Підручник Українська мова 8 клас - М. І. Пентилюк - Ранок - 2016 рік

Синтаксис. Пунктуація

Речення з відокремленими членами

§ 31 Узагальнення вивченого про розділові знаки в реченнях з відокремленими членами

335

Видатні українці. Прочитайте текст «ланцюжком». Зверніть увагу на особливості інтонації речень. Випишіть речення з відокремленими членами. З'ясуйте, які це члени речення й чим виражені. Як вони впливають на емоційне забарвлення тексту?

Щаслива та людина, до якої поезія прийшла раніше. Маю на увазі поезію теплих лугів, сивого жита, м’яких, наче оксамитних туманів, ластівочих весен, синьоцвітних льонів. А звідси — і поезія праці, причетності до землі, до навколишнього животвору, до співучого розмаїття краси… Коли її багато, як трави, коли день мокрий, як хлющ, або чистий, як сльоза, а земля весела, як весняний жайворонок. І це вже не слово, а характеристика. І почуті вони з вуст матері, в моєму селі на Поліссі. Я записав їх цілу збірку.

Навчаючись у Київському університеті, я позаштатно працював у редакціях різних газет. По закінченні вузу був завідувачем відділу поезії газети «Літературна Україна», заступником директора Бюро пропаганди художньої літератури Спілки письменників України, завідувачем відділу літератури та мистецтва журналу «Ранок».

Друкуватись я почав, ще навчаючись у школі. Пам’ятаю, як школярем восьмого класу я зі сцени вітав депутата Максима Рильського, який приїздив до Житомира на зустріч із виборцями. Пізніше в газеті з’явилась добірка моїх віршів із напутнім словом сивочолого майстра. Його мудрі поради я чую і нині. Він учив любити слово, як садівник дерево.

У 1958 році побачила світ перша моя збірка для дітей «Жива криничка». Схвальним словом про неї відгукнувся незабутній Михайло Панасович Стельмах.

Відтоді прийшло до читача понад сорок моїх книжок — поетичних і прозових. З них — половина для дітей. І нині мене не лишає терпка надія: написати щось ніжне, цікаве і зворушливе для цього допитливого, вдячного читача — Дитини. Скажу ще про один жанр мистецтва, до якого я небайдужий. Це — пісня. Вона володіє мною з дитинства, з юнацьких років.

Одна з моїх збірок має назву «Я родом із пісні» — свідчення любові автора до цього об’ємного і трудного жанру.

(М. Сингаївський)

- Поміркуйте, що впливало на формування поета-патріота Миколи Сингаївського та сприяло розвитку його особистості. Які риси людини вам у ньому подобаються?

- Яке враження справив на вас зміст першого абзацу? Доведіть, що в ньому виражено основну думку тексту, і з'ясуйте, яку саме.

- Користуючись теоретичним матеріалом, з'ясуйте, які розділові знаки ставляться в реченнях із відокремленими членами.

336

Мовознавче дослідження. Розгляньте таблицю. Запам'ятайте пунктограми. розділові знаки при відокремлених членах речення

Правило

Приклади

Ставиться кома

якщо відокремлені означення та прикладки стоять після означуваного слова

Випав сніг, пухкий і білий. (М. Трублаїні); За горами гори, хмарою повиті. (Т. Шевченко);

Квітка, пестунка весняного сонця, розтуляє повіки свої. (Ю. Чубрань)

якщо відокремлені означення та прикладки стоять перед означуваним словом і мають обставинне значення

Осяяні сонцем, гори блищать. (Б. Олійник);

Найкоротший місяць року, лютий є останнім місяцем зими.

якщо відокремлені означення та прикладки відносяться до особового займенника

Сонцем сонцесяйним, як коханий край, ти цвіти, омріяна, і не одцвітай. (В. Сосюра);

Нехай мене, Кармелюка, в світі споминають! (Марко Вовчок)

якщо відокремлені прикладки приєднуються за допомогою слів на ім'я, родом, особливо, зокрема тощо

Квіти, особливо пальми й аспарагуси,

відразу навіяли життя у мертві кімнати. (І. Вільде)

якщо відокремлені обставини виражені іменником у непрямому відмінку зі сполучником незважаючи на та ін.

Незважаючи на втому, туристи пройшли весь маршрут із піднесеним настроєм.

якщо відокремлені обставини виражені одиничним дієприслівником та дієприслівниковим зворотом (незалежно від місця в реченні)

Хвилюючись, Тимко розповідав про свої перші успіхи. (Ю. Збанацький);

Бриніли зірки і, моргнувши зоряним світлом, гасилися. (Іван Ле)

Ставиться тире

якщо відокремлені означення та прикладки відділяються спеціальною інтонацією або стоять у кінці речення й мають у своєму складі розділові знаки

Кожен меч — промінь світла небесного — впав згори й знов угору зрости. (Леся Українка);

Шевченків талант художника служив великій меті — освічувати народ, піднімати його з віковічної темряви.

(З підручника)

До названих вище правил додамо:

1) непоширене означення, що відноситься до іменника і стоїть після нього, відділяємо комою: Голос Сашка, чистий, контральтовий, чути десь аж з кімнати бухгалтерії. (О. Гончар);

2) означення, що стоїть після означуваного слова, відокремлюємо, якщо перед цим словом уже є означення: Ах, то мрія співала моя свою пісню, сумну, лебедину. (Олександр Олесь);

3) означення та обставини способу дії відокремлюємо комою, якщо вони мають порівняльне значення й приєднуються до основного речення сполучниками як, мов, немов, ніби, начеб та ін.: Сонце заховалось у гай за горою, як в зачарований храм. (Б. Лепкий) — обставина способу дії; Позад них визначались на чорній, як оксамит, землі рівненькі рядки буряків. (І. Нечуй-Левицький) — означення.

Члени речення не відокремлюються:

1) якщо прикметник є частиною складеного іменного присудка: Він стояв розгублений;

2) якщо означення відносяться до неособових займенників: Люблю свою омріяну країну;

3) якщо означення, виражене дієприкметниковим зворотом, стоїть після вираженого одиничним прикметником означення перед означуваним словом: Над берегом послався невеликий, густо засвічений білою ромашкою луг. (В. Козаченко)

337

Прочитайте текст. Випишіть речення з відокремленими членами та поясніть розділові знаки в них.

ЛЕГЕНДА ПРО БЛАКИТНИЙ БАРВІНОК

Ще за тих часів, коли в Карпатах люди поклонялись язичницьким богам, теплої купальської ночі молодь бавилась біля яскравого вогнища. А потім дівчата, співаючи, опускали в швидкі води Черемоша барвисті вінки. Нехай пливуть до милого, хай причарують його серце навіки, хай зв’яжуть серця вірним коханням на все життя.

Однієї такої ночі дівчата плели вінки, слухаючи пісню хвиль Черемоша, ловлячи голоси ставних хлопців, котрі гуляли на березі ріки.

Ось вінки сплетено. Лунко сміючись, веселою ватагою побігли юні чарівниці до Черемоша, аби кинути вінки на воду. Пливіть, мовляв, віночки, до щасливого берега кохання.

Лише Лади, наймолодшої і найвродливішої, не було серед дівчат. Вона так захопилася збиранням квітів, що забрела далеко в ліс та й заблукала. Злякалася Лада, опинившись сама-самісінька в нічному лісі. Почала гукати-кликати своїх подруг.

А ніч, ця чудова купальська ніч, творила в лісі справжні дива: чулися голоси якихось незнаних птахів, на галявині, що світилася феєричним сяйвом, завели свій танок лісові дівчата — мавки. А під темними кущами розквітали небачені квіти. Вони розкривали свої ніжні пелюстки і сяяли сріблясто, манили до себе, ніби обіцяючи розкрити якусь незвідану таємницю.

Нахилилася Лада, зірвала квітку, вплела до свого барвистого вінка. І сталося диво: засвітився вінок голубуватим світлом. Замість різнобарвних лісових квітів постали у вінку темно-зелені гладенькі листочки, а з-поміж них виглянули ніжно-блакитні п’ятипелюсткові квіти…

(І. Мамчур)

- Розберіть виділені слова як частину мови. Поясніть їх правопис.

338

Прочитайте текст. Випишіть речення з відокремленими членами, відділяючи їх комами. Підкресліть та схарактеризуйте їх.

Приручаючи час найважливіше внутрішньо розслабитись зосередившись водночас на тому, що зараз робимо. «Їж швидше, бо не встигнеш»,— покрикуємо на дитину, і її рухи стають хаотичними. Намагаючись поспішити малюк усе розливає і забруднює. Ні! Не думаймо про те, що мусимо зробити через декілька хвилин. Тепер їж. Як це приємно — їсти! Смачна їжа у товаристві батьків. Які зграбні маленькі рученята, що вправно орудують виделкою!

Часу справді не можна наздогнати. Як полохливе дике звірятко він тікає, заледве почнемо доганяти, і завжди виявляється прудкішим. А якщо все одно програємо, то чи варто доганяти? Ліпше спробуймо його приручити — навчімось жити з ним. Біжучи за дикою твариною приручити її не вдасться. Якщо хочемо з нею подружитись, мусимо уникати різких рухів та крику, а передусім — внутрішньо заспокоїтись. Для спокійної людини час затримується і, замість того щоб утікати, вірно її супроводжує.

(М. Браун-Галковська)

- Поясніть значення слів у рамці й складіть із ними речення.

Полохли́вий

Хаоти́чний

Прудки́й

Пунктограма «Кома та тире в реченнях із відокремленими членами»

339

Видатні українці. Спишіть текст, уставляючи замість крапок пропущені відокремлені члени речення з довідки. Визначте стиль тексту.

Ольжич був романтик. Він зливався зі стихією природи й переносив на нас таке почування. Без шелесту … пробирався він поміж гілками, ловив світлячки й жартівливо клав їх нам … у волосся, брав участь у перескакуванні через багаття, а потім … ішов з нами … шукати цвіт папороті. Ольжич дуже часто сміявся, властиво, усміхався і надзвичайно тонко жартував. Ніколи не мав поганого настрою, ніколи не показував утоми й ніколи не виявляв заклопотаності, коли … ми всі ледве тягнули від утоми ноги і докоряли йому, ніби він хоче довести, що земля кругла. … він завжди виводив нас на правильний шлях. (К. Білецька-Кандиба)

Довідка: майже не торкаючись трави; вдаючи поважну міну; дівчатам; заблудившись у лісах; добросердно усміхаючись; перед північчю.

- Якою вдачею вирізнявся поет Олег Ольжич? Як це характеризує його як людину?

- Ознайомтеся з творчістю Олега Ольжича (Кандиби), прочитавши його книгу «Незнаному воякові».

340

Культура мовлення. Перебудуйте речення так, щоб невідокремлені означення стали відокремленими й навпаки.

1. О, Націє, дужа і вічна, як Бог,— не це покоління холопів,— хто злото знеславить твоїх перемог при Корсуні і Конотопі? 2. Держава не твориться в будучині, держава будується нині. Це люди, на сталь перекуті в огні, це люди, як брили камінні. 3. На полях сторожкого сьогодні ми міцні і глибокі резерви. 4. І жили у розкошах, слабі і блудливі, і не вірили в велич Кінця. 5. Був же вік золотий, свіжі, протикані сонцем діброви. 6. І бачили очі дитячі твої, широкі і схожі на рану, як люди, що знали визвольні бої, улесливо кланялись пану. 7. Голубіє земля, оповита прозорим серпанком, хвилі кидає в берег море важке і зелене. (Із творів Олега Ольжича)

- З'ясуйте правильність постановки розділових знаків у перебудованих реченнях.

- Поміркуйте над змістом другого речення. Як ці рядки вірша перегукуються з нашим сьогоденням?

341

Знайдіть у реченнях відокремлені означення й прикладки та поясніть розділові знаки. Доведіть один одному правильність своїх аргументів.

1. Сніп із вінком повинен простояти під образами до шостого серпня — Спаса Преображення. (М. Золотницький) 2. Яка ж красива ти — уквітчана весно, провіщана ключами журавлів, розбуджена бурхливою грозою. (М. Нагнибіда) 3. Ти для мене, як весняне свято, дівчинонько — доле благовісна. (І. Бердник) 4. Де той рік, де той місяць, той проклятий тиждень і день, коли ми, українці, забули, що ми — українці? (В. Баранов) 5. День матері. Гарний звичай. Він допомагає вшанувати і древній культ Матері, продовжувачки роду людського. І Матері-батьківщини. (З календаря) 6. Тому так трепетно щемить у нас, сучасників, серце, коли зачуємо прадавню пісню, в якій дочка благає з чужини: «Якби мама знали, яка в мене біда, вони б передали горобчиком хліба…» (В. Яворівський) 7. І немає нічого поетичнішого й справедливішого, як ото над полеглими схилить своє лице Мати-Вітчизна — уособлення всіх матерів рідної землі. (О. Сизоненко)

- Зробіть синтаксичний розбір першого речення.

342

Спишіть уривки з поезій Валерія Кулика, розставляючи розділові знаки. Підкресліть відокремлені обставини й укажіть спосіб їх вираження.

1. Забувши все на світі я в ніч твою лечу — туди, де вітер свище і плеще по плечу. 2. І шкода, що життя переплутане вкрай суєтою пролітає крізь нас полишаючи смутку сліди. 3. Вчорашнім днем не перестану снити чекаючи на заповітну мить. 4. Батько мій обпершись об одвірок проводжає в небо журавлів. 5. Так ми прощаємося з учорашнім болем осмислюючи істину сповна. Так ми бува в задумі летимо вдивляючись на обрій відлетілий. 6. Заманулось мені завернуть до весняного саду і складати пісні пригорнувши до серця досаду. 7. Нектар життя метелик п’є торкнувшись крильцями кохання. 8. Роса ранкового туману поволі капа на стежки ще спочива село саманне* сховавши в вікнах рушники.

Саманний — збудований із необпаленої цегли — саману.

- З'ясуйте значення й зробіть синтаксичний розбір виділених словосполучень.

Комунікативний практикум

343

Користуючись теоретичним матеріалом, побудуйте розповідь про особливості пунктуації в реченнях із відокремленими членами. Наведіть приклади.

344

Продовжте розповідь своїми роздумами про щастя й кохання Лади (див. вправу 337). Поміркуйте, які моральні якості молодої людини виховували наші предки, створюючи звичаї, традиції, що збереглися до наших днів. Чому автор назвав свій твір легендою?

345

Поміркуйте про роль часу в нашому житті. Як ви ним розпоряджаєтесь і як використовуєте для справ і відпочинку? Складіть невеликий твір-роздум на одну з тем: «Час — мій друг»; «Час для мене чи я для часу?».

346

Складіть діалог із теми «День матері в Україні».

347

Складіть діалог із теми «Що я найбільше ціную в людині?». Уживайте відокремлені члени речення. Поясніть розділові знаки.

Подумайте і дайте відповіді

1. Яку роль відіграє інтонація в реченнях із відокремленими членами?

2. Назвіть найголовніші правила вживання коми в реченнях із відокремленими означеннями. Наведіть приклади.

3. Які найголовніші правила виділення комами відокремлених прикладок? Наведіть приклади.

4. У яких випадках відокремлені означення та прикладки виділяємо тире?

5. Прокоментуйте правила виділення в реченні відокремлених обставин.

6. Поясніть наявність коми в реченні Сидів, склавши руки навхрест та її відсутність у реченні Сидів склавши руки.

7. Пригадайте відомості про порівняльний зворот та наведіть приклади, коли він відокремлюється комою.

Домашнє завдання

348

Виконайте одне із завдань.

А. Відредагуйте речення й запишіть. З'ясуйте причини помилок.

1. Повернувшись із відрядження, його радісно зустріла сім’я. 2. Зайшовши в бібліотеку, йому запропонували цікаву книжку. 3. Проїхавши вулицями міста, велосипедистів радісно вітали городяни. 4. Закінчивши школу, збулася його мрія — він став студентом. 5. Милуючись під час канікул мальовничими схилами Карпат, у мене виникало бажання взяти папір та пензля. 6. Дорога прокладається прискореними темпами, прагнучи закінчити її до Нового року. 7. Будучи в Києві, у мене виникло бажання відвідати Володимирську гірку. 8. Повернувшись зі школи, у мене з’явилася необхідність негайно сісти за комп’ютер. (З учнівських творів)

Б. Перегляньте рекламний тижневик, що видається у вашому місті (вашій області). Чи трапляються в рекламних оголошеннях помилки? Випишіть речення з помилками, а поруч напишіть виправлені.

Розвиток мовлення

Ділові папери. Протокол. Витяг із протоколу

349

Прочитайте рядки з вірша Дмитра Білоуса. Яку особливість ділового мовлення визначає поет? У чому полягає точність мовлення?

Рідна мова — справжнє диво,

точно в ній вживай слова.

Особливо це важливо,

коли мова ділова.

350

Прочитайте текст. Якого він стилю? Аргументуйте свої думки. Доберіть до тексту заголовок.

Основним видом ділового тексту є документ. Документ (слово латинського походження, що означає «доказ») — це засіб закріплення різними способами на спеціальному матеріалі інформації про факти, події, явища об’єктивної дійсності й розумову діяльність людини.

Документ має правове й господарське значення, зокрема може служити писемним доказом, а також бути джерелом різноманітних відомостей довідкового характеру. Так, документи дають можливість відтворити факти діяльності установи, організації чи підприємства, знайти в завершених і зданих до архіву справах такі відомості, які мають значення для поточної оперативної роботи і для історії. У найширшому значенні цього слова документом можна вважати будь-який матеріальний об’єкт, що містить інформацію в зафіксованому вигляді.

Управлінський документ містить інформацію, що виникла і використовується в галузі управління. Таким чином, усякий документ — насамперед носій інформації, і це чи не найважливіша його властивість, використовувана в процесі управління.

Діловодство — це діяльність, яка охоплює питання документування й організації роботи з документами в процесі здійснення управлінських функцій. Діловодство є важливою складовою частиною роботи кожної установи, організації, підприємства. У їх практичній діяльності застосовуються різні системи діловодства, але майже для всіх них є обов’язковим ведення адміністративного діловодства (його ще називають загальним діловодством). (А. Коваль)

Операти́вний

Управлі́нський

Документува́ння

- Випишіть визначення документа. Пригадайте й запишіть назви документів, з якими ви ознайомилися в попередніх класах.

- З'ясуйте значення слів у рамці за словником наприкінці підручника.

351

Прочитайте текст мовчки. Доведіть, що він наукового стилю.

ХОРОШЕ МОВЛЕННЯ — ХОРОШИЙ ДОКУМЕНТ

Хороший документ — це діловий папір, у якому вдало поєднуються стандартні мовні засоби й такі, що не регламентовані традиціями діловодства.

Оскільки мовленню ділових паперів загалом властиві стриманість і навіть сухість, при укладанні документа треба використовувати найменшу можливість для посилення виразності. У того, хто не веде такої роботи, замість офіційно-ділового стилю з-під пера щоразу виходитиме горезвісний мовний ерзац — народжене в бюрократичних канцеляріях поєднання слів, які нічого не означають, а лише дратують розумного читача.

Основна ознака псевдоділового мовлення — зайвослів’я, що розбавляє фрази водою непотрібних слів. Замість того щоб сказати вирішити, прихильники канцелярських штампів говорять тільки прийняти рішення, замість відсутність — наявність відсутності, замість боротися — вести боротьбу, на сьогоднішній день замість природного сьогодні. Таких прикладів, на жаль, можна наводити багато, бо багатьох мовців торкнувся вірус цієї хвороби. Бійтеся захворіти на неї, юні друзі! І для профілактики скрізь, де можна щось назвати одним словом, а не кількома, робіть саме так, не боячись, що хтось засумнівається в багатстві вашого словника. Мовний достаток складається не з рясності слів, а з їх точності й доречності. Слово — могутні ліки, але хто зловживає ліками, той отруює і себе, і життя близьких.

(Із кн. «Учіться висловлюватися»)

- Поясніть, як ви розумієте значення словосполучень стандартні мовні засоби, мовний ерзац, псевдоділове мовлення, вірус хвороби, могутні ліки. З якою метою їх ужито в тексті?

- Складіть і запишіть тезовий план тексту.

352

Прочитайте виразно вірш Дмитра Білоуса. Що ви дізналися про такий документ, як протокол?

ПРОТОКОЛ

Хай думок не кожен порух,

та чи єдність, чи розкол —

все, про віщо йшлось на зборах,

відбиває протокол.

Склад президії. Присутні

(кількість їх). Порядок дня.

Основні думки посутні —

план, конкретні завдання.

Що зробив ваш осередок

(все важливе, непросте).

Слухали: про те-то й те-то,

Ухвалили: те-то й те…

Протоколи ще бувають

дещо схожими на акт,

документ, який складають

про подію, певний факт.

Між державами угоди

про кордон чи про футбол,—

домовляються народи,—

це так само — протокол.

- Доведіть, що слова рух, подув, повів, поривання є синонімами до слова порух.

- З'ясуйте значення виділених слів за словником наприкінці підручника.

Протокол — один із найпоширеніших документів колегіальних органів. У ньому фіксують хід і результати проведення зборів, конференцій, засідань, нарад. У протоколах відбиваються всі виступи з питань, що розглядаються, і рішення, прийняті в результаті обговорення.

Протокол веде секретар або інша спеціально призначена особа. Протоколи загальних зборів (нарад) підписують голова й секретар.

За обсягом фіксованих даних протоколи поділяють на:

1) стислі, у яких записано лише ухвалу або поширену резолюцію, а також зазначено номер, дату, назву організації, кількість присутніх, порядок денний. Під рубрикою «Слухали» — назва питання, прізвища тих, хто висловився;

2) повні, у яких записуються виступи доповідачів та інших учасників зборів, нарад, засідань. У докладний протокол заносять також запитання доповідачеві та конспективний запис виступів під час обговорення;

3) стенографічні, де всі виступи, репліки, запитання й відповіді записуються дослівно. (С. Шевчук)

Часто особа або установа потребує для користування не повний текст протоколу, а лише ту його частину, яка стосується окремого питання. У цьому разі оформляють витяг із протоколу, що має містити такі дані:

1) назву документа (Витяг із протоколу);

2) номер протоколу;

3) назву зборів (засідання, наради тощо);

4) дату й місце події, яку протоколюють;

5) пункт порядку денного, який цікавить особу або установу (вказують номер і повний текст пункту порядку денного);

6) ухвалу з питання, яке розглядається.

353

Спираючись на пам'ятку та зразок, складіть текст протоколу зборів вашого класу, присвячених обговоренню актуальних питань.

Як складати протокол

1. Оберіть голову зборів, який володіє організаторськими здібностями та правильним усним мовленням.

2. Оберіть секретаря, який має бути грамотною людиною та вміє конспектувати усні висловлювання.

3. Хід зборів протоколюйте на чернетці.

4. Після завершення засідання оформляйте текст протоколу, чітко дотримуючи структури документа.

5. Готовий текст засвідчіть підписами голови та секретаря зборів.

Зразок:

Протокол № 4 зборів учнів 8-… класу загальноосвітньої школи № 195 м. Харкова

23.12.20. м. Харків

Присутні: класний керівник Шепель Г. І., 23 учні Відсутні: 5 учнів (через хворобу)

Голова зборів — Вадим Климчук Секретар — Тетяна Бойко

Порядок денний

1. Стан успішності класу в I семестрі.

2. …

1. Слухали: Інформацію старости класу________ (П. І.), яка сказала…

Виступили: 1. Володимир Хоменко відзначив, що не всі учні працюють на повну силу; підкреслив, що необхідно відвідувати додаткові заняття з предметів.

2. Зоя Лисенко запропонувала організувати групу взаємоконтролю з алгебри.

3. Ольга Антонюк говорила про важливість дотримання режиму дня, поділилась досвідом поєднання занять у школі та в секції з аеробіки.

Ухвалили: 1. Створити групу взаємодопомоги з алгебри; відповідальний Володимир Хоменко.

2. Скласти графік консультацій із предметів, призначити консультантів з алгебри, фізики та хімії; відповідальні Інга Білич і Марко Горовий.

II. Слухали: …

Виступили: …

Ухвалили: …

Голова зборів (Підпис) В. Климчук

Секретар (Підпис) Т. Бойко


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити