Підручник Українська мова 8 клас - М. І. Пентилюк - Ранок - 2016 рік

Синтаксис. Пунктуація

Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)

§ 24 Вставні слова

250

Видатні українці. Прочитайте текст уголос. З'ясуйте його стиль і тип мовлення. Назвіть імена відомих вам українських діячів культури та мистецтва сьогодення.

БЕЗСМЕРТНА СОЛОМІЯ

Українська сцена, як відомо, завжди була багата яскравими творчими індивідуальностями. Згадаймо гордість нашої культури — «театр корифеїв», який прославився творчістю І. Тобілевича, М. Кропивницького, М. Заньковецької.

Серед визначних акторів кінця XIX — початку XX століття ім’я чарівної співачки Соломії Крушельницької, яка мала надзвичайну природну обдарованість і своїм життям довела свою відданість музі класичного співу.

Талановиту дочку українського народу знає весь світ: її вітали у Львові й у Петербурзі, у Варшаві й Відні, Буенос-Айресі та Нью-Йорку.

Мене особисто зачарували ті роки її життя, які Крушельницька провела в Італії в співдружності з найвидатнішими італійськими співаками й композиторами: Пуччіні, Тосканіні, Баттістіні та іншими. Саме тут, гадаю, вона досягла вершин, але залишилася дочкою свого народу. Соломія була патріоткою. Любила свій рідний край, свою Україну…

Справили на мене враження і ті сторінки життя Соломії, коли вона співала в Міланському театрі, диригентом якого був Тосканіні. Тут поруч із нею сестра Нуся. Саме тут, у Мілані, піклуючись про майбутнє Нусі, Соломія всім серцем відчувала, що кожна людина у світі має творити щось вище, більше за себе.

Досягши неосяжних вершин у мистецтві, завоювавши світову славу, Крушельницька, до речі, завжди і скрізь свято зберігала пам’ять про свою державу, про своїх близьких і рідних. Вона завжди така прекрасна і проста у своїй красі, доброзичлива.

(За В. Рупетою)

- З'ясуйте, як слова відомо, гадаю, до речі впливають на зміст тексту. Поміркуйте, чому їх виділено комами. Спробуйте їх опустити або замінити синонімічними, де це можливо. Про що свідчить можливість заміни цих слів? Пригадайте вивчене про вставні слова в 5-му класі.

- Прочитайте слова в рамці, дотримуючи правил орфоепії, та назвіть у них орфограми. Якими членами речення є ці слова? Яким зв'язком вони поєднані?

Окремі слова, групи слів, що вказують на ставлення мовця до висловленої ним думки, характеризують спосіб її оформлення, називаються вставними. Наприклад: Отаке воно, мабуть, і є щастя. (О. Сизоненко)

Вставні слова не є членами речення, їх треба вимовляти швидше та зниженим тоном. На письмі виділяємо їх комами.

У ролі вставних слів можуть виступати іменники, числівники, дієслова, прислівники, частки: правда, здається, звичайно.

Львів

Петербу́рг

Варша́ва

Ві́день

Буе́нос-А́йрес

Нью-Йо́рк

Міла́н

Вставні слова можуть стояти на початку, у середині й у кінці речення: Здавалось, плавням нема кінця-краю. (М. Коцюбинський) Мистецтво, звичайно, збагачує духовно. (О. Гуторов) Книги збирають перлини людської мислі і передають їх нащадкам, як писав мудрий Айбек. (І. Цюпа)

Вставні слова, як і словосполучення й речення, уживаємо в усіх стилях мовлення. Для наукового стилю характерні так звані слова-скріпи, що підтримують логічний зв'язок між реченнями, абзацами: отже, скажімо, таким чином, наприклад. У розмовному та художніх стилях найчастіше вживають вставні слова, що виражають різні смислові відтінки: безперечно, мабуть, напевне, на жаль та ін.

251

Мовознавче дослідження. Спишіть речення. Підкресліть вставні слова. Визначте, які з перелічених значень вони передають: 1) упевненість; 2) невпевненість; 3) джерело повідомлення (кому належить висловлена думка).

1. Велика осіння тиша огортала їх і, здається, в спромозі була заворожити їхні очі. (Є. Гуцало) 2. В народній медицині, очевидно, не було помітніших ліків од застуди, ніж калиновий чай. (В. Скуратівський) 3. І, звісно, це була чистісінька випадковість, що Тоні з Віталиком випало гнати один рядок*. (О. Гончар) 4. В калині, кажуть, материна любов і мудрість. (В. Скуратівський) 5. Видно, борсук знав, коли достигають плоди, і зараз не навідувався до яблунь і кислиць. (М. Стельмах) 6. Чи, може, в цьому якраз і є сила людини, її дар, може, без цього не знала б вона виходу ні в небо, ні в океан і ніколи нічого не відкрила б? (О. Гончар)

Гнати один рядок — працювати в полі удвох на одній ділянці.

- Знайдіть речення з однорідними членами й з'ясуйте, яку роль вони виконують у реченні.

Розберіть виділене слово як частину мови.

252

Прочитайте текст мовчки. З'ясуйте його тему. Яким типом мовлення скористався автор? Свою думку аргументуйте. Доберіть заголовок і перекажіть текст.

Я, певно, несправедливий до тих, хто друкується; у їхніх збірках тут і там поміж високими берегами сміття прожолоблюється часом щира сльоза, часом чистий ручай, а часом, покриваючи сміття, прокочується валом ріка, у плесах якої омиваються душі; я, очевидно, заздрю братчикам-піїтам, яким дозволено вивозити свій крам на багатолюдні ярмарки, мені ж — заборонено. Признаюся, що першого ж року свого вчителювання в Черчені я скомпонував невелику поетичну збірочку, яку назвав «Карби отчої землі», й вислав до видавництва. Звідти надійшла рецензія. Мою збірку обскубли, як підстреленого горобця, й викинули на смітник. Рецензент писав, що в рукописі немає сучасного подиху життя, не чутно кроків людини-господаря в цеху й на колгоспному лану… Зате є втеча в давнину, в ущелини, засновані павутинням, порослі мохом; є тут хрести, карби землі, дзвони, гріхи, безпам’ять. Рецензент назвав мене старим сліпцем, який вимацує палицею непевну дорогу через сумні простори, через безплідні піски, де життя давно завмерло. А шкода, мовляв, бо є у хлопця «щось», були б з нього люди, якби.

(За Р Федорівим)

- Запам'ятайте значення слів. До якої групи слів за походженням вони належать? Складіть із ними 3 речення.

Піїт — поет.

Реце́нзія — критична оцінка твору.

Рецензе́нт — людина, що дає оцінку написаному.

- Випишіть із тексту вставні слова та згрупуйте їх за значенням, користуючись таблицею.

ЗНАЧЕННЯ ВСТАВНИХ СЛІВ

Вставні слова

Що означають

Приклад

безумовно, безперечно, без сумніву, справді, зрозуміло, звичайно, природно, щоправда, правда, очевидно, дійсно, певна річ

Упевненість

За Брянським Багіров, справді, не вагаючись, пішов би в огонь і в воду. (О. Гончар)

мабуть, можливо, може бути, напевно, може, либонь, принаймні, здається, як видно, скажімо, певно

Невпевненість,

припущення

Здається, часу і не гаю, а не встигаю, не встигаю. (Л. Костенко)

Вставні слова

Що означають

Приклад

на щастя, на жаль, на радість, на біду, як на зло, шкода, на диво, як навмисне, чого доброго

Емоційне ставлення мовця до змісту висловленого

На жаль, чудес на світі не буває. (П. Воронько)

кажуть, мовляв, бачу, звісно, чутно, пам’ятаю, по-моєму, по-твоєму, на думку…, за даними…, на мій погляд

Вказівка на джерело повідомлення

Знать, од Бога і голос той, і ті слова ідуть меж люди! (Т. Шевченко)

по-перше, по-друге, наприклад, нарешті, виходить, навпаки, отже, таким чином, взагалі, до речі, зрештою, словом, кінець-кінцем

Послідовність викладу думок; висновок, результат думки; зв’язок із попередньою думкою

Ніжність, наприклад, математично описати не можна. (В. Собко)

чуєте, будь ласка, будьте ласкаві, повірте, бачите, погодьтесь, дозвольте, зрозумійте, вірите, знаєте, зверніть увагу

Звертання до співрозмовника з метою привернути його увагу, ввічливість

Але доля звела нас дуже близько і, повірите, здружила. (Ю. Збанацький)

Культура мовлення. Прочитайте слово друкується й запишіть його фонетичною транскрипцією. Проаналізуйте його вимову та звуковий склад.

253

Прочитайте гумореску. Про що в ній розповідається? Яке вона справила на вас враження? Як вставні слова допомагають створити комічний ефект? Чому так важливо вміти сприймати життя з гумором?

— Алло! Добрий день, тітко Оксано! Михайлик, напевно, вдома?

— Так, але гуляти він не піде, бо покараний.

— За що?

— Двійку із зоології приніс. А за що, не каже. Можливо, ти знаєш?

— Певно, знаю! Відповів на запитання.

— На яке?

— Учителька запитала, хто в нас найвірніший чотириногий друг.

— І він не знав?

— Він сказав, що… ліжко.

- Виділіть у тексті звертання та вставні слова. З'ясуйте, на що вони вказують.

Гра «Хто більше?»

254

Проведіть експеримент: дібравши до вставних слів із тексту попередньої вправи синоніми, проаналізуйте, чи змінився зміст гуморески. Хто більше добере синонімів до вставних слів у тексті?

255

Мовознавче дослідження. Прочитайте речення. Порівняйте роль виділених слів і з'ясуйте, де вони є членами речення, а де — вставними словами. Свою думку аргументуйте.

1. Стало зовсім видно. (І. Ле) 2. Володя, видно, перевіряв мої кавалерійські здібності. (П. Вершигора) 3. На щастя, пожежу погасили швидко. (Яків Баш) 4. Відчиняли люди широко ворота, поливали на щастя дорогу. (І. Цюпа) 5. Мені здається, що жила я завжди. (Леся Українка) 6. Здається, й ти позаторік тут був та капості мені робив. (Л. Глібов) 7. Зима викида білі стяги, але не здається вона. (М. Масло) 8. Все одно наша правда зверху. (Ю. Яновський) 9. Правда, з того часу втекло вже чимало води. (Ю. Збанацький)

- Визначте, до якої групи за значенням належать вставні слова.

- Зробіть морфологічний розбір слова перевіряв.

Із секретів синтаксису

Вставні слова слід відрізняти від однозвучних із ними слів — членів речення. Порівняйте: Ягня, здається, веселилось! (Т. Шевченко) — вставне слово; Мені осіння ніч короткою здається. (Леся Українка) — член речення присудок.

256

Складіть по два речення так, щоб подані слова в одному з них були вставними, в іншому — членами речення.

Зауважте, на диво, правда, безперечно, напевно, по-моєму.

- Підкресліть граматичну основу речень.

Комунікативний практикум

257

Видатні українці. Напишіть у публіцистичному стилі про одного з видатних митців, зображених на фотоілюстраціях. Використовуйте у творі вставні слова.

М. Амосов

Б. Патон

Л. Костенко

В. Лобановський

258

У школі оголошено конкурс на кращу гумореску. Вам доручили її скласти. Яку б тему ви обрали? Напишіть гумореску, увівши до тексту вставні слова.

Подумайте і дайте відповіді

1. Якими мовними засобами розкриваємо ставлення мовця до висловленого?

2. Які слова називаємо вставними? Наведіть приклади.

3. Назвіть групи вставних слів за значенням. Наведіть приклади.

4. Слова яких частин мови можуть виступати в ролі вставних?

5. З якою інтонацією слід вимовляти вставні слова? Наведіть приклади.

6. У яких стилях мовлення вживаємо вставні слова?

Домашнє завдання

259

У подані речення введіть вставні слова й запишіть їх, дотримуючи правил пунктуації. З'ясуйте, як вставні слова вплинули на зміст речень.

Зразок. Зустрітися з режисером ми не змогли. —

Зустрітися з режисером ми, на жаль, не змогли.

1. Для учнів це завдання було непросте. 2. Необхідно працювати з каталогом, дібрати відповідну літературу, ознайомитися з нею і лише потім писати твір. 3. Починати формування особистості слід у сім’ї від першого дня народження дитини.

Розвиток мовлення

Стислий переказ тексту публіцистичного стилю

260

Прочитайте текст. Скориставшись пам'яткою, поданою після вправи, доведіть, що текст належить до публіцистичного стилю. Поясніть розділові знаки при вставних словах.

Рейтинг окремих телепередач сьогодні не нижчий, ніж у світових бестселерів. Особливою популярністю користуються вокальні шоу. Це реальний доказ того, що мрії здійснюються, треба лише вірити й сміливо до них іти. Найбільше вражає та надихає «Голос Країни». Це справжній феєрверк талантів. Тут не оцінюють зовнішність, артистизм, вік, статус, головне одне — уміння співати так, щоб перехоплювало подих. Це пошук різножанрових професіоналів, справжніх народних артистів. Звичайно, потім беруться до уваги й інші чинники, але всього можна навчитися, що яскраво доводять телевізійники.

Цю передачу відразу полюбили мільйони. Спостерігаючи за переживаннями учасників, неможливо залишитися байдужими. Шкода, що не всі проходять у фінал.

Вокальне шоу дозволяє реалізовувати себе й вірити в перемогу.

(З інтернет-ресурсів)

Запам'ятайте!

У публіцистичному стилі вживають:

— суспільно-політичну лексику;

— точні найменування подій, дат, місцевості, учасників;

— багатозначну образну лексику, емоційні висловлювання, що впливають на увагу та настрій слухача (читача).

261

Прочитайте текст. Яким стилем він написаний? Виявіть ознаки цього стилю, користуючись таблицею після тексту. Придумайте заголовок, який розкривав би тему тексту.

Практично все наше телебачення є комерційним та існує за рахунок реклами. Відомо, що найактивнішою та численною глядацькою аудиторією є діти й підлітки. Вони починають дивитися телевізор у віці приблизно двох років.

Чесність, доброта, людяність на екрані мають протистояти жорстокості, байдужості. Телебачення повинне навчити дитину думати, робити вибір на користь добра. Особливо це стосується розважальних передач. Нині для дітей журналісти створюють якісно нові передачі, які б допомогли знайти своє місце в суспільстві, стати повноцінною особистістю.

На жаль, сьогодні на українському телебаченні більше уваги приділяється розважальним, аніж виховним програмам. Але варто пам’ятати, що навіть розвага виховує. Тому в дитячому телепродукті автори намагаються гармонійно поєднувати розважальне виховання й інтелектуальну наповненість.

Найбільшим успіхом у дітей користуються серіали, мультиплікаційні й художні фільми. Також досить популярним є західний телевізійний продукт. Дослідження добового циклу телетрансляцій засвідчує, що більшу частину кінострічок, орієнтованих на молодших школярів, транслюють у ранковому ефірі, меншу показують удень. Більшість дитячих фільмів показують також у вихідні дні. У вечірній ефір фільми, призначені молодшим школярам, на українських телеканалах майже не транслюють. Тому дошкільники й молодші школярі після шостої години вечора змушені дивитися телепродукт, орієнтований на дорослих.

Отже, передачі та мультфільми допомагають дітям зануритися у світ незнаного та нового. Завдяки тому, що дитячі телепрограми є важливим джерелом інформації, у дітей формується та розширюється знання про світ.

(З інтернет-ресурсів)

Особливості публіцистичного стилю мовлення

Мета

спілкування

Сфера

використання

Основні види висловлювань

Основні стильові риси

Інформація з метою впливу, пропаганди та агітації

Суспільно-політичне життя

Виступ, лекція, промова, стаття, нарис, фейлетон

Закличність, схвильованість, певний пафос, оцінність інформації, широке використання суспільно-політичної лексики

- Культура мовлення. Виділіть у тексті вставні слова та, де це можливо, доберіть до них синонімічні. Чи змінився зміст тексту? Яку роль відіграють вставні слова в тексті?

- Скориставшись словником наприкінці підручника, з'ясуйте значення слів комерційний, гармонійний, інтелектуальний, ефір. Визначте, до якого шару лексики належать ці слова. Складіть із ними речення.

- Доберіть синоніми до слова особистість.

262

Прочитайте та з'ясуйте особливості переказу публіцистичного стилю.

1. Переказування — це цілісний виклад основного змісту. Головне треба передати по-своєму, добираючи власні вислови.

2. Під час читання тексту намагайтеся не запам’ятати текст детально, а зрозуміти його зміст, авторський задум.

Відбирайте найсуттєвіше, відкидайте другорядне, зберігаючи послідовність думок.

3. З’ясуйте значення й місце мовно-виражальних засобів, використаних у тексті.

4. Поділіть текст на кілька частин. Переказ передбачає не скорочення тексту, а передачу змісту за допомогою найбільш економних мовних засобів. Точність у поєднанні з ясністю та образністю надає тексту особливої виражальної сили.

5. Не допускайте багатослів’я, непотрібних повторень, уникайте невиправданого використання вставних слів.

6. Доцільно вживайте суспільно-політичну та термінологічну лексику.

- Скориставшись пам'яткою, поділіть текст із вправи 261 на частини, складіть план переказу й усно перекажіть текст.

Етапи створення стислого переказу

1. Уважно прочитайте або прослухайте текст.

2. Проаналізуйте його зміст.

3. Розчленуйте його на частини.

4. Виділіть головне.

5. Визначте структуру майбутнього переказу.

6. Доберіть найбільш доцільні мовно-виражальні засоби для висловлення думки.

7. Узагальніть дібраний матеріал.

8. Стисло перекажіть текст.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити