Підручник Українська мова 8 клас - М. І. Пентилюк - Ранок - 2016 рік

Синтаксис. Пунктуація

Речення з однорідними членами

§ 22 Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами

226

Прочитайте текст. Доберіть заголовок, який би відбивав тему висловлювання. Що вам відомо про цілющі властивості напоїв із трав?

Чай, який пили діди-прадіди наші, пили й у більш віддалені часи, задовго до того, як розпізнали люди смак і аромат справжнього чаю і кави. Заварку для нього готували з чудодійних духмяних трав, свіжого або висушеного листя, ягід, за якими не їздили бозна-куди, а збирали скрізь: побіля хат, на городі, уздовж доріг, на лісових галявинах, у полі, по берегах річок і озер, у власному садочку. І величали той чай шанобливо, а саме: богатирським напоєм, еліксиром молодості, чудодійним нектаром, бальзамом — з великою любов’ю.

Не втратили, а може, навпаки сповнилися сучасного змісту напучування древніх, які обожнювали напої з дикорослих трав: «…він посилює дух, пом’якшує серце, виганяє втому, пробуджує думку, освіжає тіло…»

Отже, до діла! Візьміть по щіпці сухого листя лісових суниць, м’яти, смородини, малини, груші, меліси, залийте окропом і зачекайте

десять-п’ятнадцять хвилин, поки настоїться. Заварка готова. Що може бути простіше: клопоту обмаль, а в склянці — ніжний, цілющий чай. Він бадьорить, підвищує настрій, а на початку трудового дня це не так уже й мало. Або вкиньте у звичайний чай усього потроху: сушених трояндових пелюсток, подрібнений вишневий листочок, дрібку сухих ягід суниць чи обліпихи, малини. Ну чим не нектар? До всього, букет напою добираєте за власним уподобанням і з тих рослин, які смакують вам, тим більше, що й ростуть вони буквально під ногами.

(За С. Янко)

- Випишіть речення з однорідними членами, накресліть схеми їх. Назвіть речення з узагальнювальними словами при однорідних членах.

При однорідних членах речення можуть уживатися узагальнювальні слова, що являють собою узагальнювальні назви явищ, предметів, ознак, дій, позначених однорідними членами, і об'єднують їх в одну групу.

Роль узагальнювальних слів найчастіше виконують слова все, всі, кожний, всякий, ніхто, скрізь, всюди, ніде.

Узагальнювальне слово та однорідні члени речення співвідносять як родове й видові поняття. Вони виконують ту ж саму синтаксичну функцію, що й однорідні члени речення: Чарівний світ пливе переді мною: сині води, білі піски, хати на високих берегах. (О. Довженко) Ночі недоспані, недоціловані губи, досвітки сизі, жара полуденних небес — все у тобі [хлібі]. (Б. Олійник)

Узагальнювальні слова найчастіше виражені займенниками, прислівниками, проте вони бувають виражені й прикметниками, іменниками, числівниками, дієсловами: Куди не повернешся — скрізь земля: і згори, і знизу, і праворуч, і ліворуч. (О. Іваненко) Ми садили ліс у полі: і дубочки, і тополі, і осику, і ліщину, і червону горобину. (М. Стельмах) Він ніс щось у собі — велике, радісне, тривожне. (Ю. Мушкетик)

227

Мовознавче дослідження. Розгляньте схеми й розкажіть про розділові знаки при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами.

- Складіть речення, які б відповідали поданим схемам. Проведіть взаємопе- XX ревірку виконаного завдання. Найкращі речення запишіть.

Для речень з узагальнювальними словами характерні такі розділові знаки:

1) якщо узагальнювальне слово стоїть перед однорідними членами речення, то після нього ставлять двокрапку: Скрізь червоно: на небі, і на узгір'ях, і на горі. (Марко Вовчок);

2) якщо узагальнювальне слово стоїть після однорідних членів речення, то перед ним ставлять тире: Ні спека дня, ні бурі, ні морози — ніщо не вб'є любов мою живу. (В. Сосюра);

3) якщо узагальнювальне слово й однорідні члени речення стоять у середині речення, то після узагальнювального слова ставлять двокрапку, а після однорідних членів — тире: Ранок зачинався тихий та лагідний, все наокіл: і трави, і дерева, і кущі — наче завмерло. (Ю. Смолич);

4) якщо перед однорідними членами речення стоять слова а саме, як-от, тобто, наприклад, то перед ними ставлять кому, а після них — двокрапку: Усе його цікавило, а саме: дорога, ліс, окопи під лісом. (Ю. Збанацький)

228

Слово-диво. Прочитайте виразно поезію Бориса Тена. Поміркуйте, чому автор дав їй таку назву. Яка основна думка вірша?

НІЩО НЕ МЕРТВЕ В ВИРІ СВІТОВОМУ…

Ніщо не мертве в вирі світовому:

Ні курява планет, ні сталагміт,

Ні мумії прадавніх пірамід,

Ні літери спліснявілого тому.

У камені, у розпаді клітин,

У сяйві дальніх зір і мрій змаганні,

В кипінні крові й прорості зернин —

Усюди в животворному диханні

Єства єдиного пульсує плин.

І де в нім місце тліну і нірвані?

- З'ясуйте лексичне значення виділених слів (у разі потреби зверніться до словника наприкінці підручника).

- Знайдіть речення з однорідними членами. Схарактеризуйте їх, скориставшись планом. У яких із них є узагальнювальні слова? Як ви це визначили? Поясніть пунктограми.

План характеристики однорідних членів речення

1. Виділіть однорідні члени в реченні (поширені, непоширені).

2. Укажіть, до якого члена речення вони відносяться.

3. З'ясуйте, якою частиною мови виражені однорідні члени речення.

4. Визначте зв'язок між однорідними членами речення (безсполучниковий, змішаний, сполучниковий).

5. Визначте їх синтаксичну роль (підмети, присудки, означення однорідні та неоднорідні, додатки, обставини).

6. Поясніть розділові знаки (кома, двокрапка, тире).

Пунктограма «Розділові знаки при узагальнювальних словах»

229

У поданих реченнях визначте узагальнювальні слова та однорідні члени речення. З'ясуйте, якими членами речення вони виступають. Спишіть, розставляючи розділові знаки. Аргументуйте свій вибір.

1. Надворі повсюди лежала роса на жовтій траві осінній на круглій павутині попід стріхою у хліві, що її павуки звечора наткали на капустах у городі. (Гр. Тютюнник) 2. Усе було і купи цегли і міни і колючий дріт. (Л. Дмитерко) 3. Він ніс щось у собі велике радісне тривожне. (Ю. Мушкетик) 4. Наближення зими в усьому серце чує і в шелесті листків і в вітрі і в стежках. (В. Сосюра) 5. Ураз все покращало біля мене і ясени з блакитнавими тінями й зеленим шумом і нагорблена клуня з чотирма вітрами і скрипливі ворота… (Ю. Мушкетик) 6. Тут все скрегоче птахи і комахи, всю ніч, не замовкаючи й на мить. (Л. Дмитерко) 7. Кожен кущик горбок долинка кожна стежка все це було йому знайоме; промовляло до нього. (М. Коцюбинський)

- Зробіть синтаксичний розбір 2-3 речень на вибір.

230

Комунікативний практикум. Які рослини, що згадано в тексті вправи 226, вам доводилося бачити й милуватися їхньою красою? Опишіть усно одну з них на вибір, використовуючи однорідні члени речення.

- Які трави вашої місцевості ви знаєте? Розкажіть про них, використовуючи узагальнювальні слова, поширені й непоширені однорідні члени речення з різними видами зв'язку, а також однорідні й неоднорідні означення.

Подумайте і дайте відповіді

1. Що являють собою узагальнювальні слова?

2. Яку роль виконують узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами?

3. Яку синтаксичну функцію виконують узагальнювальні слова в реченні?

4. Розкажіть про розділові знаки при узагальнювальних словах (перед однорідними членами речення, після них, а також у середині речення).

Домашнє завдання

231

Прочитайте уривок із твору Романа Іваничука «Яничари». Виконайте одне із завдань.

За гаремними вежами — Персидський сад, перлина ханського двору, краса, затулена мурами від людських очей, недоступна, ув’язнена.

Фінікові пальми тягнуться кронами у висоту, а визирнути на світ їм не судилось, нудяться філодендри й фікуси, їжаться сердиті кактуси … Розпускаються турецькі тюльпани, пучнявіють африканські гладіолуси, хиляться чашечками до землі петунії — і тішиться смуток в ханському раю, смуток самотності, непотрібності, невизнаності.

Рік за роком розквітають, і в’януть, і знову цвітуть з надією, що хтось побачить їхню красу,— надаремно. Ніхто нею не радіє, не милується. І тому смутна ця краса, і сумно ходить по алеях найкраща квітка Персидського саду — чарівна ханим Мальва.

А. Знайдіть речення з однорідними членами. Три з них випишіть і зробіть синтаксичний розбір.

Б. Поміркуйте, чому автор називає красу ханського двору ув'язненою. Складіть висловлювання у вигляді роздуму, використовуючи речення з однорідними членами.

Синтаксичний розбір простого ускладненого речення

План

1. Укажіть вид речення за метою висловлювання, за інтонацією.

2. Визначте вид речення за будовою граматичної основи (двоскладне, односкладне).

3. Визначте вид речення за наявністю другорядних членів (поширене, непоширене).

4. Визначте вид речення за повнотою (повне, неповне).

5. Укажіть, чим ускладнено речення (однорідними членами, звертанням, вставним елементом, відокремленим членом), схарактеризуйте ускладнення.

Зразок усного розбору

Досвідчена вчителька і словом, і увагою пригріла хлопчика. (І. Цюпа)

Речення розповідне, неокличне, просте, двоскладне (підмет вчителька, присудок пригріла), повне, поширене, ускладнене непоширеними однорідними додатками і словом, і увагою, які відносяться до головного члена речення — присудка пригріла. Однорідні члени речення виражені іменниками, зв’язок — сполучниковий; між ними ставиться кома.

Зразок письмового розбору

Досвідчена вчителька і словом, і увагою пригріла хлопчика. (І. Цюпа)

Речення розповідне, неокличне, просте, двоскладне, повне, поширене, ускладнене однорідними додатками, які відносяться до присудка пригріла.

Розвиток мовлення

Опис пам'ятки культури в художньому стилі (усно)

232

Прочитайте текст. З'ясуйте, до якого стилю він належить. Свою думку аргументуйте. Чи розкриває заголовок зміст тексту? Доберіть інші варіанти заголовка.

ПАМ’ЯТНИК ВОЇНАМ-ОДНОСЕЛЬЦЯМ

На Збаражчині, у мальовничій місцевості, розкинулося старовинне українське село Вищі Луб’янки. Родючі землі, долини, річка, ліс ще за найдавніших часів приваблювали сюди поселенців. Вони обробляли поля, розводили худобу; з кожним роком населення села зростало. Люди працювали дружно, допомагаючи один одному.

Мирний їх спокій не раз переривали напади монголо-татарських орд і війни. Та найглибший слід у душах майже кожного жителя залишила Друга світова війна.

Жорстокі бої точилися скрізь. Небезпека нависла і над Вищими Луб’янками. Сотні безстрашних, юних серцем встали на захист рідного села. Люди, які боролися за наше щасливе сьогодення, віддали найдорожче — життя.

Жителі Луб’янок свято шанують пам’ять про тих, хто захищав і визволяв їхнє рідне село від фашистських окупантів. З нагоди святкування річниці Перемоги нашого народу над гітлерівцями 1967 року в селі було споруджено пам’ятник воїнам-односельцям, які загинули, визволяючи Україну.

Монумент витесано з каміння. На п’єдесталі здіймається велична постать воїна-визволителя, в якій поєдналися всі риси та якості, притаманні безстрашним українцям. Це широкоплечий чоловік із гвинтівкою в руках. У нього мужнє обличчя. В очах солдата — гнів і ненависть до завойовників і велике бажання миру. Герой стоїть, підвівши голову. В його вигляді — незборима твердість духу.

На обеліску — напис: «Воїнам-односельчанам, які загинули в боях за Батьківщину». Обеліск завершується хрестом. Нижче хреста — голуб і напис: «Миру — мир». Чітко викарбовано прізвища та імена тих, хто віддав своє життя за щасливе сьогодення.

До пам’ятника ведуть сходи. Перед монументом — дві клумби: їх щороку засаджують квітами учні нашої школи. Біля обеліска завжди прибрано. Сюди ніколи не заростає стежина, тут завжди квіти.

Скульптор — Василь Волошин, наш земляк. Народився і живе у Збаражі. На відміну від живописця, скульптор, створюючи образ людини, не може показати її в оточенні, бо це не властиво мистецтву скульптури. Скульптуру добре розглядати спереду. Кожна алегорична деталь займає своє, глибоко продумане місце в композиції. Гвинтівка — символ, що допомагає відобразити загальний задум монумента.

Довго працював Василь Волошин над пам’ятником. Напис на ньому нагадує нам, що, куди б ми не йшли чи не їхали, тут повинні зупинитися.

Тож уклонімося доземно всім, хто віддав своє життя за наше щасливе сьогодення!

(За Р. Ґвяздою)

- Дайте відповіді на запитання та виконайте завдання.

1. Яке враження справив на вас опис пам’ятника?

2. З’ясуйте, за допомогою яких мовних засобів автор його змальовує.

3. Які терміни використовує автор для опису пам’ятника? Назвіть ці слова. З’ясуйте їх значення за словничком та складіть із ними декілька речень.

Термін — це слово або сполучення слів, що виражають чітко окреслене поняття з певної галузі науки, техніки, мистецтва чи суспільно-політичного життя.

Словничок термінів

Анса́мбль — 1) сукупність будівель, споруд, що є частиною одного цілого; 2) гармонійна єдність у розміщенні та оформленні групи будівель, пам'ятників, що становлять одну архітектурну композицію. Архітектура — мистецтво проектування, спорудження та художнього оформлення будівель.

Барельє́ф — скульптурна прикраса на плоских поверхнях, що виступає над площиною фону не менш як на половину своєї товщини.

Ка́хлі — облицювальна керамічна плитка, що має на зворотному боці спеціальну форму, за допомогою якої кріпиться до цегли.

Констру́кція па́м'ятника — його будова, складові частини.

Кру́гла ста́туя — скульптурне зображення людини, розраховане на огляд з усіх боків.

Кут зо́ру — спрямування погляду з якоїсь певної точки.

Монумента́льна скульпту́ра — об'єкт мистецтва, призначений прикрашати площі, майдани, парки, великі громадські споруди. Як правило, перевищує натуральну величину об'єкта вдвічі-втричі. пам'ятник — статуя або бюст на постаменті.

Постаме́нт — художньо оформлене підвищення для статуї.

Скульпту́ра — вид образотворчого мистецтва, твори якого мають рельєфну або об'ємну форму й виконуються способом виливання, різьблення, ліплення тощо з твердих чи пластичних матеріалів (каменю, металу, дерева, глини).

Ста́туя — скульптурне зображення людини або тварини на повний зріст.

Сте́ла — кам'яний стовп чи плита з написом або рельєфним зображенням, що ставиться як надмогильний пам'ятник або на згадку про яку-небудь подію.

Пам'ятка — це предмет матеріальної культури минулого, який зберігся, такий, що здатен відновити й зберегти людську пам'ять. Серед пам'яток виділяють: пам'ятки культури, історії; літературні пам'ятки.

233

Скориставшись загальним планом, усно опишіть пам'ятку культури, що є у вашому місті чи селі.

Загальний план опису пам'ятника

1. Відомості про автора пам'ятника і місце встановлення споруди.

2. Коротка інформація про людину, якій поставлено пам'ятник.

3. Опис скульптури (вид споруди — статуя, стела, обеліск; з якого матеріалу виготовлена; розміри; чи вдалося авторові відтворити в скульптурі духовний світ людини, її характер).

4. Опис постаменту.

5. Загальне враження від монумента.

6. Як уписується пам'ятник у місцевість, як сприймається в архітектурному ансамблі міста (села).

7. Значення пам'ятника для історії та культури народу.

Опис пам'ятки культури в публіцистичному стилі (письмово)

234

Прочитайте текст уголос. Визначте його тему, ідею. Доберіть заголовок. З'ясуйте, у якому стилі написано текст. До якого типу мовлення він належить? Свою думку аргументуйте.

Село Сільце — мальовнича казка, поринувши в яку, забуваєш усе. Село гарне, добре й напрочуд мальовниче. Усім людям в селі добре ведеться, тому що оберігає його Мати Божа, скульптура, споруджена при в’їзді в наше Сільце.

Змінюється суспільний лад, змінюється і ставлення до духовних цінностей. За часів комуністичного режиму статую було майже зруйновано. Але люди заховали її. Коли ж Україна стала незалежною, скульптуру Матері Божої відновили, і з того часу вона не перестає милувати наші очі, тривожити душі — стоїть на роздоріжжі в тіні двох пишних туй.

Висота статуї близько двох метрів. Виготовлена вона з білого гіпсу. Постать Матері Божої з дитятком стоїть на невеликому постаменті, оздобленому камінням та керамічною плиткою. Аби скульптура не намокала, над нею розкинуто намет куполоподібної форми з тонкої жерсті. Кріпиться він на чотирьох тоненьких колонах. Перед постаментомпідмуровано дві сходинки, на які перехожі кладуть квіти та невеликі образки.

Коли заходиш у село, Свята Марія тебе зустрічає, а коли залишаєш — благословляє в путь. Коли хтось чужий приїжджає в село, завжди зупиняється і творить молитву. Я вважаю, що місце для статуї обрано дуже вдало, бо вона вкрай потрібна селу.

Кожен раз, зупиняючи погляд на спокійному образі Марії, замислюєшся над своїм життям, усвідомлюєш власні вчинки. Мешканці нашого села люблять сюди приходити. Тут на душі стає краще, тут звертаєш погляд до Бога, стаєш добрішим.

(За О. Бондар та Н. Мандибур)

- Дайте відповіді на запитання та виконайте завдання.

1. Де розташований пам’ятник Матері Божої?

2. Перекажіть його історію.

3. Опишіть пам’ятник як скульптурну споруду.

4. Яке враження на вас справив опис пам’ятника?

5. Пригадайте особливості опису пам’яток історії, культури.

6. Доберіть зі словничка необхідні терміни для опису пам’ятки, з’ясуйте їх значення.

7. Доберіть синоніми до слів п’єдестал, пам’ятник.

8. Складіть речення зі словами ансамбль, стела, барельєф, бюст.

9. Прочитайте пам’ятку та з’ясуйте етапи опису скульптури.

235

Розгляньте зображення пам'ятника Панасу Мирному в Полтаві (скульптори М. Вронський та О. Олійник) і виконайте завдання.

1. З’ясуйте, до якого виду пам’яток культури його можна віднести.

2. Чи можна назвати зображення бюстом на постаменті? Доведіть свою думку.

3. У якому місці він розміщений?

Чи впливає це на сприйняття пам’ятника?

4. Складіть словничок слів-термінів, якими ви скористалися б для опису скульптури.

5. Скориставшись загальним планом (див. с. 155), доберіть за фотоілюстрацією матеріал й усно опишіть пам’ятник.

236

Складіть усний твір-опис пам'ятника відомій людині, розташований у вашому місті чи селі.

Увага! Описуючи пам'ятник, уведіть до тексту елементи розповіді, які даватимуть додаткові відомості про витвір мистецтва.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити