Підручник Українська мова 8 клас - М. І. Пентилюк - Ранок - 2016 рік

Синтаксис. Пунктуація

Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)

Окрім однорідних членів, просте поширене речення може бути ускладнене також звертанням та вставними словами. Треба пам’ятати, що членами речення вони не бувають і при синтаксичному розборі їх не підкреслюють.

§ 23 Речення зі звертанням. Звертання непоширені й поширені

237

Прочитайте текст мовчки. Визначте його тему. З'ясуйте, у якому стилі він написаний. Подумайте, що означає заголовок до тексту. Свою думку аргументуйте.

КОБЗАРСЬКИЙ БАТЬКО

Побувавши свого часу зі своїм учителем Іваном Савичем Бутом у Яворницького, Олекса Коваль — талановитий кобзар і різнобічно обдарована людина — давно мріяв сходити до відомого вченого-історика самостійно, поговорити про все, що хвилювало його, а надто — про кобзарське мистецтво, яке, як він знав, Дмитро Іванович дуже шанував. Нарешті наважився. Це було 1939 року. Узяв свою кобзу, надів вишиванку й пішов.

Двері відчинив господар будинку, від чого Олекса на якусь мить навіть розгубився. Та оволодів собою:

— Дозвольте, професоре, я до вас.

— Прошу, будь ласка, заходьте,— промовив Дмитро Іванович. — Здається, знайоме обличчя. А от не пригадую.

— Були ми якось у вас з Іваном Савичем Бутом.

— От, от. Щось пригадується… Цілою капелою?

— Так.

Узявши під руку гостя, Дмитро Іванович повів його до свого кабінету.

— Сідайте, добрий чоловіче, розповідайте, що вас привело до мене.

Коваль, не відразу знаходячи слова, висловив свою занепокоєність, що нині відчувається якесь знехтування народним мистецтвом. Якщо недавно ще бандуристи, кобзарі були шанованими людьми, до них тяглися люди, щоб почути про історичну старовину, послухати народну пісню, то нині до всього цього починає відчуватись байдужість.

Дмитро Іванович, погладжуючи сиві вуса, уважно вислухав гостя.

— Час такий, Олексо Семеновичу.— відповів професор, сяйнувши лукавою посмішкою крізь вуса.

І помовчавши, запитав, чим ще займається Олекса. Той сказав, що робить кобзи.

— А може, зіграти щось погодитесь? — трошки згодом запитав Дмитро Іванович.

Гість охоче взяв свою бандуру — полились знайомі пісні, які, до речі, дуже любив Яворницький: «Їхав козак за Дунай», «Ой, літав орел, літав сизий», далі — «Думи мої, думи…»

Дмитро Іванович підвівся з крісла, підійшов до шафи. Порився там, дістав якусь книгу:

— Візьміть. Ви тут побачите різні варіанти кобз, тут є запорізькі кобзи й сучасні. Погляньте на дозвіллі, може, щось запозичите звідси, щось наштовхне на своє нове, оригінальне. Може, утнете таку кобзу, що прославиться, як скрипка Страдіварі. Головне, вірте в себе, у свій талант, у свої можливості. Підстави для того — незаперечні!

(За І. Шаповалом)

- Знайдіть у тексті звертання. Пригадайте вивчене про звертання в 5-му класі та скористайтесь теоретичним матеріалом.

- Перекажіть стисло текст, замінивши діалог розповіддю. Чи використовуватимете ви звертання? Яку роль у мовленні виконують звертання?

Звертання — це слово або словосполучення, що називає особу чи предмет, до яких безпосередньо звернена мова того, хто говорить або пише. Наприклад: Добрий вечір, матусенько моя!

Звертання не є членом речення.

Звертання виражаються іменником у кличному або називному відмінку однини та множини: Де ти, Лесю? Де ти, жінко, вища своєї слави? (І. Драч) Благослови Господь тебе, князівно! (І. Кочерга) Моя Батьківщина, єдина, свята, яка ти прекрасна і славна! (П. Тичина) Зрідка в ролі звертань можуть уживатися слова інших частин мови в значенні іменника. Наприклад: Ой, як же далеко ти, завтра. (О. Гончар) Ти мене, кохана, проведеш до поля… (М. Рильський)

Особові займенники у ролі звертань не виступають, але супроводжують їх у реченні: Слово, чому ти не твердая криця, що серед бою так ясно іскриться? (Леся Українка) Лише зрідка займенники ти, ви можуть уживатися в ролі звертань, здебільшого в розмовному мовленні для вираження різкості, грубості, зневаги: Ей ти, куди преш? Ви, що робите?

Комунікативний практикум

238

Уявіть ситуацію: ви з товаришем відвідали концерт кобзаря й ділитеся враженнями. Відтворіть цей діалог, наповнюючи його інформацією про роль кобзарів в історії України.

Із секретів синтаксису

Основна функція звертання — привернути увагу співрозмовника.

У ролі звертань виступають імена, по батькові та прізвища осіб, назви осіб за родом діяльності, родинними стосунками, рисами характеру тощо.

239

Культура мовлення. Прочитайте текст, відшукайте назви-звертання до дитини. Замініть звертання на синонімічні. Скористайтеся довідкою.

Моя манушечка, моя зозулька, моє сонечко, моя квітонька, моя доня.

Тільки прокинулася — і одразу хоче бавитися.

Даринко, ходи з колисочки та й — на коліна.

— Ану, де твоя маленька долонечка, доню? Ось я її погладжу.

Та й залоскочу долоньку, щоб Даринка засміялася. А тоді коли Даринка сміється, їй дуже личать такі лагідні імена, як сонечко, зіронька і ягідка, пестушечка і голубонька. Щоб дитина росла лагідною, треба з самого малечку казати їй побільше ласкавих і ніжних слів.

(За С. Богдан)

Довідка: Соненько! Ясочко! Леліточко! Пташечко! Пташино! Птасю! Котику! Коцюсю! Котуню! Любоньку! Любуню! Любусю! Щебетушко! Щебетушечко! Говорушко! Говорушечко! Соловейку! Розумнице! Втіхо!

- Чому так важливе лагідне слово для дитини? Пригадайте, які загальні назви-звертання до дітей найчастіше вживають у вашій родині. Запишіть їх і складіть із ними 2-3 речення.

Звертання може стояти на початку, у середині та наприкінці речення й складатися з одного (непоширені) або з кількох слів чи речення (поширені). Наприклад: Ой не ходи, Грицю, та на вечорниці. (Нар. творч.) Красо України, Подолля! Розкинулось мило, недбало! (Леся Українка) Звертання можуть поширюватися підрядними реченнями, наприклад: Живи, країно, котру не здолати. (В. Сосюра)

Звертання завжди виділяємо паузою в усному мовленні, а на письмі — комою або знаком оклику (на початку та в кінці речення).

Звертання широко використовуються в розмовному мовленні, художній літературі для надання мові виразності, емоційності. Воно є засобом дотримання норм етикету в офіційно-діловому стилі, наприклад, є одним з обов'язкових елементів особистого (люба подруго; Петре) та офіційного листування (п. Бойко, п. Ольго, пане директоре).

240

Мовознавче дослідження. Прочитайте народні колисанки, назвіть особливості мовного етикету українців. Яку роль відіграє інтонація в реченні зі звертанням?

Я би тобі, мій синочку,

співала й співала,

Лиш аби ти був щасливий,

аби-м радість мала.

(З кн. «Квіти Верховини»)

Ой спи, дитя, колишу тя,

Скоро заснеш — відійду тя.

Бодай росло, не плакало,

Бодай росло, не боліло —

Отцю, матці на потіху,

Добрим людям на послугу.

Спи, Марійко, удень, удень,

Спи, Марійко, внічку,

Висипляй си таку дольку,

Як у траві чічку*.

(З кн. «Дитячий фольклор»)

Чічка — квітка.

- Виділіть у текстах звертання. З'ясуйте, які з них поширені, а які ні. Свою думку аргументуйте.

241

Мовознавче дослідження. Скориставшись схемою, складіть повідомлення про види звертань за будовою та способи їх вираження.

242

Прочитайте речення. Знайдіть авторські звертання, поясніть особливості їх уживання.

1. Рости рости моя пташко мій маковий цвіте. (Т Шевченко) 2. Спи мій роменовий цвіт! (Б. Олійник) 3. Сини Сини Барометри кирпаті людського спокою і завтрашнього дня! (В. Симоненко) 4. Знову ластівочко-серце ти вернулась… (П. Грабовський)

- Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. З'ясуйте вид звертань за будовою. Чим виражені звертання у висловлюваннях?

243

Слово-диво. Прочитайте вірш Дмитра Білоуса. Яке враження він на вас справив? А як ви звертаєтеся до своїх батьків, друзів? Яку роль відіграє звертання в нашому житті?

ЗВЕРТАННЯ

Скільки є в нас, любі друзі,

для звертання ніжних слів —

і до тата, й до матусі,

до бабусь і дідусів!

І татусю, й мамцю, й нене,

і дідусю, й бабцю теж,—

миле, ніжне, сокровенне —

як ще краще назовеш?

А Федько звертання творить

так, що душу виверта:

замість «мамо» — «ма» говорить,

замість «тату» каже «та»!

В школі Беллу — «Бе» гукає,

а Меланю кличе «Ме»!

Леле! Школу оглашає

белькотіння лиш саме.

Учня він імення знає,

та не встигне підійти,

як за ґудзика хапає

і вигукує: — Ей ти!

Дома: — Ба-а! — кричить бабусі.

(Ліньки повністю назвать.)

Як ви думаєте, друзі,

що йому на це сказать?

Мабуть, треба щось кумекать,

бо інакше мимохіть

будем тільки бекать-мекать

там, де треба говорить!

І Знайдіть у тексті звертання,

з'ясуйте розділові знаки.

Пунктограма «Розділові знаки при звертанні»

Із секретів синтаксису

У фольклорі, у художніх творах звертаннями можуть бути назви тварин та неживих предметів: Біла чайко, що кружляєш на водою?

(Б. Лепкий) Чого ж спіткнувся, сивий коню? (П. Карманський) Ой тумане, тумане — мій латаний талане! Чому мене не сховаєш отут серед лану? (Т. Шевченко)

244

Прочитайте текст мовчки. Доберіть до нього заголовок.

Мамо… Вічне, величне, святе слово. Його світлом освячене людське життя: від сходу до заходу. Воно росте разом з нами тихо, як ростуть дерева, сходить сонце, розквітає квітка, як тихо світить веселка і гладить дитину по голівці рідна рука. І так же тихо воно приходить на уста: промінцем маминої усмішки і ласкавістю її очей, листочком вишні і світлинкою сонця, пелюсткою квітки і радістю веселки, теплою лагідністю руки і вечірньою молитвою. І з букви-краплинки та звуку-сльозинки народиться одного дня на світ святе слово «м-а- м-о», мовлене устами янголятка, і осяє хатину, як дар Божий.

(За Я. Гояном)

Гра «Хто більше?»

245

Позмагайтеся, хто більше знає слів-звертань до матері. Складіть із ними 5-6 речень. З'ясуйте, яку стилістичну роль звертання виконують у реченні. Поясніть уживання розділових знаків.

Комунікативний практикум

246

Уявіть, що вам випала нагода привітати по радіо всіх жінок та свою матусю особисто з Днем матері. Складіть привітання, використовуючи звертання різних видів.

247

Складіть і напишіть дружнього листа, уживаючи звертання в кличному відмінку.

248

Прочитайте жарти за особами. Дайте характеристику звертанням, скориставшись планом.

1 — Гей, хлопчику, що ти робиш на дереві?

— Та одне з ваших яблук упало, і я хочу повісити його назад.

2 — Діду, а Ви були колись малим? — питає онук.

— Був, дитино, був.

— То Ви були, мабуть, дуже смішні зі своєю лисиною та бородою?

- Зробіть повний синтаксичний розбір виділеного речення.

План характеристики звертання

1. Виділіть у реченні звертання, з'ясуйте його значення.

2. Визначте його вид за будовою (непоширене, поширене).

3.Назвіть спосіб вираження:

— іменник (інша частина мови в ролі іменника);

— іменникове словосполучення;

— речення.

4. Обґрунтуйте розділові знаки (кома, знак оклику).

Зразок усного розбору

Зоре моя вечірняя, зійди над горою. (Т. Шевченко)

Речення спонукальне за метою висловлювання, неокличне за інтонацією, за будовою — просте, односкладне, означено-особове, поширене, повне, ускладнене звертанням. Звертання зоре моя вечірняя поширене, виражене іменниковим словосполученням. У цьому реченні звертання має відтінок ласкавості, ніжності; виділяється комою.

Зразок письмового розбору

Зоре моя вечірняя, зійди над горою. (Т. Шевченко)

Спонукальне, неокличне, просте, односкладне, означено-особове, поширене, повне, ускладнене поширеним звертанням зоре моя вечірняя, що виражене іменниковим словосполученням.

Подумайте і дайте відповіді

1. Що називаємо звертанням?

2. Яка основна функція звертання?

3. Схарактеризуйте способи вираження звертань. Наведіть приклади.

4. Яке звертання називаємо поширеним, а яке непоширеним?

5. Чим можуть поширюватися звертання? Наведіть приклади.

6. Розкажіть про правила вживання розділових знаків при звертаннях.

7. У яких стилях мовлення звертання трапляється частіше?

8. Як правильно: Надійка, зажди чи Надійко, зажди?

Домашнє завдання

249

Розгляньте малюнки. Оберіть одну із ситуацій, складіть і розіграйте за нею діалог з однокласником (однокласницею). Уживайте доречні звертання.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити