Підручник Українська мова 9 клас - В.В. Заболотний - Генеза 2017 рік

Синтаксис. Пунктуація

Складнопідрядне речення

§17. СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ ЗІ З’ЯСУВАЛЬНИМИ ПІДРЯДНИМИ ЧАСТИНАМИ

Про значення з’ясувальних підрядних частин, засоби зв’язку їх з головними частинами, а також про пояснювані слова

ПРИГАДАЙМО. Що таке додаток? На які питання він відповідає?

185. А. Прочитайте речення зі з'ясувальними підрядними частинами й укажіть ці частини. На питання якого члена речення вони відповідають? Від слова якої частини мови ставимо це питання?

1. Я не розумів, чому футбольна перемога залежить і від мене.

2. Відчуваєте, як тут тепло?

Б. Утворіть із двох поданих речень складнопідрядне, у якому підрядна частина з'ясовувала б значення виділеного дієслова.

1. Усі знали… 2. Відбудеться зустріч.

В. Зробіть висновок, яка відмінність у значенні й засобах зв'язку складнопідрядних речень із з'ясувальними підрядними частинами та складнопідрядних речень з означальними підрядними.

Підрядна з’ясувальна

Складнопідрядним реченням зі з’ясувальною підрядною частиною називають таке складне речення, у якому підрядна частина з’ясовує, конкретизує в головній частині значення дієслова-присудка (рідше - прислівника, іменника, прикметника) зі значенням мовлення, мислення, волевиявлення, сподівання.

НАПРИКЛАД:

З’ясувальна підрядна частина стоїть після пояснюваного слова головної частини.

Пояснювані слова

Пояснюваними в головній частині найчастіше є слова говорити, кричати, заявляти, запитати, розповідати, думати, міркувати, припускати, переконатися, бачити, помічати, чути, забороняти, просити, радіти, вірити, дивуватися, чекати, розуміти, відомо, очевидно, приємно, соромно, важливо, радий, певен, щасливий, гордий тощо.

НАПРИКЛАД:

1. Дуже важливо, щоб учням було дороге все створене старшими поколіннями (В. Сухомлинський). 2. Я дуже щасливий, що мене оточують талановиті люди (З газети).

Співвідносні слова

У головній частині складнопідрядних речень зі з’ясувальною підрядною може бути співвідносне слово те.

ПОРІВНЯЙМО:

1. Як він знав про те, що буде злива?

2. Як він знав, що буде злива? (Л. Павленко).

186. Уявіть, що ви берете участь у відеоконференції про тварин. Вас просять розповісти про деякі цікаві факти з їхнього життя. Сконструюйте речення для свого виступу за поданими схемами.

187. І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Доведіть, що всі ці речення зі з'ясувальними підрядними частинами. Усно поставте питання від пояснюваного слова головної частини до підрядної частини.

1. Мені здавалося що я тут відкрив для себе Україну (Р. Федорів). 2. Французький математик Лаплас говорив що винайдення логарифмів продовжило життя обчислювачів (3 посібника). 3. Люблю як гнуться осокори на вітрах і пружно випрямляють свої широкі зелені плечі (І. Цюпа). 4. Княгиня вважала що тільки нездатність до справжнього щасливого життя штовхає людей … на жорстокість (О. Козуля). 5. Хочеться щоб діти були мандрівниками й творцями в цьому світі (В. Сухомлинсъкий). 6. А далі й не встежиш як почнуть щодня розквітати весняні квіти (О. Копиленко).

II. Підкресліть як члени речення слова, значення яких з'ясовують, конкретизують підрядні частини.

III. Побудуйте схеми двох перших речень.

188. І. Випишіть спочатку складнопідрядні речення зі з'ясувальними підрядними частинами, а потім - з означальними. Поясніть уживання розділових знаків.

1. Раптом виявилося, що Павка великий винахідник-конструктор (О. Копиленко). 2. Зорею станьмо для людей отих, яких на світі ще нема живих (В. Швецъ). 3. Нехай же всі про те почують, що розповів Дніпро мені (П. Ребро). 4. Ви чули, як шумлять бори у вересневі вечори? (А Малишко). 5. Бджола виповзла з вулика, посиділа на його вологій приступці*, умилася холодною росиною, що скотилася з дашка (В. Яворівсъкий). 6. Я б так хотів, щоб ти була щаслива (М. Луків). 7. Хто літом працює до поту, зимою поїсть в охоту (Нар. творчістъ).

ІІ. З'ясуйте, у яких реченнях сполучники чи сполучні слова можна замінити на синонімічні. Підкресліть сполучні слова як члени речення.

189. І. Прочитайте текст. Про які три уроки Другої світової війни в ньому йдеться? Чи згодні ви з автором? Поясніть, чи ці уроки є актуальними для сьогодення. Навіщо, на вашу думку, ми повинні знати ці уроки?

УРОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

З підсумків і наслідків Другої світової війни випливають і певні уроки.

По-перше, агресії можна запобігти лише спільними зусиллями всіх або більшості країн і народів. Сьогодні сила могутньої зброї нікому перемоги не принесе. Друга світова війна показала всім приклад міжнародного згуртування перед спільною загрозою. Саме антигітлерівська коаліція країн, які належали до різних суспільно-політичних систем, у найвирішальніший для людства період відіграла свою доленосну роль.

По-друге, власну безпеку, особливо в наш час, не можна гарантувати за рахунок безпеки інших. Забезпечити її можна, дотримуючись норм міжнародного права й моралі.

По-третє, війна - неприродний стан людини. Ніякі цілі не можуть виправдати жертви, які неминуче вона несе. Проти неї треба боротися тоді, коли вона ще не почалася. Недарма кажуть, що пожежі легше запобігти, ніж її погасити. Усі ми маємо добре усвідомити, що мир - це терпимість і злагода, взаємна повага і співпраця, ненасильство у стосунках між людьми, відносинах між державами й народами.

Малюнок на асфальті

* Приступка - частина чого-небудь, що виступає вперед; виступ на прямовисній або похилій поверхні.

ЛЮДСТВО не може більше допустити такого колективного самогубства, як світова війна, і зобов’язане зробити все, щоб виключити силові методи з практики ВІДНОСИН між державами (За В. Остафійчуком).

ІІ. Випишіть три складнопідрядні речення зі з'ясувальними підрядними частинами. Побудуйте схеми цих речень.

190. ДВА - ЧОТИРИ - УСІ РАЗОМ. З'ясуйте, у якому реченні підрядна частина означальна, а в якому - з'ясувальна. У якому з речень виділене слово - сполучник, а в якому - сполучне слово?

1. Відомо, ЩО сходження на Говерлу вимагає витривалості.

2. Дивилися на сонце, ЩО ПОВІЛЬНО ховалося за високу гору.

191. І. Прочитайте текст пісні. Чи подобається вам цей твір? Чим саме?

ЯК ТЕБЕ НЕ ЛЮБИТИ, КИЄВЕ МІЙ!

Грає море зелене,

Тихий день догора.

Дорогими для мене

Стали схили Дніпра,

Де колишуться віти

Закоханих мрій…

Як тебе не любити,

Києве мій!

В очі дивляться канни,

Серце В них переллю.

Хай розкажуть коханій,

Як я вірно люблю.

Буду мріяти й жити

На крилах надій…

Як тебе не любити, Києве мій!

Д. Луценко

II. Випишіть складнопідрядні речення. Визначте їх вид, накресліть схеми.

III. Складіть і запишіть складнопідрядне речення зі звертанням Києве мій.

ДЛЯ ВАС, ДОПИТЛИВІ

Чи знаєте ви, що з 2014 року пісню «Як тебе не любити, Києве мій!» офіційно затверджено як гімн столиці України? Під час святкування Дня Києва 30 травня 2015 року на Софійській площі близько 3 тисяч учасників узяли участь у встановленні рекорду з наймасовішого виконання цієї пісні.

Спробуйте знайти аудіозаписи українських пісень у виконанні провідних співаків. Уважно послухайте кілька пісень і випишіть з них 2-3 складнопідрядні речення.

192. ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Уявіть, що до вас приїхали друзі з-за кордону. Що цікавого ви змогли б їм розповісти про столицю нашої держави та про своє місто (село)?

193. Напишіть висловлення (6-8 речень) на тему «Туристична привабливість України». Використайте в тексті по одному складнопідрядному реченню з означальною та з'ясувальною підрядними частинами.

194. Відновіть усно складнопідрядні речення, з'єднавши їхні частини з правої та лівої колонок. Визначте вид кожного складнопідрядного речення.

1 Здавалося хлопцю …

2 … той не злетить у піднебесся.

3 Люблю …

4 Лиш той творити може …

5 Шелестять дощі про те …

6 Я чув крізь сон …

А … як тихо плаче твоя зоря в моїх очах (І. Драч).

Б … коли в вікно розкрите шумлять без журно дерева (В. Сосюра).

В Хто не має крил … (М. Стельмах).

Г … що не скоро промине літо молоде (Д. Луценко).

Д … хто любить свій народ (В. Сосюра).

Е … чого не вимовиш словами (М. Луків).

195. І. Виконайте письмово синтаксичний розбір речень.

1. Приснилося, що я вернувсь додому (О. Довженко). 2. Я народився на землі від батька, що орав ту землю (Д. Павличко). 3. Не встигають збагнути сини, що матері не вічні (В. Юхимович).

ІІ. Визначте частини мови виділених слів. Яке з них є членом речення?

196. Запишіть іменники в орудному відмінку однини.

Щирість, розкіш, радість, піч, ніч, ніжність, любов, педаль, мораль, область, діагональ, користь, каламуть, сухість.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити