Підручник Українська мова 8 клас - М. І. Пентилюк - Ранок - 2016 рік

Синтаксис. Пунктуація

Односкладні речення. Неповні речення

ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ

I. Дайте відповіді на запитання.

1. Які типи речень за будовою вам відомі?

2. Які типи речень за наявністю головних членів ви знаєте?

3. Чим виражається головний член в означено-особових реченнях? Наведіть приклади.

4. Яку роль виконує особа в означено-особових реченнях?

5. Назвіть особливості неозначено-особових речень. Наведіть приклади.

6. Яка роль особи в неозначено-особових реченнях?

7. Назвіть характерні риси узагальнено-особових речень. Чому вони так називаються? Свою думку аргументуйте.

8. Які речення називають безособовими? На що вони вказують, що можуть виражати?

9. Схарактеризуйте називні речення.

10. Які додаткові граматичні значення можуть мати називні речення?

11. Як визначити неповне речення? Наведіть приклади.

12. Які розділові знаки вживаються в неповних реченнях?

II. Виконайте завдання.

I рівень

1. Спишіть речення. Підкресліть граматичну основу. Визначте тип односкладного речення.

Чого тільки не було в тій скрині! (Л. Орел)

II—III рівні

2. Укажіть неповне речення.

А По обіді ми подалися пішки до книгарні. (В. Діброва)

Б По машинах! (М. Стельмах)

В Вода прибувала з великою люттю. (О. Довженко)

Г Люблю пісні мойого краю. (М. Рильський)

3. Зробіть синтаксичний розбір указаного речення.

IV рівень

4. Напишіть твір на тему «Тільки милосердне серце відкриває людині очі на неповторну красу світу» (Сельма Лагерлеф). Уживайте односкладні речення.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити