Підручник Українська мова 9 клас - В.В. Заболотний - Генеза 2017 рік

Синтаксис. Пунктуація

Пряма й непряма мова

§8. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО З ТЕМИ «ПРЯМА Й НЕПРЯМА МОВА»

76. І. Прочитайте висловлення та поясніть, як ви розумієте їх.

1. Поведінка - це дзеркало, у якому кожен показує своє обличчя (Й. Ґете, німецький поет). 2. Добру науку приймай, хоч її і від простого чуєш; злої ж на ум не бери, хоч би й святий говорив (І. Франко). 3. Ті, що виїздять за море, міняють небо, а не душу (Горацій, римський поет). 4. Мова - це глибина тисячоліть (М. Шумило, український прозаїк). 5. І там, де звучить рідна мова, живе український народ (В. Сосюра, український поет).

II. Уведіть подані вислови в окремі речення з прямою мовою, дібравши самостійно слова автора. Речення запишіть.

III. Одне утворене речення (на вибір) перебудуйте, замінивши пряму мову непрямою.

77. І. Розгляньте комікс. Колективно прокоментуйте його (тема, сюжет, художній задум, деталі, характери персонажів, що можуть відчувати персонажі в різні моменти тощо).

МРІЯ ЗДІЙСНИЛАСЯ

II. Складіть і розіграйте за коміксом діалог у розмовному стилі (8-10 реплік), який міг би відбутися між братом і сестрою.

III. Складіть і запишіть невелику розповідь на основі коміксу. Введіть у текст частину складеного вами діалогу.

78. Складіть і розіграйте за особами діалог (12-14 реплік), можливий в одній з описаних нижче ситуацій.

СИТУАЦІЯ А. Ваші друзі збираються провести спортивний турнір. Треба вирішити, які види спорту будуть представлені на цьому турнірі й чому саме такі, а також кого запросити на змагання.

СИТУАЦІЯ Б. Ви зустріли свого сусіда, який вступив до університету. Розпитайте в нього про його майбутню спеціальність, повідомте про свої плани на майбутнє, обґрунтуйте свій вибір.

У художньому стилі для передачі чужого мовлення зрідка використовують також конструкції з невласне прямою мовою. Це так зване внутрішнє мовлення, яке письменник передає шляхом ніби перевтілення у свого персонажа. Наприклад: Кайдашиха обтерла білою хусткою сап’янці й гордовито дивилася навкруги: дивіться, мов, люди добрі, яка панія їде до вас у гості (І. Нечуй-Левицький). Як видно з наведеного прикладу, чуже мовлення включається в авторську розповідь.

Невласне пряма мова поєднує в собі особливості прямої й непрямої мови.

79. МІКРОФОН. Продовжте усно речення.

1. Опрацювавши тему «Пряма й непряма мова», я навчився (навчилася)…

2. Найцікавішим під час вивчення цієї теми для мене було.

3. Свої знання з теми я б оцінив (оцінила) на.

Готуємося до тематичного оцінювання

Виконайте завдання.

Перевірте правильність виконання за допомогою відповідей у додатку

1. Реченню І щоразу, виймаючи хлібину з печі, бабуня шепотіли: «Який наш хліб, таке й наше життя» (Б. Харчук) відповідає схема

А «П», - а.

Б А: «П».

В «П, - а, - п».

Г А: «П», - а.

2. Слова автора стоять у середині прямої мови в реченні

А Здрастуй, сонце, і здрастуй, вітре! Здрастуй, свіжосте нив! Я воскрес, щоб із вами жити під шаленством весняних злив (В. Симоненко).

Б Вітер дуба хитає, козак дівку питає: «Ой дівчино, чия ти? Чи ти вийдеш гуляти?» (Нар. творчість).

В «Так-так-так», - притирається до моєї ноги стара, з перебитим крилом качка (М. Стельмах).

Г «Ось ходімо подивимось на сліди літа, - так само таємниче говорить мати. - Сьогодні воно торкнулось руками до ягід» (М. Стельмах).

3. Пунктуаційну помилку допущено в реченні

А Невимовно зрадівши, дядько Сидір бадьоро вигукнув: «О, нарешті знайшов! Тут і копатимемо криницю» (В. Скуратівський).

Б «Я знаю тільки те, що нічого не знаю», - любив повторювати Сократ (Із журналу).

В «Дуб здавна користується в людей великою шаною - згадував Береговець - з-поміж усіх наших дерев - наймогутніший пагін землі» (І. Цюпа).

Г «А ось уже, хвалити Бога, й на світ благословиться!» - чую голос матері (С. Васильченко).

4. Непряма мова є в реченні

А Ти знаєш, що ти - людина. Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя - єдина, мука твоя - єдина, очі твої - одні (В. Симоненко).

Б Японський письменник Акутагава Рюноске сказав: «Щоб зробити життя щасливим, треба любити повсякденні дрібниці» (Із журналу).

В Римський філософ Сенека говорив, що найщасливіший той, хто не думає про щастя (Із журналу).

Г Заревли корови по дворах, закричали гуси на плавах, протягли своє «ку-ку-рі-ку» горлаті півні (Панас Мирний).

5. Пряму мову в реченні Професор сказав: «Мені важливо знати, яку статтю напишуть про мене» правильно передано непрямою мовою в рядку

А Професор сказав, що йому важливо знати, яку статтю напишуть про нього.

Б Професор сказав, що мені важливо знати, яку статтю напишуть про нього.

В Професор сказав, що йому важливо знати, яку статтю напишуть про мене.

Г Професор сказав, що важливо знати, яку статтю напишуть про мене.

6. Правильно оформлено цитату в рядку

А Поет змальовує всенародний визвольний рух, коли: «жінки навіть з рогачами пішли в гайдамаки».

Б Потім філософ здивував його такими словами - скажіть матінці-цариці, що мені моя сопілка й вівця дорожчі царського вінця.

В З болем пише Т. Шевченко про українське село: «Чорніше чорної землі блукають люде».

Г «Слово - найтонше доторкання до серця», - був переконаний В. Сухомлинський, - «воно може стати і запашною квіткою, і живою водою, і розжареним залізом».

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. Які є способи передачі чужого мовлення?

2. Чим пряма мова відрізняється від непрямої? Наведіть приклади.

3. Які розділові знаки ставимо при прямій мові?

4. Що таке діалог? Розкажіть про розділові знаки при діалозі.

5. Що таке цитата? Які розділові знаки ставимо при цитуванні?

6. Складіть два речення з прямою мовою, а потім замініть їх на речення з непрямою мовою.

Моя сторінка

ЯК ЦЕ БУЛО

СЛОВ'ЯНСЬКА АБЕТКА

Кирилиця - одна з двох (разом із глаголицею) перших слов’янських абеток.

Створили кирилицю на основі грецького письма брати Кирило і Мефодій.

Християнських місіонерів (проповідників) Кирила та Мефодія було у 863 році запрошено з Візантії князем Ростиславом у Великоморавську державу для ведення богослужіння слов’янською мовою.

Для того щоб слов’яни змогли читати Біблію (що була переписана грецькою мовою), й створили Кирило та Мефодій нову слов’янську абетку, яку на честь Кирила назвали «кирилицею».

У давню кирилицю ввійшли 24 літери грецького алфавіту (а, в, г, д, є, z, н, і, к, л, м, п, о, п, р, с, т, ф, х, ш, ф, 0, v) та 12 спеціальних знаків на позначення характерних звуків слов’янської фонетичної системи.

Пізніше кирилиця лягла в основу багатьох слов’янських абеток, зокрема й української (3 довідника).

ЦІКАВО ЗНАТИ

ПРО ВОВКА ПРОМОВКА

По-українськи кажуть: «Про вовка промовка, а вовку хату!»; по-російськи: «Про серого речь, а серый навстречъ»; французи кажуть: «Хто назве вовка, той побачить його хвіст». Погана слава, як бачимо, далеко біжить. Слово вовк-дуже давнє. Учені вважають, що воно утворене або від уелкос, де корінь уелозначав «рвати», або від уелк - «тягти, волочити». Виходить, назва вовка первісно означала «той, що роздирає» або «той, що грабує», «грабіжник». Одвічний ворог людини, хижак, розбійник, - він і назви в різних мовах діставав за своїм характером. Зовні вовк схожий на великого сірого собаку (свого родича, до речі), лише на задніх ногах у нього немає довгої шерсті, як у собак.

А. Коваль

АСТРОНОМІЧНІ НАЗВИ

Усі сузір’я в Україні мають виразні назви, які відбивають народне світосприйняття. Так, Велику Ведмедицю в народі називають Віз, Ківш, а Малу Ведмедицю - Пасіка; сузір’я Орел - Дівчина з відрами, Оріон - Косарі, Чепіги, Граблі; Плеяди - Квочка з курчатами; Молочний Шлях - Чумацький Шлях; планета Венера - Вечірня зоря, Дівич-зоря тощо.

Цікаво, що різні народи по-своєму називають сузір’я. Так, Велика Ведмедиця у східних народів називається Кінь на припоні, у північних народів - Лось, в естонців - Великі колеса, у мешканців Нової Гвінеї - Морський орел.

Учені дійшли висновку, що назва сузір’я Велика Ведмедиця була пов’язана з ведмежим культом, який існував ще в неандертальців 100-35 тис. років тому (3 посібника).

НА ДОЗВІЛЛІ

СКОРОМОВКИ

Летів горобець, сів на хлівець,

А як вийшов стрілець, то утік горобець.

Черепашці із черепашенятами

Важко змагатися із жабенятами.

КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯЧ

ЛОГІЧНІ ПОМИЛКИ

ПРАВИЛЬНО

НЕПРАВИЛЬНО

ПОЯСНЕННЯ

особисто (сам)

особисто сам

сам і особисто за змістом однакові

закон

легальний закон

закон не може бути нелегальним

мій

мій власний

мій і є «власний»

реальний

реальна дійсність

реальний і є «дійсний»

вундеркінд

юний вундеркінд

вундеркінд - здібна дитина

хвилина

хвилина часу

хвилина означає відрізок часу

у квітні

у квітні місяці

у назві квітень міститься поняття «місяць»

лікар-педіатр

дитячий

слово педіатр має значення «дитя-


лікар-педіатр

чий лікар»

імунітет

захисний імунітет

у слові імунітет міститься значення «захист»

РОЗРІЗНЯЙМО

Відмі́нний. 1. Який має високу якість, дуже добрий (відмінний стрілець, учень).

2. Який чимось відрізняється від кого-, чого-небудь; інший, неоднаковий (відмінні поняття, смаки, думки).

Відмі́тний. Чимось позначений, має тільки йому властиві ознаки (відмітна особливість, риса).

* * *

Снігови́й. Покритий снігом, утворений зі снігу, який несе сніг (снігова буря, гірка, хмара, завірюха).

Сні́жний. Багатий на сніг; подібний до снігу (сніжні полонини, сніжне

* * *

Дисциплі́на́рний. Пов’язаний з нормами дисципліни, покараннями за порушення їх (дисциплінарне покарання, стягнення).

Дисципліно́ваний. Який дотримується вимог дисципліни; організований (дисциплінований учень, клас, працівник).

НАГОЛОШУЙМО ПРАВИЛЬНО

(Іменники)

Мере́жа

По́друга

Ро́змах

Симетрі́я

Металу́ргія

Пока́зник

Руко́пис

Спи́на

Ні́здря

Псевдоні́м

Русло́

Сто́ляр

Обру́ч

Різно́вид

Све́рдло

Судно́

О́лень

Ре́шето

Сере́дина

Три́зу́б


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити