Підручник Українська мова 8 клас - М. І. Пентилюк - Ранок - 2016 рік

Синтаксис. Пунктуація

ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ

I. Дайте відповіді на запитання.

1. Що вивчають синтаксис і пунктуація? Сформулюйте чітке визначення.

2. Яку одиницю синтаксису називають словосполученням?

3. З яких частин складається словосполучення?

4. Назвіть види словосполучень за будовою. Наведіть приклади.

5. На яке слово необхідно звернути увагу, щоб розділити словосполучення на види?

6. Які види словосполучень ви знаєте?

7. Які словосполучення виступають як один член речення?

8. Як визначити зв’язок слів у словосполученні?

9. Які є способи зв’язку слів у словосполученні?

10. Наведіть приклади лексичних і фразеологічних словосполучень. У чому полягає відмінність між ними?

11. Які сполучення слів не є словосполученнями? Наведіть приклади.

12. Чому підмет і присудок не можна назвати словосполученням?

II. Складіть діалог з однокласником (однокласницею), використовуючи подані вище запитання.

III. Виконайте завдання.

I рівень

1. Укажіть рядок, у якому всі словосполучення дієслівні.

А виконати завдання, мрія про щастя, читаючи книгу, думати над прочитаним, гаяти час, відповісти на запитання

Б пам’ятати про подвиг, думка про товариша, поглядати у вікно, спостерігати за дітьми, мрія вчитися, радість перемоги

В сповнений надій, доглядати хворого, купити ліків, сподіватися на краще, одержати нагороду, повернутися в місто

Г працювати на совість, допомагати батькам, виконуючи доручення, вручити подарунок, вступити до інституту, чекати весни

II—III рівні

2. Прочитайте уривок із тексту. Поясніть розділові знаки.

Пишні левади пропахли медовим ароматом. Барвляться на них у веселому танці білі, салатові й голубенькі метелики, з досвітку й до смеркання заклопотано гудуть огрядні джмелі й трудівниці-бджоли. Кому не хочеться поласувати духмяним медом із розмаїтого левадного травозілля!

(За М. Яценком)

3. Випишіть виділені в тексті словосполучення й зробіть їх синтаксичний розбір.

IV рівень

4. Побудуйте висловлювання-розповідь із теми «Синтаксис і пунктуація — важливі розділи науки про мову».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити