Підручник Українська мова 8 клас - М. І. Пентилюк - Ранок - 2016 рік

Синтаксис. Пунктуація

Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ

I. Дайте відповіді на запитання.

1. Що називаємо звертанням? Яка його основна функція?

2. Назвіть способи вираження звертань. Наведіть приклади.

3. Яке звертання називаємо поширеним, а яке — непоширеним?

4. Розкажіть про правила вживання розділових знаків при звертаннях.

5. Які слова (словосполучення) називаємо вставними? Наведіть приклади.

6. Назвіть групи вставних слів за значенням. Наведіть приклади.

7. Слова яких частин мови можуть виступати в ролі вставних?

8. У яких стилях мовлення доречні вставні слова? З якою інтонацією їх слід вимовляти? Наведіть приклади.

9. Які розділові знаки вживаємо при вставних та вставлених словах, словосполученнях і реченнях?

10. Чим різняться вставлені та вставні речення? Наведіть приклади.

II. Виконайте завдання.

I рівень

1. Укажіть рядок зі вставними словами, що вказують на послідовність думок.

А безперечно, безсумнівно, звичайно, природно

Б власне, правда, щоправда, на жаль

В очевидно, мабуть, можливо, напевно

Г по-перше, отже, до речі, зрештою

II—III рівні

2. Укажіть речення, у якому допущено пунктуаційну помилку при звертанні.

А Де забарився ти, вечоре милий? (Є. Плужник)

Б Навчи мене сумнівів мамо, вдихни в мої ночі тривоги: у світі не просто, не прямо розбіглися долі-дороги. (М. Руденко)

В Весно-слов’янко синьоока, тобі мої пісні складаю. (Б.-І. Антонин)

Г Луги, луги, пропахлі сіном прілим, чи ви мене впізнали, земляка? (В. Симоненко)

3. Запишіть указане речення правильно та зробіть його синтаксичний розбір.

IV рівень

4. Напишіть твір-роздум із теми «Бути творчою особистістю нелегко». Уживайте звертання та вставні слова.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити