Підручник Українська мова 9 клас - В.В. Заболотний - Генеза 2017 рік

Синтаксис. Пунктуація

Складне речення та його ознаки. Складносурядне речення

Наша рідна українська мова - це основа нашої безмежно багатої культури. Це наш дух, наш космос, наша пісня, якій світ дав найвищу оцінку. Вреті-решт — це ми.

Олесь Гончар

ВИ ЗНАТИМЕТЕ:

· ознаки складного речення та види таких речень;

· ознаки складносурядного речення й засоби зв’язку в ньому;

ВИ ВМІТИМЕТЕ:

· розрізняти структурні відмінності простих і складних речень;

· визначати вили складних речень та засоби зв’язку;

· визначати смислові зв’язки між частинами складносурядного речення;

· правильно ставити розділові знаки між частинами складносурядного речення;

· складати речення й тексти, використовуючи виражальні можливості складносурядних речень.

§ 9. СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ ТА ЙОГО ОЗНАКИ

Про відмінності простих і складних речень, про сполучникові й безсполучникові складні речення, а також про засоби зв’язку

ПРИГАДАЙМО. 1. Із чого складається граматична основа речення? 2. Яка роль сполучників у мові?

80 А. Зіставте складні речення. У якому з них частини з'єднано за допомогою сполучника, а в якому - без сполучника?

У саду достигли черешні, на городі почервоніла полуниця.

Настя збирала полуницю, а Ваня рвав черешні.

Б. Побудуйте усно з двох простих речень складне за допомогою сполучника, а потім - без сполучника.

М’яч потрапив у ворота суперника. Ми з Тарасом зірвалися з крісел.

В. Зробіть висновок про те, як можна з'єднати частини складного речення. Які речення, на вашу думку, називають сполучниковими складними?

Складне речення

Складним називають речення, у якому є дві або більше граматичних основ.

НАПРИКЛАД:

Частина речення

Кожна граматична основа разом з другорядними членами або без них утворює частину складного речення, яка має будову простого речення. Частини складного речення поєднані в одне ціле за змістом і граматично.

Просте і складне речення

Складне речення, на відміну від простого, виражає більш складну закінчену думку, складніший зміст.

Засоби зв’язку

Частини складного речення з’єднуємо між собою за допомогою сполучників (сполучних слів) та інтонації або за допомогою лише інтонації.

Сполучникове речення

Складне речення, частини якого з’єднано за допомогою сполучників (сполучних слів) та інтонації, називають сполучниковим. А якщо частини з’єднано без сполучників (сполучних слів), то це - безсполучникове речення.

ВИДИ СКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ

Вид речення

Вид і засоби зв’язку частин речення

Приклади

Сполчникове

Складносурядне

Сурядний зв’язок:

✵ сполучники сурядності;

✵ інтонація

Радіє весняне сонце, і вишні цвітуть рясно в саду.

Складнопідрядне

Підрядний зв’язок:

✵ сполучники підрядності або сполучні слова;

✵ інтонація

Радіє весняне сонце, бо вишні цвітуть рясно в саду.

Безсполучникове

Безсполучниковий

зв’язок:

✵ інтонація

Радіє весняне сонце, вишні цвітуть рясно в саду.

Сурядний зв’язок

Сурядний зв’язок передбачає рівноправність частин речення, тобто від однієї частини до другої не можна поставити питання.

Підрядний зв’язок

Підрядний зв’язок передбачає нерівноправність частин речення, тобто від однієї частини до другої можна поставити питання.

НАПРИКЛАД: Людині треба (що?), щоб її робота залишалася після неї жити (Ю. Яновський).

Інтонація

Складне речення характеризується інтонаційною завершеністю. У кінці кожної частини голос підвищуємо, що свідчить про незакінченість речення, і лише в кінці всього складного речення голос знижуємо.

НАПРИКЛАД:

1. Частина складного речення має будову простого речення й відповідно граматичну основу.

2. Односкладне речення може бути частиною складного речення. НАПРИКЛАД:

Поглянь: вуалі білосніжні смагляві вишні надягли (Д. Іванов).

81 І. Спишіть речення, підкресліть граматичні основи. Обведіть номери складних речень.

1. Схиливши голову, Славко уперто не відповідав на запитання (Н. Бічуя). 2. Поет не боїться від ворога смерті, бо вільная пісня не може умерти (Леся Українка). 3. Нове століття вже на видноколі, і час новітню створює красу (Л. Костенко). 4. Вразили гігантські вітрини-акваріуми, колони ліан-водоростей і мармурові морські жителі поміж ними (М. Павленко). 5. Снігами землю замело, яріли ще морозів жала (А Луценко). 6. Іду на зустріч з річкою Хорол, ніколи ми не бачилися з нею (О. Довгоп’ят).

II. Поставте скісну риску ( / ) між частинами складних речень (це місця пауз). У яких реченнях частини з'єднано за допомогою сполучника?

III. Прочитайте складні речення вголос із правильною інтонацією.

82. Хто зможе знайти в попередній вправі односкладне речення, яке є частиною складного? А хто знайде два таких речення?

83. І. Уявіть, що ви на шкільній дискотеці й хочете поділитися своїми враженнями в соціальній мережі. Виберіть 2-3 простих речення та складіть з них повідомлення, яке за будовою було б складним реченням.

ü У залі - дружня атмосфера.

ü Ведучі дарують море емоцій.

ü Вражають динамічні ритми.

ü На танцмайданчику весело.

ü Навколо потік радості й блиску.

ü Звучать найкращі хіти літа.

ü Запалює новий формат дискотеки.

ü Феєрична дискотека.

ІІ. Поміркуйте, яке речення (просте чи складне) подає окремий фрагмент картини дійсності, а яке - взаємозв'язану узагальнену картину.

84 І. Прочитайте текст, визначте ключові слова. Що нового ви дізналися з нього?

ЯК РОБЛЯТЬ МУЛЬТФІЛЬМИ

Ще донедавна всі мультфільми малювали вручну, а сьогодні аніматорам допомагають комп’ютерні програми. Проте і з новітніми технологіями треба докласти чимало зусиль, аби глядач зміг побачити об’ємну картинку у форматі 3D.

Спочатку мультиплікатор промальовує «скелет» персонажа з усіма м’язами й сухожиллями, вони відповідають за ту чи іншу дію частин тіла.

Тобто коли повертатиметься голова, ми будемо бачити рух шийних м’язів. Коли згинатиметься рука, буде напружуватися біцепс. Потім на «скелет» наносять текстуру. Причому це не тільки колір шкіри й одягу. Бажливо опрацювати всі зморшки, усі світлотіні й інше, щоб персонаж мав живий вигляд. Так само ретельно опрацьовують тло. Усе має бути максимально правдоподібним, реалістичним. Щоб не промальовувати кожну травинку, мультиплікатори «розсаджують» рослинність у кадрі за допомогою спеціальних модулів. Потім починається монтаж і озвучування.

Кадр з першого українського 3D-мультфільму «Микита Кожум’яка»

Відео тривалістю 90 хвилин - це багатомісячна праця десятків професіоналів (За матеріалами Інтернету).

ІІ. Знайдіть складні речення й обґрунтуйте свій вибір. Випишіть складне речення, зміст якого вас найбільше зацікавив. Підкресліть у ньому члени речення та надпишіть частини мови.

85. ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Чи любите ви дивитися мультфільми? Які саме? Розкажіть, про що був би ваш перший мультфільм, якби ви були мультиплікатором.

86. ДВА - ЧОТИРИ - УСІ РАЗОМ. З'ясуйте, скільки граматичних основ є в кожному реченні. Визначте межі частин у реченнях.

1. Синій вечір тихо бродить, квіти колихає і навшпиньки в хату входить, вікна затуляє (Г. Дудка). 2. І серцю серце сповідалось, й душа всміхалася душі, і зорі на воді гойдались, і млів туман у спориші, і злотом соняхи сіяли (Д. Іванов). 3. За лозами темні ліси, а над річкою і над лісами вечірнє небо, якого я ніколи таким ще не бачив (О. Довженко).

87. КОЛО ДУМОК. Поміркуйте, чому перше речення вважаємо складносурядним, друге - складнопідрядним, а третє - безсполучниковим. Що є спільного й відмінного між цими видами речень?

1. Усе іде, але не все минає над берегами вічної ріки (Л. Костенко).

2. Мене ліси здоров’ям напували, коли бродив у їхній гущині (В. Симоненко ).

3. Заплакане вікно повіки розтулило, намокли у дерев пошарпані вітрила (Г. Дудка).

88. Продовжте речення так, щоб вони були складними. Утворені речення запишіть. Які з них сполучникові?

1. У місті відкрили нову велосипедну доріжку, і… . 2. Зайшовши до магазину, Наталя побачила, що… . 3. На свій день народження Андрій запросив друзів у аквапарк, а… . 4. Темна ніч опустила крила… .

Синонімічними можуть бути різні види речень, які по-різному передають ту саму думку.

НАПРИКЛАД:

Просте речення

Складне речення

Виконавши фізичні вправи, ви відчуєте полегшення.

Виконайте фізичні вправи - і ви відчуєте полегшення.

89. Перебудуйте усно складні речення на прості з дієприкметниковим або дієприслівниковим зворотом.

1. Коли метелик рухає крилами, то утворює звук дуже низького тону. 2. Якщо зловживатимеш комп’ютерними іграми, то не матимеш часу для спорту й прогулянок на свіжому повітрі. 3. Унікальну історію має місто Львів, яке в середині ХІІІ ст. заснував король Данило Галицький. 4. Я дуже люблю кататися на роликах, які мені подарували на день народження.

90. Випишіть з підручника географії або історії три складних речення: 1) складносурядне; 2) складнопідрядне; 3) безсполучникове.

91. І. Виберіть і спишіть спочатку складні сполучникові речення, а потім - безсполучникові. Яке речення не треба списувати? Чому? Підкресліть граматичні основи.

1. Зненацька суцільну темряву розітнуло яскраве світло, і на стіні таємничої кімнати спалахнув велетенський екран (Л. Воронина). 2. Пробігли дні у розовому димі, засохли весни, відшуміли зливи (В. Симоненко). 3. Скидає Київ животворний сон з плечей своїх, туманами укритих (М. Рильський). 4. Мати сіяла сон під моїм під вікном, а вродив соняшник (Б. Олійник). 5. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори (Л. Костенко). 6. На берегах озера не було ні травинки, ні кущика - саме руде каміння обрамлювало чорну тацю водойми (О. Дерманський).

ІІ. Запишіть виділене слово фонетичною транскрипцією, укажіть кількість звуків і букв.

92. Розгляньте алгоритм. За бажання користуйтеся ним, коли визначатимете вид речення.

Алгоритм визначення виду речення за будовою та способами зв’язку частин

93. Спишіть, підкресліть граматичні основи. Визначте вид складних речень. Які частини в них є односкладними реченнями?

1. Ще назва є, а річки вже немає (Л. Костенко). 2. Минає дощ, та від його краплин не стане на душі моїй тепліше (Л. Гудзь). 3. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт (Л. Костенко). 4. Приходив дощ, а потім було зимно (Л. Костенко). 5. Життя коротке, а мистецтво вічне (І. Світличний).

94. Укажіть рядок, у якому всі частки треба писати через дефіс. Запишіть слова із цього рядка.

А Казна/де, аби/хто, немовби/то, де/коли, підійди/но.

Б Поки/що, хтозна/куди, іди/но, як/небудь, будь/яким.

В Хтозна/коли, ходи/но, бачу/таки, будь/куди, сядь/бо.

Г Тут/таки, так/от, зупинись/но, все/таки, що/дня.

Д Усе/ж/таки, якби/то, подай/бо, отакий/то, тільки/но.

ІЗ ГЛИБИН МОВОЗНАВСТВА

Деколи частини складного речення можна повністю роз'єднати, утворивши з одного складного речення два або більше простих. Але окремо вжиті вони не забезпечать того змісту, який закладено в складному реченні.

НАПРИКЛАД, у реченні Тече вода з-під явора яром на долину, пишається над водою червона калина (Т. Шевченко) обидві частини можуть існувати як прості речення. Але в такому разі чудесна картина природи зблідне, якщо розглядати її в кожному простому реченні окремо.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити