Підручник Українська мова 9 клас - В.В. Заболотний - Генеза 2017 рік

Синтаксис. Пунктуація

Складнопідрядне речення

§21. СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ З ПІДРЯДНИМИ ЧАСТИНАМИ МЕТИ, УМОВИ, ДОПУСТУ

Про особливості, роль у мовленні та засоби зв’язку в реченнях з підрядними частинами мети, умови, допусту

234. А. Зіставте речення. На що вказує підрядна частина в кожному з них?

Як не буде птахів, то і людське серце стане черствішим (М. Стельмах).

Лелека крилатий, лелека старий вернувся до білої хати, аби лише вдома вмирати (М. Ткачук).

Б. Зіставте речення. Поставте питання від головної частини до підрядної. Які засоби зв'язку використано в кожному реченні?

Життя не кінчається смертю, якщо залишається сад (В. Терен).

Щоб твоя щаслива літувала доля, заступлю дорогу осені й журбі (С. Жадан).

В. Зробіть висновок, чим різняться між собою складнопідрядні речення з підрядними частинами мети й підрядними частинами умови.

Підрядна мети

Складнопідрядним реченням з підрядною частиною мети називають таке складне речення, у якому підрядна частина вказує на мету того, про що розповідається в головній частині.

Сполучники аби, щоби поширені здебільшого в усному мовленні.

Складені сполучники

Складені сполучники для того щоб, заради того щоб, на те щоб, з тією метою щоб, з тим щоб першою своєю частиною (для того, заради того, на те, з тією метою, з тим) можуть міститися в головній частині, а другою частиною (щоб) - у підрядній.

ПОРІВНЯЙМО:

1. На березі зупиняться рибалки, для того щоб зварити з риби юшки.

2. На березі зупиняться рибалки для того, щоб зварити з риби юшки.

В обох реченнях маємо підрядну частину мети, засобом зв’язку є сполучник для того щоб.

235. Спишіть речення, ставлячи пропущені розділові знаки. Побудуйте схеми речень.

1. Краще я зберу джерела зроблю з них цимбали щоб тобі дівчино мила вони красно грали (В. Івасюк). 2. Щоб тих щасливих днів не загубити потрібно працювати цілий вік (Д. Павличко).

236. Доберіть до поданих підрядних головні частини. Утворені речення запишіть. Поставте усно питання від головної частини до підрядної. Назвіть засоби зв'язку між цими частинами.

1. Для того щоб стати гарним діджеєм … . 2. … з тією метою щоб отримати вільний доступ до інформації. 3. … з тим щоб стати учасником обласного етапу конкурсу. 4. Громадські активісти, аби на вулицях міста було гарно й затишно, … . 5. Щоб мати добрих приятелів … .

237. Уявіть, що ви відомий археолог і мандрівник. Вас запросили взяти участь у міжнародній прес-конференції, на якій ви маєте відповісти на запитання журналістів. Сконструюйте для своїх відповідей окремі речення за поданими схемами.

238. ДВА - ЧОТИРИ - УСІ РАЗОМ. З'ясуйте, у якому з поданих речень є підрядна частина мети. Відповідь обґрунтуйте.

1. І де в світі тая сила, щоб в бігу її спинила? (І. Франко). 2. Кожна мати хоче, щоб її діти росли розумними і щасливими (О. Квітневий). 3. Чи зумієш ти літати, щоб зі мною в парі бути? (М. Вороний).

Підрядна умови

Складнопідрядним реченням з підрядною частиною умови називають таке складне речення, у якому підрядна частина вказує на умову, за якої можливе те, про що йдеться в головній частині.

НАПРИКЛАД:

Співвідносне слово

У головній частині сполучникам може відповідати співвідносне слово-частка то. НАПРИКЛАД: 1. Якщо пошукаєш у книгах мудрості, то знайдеш велику користь для душі своєї (Нестор). 2. Аби я був чародієм, то хіба не повернув би їх [лебедів] (М. Стельмах).

239. КОЛО ДУМОК. Поміркуйте, чому в першому реченні підрядна частина часу, а в другому - умови. Якою частиною мови є виділене слово як?

240. І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Поясніть, як ви розумієте висловлене в них.

1. Ні ти не знаєш добре України якщо на Запоріжжі не бував (П. Ребро). 2. Якщо не зможу нічим любій Вітчизні прислужитись тоді з усієї сили намагатимусь ніколи ні в чому їй не шкодити (Г. Сковорода).

ІІ. Побудуйте схеми речень.

241. Перебудуйте подані прості речення на складнопідрядні з підрядними частинами умови. Утворені речення запишіть. Назвіть засоби зв'язку між частинами.

ЗРАЗОК. Добре організувавши роботу, можна досягти високих результатів. - Якщо добре організувати роботу, то можна досягти високих результатів.

1. Без пісні життя стає безбарвним і сумним. 2. Бажаючи розібратися в людях, прагни спочатку пізнати себе. 3. Добре підготувавши домашні завдання, можна отримати гарні оцінки. 4. Лише усвідомлення свого призначення дає нам змогу по-справжньому відчути задоволення від життя. 5. Наполегливою працею можна досягти успіху.

Підрядна допусту

Складнопідрядним реченням з підрядною частиною допусту називають таке складне речення, у якому підрядна частина виражає твердження, усупереч якому відбувається дія головної частини.

Якщо підрядна частина допусту стоїть перед головною, то в реченні можуть бути протиставні сполучники а, та, зате, проте, однак, але.

НАПРИКЛАД: 1. Хоч і тепло ще, а осінь вже підходить крадькома (Н. Забіла). 2. Хоч козацька держава існувала не довго, однак вона мала вирішальний вплив на розвиток національної свідомості (Із журналу).

242. Прочитайте виразно речення. Визначте межі головної та підрядної частин. Поставте питання від головної частини до підрядної. Назвіть засоби зв'язку.

1. Хоч тільки середина липня, але горобина починала червоніти (М. Малиновська). 2. І настрілявшися, вертались ми щасливі, дарма що промахів чимало в нас було (М. Рильський). 3. Хай лютує, казиться зима, все здолають людські теплі руки (В. Сюсюра).

243. Утворіть з кожної пари простих речень складнопідрядні речення з підрядними частинами допусту. Намагайтеся використати різні сполучники.

ЗРАЗОК. Відокремлені князівства були значною мірою самостійними. Князівства часто ворогували між собою. - Хоча відокремлені князівства були значною мірою самостійними, вони часто ворогували між собою.

1. У нашому місті ще немає велотреку*. Наші земляки були найкращими з велотуризму. 2. Підготовка до експедиції продовжувалася. Була дуже холодна зима. 3. У вікно вривалося свіже повітря. Було душно. 4. Мені не вдалося зустрітися з фаворитами футбольного турніру. До бліц-інтерв’ю з ними я готувався дуже ретельно. 5. Ставок був далеко від нашого села. Ми часто ходили на ставок ловити рибу.

244. І. Прочитайте текст. Сформулюйте його тему й основну думку. Яких відомих учених, що є гордістю України, ви знаєте?

ІВАН ПУЛЮЙ

Гордістю й славою України є відомий у світі фізик Іван Пулюй. Народився майбутній учений у 1845 році в містечку Гримайлів на Тернопільщині в родині священика. За бажанням матері Іван вступив на богословський* факультет Віденського університету, хоча його набагато більше приваблювали природничі й точні науки. Вирішивши присвятити своє життя науці, юнак продовжив навчання на філософському факультеті цього ж університету, а в навчальному закладі Страсбурга здобув ступінь доктора філософії.

* Велотрек - спеціально обладнана доріжка для велосипедних змагань і тренувань.

Іван Пулюй

Іван Пулюй є винахідником багатьох фізичних і електротехнічних приладів. Багато з винаходів українського фізика одержали високі нагороди, зокрема на всесвітній виставці в Парижі. Саме Пулюєві належить першість винаходу рентгенівських променів. Як свідчать незаперечні факти, К. Рентген просто скористався результатами копіткої праці нашого земляка і поспішив першим публічно оголосити їх результати.

Про свою батьківщину Іван Пулюй ніколи не забував, хоч десятиліттями був вимушений жити й працювати в чужоземному оточенні у Відні й Празі. Річ у тому, що намагання вченого отримати посаду в Київському університеті наразилися на шалений опір царських урядовців.

Помер великий учений у Празі 1918 року й там же похований, хоч мріяв упокоїтися на рідній українській землі (За С. Зворським).

ІІ. Випишіть із тексту три складнопідрядні речення з підрядними частинами допусту. Побудуйте схеми цих речень.

245. ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Кого, на вашу думку, можна вважати великими українцями?

246. І. Спишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Визначте вид складнопідрядних речень, обведіть сполучники.

1. Скориставшись нагодою я щоб відновити в пам’яті берег свого дитинства вирішив відвідати рідне поліське обійстя… (В. Скуратівський). 2. Якщо людина прагне слави й насолоди це може збити її в протиприродний стан (Г. Сковорода). 3. Молодий капітан дарма що ця частина океану була далеко поза морськими шляхами вимагав од нічної вахти якнайсуворішої пильності (Жуль Верн). 4. Аби не витрачати зайвих снарядів мусив зробитися снайпером (О. Довженко). 5. Якби був хліба край, то й під вербою рай (Нар. творчість). 6. Як приємно чути голос дорогої людини хоч вона і за тисячі кілометрів (Г. Дудка). 7. Десь об груди землі розбиваються лебеді щоб училися вірності люди у них (Є. Летюк).

ІІ. Доберіть синоніми до виділених слів. За потреби скористайтеся словником синонімів.

247. Складіть і запишіть речення за схемами. Визначте вид підрядних частин, поставте усно питання від головної частини до підрядної.

1. [ ], (для того щоб … ). 4. [ ], (дарма що … ).

2. [ ,(аби … ), ]. 5. (хоч … ), [але ].

3. (якщо . ), [ ].

* Богословський - прикм. до богослов’я. Богослов’я - сукупність церковних учень про Бога й догмати релігії; теологія.

248. Виконайте завдання одного з варіантів.

ВАРІАНТ А. Напишіть замітку (6-7 речень) на веб-сайт вашого навчального закладу про одну з останніх подій, яка відбулася в школі, місті, селі чи області. Використайте два складнопідрядні речення з підрядною частиною мети, умови або допусту.

ВАРІАНТ Б. Напишіть роздум у публіцистичному стилі «Чи варто протиставляти телебачення художній літературі?» (5-7 речень). Використайте одне складнопідрядне речення з підрядною мети та одне - з підрядною причини.

249. І. Прочитайте прислів'я. Поясніть їхнє значення. За яких життєвих ситуацій можна було б використати кожне з них?

1. Щоб лиха не знати, треба своїм плугом орати. 2. На те щука в річці, щоб карась не дрімав. 3. Не поможе й булава, коли дурна голова. 4. Не клади пальця в рот, бо відкусять. 5. Де сила панує, там правда мовчить. 6. Чоловік має два вуха, щоб більше слухав, і один язик, щоб менше говорив. 7. Як немає сили, то й світ не милий.

ІІ. Спишіть речення, підкресліть граматичні основи. Побудуйте схеми. Визначте види складнопідрядних речень.

250. Утворіть від поданих слів і запишіть просту форму вищого ступеня порівняння прикметників.

ЗРАЗОК. Широкий - ширший.

Дорогий, високий, дужий, близький, вузький, довгий, білий, низький, поганий, великий.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити