Підручник Українська мова 8 клас - М. І. Пентилюк - Ранок - 2016 рік

Синтаксис. Пунктуація

Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)

§ 26 Узагальнення вивченого про розділові знаки при звертанні та вставних конструкціях

272

Краса врятує світ. Прочитайте текст. З'ясуйте його стильову належність. Подумайте, чи розкриває заголовок зміст тексту. Доберіть інший заголовок.

АКТРИСА

Удосвіта прибули фургони зі спорядженням, привезли бутафорію. Прибули техніки, освітлювачі, гримери, костюмери… Колектив людей, які, справді, усе вміють, майстри на всі руки, люди, які не шкодують себе, не рахуються з часом, коли настає спека кіножнив.

Художники-декоратори вже спорудили курінь для знімань. Узагалі непогано вийшло. Невдовзі, певно, розпочнуться хвилини священнодійства, коли режисер на майданчику відкличе актрису вбік, щось шепне їй, майже інтимно, як напуття перед польотом, і вона кивне на знак згоди: зрозуміла, мовляв, а потім, внутрішньо перевтілюючись, увійде у світло, у те коло камер і юпітерів. Оператор випростається, зиркне сюди, гляне туди, миттю оцінить усе. «Промінь лівіше, промінь правіше!» — чутимуть освітлювачі владні його команди й виконуватимуть їх швидко, уміло, з готовністю.

Про актрису Ярославу знали, що виростала вона в стихії творчості, сказати б, в атмосфері народного артистизму, де створювалось усе прекрасне. Вишивалось. Різьбилось. Пензликом по воску малювалось.

Видно було, що актриса впевнено входить у свою роль. Всесильне почуття вело Ярославу до простої та глибокої мистецької істини: важливо не вдавати образ, важливо — бути ним!

Коли ж нарешті юпітери погасли, то навіть оператор, людина зовсім не схильна роздавати похвали тим, кого знімає, не втримався, глянув на Ярославу здивовано:

— Дорога наша, ти знаєш, що ти сьогодні зробила?

— Це було надзвичайно, Ярославо! — вигукнув хтось із знімальної групи.

— В тім-то й річ, що це було звичайно,— заперечив оператор,— звичайно до геніальності.

Режисер не осипав Ярославу компліментами, він тільки потиснув їй руку, але цей мовчазний потиск був для неї дорожчий за слова. Отже, він схвалює її імпровізації перед камерою! Це була її творчість, її зоряні часи!..

(За О. Гончаром)

Бутафо́рія

Імпровіза́ція

Гриме́р

Режисе́р

Декора́тор

Компліме́нти

- Знайдіть у тексті звертання. З'ясуйте, які вони за будовою. Поясніть уживання розділових знаків.

- Простежте, які вставні слова використано в тексті. Поясніть уживання розділових знаків при них. З'ясуйте, чи є в тексті слова, схожі на вставні. Чим вони відрізняються?

- Скориставшись словником наприкінці підручника, з'ясуйте значення слів у рамці. Запам'ятайте їх написання.

Звертання може стояти на початку, у середині та в кінці речення та завжди виділяється розділовими знаками (див. § 23).

Вставні та вставлені слова, словосполучення й речення відокремлюються на письмі комами, тире й дужками (див. § 24-25).

Два вставних слова відокремлюються одне від одного. Наприклад: Справді, може, вперше за цей рік так часто, завмираючи, билося його серце. (Н. Рибак)

Вставні слова, які стоять на початку або в кінці відокремленого звороту, відокремлюються разом з усім зворотом: Трусячись не від холоду видно, злізла стара з візка і не пішла — побігла до брами. (Панас Мирний)

Вставні слова, ужиті в середині відокремленого звороту, виділяються комами. Наприклад: Край човна, у невеличкому плесі, оточеному, як звичайно, осокою й лапатими лопухами, лящали жаби. (М. Коцюбинський)

У повторюваному вставному словосполученні можуть бути пропущені слова. Тоді замість другої коми ставиться тире. Наприклад: До засобів логічного членування належать, з одного боку, такі прийоми зовнішнього оформлення тексту, як поділ його на частини, розділи, з другого — власне мовні засоби: вставні слова, вставні речення. (З підручника)

273

Видатні українці. Прочитайте текст мовчки. Визначте його тему, з'ясуйте стиль і тип мовлення. Доберіть заголовок.

На початку XIX століття вчені були неймовірно здивовані: як далеко помандрувала одна із шотландських народних балад — вона прижилася в Україні і стала тут народною, широко знаною під назвою «Їхав козак за Дунай». Але коли дослідники глибше проаналізували цю загадку, то виявили зовсім інший факт. З’ясувалося, що «Їхав козак за Дунай» народилася-таки в Україні, а залетіла аж до Шотландії, ставши там народною. І не тільки до Шотландії: вона звучала часто і французькою, і польською, і чеською, і болгарською, й угорською та іншими європейськими мовами. А ще з’ясувалося, що в цієї пісні є автор. Його ім’я — Семен Климовський. Деякий час дослідники сперечалися, чи він, бува, не вигаданий. Але швидко знайшлися документальні свідчення того, що Семен Климовський не вигадана, а реальна особа. І вже згодом видатний український історик та збирач народної творчості, перший ректор Київського університету Михайло Максимович писав у передмові до книги українських народних пісень: «Сія пісня складена козаком Семеном Климовським, якому напевно належить і чимало інших пісень».

Францу́зький

По́льський

Че́ський

Болга́рський

Уго́рський

Пісня «Їхав козак за Дунай» справді має численні варіанти в Україні, а про закордон — то вже й нічого казати. При перекладі іншими мовами вона пристосовувалася до умов життя того чи того народу, вбираючи все те в себе, щоб шотландець, француз або чех чули з неї відлуння своєї рідної історії. Отака надзвичайно щаслива доля судилася цьому творові українського козака.

(За М. Слабошпицьким)

- Знайдіть у тексті вставні слова. З'ясуйте, до якої групи за значенням вони належать. Розставте в тексті розділові знаки.

- Поясніть правопис слів у рамці.

- Пригадайте пісню «Їхав козак за Дунай» і з'ясуйте, чи є в ній звертання. Запишіть перші два рядки, правильно розставляючи розділові знаки.

274

Слово-диво. Наведіть приклади українських народних пісень, у яких є звертання.

275

Запишіть у формі кличного відмінка: Надія Петрівна, Іван Іванович, Олег, друг, юнак. Додайте до них прикметники вельмишановний, дорогий, любий. Складіть речення з утвореними словосполученнями та запишіть, розставляючи розділові знаки.

- З'ясуйте, у яких стилях можуть уживатися такі звертання.

- Зробіть словотвірний аналіз слова вельмишановний.

276

Спишіть висловлювання, підкресліть звертання. З'ясуйте, чим вони виражені.

1. Більше, пісне моя, не ридай. (В. Сосюра) 2. Весно красна! Любі мрії! Сни мої щасливі! Я люблю вас, хоч і знаю, що ви всі зрадливі. (Леся Українка) 3. Де ти бродиш, моя доле? (Д. Писаревський) 4. Ой, не плач же, дівчино, не журись та до мого серденька пригорнись. (Нар. творч.) 5. О водо українських рік, не раз ти кров’ю зчервонілась… (М. Рильський) 6. Прощай, Волинь! Прощай, рідний куточок! Мене від тебе доленька жене, немов од дерева одірваний листочок. (Леся Українка) 7. Васильки у полі, васильки у полі, і у тебе, мила, васильки з-під вій. (В. Сосюра)

- Поясніть уживання розділових знаків при звертаннях.

- Мовознавче дослідження. Перебудуйте перші чотири речення так, щоб звертання змінило своє місце. Чи зміняться розділові знаки? Чи зашкодило це змістові висловлювання? Свою думку аргументуйте.

Із секретів синтаксису

Після сполучників перед вставними словами ставимо кому. Наприклад: Але, звичайно, для того щоб впливати на читацьку масу, потрібно, щоб поезія мала чим впливати. (Л. Новиченко); Чисте небо не налягало на гори, а, навпаки, своєю високою легкою синявою довершувало, гармонійно доповнювало їх. (О. Гончар)

277

Слово-диво. Прочитайте виразно текст. Яке враження він справляє? Якими мовними засобами користується автор для досягнення емоційності? Доберіть заголовок до тексту, який розкривав би його зміст і передавав настрій твору.

Коли я дивлюсь на хмари, ті діти землі й сонця, що, знявшись високо, все вище і вище мандрують блакитним шляхом,— мені здається, що бачу душу поета.

Я знаю її. Вона. Неспокійна, вся насичена мерехтливо-червоним вогнем, вся палаюча великим і праведним гнівом. Мчиться шалено по небу і підганяє ліниву землю золотою різкою. Вперед. вперед. швидше разом із нею. у мільйон раз швидше в повітрі. І гукає так, щоб усі почули, щоб ніхто не спав, щоб усі прокинулись.

Я, на диво, розумію її. Вічно невдоволена, вічно шукаюча, з вічним питанням — «нащо? до чого?» — вона навмисне спустила сірі крила над землею, щоб не було видко сонця, щоб потопала в тінях землі, і сіє дрібну мряку суму.

Поете, я не дивуюсь, що ти любиш хмари. Однак, віриш, я співчуваю тобі, коли з тужливою заздрістю стежиш за хмаркою, що тоне, розпливається і гине в блакитній пустелі.

(За М. Коцюбинським)

- Знайдіть у тексті звертання та вставні конструкції, поясніть розділові знаки при них.

- Доведіть, що виділені в тексті слова не є вставними.

278

Прочитайте речення з відповідною інтонацією та запишіть їх. Поясніть уживання розділових знаків.

1. І ніколи, можливо, сучасник (я маю на увазі художника-творця) не мав такого вдячного ґрунту для створення зразків мистецтва високих і значливих, як у наш час… (О. Довженко) 2. Митько Чубатий — так звали вантажника, що стояв поруч,— глянув на неї. (П. Панч) 3. Обурення рибалок було тим більше, що Вутанька — за загальною думкою — нічим не заслужила такої наруги. (О. Гончар) Серед виділених конструкцій знайдіть вставлені. Обґрунтуйте свій вибір. Зробіть синтаксичний розбір першого речення.

Комунікативний практикум

279

До вас збираються приїхати в гості друзі, з якими ви познайомилися в літньому таборі. Використовуючи звертання та вставні конструкції, опишіть мальовничий куточок природи вашого краю у формі діалогу, висловлюючи свої почуття.

Національний природний парк «Святі гори»

Подумайте і дайте відповіді

1. Які розділові знаки вживаємо при звертанні, якщо воно стоїть на початку речення, у середині речення, у кінці речення? Наведіть приклади.

2. Чи відокремлюємо комою вигуки при звертанні?

3. Які розділові знаки треба вживати при вставних словах?

4. Чому слова взагалі, однак, нарешті не завжди потрібно виділяти комами?

5. Чи відокремлюємо одне від одного два вставних слова, що стоять поруч? Наведіть приклади.

6. Як відокремлюємо вставні слова, що стоять у середині звороту? Наведіть приклади.

7. Який розділовий знак ставимо, якщо вставне слово стоїть після сполучника?

8. Як треба виділяти вставлені конструкції? Наведіть приклади.

Домашнє завдання

280

Використовуючи звертання, вставні та вставлені конструкції, напишіть твір-мініатюру з теми «Ми сьогодення стверджуємо в праці» (В. Коротич).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити