Підручник Українська мова 8 клас - М. І. Пентилюк - Ранок - 2016 рік

Передмова

ВСТУП

§ 1. Мова — найважливіший засіб спілкування, пізнання і впливу

Повторення та узагальнення вивченого

§ 2 Лексикологія. Фразеологія

§ 3 Морфологія. Основні правила правопису

Синтаксис. Пунктуація

§ 4 Словосполучення. Будова й види словосполучень

§ 5 Види зв'язку слів у словосполученні

ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ

Просте речення. Двоскладне речення. Головні і другорядні члени речення

§ 6 Речення. Порядок слів у реченні. Логічний наголос

§ 7 Головні члени речення. Підмет, способи вираження його

§ 8 Простий і складений присудок

§ 9 Тире між підметом і присудком

§ 10 Другорядні члени речення. Означення

§ 11 Прикладка як різновид означення

§ 12 Додаток

§ 13 Обставина. Види обставин

§ 14 Порівняльний зворот

ЗАПИТАННЯ й ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ

Односкладні речення. Неповні речення

§ 15 Односкладні речення. Означено-особове речення

§ 16 Неозначено-особове й узагальнено-особове речення

§ 17 Безособове речення

§ 18 Односкладне речення з головним членом у формі підмета (називне)

§ 19 Повне й неповне речення. Тире в неповному реченні

ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ

Речення з однорідними членами

§ 20 Однорідні члени речення. Речення з кількома рядами однорідних членів

§ 21 Однорідні й неоднорідні означення

§ 22 Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами

ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ

Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)

§ 23 Речення зі звертанням. Звертання непоширені й поширені

§ 24 Вставні слова

§ 25 Вставні словосполучення й речення

§ 26 Узагальнення вивченого про розділові знаки при звертанні та вставних конструкціях

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ

Речення з відокремленими членами

§ 27 Поняття про відокремлення

§ 28 Відокремлені означення

§ 29 Відокремлені прикладки

§ 30 Відокремлені обставини

§ 31 Узагальнення вивченого про розділові знаки в реченнях з відокремленими членами

§ 32 Відокремлені уточнювальні додатки та обставини

ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ

ПОВТОРЕННЯ В КІНЦІ РОКУ

Словник


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити