Підручник Українська мова 9 клас - В.В. Заболотний - Генеза 2017 рік

Синтаксис. Пунктуація

Складнопідрядне речення

§18. СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ З ПІДРЯДНИМИ ЧАСТИНАМИ МІСЦЯ Й ЧАСУ

Про підрядні частини, які вказують на місце або час діЇ, та про засоби зв’язку їх з головною частиною

ПРИГАДАЙМО. Які є види обставин за значенням? Що виражають обставини місця й часу?

197. А. Зіставте складнопідрядні речення. У якому з них є підрядна частина місця, а в якому - означальна?

Скрізь, де не гляну, сухі тумани розляглися (Леся Українка).

Щасливий чудесний край, де навіть вода могла приносити людині статки! (Олесь Гончар).

Б. Зіставте складнопідрядні речення. У якому з них є підрядна частина часу, а в якому - означальна?

Уже зовсім розвиднілось, коли вони прибули в Лиманське (Олесь Гончар).

У ті давні часи, коли йде наше оповідання, Запала долина не була поросла лісом (І. Франко).

В. Зробіть висновок про спільне й відмінне між складнопідрядними реченнями з підрядними частинами місця й часу та складнопідрядними реченнями з підрядними означальними.

Підрядна місця

Складнопідрядним реченням з підрядною частиною місця називають таке складне речення, у якому підрядна частина вказує на місце або напрям дії, про яку йдеться в головній частині.

Підрядна частина пояснює головну частину в цілому.

НАПРИКЛАД:

Співвідносні слова

У головній частині сполучним словам можуть відповідати співвідносні слова тут, тат, туди, звідти, скрізь, всюди тощо. НАПРИКЛАД:

Де воля родиться, там загиба зневіра (Д. Павличко).

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

У складнопідрядних реченнях з підрядними місця сполучні слова де, куди, звідки є прислівниками й виконують синтаксичну роль обставини.

НАПРИКЛАД:

Забудь усе й лети, куди життя несе в огні труда (В. Сосюра).

198. І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть сполучні слова як члени речення.

1. Там де є українці там завжди мистецтво (Ю. Липа). 2. Де літо маки стеле килимами дитя в городі ходить коло мами (Л. Костенко). 3. Може, там де зоря мрій зірву досхочу (Г. Овсієнко). 4. Нехай гнеться лоза куди вітер погне (С. Руданський). 5. Там де ти колись ішла тиха стежка зацвіла (Б. Олійник). 6. Де щастя упало там і приятелів мало (Нар. творчість).

ІІ. Побудуйте схеми речень. З'ясуйте, у яких реченнях підрядна частина вказує на місце дії, а в яких - позначає напрямок руху.

199. Уявіть, що ви листуєтеся з однокласником у вайбері й хочете розповісти йому про свій туристичний похід вихідного дня. Доповніть подані речення підрядними частинами місця відповідно до схем.

200. І. Відновіть і запишіть прислів'я, що мають форму складнопідрядних речень, з'єднавши головні й підрядні частини.

Підрядні частини

Головні частини

Куди голка

туди й день.

Куди ніч

там і горе танцює.

Куди серце лежить

хай чужі не заважають.

Де відвага

там твердо спати.

Де свої б’ються

там під вербою рай.

Де згода панує

туди й нитка.

Де м’яко стелять

там перемога.

Де рідний край

туди й око глядить.

ІІ. Поясніть, як ви розумієте значення відновлених прислів'їв.

201. КОЛО ДУМОК. З'ясуйте, чому лише друге речення можна вважати складнопідрядним з підрядною частиною місця. На яке питання відповідає в цьому реченні підрядна частина, за допомогою якого сполучного слова з'єднана з головною?

1. Благословенна та ясна година, коли буквар до рук бере дитина (Д. Павличко). 2. Україна моя починається там, де доля моя усміхається (П. Осадчук). 3. Певно, в кожного є заповітні пороги, звідки нас проводжали в життя матері (М. Сингаївський).

Підрядна часу

Складнопідрядним реченням з підрядною частиною часу називають таке складне речення, у якому підрядна частина вказує на час або тривалість дії, вияву ознаки, про які йдеться в головній частині.

НАПРИКЛАД:

Співвідносні слова

Сполучним словам коли, допоки, доки, відколи відповідають у головній частині співвідносні прислівники тоді, доти, відтоді, тепер, до тих пір, досі й под.

НАПРИКЛАД: 1. Жива вода рідної мови на ноги зведе тебе і тоді, коли ти зневіришся вже у всьому (І. Драч). 2. І доти всі діти живуть по світах молодими, допоки чекають, допоки живі матері (С. Пушик).

Якщо частини речення з'єднуємо за допомогою сполучників після того як, з того часу як і под., кому можна ставити і перед усім сполучником, і перед словом як.

ПОРІВНЯЙМО:

202. І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть граматичні основи. Побудуйте схеми речень.

1. Уночі як Чумацький Шлях сріблисту куряву простеле вийди на Дніпро! (П. Тичина). 2. Та в порожнечі нам блукати аж поки ми тягар того хреста донесемо до нашої Голгофи (І. Качуровський). 3. Поранилась, скривилася хмаринка коли із вітром юним пустувала й на заході шовковою хустинкою кривавий пальчик тихо витирала (Г. Дудка). 4. Щойно за Дніпром виткнулося сонце в Січі раз і вдруге і втретє стрельнула гармата (П. Панч). 5. Тільки-но вдарять у лісі морози засинають у барлогах ведмеді (І. Соколов-Микитов). 6. Щоразу коли я дивлюся на зелені мережива полезахисних лісосмуг на ланах мені пригадуються радісні години нашої праці (В. Сухомлинський).

ІІ. Обґрунтуйте написання слів з великої букви в реченнях вправи.

203. Доповніть речення підрядними частинами часу й запишіть. Поставте усно питання від головної частини до підрядної. Назвіть засоби зв'язку.

1. У мене перехопило подих, щойно … . 2. Я швидко навчився кататися на скутері, після того як … . 3. У концертній залі стало тихо, як тільки … . 4. Тоді ми зможемо купити новий принтер, коли … . 5. Потрібно докласти багато зусиль, перш ніж … . 6. Туристи вирушили в дорогу, ледве … .

204. Перебудуйте речення на складнопідрядні з підрядними частинами часу й запишіть. Намагайтеся не повторювати сполучники.

1. Сонце сховалося за хмарами, і квіти стали менш барвистими.

2. Удень світило сонце і лід вигравав у його промінні міріадами іскор.

3. У хаті всі засинали, і я навшпиньках виходив на вулицю. 4. Текст листа відредагували й переслали електронною поштою. 5. Закінчивши доповідь, лектор почав відповідати на запитання.

205. І. Прочитайте текст. Визначте його стиль і тип мовлення. Проаналізуйте виражальні можливості складнопідрядних речень у цьому тексті.

ТАЄМНИЦІ ВОДИ

Чи достатньо ми знаємо про воду?

Ні, далеко не достатньо. Вода буває парою, рідиною, твердим тілом, коли замерзне. Майже всі тіла, охолоджуючись, стискуються. Киньте шматочок свинцю в розплавлений свинець, і він потоне. Шматочок воску теж потоне у восковій рідині. А лід не тоне. Вода, замерзаючи, не стискується, а розширюється.

Якою холодною здається вода рано-вранці, коли повітря вже нагрілося.

А ввечері? Увечері, як потягне холодком, купатися влітку особливо приємно. Чому це так? Вода має дуже велику теплоємність. Саме тому вранці вона нагрівається не так швидко, як суша, а ввечері повільніше охолоджується.

Велика теплоємність води дає змогу організмові людини порівняно легко підтримувати постійну температуру тіла, що необхідно для життя. Якби наше тіло було з металу, перший же протяг призвів би до катастрофічного зниження температури.

Жодна рідина не потребує такої великої кількості тепла для свого випаровування, як вода. Тому там, де багато води, навіть у найбільшу літню спеку не буває дуже жарко.

У чому ж річ? Чому такі дивні властивості води, не схожі на ті, що мають інші тіла? Усе пояснюється будовою її молекул. Вона досить своєрідна й надає воді особливих властивостей (За К. Земляком).

П. Левченко. Водяний млин

II. Випишіть складнопідрядні речення з підрядними частинами часу. Побудуйте схеми цих речень.

III. Складіть план тексту. За складеним планом та виписаними реченнями усно перекажіть прочитане.

206. І. Утворіть з поданих пар простих речень складнопідрядні. Запишіть утворені складнопідрядні речення, визначте їх вид.

ЗРАЗОК. Зорі сяють з-за гори. Там над водою гнуться явори. - Там, де зорі сяють з-за гори, над водою гнуться явори (А. Малишко).

1. Усі дерева вдяглися в зелене вбрання. Дерева росли над водою (За Олегом Ольжичем). 2. Річка перетинає давні кристалічні породи. Там над її стійким правим берегом височить велика кам’яна брила (За Г. Скурлатом). 3. Люди перестають думати. Люди перестають читати (За Д. Дідро). 4. Ходить сон стежками лісовими. Дрімає в місті темний вітровій (За М. Сингаївським). 5. Над озером стоїть вродлива мавка чорноброва. Над озером плачуть верби (За Л. Забаштою). 6. Ще тільки має скреснути річка. Прилітає маленька пташка (За В. Пархоменком).

ІІ. Підкресліть сполучні слова відповідно до їхньої синтаксичної ролі в реченні.

207. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Розподіліть між собою порівно схеми та складіть за ними й запишіть складнопідрядні речення. Визначте вид утворених складнопідрядних речень. Перевірте одне в одного правильність виконання.

1. [ ], (куди … ).

2. [звідти ], (звідки … ).

3. (з того часу як … ), [ ].

4. [там , (де … ), ].

5. (щойно … ), [ ].

6. [ ], (як тільки … ).

208. Виконайте завдання одного з варіантів.

ВАРІАНТ А. Уявіть, що вам доручили створити проект «Центральний парк міста (села) - вільний простір для відпочинку молоді». Розкажіть, що й де ви хотіли б розмістити в майбутньому парку. Розповідь (6-8 речень) запишіть, використавши щонайменше два складнопідрядні речення з підрядними частинами місця або часу.

ВАРІАНТ Б. Уявіть, що ви разом з однокласниками відвідали виставку провідних художників України. Напишіть розповідь (6-8 речень) про відвідування картинної галереї, уживаючи складнопідрядні речення з підрядними частинами місця й часу.

209. І. Перебудуйте речення, замінивши дієприслівникові звороти синоніміч

ними підрядними частинами. Зробіть висновок: дієприслівникові звороти чи підрядні частини часу більш точно й виразно повідомляють про час дії?

ЗРАЗОК. Будь уважним, виконуючи контрольну роботу. - Будь уважним, коли виконуєш контрольну роботу.

1. Спостерігаючи зовнішній світ, Григорій намагався забутися, особливо в години дозвілля (Іван Багряний). 2. Іван Франко, пишучи про молодого В. Винниченка, щиро-радісно вигукнув: «І звідки ти такий узявся?» (В. Стус). 3. Перейшовши довгим дощаним мостом через Дніпро, подорожні обернулись назад і поклали три земних поклони святому місту (П. Куліш).

ІІ. Запишіть виділені слова фонетичною транскрипцією.

210. Утворіть від іменників присвійні прикметники й запишіть.

Ольга, донька, дочка, Ївга, онучка, Мелашка, свекруха, Надія, Соломія, товариш, лікар, школяр, олень.

ІЗ ГЛИБИН МОВОЗНАВСТВА

Часові відношення дуже різноманітні за значенням. Кожний різновид часового значення має тільки йому властиві сполучники:

а) підрядну частину, яка вказує на час дії головної частини в широкому розумінні, приєднуємо сполучниками коли, як;

б) підрядну частину, яка вказує на момент дії головної, приєднуємо сполучниками відтоді як, з того часу як, відколи;

в) підрядну частину, яка вказує на межу тривання дії головної, приєднуємо сполучниками доки, поки, аж поки, аж доки;

г) якщо початок дії головної частини збігається з кінцем дії підрядної, то використовуємо сполучники як тільки, скоро, щойно, ледве.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити