Підручник Українська мова 9 клас - В.В. Заболотний - Генеза 2017 рік

Синтаксис. Пунктуація

Складнопідрядне речення

§19. СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ З ПІДРЯДНИМИ ЧАСТИНАМИ СПОСОБУ ДІЇ Й СТУПЕНЯ ТА З ПІДРЯДНИМИ ПОРІВНЯННЯ

Про особливості, будову, роль у мовленні та засоби зв’язку підрядних способу дії й ступеня та порівняння

ПРИГАДАЙМО. На які питання відповідають обставини способу дії? Що вони означають?

211. А. Прочитайте речення. Чи можна головну частину доповнити вказівним словом так?

Вишні цвіли рясно, наче вкрив їх пухнастий сніг (Ю. Яновський).

Б. Прочитайте речення. Чи можна в головній частині замість слова так використати слово настільки?

Сонце пекло так, що й уночі степ пашів (Ю. Яновський).

В. Визначте особливості значення складнопідрядного речення з підрядною частиною способу дії й ступеня.

Підрядна способу дії й ступеня

Складнопідрядним реченням з підрядною частиною способу дії й ступеня називають таке складне речення, у якому підрядна частина вказує на спосіб дії або ступінь вияву ознаки, дії, стану, про які йдеться в головній частині.

НАПРИКЛАД:

Співвідносні слова

У головній частині можуть бути співвідносні слова так, такий, стільки, настільки, такою мірою. НАПРИКЛАД:

1. Сьогодні я такий веселий, що молодіти хочу знов (В. Сосюра). 2. Як постелешся, так і виспишся (Нар. творість).

Якщо співвідносні слова такий, так ужито з прикметником чи прислівником, то в цьому випадку підрядна частина має значення ступеня, а співвідносне слово можна замінити словом настільки.

ПОРІВНЯЙМО:

212. І. Прочитайте, дотримуючись правильної інтонації. Визначте головну й підрядну частини, назвіть засоби зв'язку між ними. Поставте усно питання від головної частини до підрядної.

1. Мороз ударив так нагло, що побив геть усі чорнобривці в саду (С. Павленко). 2. Так яблуками пахне у хатинці, як пахнуть хати тільки восени (М. Бажан). 3. Степ розігнався на всю широчінь, скільки оком глянути… (Б. Антоненко-Давидович). 4. Що довше стояв на носі катера, пильно та незворушно вдивляючись у манливі береги, то ближчою й зрозумілішою починала видаватися йому ріка (Є. Гуцало). 5. Як дбаєш, так і маєш (Нар. творчість). 6. І хочеться так любить, щоб навіть каміння байдуже захотіло ожити і жить (В. Симоненко).

ІІ. Випишіть четверте речення, підкресліть у ньому члени речення, побудуйте його схему.

213. І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Визначте вид підрядних частин. Підкресліть у головних частинах співвідносні слова.

1. Сонця так багато що аж небо побіліло від нього (Олесь Гончар). 2. Скільки хвиль у бурхливому морі стільки співів у серці моїм (Леся Українка). 3. Треба так звалити дерево щоб кряжиста дубина, гуркнувши на землю, не зламала і не пошкодила інших дерев (В. Близнець). 4. Хмари повзли так низько що перехожі несподівано виринали з них і так само несподівано тонули (В. Симоненко). 6. Тарас був такий схвильований що йому аж перехоплювало подих (В. Ткаченко). 7. Голос так дзвенить, плете шовки-узори що серце завмира (А. Малишко).

II. Побудуйте схеми речень.

III. Виконайте письмово синтаксичний розбір першого речення.

214. Уявіть, що вам вдалося побувати в далекій екзотичній країні. Своїми враженнями від мандрівки ви хочете поділитися з однолітками. Сконструюйте речення для повідомлення за поданими схемами.

215. ДВА - ЧОТИРИ - УСІ РАЗОМ. З'ясуйте, яке з поданих речень є складнопідрядним з підрядною частиною способу дії й ступеня.

1. Такі дощі йшли підряд, що огірки тільки влітку зацвіли (М. Мали- новська). 2. А на плесі вода така темна, немов на чорному камені настояна (М. Стельмах). 3. На сонячних галявинах трави такі, що вже й на випас годилися б (Гр. Тютюнник).

Підрядна порівняння

Складнопідрядним реченням з підрядною частиною порівняння називають таке складне речення, у якому сказане в головній частині розкривається через порівняння із змістом підрядної частини.

Співвідносне слово

У головній частині може бути співвідносний прислівник так.

НАПРИКЛАД: Немовби день чекає ночі, я так побачення чекав (П. Сердюк).

Неповне речення

Підрядна частина порівняння буває неповним реченням з пропущеним присудком, який легко відновити з головної частини.

НАПРИКЛАД:

Косарі тримали в руках коси, як воїни зброю (О. Довженко).

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

У складнопідрядному реченні з підрядною способу дії й ступеня для зв'язку частин використовуємо сполучне слово як (є обставиною), а в складнопідрядному реченні з підрядною порівняння - сполучник як (не є членом речення).

216. І. Спишіть складнопідрядні речення з підрядними частинами порівняння. Розставте пропущені розділові знаки. Назвіть засоби зв'язку частин.

1. У лісі поволі смеркало немов чиясь невидима рука насувала на нього шапку (Марко Вовчок). 2. Людина прагне до щастя одвічно як ріки в долини (М. Нагнибіда). 3. Кострубаті й присадкуваті верби міцно чіплялися оголеним корінням за землю немов хижий птах загнав пазури в здобич (М. Коцюбинський). 4. Між мозолями сині розколини наче між горами сині ріки (Д. Павличко). 5. Довгим ключем пливли по небу хмари як журавлі у вирій (М. Стельмах). 6. Весна торкається крихкого снігу мов силу пробує свою вона (В. Ткаченко).

ІІ. Підкресліть у підрядних частинах граматичні основи. У яких реченнях підрядні частини є неповними реченнями?

217. Доповніть речення так, щоб утворилися складнопідрядні речення з підрядними частинами способу дії й ступеня або підрядними порівняння. Утворені речення запишіть.

1. Що довше я спілкувався в соціальних мережах … . 2. Молодий півмісяць … виднівся на горизонті. 3. Прес-конференцію було підготовлено настільки ретельно … . 4. Дніпро лежав перед ними … . 5. Цвіте липа так буйно й розкішно … .

218. КОЛО ДУМОК. З'ясуйте, чому перше речення можна вважати складнопідрядним з підрядною частиною порівняння, а друге - ні.

1. Людина в світ зерно нести повинна, як зерно носить людям колосок (Г. Коваль).

2. Великі, як блюдця, темні очі коричнево-карого, аж червонуватого кольору виглядають із довжелезних вій (В. Собко).

219. І. Розгляньте репродукцію картини українського художника Ігоря Роп’яника. Розкажіть про композицію твору. Яким настроєм перейняте полотно? Чи вдалося автору передати загадковість і красу вечірньої пори?

І. Роп’яник. Вечір над Дністром

ІІ. Виконайте завдання одного з варіантів.

ВАРІАНТ А. Опишіть усно картину «Вечір над Дністром», використавши кілька складнопідрядних речень з підрядними частинами порівняння.

ВАРІАНТ Б. Складіть і запишіть за картиною «Вечір над Дністром» три складнопідрядні речення з підрядними частинами порівняння.

220. І. Спишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Доведіть, що в трьох реченнях можна поставити тире між підметом і присудком.

1. Дитячі голоси як дзвіночки (М. Коцюбинський). 2. Стежка неначе лоза виноградна пнеться по білій стіні гори (Д. Павличко). 3. Мамина усмішка як сонце (Із журналу). 4. Мамина усмішка як сонце зігріває нас (Із журналу). 5. Роса посипалась як дощ (Олесь Гончар). 6. Гори наче линуть у небо чистим, легким візерунком (Леся Українка). 7. Ніч наче озеро в берегах неба (М. Коцюбинський).

II. Підкресліть граматичні основи.

III. Доберіть синоніми до виділеного слова.

221. І. Спишіть, розставляючи пропущені розділові знаки, спочатку складнопідрядні речення з підрядними порівняння, а потім - з підрядними способу дії й ступеня. Підкресліть члени речення в другому й третьому реченнях.

1. Неначе ліхтар Діогена над вічністю місяць висить (П. Харченко). 2. Чим більше темніло тим вітер, здавалося, дужчав (М. Коцюбинський). 3. Вже вростає в історію літо як у рани вростає сіль… (О. Пухонська). 4. Поза хатами тяглися виноградники на всі боки скільки можна було бачити оком (І. Нечуй-Левицький). 5. Гострі іскорки сіються донизу так як навесні пелюстки з розквітлої черешні та вишні (Є. Гуцало).

ІІ. Поясніть значення виділеного сполучення слів. За потреби скористайтеся словником.

222. Спишіть слова, ставлячи на місці крапок букву е або и. Виділіть закінчення.

Пиш..мо, мож..мо, крич..мо, муркот..мо, бурмот..те, буркоч..ш, гуркоч..ш, белькоч..те, бач..мо, волоч..те, стел..ш, свист..мо, кос..те.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити