Підручник Українська мова 9 клас - В.В. Заболотний - Генеза 2017 рік

Синтаксис. Пунктуація

Складнопідрядне речення

§16. СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ З ОЗНАЧАЛЬНИМИ ПІДРЯДНИМИ ЧАСТИНАМИ

Про значення означальних підрядних частин, місце їх у реченні та засоби зв’язку їх з головними частинами

ПРИГАДАЙМО. Що таке означення?

172. А. Прочитайте речення з означальними підрядними частинами й укажіть ці частини. На питання якого члена речення вони відповідають? Від слова якої частини мови ставимо це питання?

1. Єсть такі у світі речі, від яких душа сія (П. Тичина).

2. Дивлюся на берізоньку в зажурі, що виросла тендітною на мурі (Д. Павличко).

Б. Утворіть із двох поданих речень складнопідрядне, у якому підрядна частина розкривала б ознаку предмета.

1. Угорі озвалися журавлі. 2. Журавлі летіли в далекий вирій.

В. Зробіть висновок про особливості складнопідрядних речень з означальними підрядними частинами.

Підрядні означальні

Складнопідрядним реченням з означальною підрядною частиною називають таке складне речення, у якому підрядна частина пояснює в головній частині іменник, займенник або слово іншої частини мови в значенні іменника, розкриває ознаки названого ними предмета, явища. НАПРИКЛАД:

Співвідносні слова

У головній частині перед означуваним іменником можуть уживатися співвідносні слова той, цей, такий, все, кожний, всякий, дехто, щось.

НАПРИКЛАД:

1. Я з тих країв, де над Дніпром цвітуть, шумлять гаї (М. Нагнибіда). 2. Поганий той школяр, який учителя не переважить (Леся Українка).

Місце в реченні

Означальна підрядна частина в складнопідрядному реченні завжди стоїть після означуваного слова. Якщо ж вона пояснює в головній частині займенник, то може стояти й перед ним.

ПОРІВНЯЙМО:

1. Легко беруть на себе обов’язки ті, кому легко їх не виконувати (Нар. творчість). 2. Хто добре робить, тому зло не шкодить (Нар. творчість).

173. Продовжте речення підрядною частиною, скориставшись наведеною після нього інформацією. Визначте вид підрядної частини в утворених реченнях.

1. Мені дуже сподобався фільм «Поводир», у якому …

У фільмі «Поводир» одну з ролей майстерно зіграла Джамала.

2. У липні я з батьками побував в Одесі, де …

У липні в Одесі проходив міжнародний кінофестиваль.

3. Мене вражає талант актора й режисера Рассела Кроу, чий …

Нещодавно на екрани вийшов фільм режисера Рассела Кроу «Шукач води».

174. І. Утворіть з кожної пари простих речень складнопідрядне з означальною підрядною частиною й запишіть.

ЗРАЗОК. Завжди пам’ятай людей. Люди зробили тобі добро. - Завжди пам’ятай людей, які зробили тобі добро.

1. Сет - одна партія у грі в теніс. Для перемоги в сеті потрібно виграти не менше як шість геймів. 2. Я люблю фолк-рок*. Фолк-рок поєднує музичні елементи року та сучасного міського фольклору. 3. Завдання серфінгіста - піймати хвилю й проїхати на її гребені на спеціальній дошці лежачи або стоячи. Хвиля йде до берега. 4. Гомін гірських потоків вривався у відчинене вікно. Гірські потоки бігли вниз, підхоплюючи все на своєму шляху. 5. На вулиці міста Переяслава й досі росте акація. Акацію посадив Т. Шевченко зі своїм другом Козачковським.

* Фолк-рок - течія в сучасній музиці.

ІІ. Побудуйте схеми утворених речень.

175. І. Спишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Назвіть підрядні частини та слова, які вони пояснюють.

1. На повітряній кульці були дуже гарно намальовані червоні вуста що усміхалися (І. Калинець). 2. На станції де сходилися залізничні колії було багато пасажирів (В. Бойко). 3. Над містом стояло розпечене сонце яке швидко доїдало рештки туману (В. Шевчук). 4. Поезія - це чудо із чудес яке бринить у Всесвіт звуком кожним (Г. Дудка). 5. На шляху під високим вузлатим шатром дерев над яким, перегойдуючись, тріпотіло низьке небо замаячила самотня постать (М. Стельмах). 6. І той лиш пошани достоїн хто мову шанує свою (В. Сосюра).

II. Підкресліть сполучні слова як члени речення.

III. Побудуйте схему першого й другого речень.

176. І. Прочитайте текст. Визначте його тему й мікротеми. Зіставте прочитане із зображеними на фото муралами й визначте, хто є автором цих настінних малюнків.

МУРАЛИ КИЄВА

За останні кілька років талановиті художники з України, Іспанії, Аргентини, Австралії, Португалії прикрасили вулиці Києва десятками яскравих та масштабних малюнків - муралів*.

Більшість із настінних малюнків столиці не лише тішать око своїми барвами та майстерністю виконання, але й привертають увагу до нагальних проблем сьогодення.

Богиня зі слов’янської міфології з’явилася на стіні будинку біля майдану Незалежності, де 2014 року почалася Революція Гідності. Мурал під назвою «Берегиня» створив художник з Коста-Рики.

Мурал першого українського учасника фестивалю Mural Social Club Сергія Радкевича має назву «Фрагменти надії». За словами самого автора, робота стала маніфестом проти насильства та жорстокості. Руки, які зображені на фресці, розламують меч.

Диптих, який передає стосунки між чоловіком та жінкою - дружні, любовні, просто людські, створив колишній шахтар, а нині відомий український стріт-артист Олександр Корбан. На іншому муралі цього ж митця зображено хлопчика, який запускає паперові літачки. Автор пояснив, що тему картини навіяно ностальгією за власним дитинством без сучасних електронних гаджетів.

* Мурал - різновид монументального й декоративного малярства, що виконується безпосередньо на стіні.

Житловий будинок у м. Києві

Справжнім рекордом є велетенський стінопис на фасаді багатоповерхівки на бульварі Лесі Українки. Він претендує на звання найвищого муралу Європи (43 метри). Чарівну українку, яка притискає до себе вишиванку, зобразив австралієць Гвідо ван Хелтен.

Ще трохи - і Київ стане Меккою для вуличних художників, а отже - і для поціновувачів їхньої творчості (О. Квітневий).

II. Знайдіть у тексті складнопідрядні речення з означальними підрядними частинами. Визначте головні й підрядні частини. Назвіть засоби зв'язку.

III. Поясніть лексичне значення виділеного в тексті сполучення слів.

177 .ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Якби ви були художником, на яку актуальну проблему сьогодення ви хотіли б створити мурал? Яку думку хотіли б донести до земляків?

178. Доберіть до поданих головних частин речень означальні підрядні. Запишіть утворені складнопідрядні речення.

1. На офіційному сайті Міністерства освіти і науки України Олексій прочитав інформацію, … . 2. Після авторалі, … , ми радісні повернулися додому. 3. Доступ до закритих бібліотечних фондів надається тим відвідувачам, … . 4. Першу партію продукції, … , відвантажено за кордон. 5. На електронну адресу, … , потрібно надіслати скановану копію свідоцтва про народження.

179. Виконайте завдання одного з варіантів.

ВАРІАНТ А. Складіть речення, у якому підрядна частина пояснювала б одне з поданих слів.

Всесвіт, ранок, дружба, юність.

ВАРІАНТ Б. Складіть і запишіть речення за однією з поданих схем.

180. Перебудуйте прості речення з дієприкметниковими зворотами на складнопідрядні з означальними підрядними частинами. Утворені речення запишіть.

1. Аркуші паперу, списані дрібним почерком, устигли пожовкнути.

2. Скроплена легеньким дощем земля відпочивала після тижневої спеки.

3. Огорожа, встановлена ще наприкінці століття, потребує заміни. 4. Мисливці тихо підійшли до греблі, обсадженої вербами. 5. Перекинутий під час бурі човен гойдався на хвилях.

181. ДВА - ЧОТИРИ - УСІ РАЗОМ. Прочитайте, знайдіть помилки в побудові складнопідрядних речень. Відредагуйте усно речення.

1. Двері були відчинені, з яких вийшли старшокласники. 2. Близько зустрівшись з людьми, Настя всією душею потяглася до них, чий душевний світ був вищий і ширший. 3. До поляни залишилося сто метрів, на якій росло багато грибів. 4. Оратор своєю промовою зацікавив слухачів, яка всіх схвилювала.

182. І. Спишіть речення, виправляючи допущені пунктуаційні помилки. Підкресліть орфограми.

1. Сама ж місцина, де розташувалася Лісова Гута напрочуд гарна (П. Дорошко). 2. Обминувши луг, що вкрився міддю слід до хати губиться в бору (М. Стельмах). 3. Два деркачі що почали перегукуватися в траві над Десною, раптом притихли… (О. Довженко). 4. Ті що народжуються раз на століття, умерти можуть кожен день (Л. Костенко).

ІІ. Виконайте розбір за будовою виділених слів.

183. І. Розгляньте репродукцію картини «На порозі осені» сучасного українського художника Тараса Приступи. Зверніть увагу на вибраний майстром сюжет, композицію твору, стан природи, кольорову гаму. Висловте своє ставлення до змалювання автором осені.

Т. Приступа. На порозі осені

ІІ. Складіть і запишіть невелике висловлення (6-8 речень) про своє враження від картини. Розкажіть, якою вам найбільше подобається осінь. Використайте два складнопідрядних речення з означальними підрядними частинами.

184. Утворіть і запишіть словосполучення, добираючи до іменників прикметники.

Бандероль, накип, біль, цунамі, полин, Псалтир, Сибір, путь, розкіш, мігрень, шампунь, тюль, авокадо, фламінго, цеце, авеню, какаду, шимпанзе, кашне.

ІЗ ГЛИБИНИ МОВОЗНАВСТВА

У мові простежується синонімія складнопідрядних речень з підрядними означальними частинами та простими реченнями з дієприкметниковими зворотами. Такі речення мають однаковий зміст, але різняться смисловими й стилістичними відтінками, інтонацією та граматичною будовою. ПОРІВНЯЙМО:

1. Монастир стоїть на схилі гори, укритої густим лісом (К. Ґудзик).

2. Монастир стоїть на схилі гори, яка укрита густим лісом.

У складнопідрядних реченнях з означальними підрядними частинами виразніше підкреслюється дія, у реченнях з дієприкметниковими зворотами - ознака. Крім того, паралельне вживання обох синонімічних конструкцій сприяє уникненню однотипності мовлення.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити