Підручник Українська мова 9 клас - В.В. Заболотний - Генеза 2017 рік

Синтаксис. Пунктуація

Складне речення та його ознаки. Складносурядне речення

§12. ТИРЕ МІЖ ЧАСТИНАМИ СКЛАДНОСУРЯДНОГО РЕЧЕННЯ

Про речення, у яких друга частина виражає висновок, наслідок або раптову зміну подій, та використання тире в таких реченнях

ПРИГАДАЙМО. Які випадки використання тире вам відомі?

125. А. Зіставте прості речення зі складним, зверніть увагу на розділові знаки. Яка подія є наслідком іншої?

Прості

Складносурядне

Дрова спалахнули. Злетіли іскри.

Дрова спалахнули - і злетіли іскри.

Б. Визначте, у якому реченні друга частина виражає наслідок. Який розділовий знак стоїть між частинами цього речення?

Надворі темніло, і телефон, як на зло, розрядився.

Розрядилася батарея - і екран погас.

В. Зробіть висновок, за якої умови між частинами складносурядного речення треба ставити тире.

Крім коми й крапки з комою, між частинами складносурядного речення можемо ставити тире.

Між частинами складносурядного речення ставимо ТИРЕ, якщо:

Приклади

• друга частина виражає наслідок, висновок з того, про що йдеться в першій

Дощ пройшов - і Київ зеленіє (М. Рильський).

[ ] - і [ ].

• друга частина виражає швидку (раптову) зміну подій

1. Ще мить - і сад загубить пишну вроду (Д. Луценко).

2. Грім розколов небо - і вдарила блискавка (З посібника).

Інтонація

Якщо між частинами складносурядного речення стоїть тире, то в усному мовленні другу частину вимовляємо з підсиленням тону, а між частинами витримуємо паузу.

126. Уявіть, що ви завітали до кав'ярні (кондитерської). Побудуйте усно з двох простих речень складносурядне, у якому друга частина виражає наслідок, висновок або раптову зміну подій. Який розділовий знак треба ставити на письмі в утворених реченнях?

ЗРАЗОК. Відчинилися двері - і повіяло ароматом кави.

[ ] - і [ наслідок, висновок, раптова зміна подій ].

1. Ще хвилина. Виконають наше замовлення.

2. Принесли морозиво. Діти почали плескати.

3. Підійде дівчинка. Одразу принесіть, будь ласка, сік.

4. Я замовлю піцу дещо пізніше. Ми будемо їсти її гарячою.

5. З’їмо тістечко. Тато одразу замовить нам морозиво.

127. І. Спишіть речення та поставте між їхніми частинами тире. Обґрунтуйте використання цього розділового знака.

1. Орач торкнеться до керма руками і нива дзвонить темним сріблом скиб (М. Стельмах). 2. Ударив грім і зразу шкереберть пішло життя (В. Стус). 3. Блискавка блисне й камінь трісне (Нар. творчість). 4. Ще мить і Дрогочинська битва загримить (М. Бажан).

ІІ. Прочитайте речення вголос із правильною інтонацією. Визначте смислові зв'язки між частинами.

128. І. Прочитайте текст. Що нового для себе ви дізналися з нього?

ПІЦУ ЗАМОВЛЯЛИ?

Щоб насолодитися чудовим смаком піци, не обов’язково йти в кафе або ресторан. Достатньо лише одного дзвінка - і за кілька хвилин теплу й ароматну італійську страву буде доставлено до ваших дверей. З-поміж перших країн, у яких така послуга набула поширення, були Сполучені Штати Америки. Після закінчення Другої світової війни багато колишніх солдатів заснували у США свої піцерії. Рецепт нової страви вони дізналися в Італії, де проходили службу. На той час автомобілі стали доступнішими, тому замовлення виконувалися максимально швидко.

Нова ера у сфері доставки піци почалася наприкінці шістдесятих років XX століття завдяки зусиллям Тома Монагана. Цей власник мережі піцерій перший став застосовувати спеціальні коробки з гофрованого картону. Із часом пакування стало більш досконалим. Для доставки почали використовувати спеціальні теплоізоляційні сумки. Кладуть піцу в таку сумку - і страва прибуває до замовника в найкращому вигляді (3 Інтернету).

ІІ. Знайдіть і зачитайте виразно складносурядні речення. Обґрунтуйте використання розділового знака між частинами їх. Накресліть схеми цих речень.

ІІІ. Побудуйте усно за ілюстрацією складносурядне речення, у якому на письмі потрібно було б ставити тире.

129. ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Яку піцу ви любите найбільше? Чи корисною є ця страва? Яким стравам, на вашу думку, слід віддавати перевагу?

130. Спишіть спочатку речення, у яких між частинами треба ставити тире, а потім - у яких треба ставити кому. Яке речення не треба списувати? Чому?

1. Старий схилився тихо і нараз на вії чистий затремтів алмаз (М. Рильський). 2. Так, можна грати Баха й на гармошці але тоді це буде вже не Бах (В. Коротич). 3. Дощик перестав і все навколо запахло, посвіжішало, заблищало (Гр. Тютюнник). 4. А в житі стежка заповітна і перепілка не змовка (Д. Луценко). 5. Сяйливо блима яснозорий сад і місяць тане в ночі на долоні (Г. Дудка).

131. І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Обґрунтуйте свій вибір. Накресліть схему першого речення.

1. Рвонув за поли вітер дику грушу і ґудзиками впали горобці (Г. Дудка ). 2. Низенький чоловік махнув рукою і машина зупинилася від’їхавши трохи вперед (О. Копиленко). 3. Додому ніч собі на небо йшла і на зорю дивилася мурашка (М. Вінграновський). 4. Тільки за Бугом, у лісах, шумів вітер та безкраїм проваллям хиталася темрява (Гр. Тютюнник). 5. Малинові язички полум’я весело зазміїлися по хмизові і вгору з тріском шугнули золотисті іскри (Гр. Тютюнник). 6. Береза плаче тихими слізьми а ми ті сльози навесні збираєм (І. Коваль).

ІІ. Позначте корені у виділених словах і підкресліть орфограму. До якої частини мови належать ці слова?

132. І. Складіть і запишіть діалог (5-7 реплік), можливий між вами й лікарем під час проходження медичного огляду. Використайте щонайменше одне складносурядне речення з комою між його частинами та одне - з тире.

ІІ. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Розіграйте складені діалоги за особами.

133. Доберіть з другої колонки приклад до кожного випадку використання тире (один приклад є зайвим).

Випадок використання тире

Приклад

1 між підметом і присудком

2 на місці пропущеного члена речення

3 при відокремленій прикладці

4 між частинами складносурядного речення

А Защебетав соловейко - пішла луна гаєм (Т. Шевченко).

Б Сьогодні світ руками я обняв - і навзаєм зі мною світ обнявся (Є. Гуцало).

В Там, по тому боці, були хащі кущів і дерев - густі й непролазні зарослі (М. Стельмах).

Г Без витоку нема ріки, як без коріння - крони (П. Осадчук).

Д Мистецтво - найкращий педагог (Олесь Гончар ).

134. І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки та розкриваючи дужки.

1. Дерева мене ч(е,и)кають і падає листя на сте(ш,ж)ку і падають зорі в долоні і падає сон у траву… (І. Драч). 2. (В)досвіта знову загули на морозі сосни і закричали півні на горищах (Гр. Тютюнник). 3. Тягуче закашлявся грім і об листя запорощали великі, мов боруб’яхи, краплі (В. Симоненко). 4. Село це ще й безмір тя(ж,ш)кої роботи і ти в нім ізмалечку - робітничок (Н. Горик). 5. Горобці зірвалися при моєму наближен(н)і з копиці сіна та ще (не)подалік застрекотала сорока (Є. Гуцало). 6. Минає день-другий і клени (по)волі (з,с)кидають парчевий одяг (В. Гжицький). 7. В’ється смуга сірого бетону під крилом могутнім літака і Бориспіль в(е,и)чоровий тане в пов(е,и)ні зеленій вишняку (М. Боровко).

ІІ. Підкресліть означення як члени речення. Які з означень виражено іменниками?

135. І. Спишіть текст, закінчуючи речення з пропусками так, щоб утворилися складносурядні речення. Розставте потрібні розділові знаки.

Опинившись у лісі, Дмитро завмирає під стовбуром вільхи, прислухається. Тиша тихесенька. Ні тобі гілка не трісне ні […]. Стовбури дерев стоять у тумані і […]. Раптом застрекотала сорока у верхів’ї берези і […]. Хлопець пройшов трохи вперед. На березі лісового озерця спочивали старі осики й […]. Зарошена, ледь притоптана, слалася стежина й […].

- Ого! - закричав Дмитро, і голос його лунко розлігся в ранковому лісі (За Є. Гуцалом).

ІІ. Поміркуйте, з якою метою автори використовують складносурядні речення в художніх описах.

136. Прочитайте слова. Запишіть під диктовку, перевірте правильність написання.

Жуль Верн, журі, брошура, біжутерія, каструля, конвеєр, траєкторія, феєрверк, феєрія, фойє.

Проект

Об’єднайтеся в групи по 3-5 учнів. Розробіть в електронній чи паперовій формі для мовознавчого веб-сайту проект розділу «Складносурядне речення». Мета цього розділу - допомогти школярам опанувати тему.

Працюючи над проектом, зверніть увагу на такі його сторони:

ü логічну структуру розділу (наявність рубрик і підрубрик, групування матеріалу тощо);

ü наявність меню розділу з метою швидкого переходу до підрозділів;

ü зручність подачі інформації;

ü можливість пошуку інформації;

ü зворотний зв’язок, надання консультацій у режимі онлайн;

ü художнє оформлення розділу.

Проведіть у класі презентацію проектів (розкажіть про мету й структуру розділу, як працює меню, як перейти від одного підрозділу до іншого, як шукати інформацію, покажіть дві-три сторінки тощо).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити