Підручник Українська мова 9 клас - В.В. Заболотний - Генеза 2017 рік

Синтаксис. Пунктуація

Складнопідрядне речення

§20. СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ З ПІДРЯДНИМИ ЧАСТИНАМИ ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКУ

Про особливості, будову, роль у мовленні та засоби зв’язку підрядних частин причини та наслідку

ПРИГАДАЙМО. 1. На які питання відповідають обставини причини? Яка їхня роль у мовленні? 2. Які сполучники називаємо складеними?

223. А. Утворіть з поданих простих речень одне складнопідрядне з підрядною частиною причини.

1. Вода в озері дуже чиста. 2. Пливеш у човні й бачиш дно.

Б. Поміркуйте, у якому з поданих нижче речень підрядна частина виражає причину, а в якому - наслідок.

1. Пливеш у човні й бачиш все дно, бо вода в озері дуже чиста.

2. Вода в озері дуже чиста, так що пливеш у човні й бачиш дно.

В. Зробіть висновок про значення складнопідрядних речень з підрядними частинами причини й підрядними наслідку.

Підрядна причини

Складнопідрядним реченням з підрядною частиною причини називають таке складне речення, у якому підрядна частина вказує на причину або обґрунтування тієї події, про яку розповідається в головній частині.

НАПРИКЛАД:

Підрядна частина причини пояснює головну в цілому, тому питання до підрядної ставимо не від певного слова, а від головної в цілому.

Складені сполучники

Складені сполучники тому що, через те що, тим що першою своєю частиною (тому, через те, тим) можуть міститися в головній частині, а другою частиною (що) - у підрядній. Це буває тоді, коли перша частина є логічно наголошеною і її вимовляємо підвищеним тоном. Кому в такому разі ставимо перед словом що.

224. І. Прочитайте речення вголос із правильною інтонацією. Визначте головні й підрядні частини та засоби зв'язку між ними. Обґрунтуйте вживання розділових знаків.

1. У цьому суєтливому поспіху ми погубили прекрасні слова, бо вони раптом стали непотрібні (С. Пушик). 2. Оскільки такий звичай був лише в Стародавньому Римі, то вислів «відкласти до грецьких календ» означав «ніколи й нічого не зробити» (В. Скуратівський). 3. Годуй діда на печі, тому що й сам там будеш (Нар. творчість). 4. Час - найлютіший кат якраз тому, що він - найгуманніший лікар (В. Пахаренко).

II. Випишіть два речення (на вибір) і підкресліть у них члени речення. Побудуйте схеми цих речень.

III. Доберіть фразеологізм-синонім до виділеного вислову.

225. Складіть складнопідрядні речення, використавши подані підрядні частини. Утворені речення запишіть, побудуйте їхні схеми. Назвіть засоби зв'язку між частинами.

… бо я жодного разу не грав у хокей; … адже це наша традиція; … бо добро ніколи не забувається; … оскільки це суперечить правилам поведінки; … через те що люблю читати пригодницькі романи.

226. Інколи ми потрапляємо в ситуації, коли потрібно відмовити однокласнику, рідній людині, колезі по роботі, випадковому знайомому в його проханні. І не тому, що не хочемо допомогти, а тому, що є вагома причина. Але відмовити так, щоб на вас не ображалися, - це велике мистецтво. Сконструюйте кілька речень-відмов за поданими схемами.

Підрядна наслідку

Складнопідрядним реченням з підрядною частиною наслідку

називають таке складне речення, у якому підрядна частина вказує на наслідок дії, про яку йдеться в головній частині.

НАПРИКЛАД: 1. Здоровенний дуб розлігся, розширився своїм кострубатим гіллям, так що аж темно під ним (М. Коцюбинський). 2. Листя горобини із зеленого стало жовтим, так що його важко було відрізнити від ягід (В. Гжицький).

Сполучник так що може ускладнюватися підсилювальними частками аж, й.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Від головної частини до підрядної частини наслідку питання поставити неможливо.

227. Утворіть з кожної пари простих речень складнопідрядне з підрядною частиною наслідку. Утворені речення запишіть.

ЗРАЗОК. Літо було дощове. Трава виросла соковита. - Літо було дощове, так що трава виросла соковита.

1. Ми маємо потужний веб-сервер. Обробка звітів проходить швидко.

2. Я часто із старшим братом ходив у боулінг. Під час командної гри я показав найкращий результат.

3. Міська рада прийняла рішення про зміну назв вулиць і провулків. Наша вулиця відтепер називається Максима Рильського.

228. Доповніть речення першої групи підрядними частинами наслідку, а другої групи - причини. Утворені речення запишіть, розставте розділові знаки.

I. 1. Відеопрезентація була напрочуд корисною … . 2. Пошкоджені музичні файли вдалося відновити … . 3. Цього літа ми навчилися кататися на роликових дошках … .

II. 1. Нам не вдалося отримати доступу до архівних матеріалів … . 2. Прохання про надання кредиту не задовольнили … . 3. Відеоконференцію довелося скасувати … .

229. Перебудуйте усно речення з підрядними частинами наслідку на складнопідрядні речення з підрядними частинами причини й навпаки.

ЗРАЗОК. Вікна завішували шторами, через те що сонце пекло немилосердно. - Сонце пекло немилосердно, так що вікна завішували шторами.

1. Хлопці вирішили піти раніше додому, оскільки почав накрапати дощ. 2. Місяць пірнає в хмару, так що видніється лише срібний край. 3. У лісі було тихо, бо птахи відлетіли. 4. Густа трава росла біля озера, бо біля нього було багато вологи. 5. Літо було сухим і спекотним, так що трава на газонах почала рано жовтіти.

230. Розгляньте фотоілюстрації екстремальних видів спорту. Складіть за фото 4-5 складнопідрядних речень з підрядними частинами причини й наслідку. Речення запишіть. Назвіть засоби зв'язку.

231. КОЛО ДУМОК. Поміркуйте, чому в першому реченні підрядна частина способу дії й ступеня, а в другому - наслідку. У якому реченні виділене слово так є частиною сполучника?

232. І. Спишіть, розставляючи пропущені розділові знаки та розкриваючи дужки. Визначте види складнопідрядних речень. Побудуйте схеми.

1. Не бував ти у наших краях бо відтіль не таким(би) вернувся (П. Тичина). 2. Теплий туман слався по полю і налив балку по самі вінці так що дерева потопали в ньому (М. Коцюбинський). 3. Сердега так перелякався що аж тр(и,е)мтить (Л. Глібов). 4. Погода стояла тепла і сонячна так що ши(б,п)ки на вікнах аж миготіли (Гр. Тютюнник). 5. Молоді, чорняві скрипалі позакидали голови назад так що на їх ледве держалися шапки (І. Нечуй-Левицький). 6. Здоровен(н)ий дуб розлягся ро(с,з)ширився своїм кострубатим гіл(л)ям так що аж темно під ним (М. Коцюбинський). 7. На березі ставало темно тому що з берега насувала ва(ш,ж)ка чорна хмара (О. Донченко).

ІІ. Виконайте письмово синтаксичний розбір одного речення (на вибір).

233. Запишіть слова разом або через дефіс. Правильність написання перевірте за словником.

Пів/Києва, пів/дороги, пів/околиці, пів/Одеси, пів/яблука, пів/Ялти, пів/апельсина, пів/Харкова, пів/ялини, пів/сторінки, міні/диктант, пів/їдальні, прес/конференція, прем’єр/міністр.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити