пам’ятник живий. А коли буде проведено реконструкцію і самої площі — тут буде кипіти життя. Це має бути місце, де буде душа Вінниці та Вінниччини.

(З Інтернету)

- З'ясуйте роль та значення виділених слів (скористайтеся словником наприкінці підручника). Складіть із ними речення.

- Поясніть уживання розділових знаків у виділеному реченні.

- Поділіть текст на частини й напишіть його складний план. Доберіть до тексту заголовок.

- Перекажіть текст докладно, дотримуючи композиції, мовних і стильових особливостей.

Як готувати докладний переказ тексту

1. Прочитайте або прослухайте текст.

2. Визначте стиль, тип мовлення, жанр, тему та основну думку висловлювання.

3. З'ясуйте значення незнайомих слів.

4. Висловіть власну думку про прочитаний (прослуханий) текст із погляду його змісту, форми, задуму й мовного оформлення.

5. Поміркуйте над змістом і послідовністю висловлювання.

6. Підготуйте складний план усього тексту.

7. Напишіть докладний переказ тексту, підпорядковуючи висловлювання темі та основній думці, дотримуючись композиції, мовних і стильових особливостей, а також авторського задуму.

190

Прослухайте, слідкуючи за текстом.

У пам’ять про Героїв Небесної Сотні та воїнів, загиблих за незалежність України, у місті Миколаєві спорудили монумент. Урочисте відкриття й освячення пам’ятника відбулося під час поминальних заходів 20 лютого 2015 року. Встановлення пам’ятника у сквері імені Ради Європи символічне.

Скульптура створена у Львові на замовлення миколаївської громади. Автори — львівські митці: скульптор Володимир Цісик і художник Сергій Іванов.

Чотириметрова бронзова скульптура нагадує змах ангельських крил. На їх верхніх краях розміщені голуби, готові здійнятися у височінь,— символ чистих, невинних душ. На зовнішніх поверхнях ангельських крил зображено два сюжети: на правому крилі — сцена перемоги дракона архангелом Михаїлом, на лівому — душі дівчини і хлопця, що піднімаються з полум’я до небесного вінця. До монумента ведуть сім сходинок гранітного постаменту — символ сходження до Царства Небесного. За словами авторів, пам’ятник символізує воскресіння, боротьбу та мир.

Поза офіційними заходами біля монумента також велелюдно. Примітно, що приходять ушанувати пам’ять загиблих представники різних соціальних верств, люди різного віку. Багато сімей із маленькими дітьми, молоді, подружніх пар у зрілому та літньому віці. У багатьох мимоволі на очі навертаються сльози. Люди сприймають пам’ятник як святиню, творять хресне знамення й уклоняються, запалюють свічки та лампадки.

22 лютого біля пам’ятника Героям Небесної Сотні завершився Марш миру та гідності. Митрополит Володимир відслужив молебень за мир в Україні та всіх її полеглих захисників. Народне бачення жертовного подвигу Небесної Сотні висловила миколаївська поетеса Ірина Бабіч: «Полетіли в небо, як у вирій, душеньки дівчат і хлопців тих. Їм сказав Господь в розмові щирій: «Я приймаю вас до лав святих»»…

(З Інтернету)

- До якого стилю належить текст? Які почуття викликала у вас замітка? Висловіть власну думку щодо авторського задуму.

- Доберіть заголовок, який розкривав би тему тексту.

- Знайдіть у тексті слова, що найбільш яскраво характеризують публіцистичний стиль. З'ясуйте їх значення.

- Назвіть слова, що допомагають описати пам'ятку. З'ясуйте їх значення.

- Поділіть текст на смислові частини й підготуйте складний план.

- Перечитайте текст удруге та напишіть його письмовий переказ.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити