Підручник Українська мова 8 клас - М. І. Пентилюк - Ранок - 2016 рік

Синтаксис. Пунктуація

Речення з однорідними членами

ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ

I. Дайте відповіді на запитання та виконайте завдання.

1. Які члени речення можуть бути однорідними? Наведіть приклади.

2. Дайте визначення однорідних членів речення.

3. Назвіть ознаки однорідності. Наведіть приклади.

4. Які однорідні члени речення називають поширеними?

5. Наведіть приклад речення з непоширеними однорідними членами.

6. Чи мають однорідні члени речення виражатися однаковими формами або частинами мови?

7. Які сполучники вживають при однорідних членах речення?

8. Коли означення є однорідними, а коли неоднорідними? Наведіть приклади.

9. Що таке узагальнювальні слова? Якими членами речення вони бувають?

10. Коли при узагальнювальних словах ставлять двокрапку, а коли тире? Наведіть приклади.

II. Розкажіть про розділові знаки при однорідних членах речення.

- Уявіть ситуацію: ви вчитель і проводите опитування восьмикласників із теми «Однорідні члени речення». Складіть полілог з однокласниками, використовуючи подані запитання й відповіді на них.

11. Виконайте завдання.

I рівень

1. Укажіть речення, структура якого ускладнена однорідними означеннями.

А Хотів би я бути міцним і суворим, на славу байдужим, на слово нескорим… (А. Малишко)

Б …І квітла, снила, парувала важка чорноземна рілля. (А. Малишко)

В Україно тернова, свята і висока, не зів’януть твої корогви золоті. (Т. Севернюк)

Г Часто чуємо, яка важка вона, творча праця, як нам нелегко. (О. Гончар)

II—III рівні

2. Запишіть уривок із тексту. Поясніть розділові знаки.

Серед нашого народу, скажу я вам, трапляються всякі прізвища — чудернацькі, химерні, дивовижні, неправдоподібні. Про ніякі й мови ніякої: вони веселою усмішкою не скроплять вуста, глузливим жаром не запалять очей… (За Є. Гуцалом)

3. Зробіть синтаксичний розбір речень. Схарактеризуйте однорідні члени.

IV рівень

Побудуйте розповідь із теми «Роль однорідних членів речення у висловлюваннях».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити