Підручник Українська мова 9 клас - В.В. Заболотний - Генеза 2017 рік

Синтаксис. Пунктуація

Складнопідрядне речення

§22. СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ З КІЛЬКОМА ПІДРЯДНИМИ ЧАСТИНАМИ

Про речення, у яких є одна головна та кілька підрядних частин, а також про розділові знаки в таких реченнях

251. А. Прочитайте речення. Одну чи кілька підрядних частин має кожне з них? А скільки головних? Як ці частини розміщено?

1. Настане час, коли наші нащадки дивуватимуться, що ми не знали таких очевидних речей (Сенека Молодший). 2. Коли притомить нас дорога (дорога не в рік, а у вік), нап’ємось грому молодого, як п’ють з беріз холодний сік (Є. Гуцало). 3. Милуюсь неповторною красою, яку природа на землі створила, яку для нас навіки оживила незнаною щедротною рукою (В. Грінчак).

Б. У якому з наведених речень підрядна частина залежить не від головної частини, а від іншої підрядної?

В. Зробіть висновок щодо особливостей будови складнопідрядного речення з кількома підрядними.

Складнопідрядним реченням з кількома підрядними частинами називають складне речення, у складі якого є одна головна й дві або більше підрядних частин.

Види підрядності

Залежно від структури складнопідрядні речення з кількома підрядними поділяють на три види:

Однорідна підрядність

У складнопідрядних реченнях з однорідною підрядністю однакові за значенням підрядні частини стосуються одного спільного слова в головній частині чи головної частини в цілому. У таких реченнях підрядні частини завжди одного

виду.

НАПРИКЛАД:

У наведеному реченні обидві підрядні частини є з’ясувальними й стосуються одного дієслова-присудка розкажи в головній частині.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

У складнопідрядних реченнях з однорідною підрядністю в другій і наступних підрядних частинах сполучник чи сполучне слово можемо пропускати, а між цими частинами можемо вживати сполучник сурядності.

ПОРІВНЯЙМО:

Розділові знаки

Між двома однорідними підрядними частинами, з’єднаними одиничним сурядним сполучником чи, або, та (= і), і (й), кому не ставимо.

НАПРИКЛАД:

252. Доведіть, що подані речення є складнопідрядними з однорідною підрядністю. Побудуйте схеми цих речень. Обґрунтуйте вживання розділових знаків.

1. Біда навчить, кому руку подати і від кого прийняти чесний хліб (Д. Павличко). 2. Не знаєм, де грози оселя, чи є туди які стежки (Є. Гуцало). 3. Я тут живу, на добрій цій землі, де йдуть дощі і дозріває колос, де білим цвітом облітають дні і став піснями мій жіночий голос (Г. Чубач). 4. Там, де Ятрань круто в’ється, де холодная вода, там дівчина воду брала, чорнобрива, молода (Нар. творчість).

253. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть граматичні основи. Побудуйте його схему.

Бринять живою радістю ліси як ранок спалахне на небокраї як сонце огняне завісу піднімає із їх первісної і чистої краси (В. Симоненко).

254. І. Прочитайте текст. Обґрунтуйте поділ тексту на абзаци. Які почуття охоплюють вас, коли ви споглядаєте картину «Джоконда»?

ТАЄМНИЦЯ «ДЖОКОНДИ»

«Джоконда» - найзагадковіший твір Леонардо да Вінчі. І досі не з’ясовано, кого насправді зображено на картині, чому ця жінка в жалобі й водночас усміхається, що хотів сказати людству цією роботою майстер.

Про «Джоконду» напевне відомо лише те, що її написано на початку XVI століття. Спочатку вважали, що на картині зображено портрет Мони Лізи, дружини багатого флорентійського купця. Згодом з’явилися інші версії про те, що на картині не жінка, а чоловік, що Леонардо створив автопортрет. Версії й досі продовжують виникати час від часу…

Завдяки характерній особливості творчості художника, «Джоконда» сприймається як образ людини взагалі. Кожний бачить у ній те, що йому близьке, що хвилює, болить. Тобто вона в одному образі уособила все людство з його минулим і майбутнім, жіночим і чоловічим началами, миттєвим і вічним, тривалою боротьбою між добром і злом.

«Джоконда» - це не портрет коханої жінки. Це сповідь художника у фарбах, його розуміння людини, світу, самого себе (За Є. Богатом).

Л. да Вінчі. Мона Ліза (Джоконда)

ІІ. Випишіть із тексту три складнопідрядні речення з однорідною підрядністю. Обґрунтуйте свій вибір. У виписаних реченнях підкресліть граматичні основи.

255. ДВА - ЧОТИРИ - УСІ РАЗОМ. З'ясуйте, скільки частин має подане речення. Поясніть, чому немає коми перед виділеним сполучником і.

Пишіть листи і надсилайте вчасно, коли їх ждуть далекі адресати, коли є час, коли немає часу і коли навіть ні про що писати (Л. Костенко).

256. Спишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Побудуйте схеми речень, визначте вид підрядності.

1. Я ладен стати й грудкою земною аби шуміла поруч десь ріка і небо голубіло наді мною (Д. Луценко). 2. Люблю весну коли плюскочуть ріки коли рида од щастя соловей і заглядає сонце під повіки у тишині задуманих алей (В. Сосюра). 3. А коли відлетять в далину журавлі і зів’яну десь квіткою в житах волошковою та калина червона на могилі моїй буде вічно співати українською мовою (Є. Лещук). 4. Як гарно коли йде надворі дощ а в хаті теплий дух снує духмяний (Г. Дудка).

257. Складіть і запишіть речення за схемами. Обґрунтуйте вживання розділових знаків.

Неоднорідна підрядність

У складнопідрядному реченні з неоднорідною підрядністю

підрядні частини по-різному пояснюють головну частину, а саме:

• підрядні частини одного або різних видів стосуються різних слів у головній частині;

• одна підрядна частина стосується всього змісту головної частини, а друга - якогось слова в головній частині;

• підрядні частини різного виду стосуються одного слова

в головній частині.

НАПРИКЛАД:

258. І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Визначте кількість підрядних частин у кожному реченні. Побудуйте схеми речень.

1. Супротивник який розкриває ваші помилки набагато корисніший за друга що приховує їх (Леонардо да Вінчі). 2. Коли папір з’явився на українських землях сказати важко бо через війни й пожежі мало старовинних документів збереглося (А Коваль). 3. Тільки коли ми досягаємо мети ми вирішуємо що шлях був правильний (П. Валері). 4. Коли подме вітерець зламана бадилина так поскрипує наче дивовижна істота скімлить і легенько стукає зубами (Є. Гуцало). 5. Із щедрівок які взимку виспівувались під вікнами добрих людей я знав що за плугом навіть сам Бог ходив… (М. Стельмах).

ІІ. Підкресліть займенники як члени речення.

Послідовна підрядність

У складнопідрядному реченні з послідовною підрядністю перша підрядна частина залежить від головної частини, друга - від першої підрядної, третя - від другої і т. д.

НАПРИКЛАД:

259. Доберіть до кожного речення схему. Обґрунтуйте свою відповідь.

1. Хто не вміє мовчати, поки не настане час говорити й діяти, той не справжня людина (Т. Карлейль).

2. Перше слово, з якого хочеться почати, коли пишеш про Львів, - це любов (Р. Лубківський).

3. Добре, що напроти його будинку знаходився сад, звідки долинали пташині голоси (І. Цюпа).

4. Василько захвилювався, почав закидати вудочку майже раз по раз і міняти черв’яків, бо ті, що побували у воді, здавалися йому негодящими (Гр. Тютюнник).

260. І. Спишіть складнопідрядні речення з послідовною підрядністю, розставляючи пропущені розділові знаки.

1. Шум дощу був такий спокійний і тихий що зовсім не вірилося що в таку ніч тисячі людей місять болото по грузьких дорогах (Гр. Тютюнник). 2. Я ніколи не забуду тих важких часів які випали на долю мого народу коли я ще грався в ляльки (Ю. Збанацький). 3. Школа є доброю тільки тоді коли вона усвідомила ті основні закони якими живе народ (Л. Толстой). 4. Машина мчить краєм степу звідки на всю широчінь видно морську затоку і скелю крейсера що видніє в сліпучій далечі (Олесь Гончар). 5. Мене приніс на наш город лелека що знов за мною прилетить здалека і вже навіки віднесе туди де книг крильми шумить бібліотека (Д. Павличко ).

ІІ. Побудуйте схеми речень. Визначте види підрядних частин.

Розділові знаки

Між двома сполучниками на зразок що якщо, що якби, що коли і под. перед другим сполучником кому не ставимо, якщо частину, введену другим сполучником, не можна опустити (у наступній частині речення є співвідносне слово то).

261. КОЛО ДУМОК. З'ясуйте, чому в першому реченні між виділеними сполучниками кому ставимо, а в другому - ні. Побудуйте схеми речень.

1. Теж на болоті росли кумедні кактуси і ніжні мімози, що, коли до них приторкнутися, звертали своє листячко (Олег Ольжич).

2. Отут, серед цвіту, здається, що якби людина навчилася мудрості в дерев, то не була б ворогом самій собі і природі (Є. Гуцало).

262. І. Прочитайте текст. Поміркуйте, чим для кожного з нас є батьківська оселя.

БАТЬКІВСЬКИЙ ДІМ

Для нас Земля безмежно дорога, бо на ній є той маленький клаптик, де ми робили свої перші кроки, де ми відкривали для себе навколишній світ. Тут нам уперше забриніли звуки рідної мови, завдяки якій ми усвідомили самих себе й відчули гордість від того, що можемо думати. Тут ми навчилися відповідати усмішкою на усмішку та співчуттям на чужий біль.

Образ батьківської хати, хоч де б ми були, скрізь супроводить нас. Біліє вона на земній кулі, ніби маяк серед неозорого моря…

Навесні вона дарує нам веселе дзюрчання струмків, що дружними зграйками біжать з-під снігу, та перші, розбуджені теплим дощем листочки. Над нею в бездонній блакиті неба жайворонки розсипають радісну, зіткану з променів сонця пісню.

Настає літо, і, розлившись нестримною повінню, хату затоплює зелень.

Приходить зима й по-святковому прибирає опустілі ниви. Тоді Чумацький Шлях довго дивиться згори на засніжену хату й будить мрії про ніким ще не бачені далекі світи.

Ці неозорі рівнини невимовно хвилюють, викликають гордість, бо ти народився на цій землі, у цьому світі, безмежному й таємничому (Із журналу).

Козацький хутір Галушківка (Дніпропетровщина, смт Петриківка)

II. Знайдіть у тексті складнопідрядні речення з послідовною підрядністю. Побудуйте схеми цих речень.

III. Доберіть якнайбільше синонімів до іменника дім. За потреби скористайтеся словником синонімів.

Змішана підрядність

Серед складнопідрядних речень з кількома підрядними є речення, у яких поєднують однорідну, неоднорідну чи послідовну підрядність. НАПРИКЛАД:

263. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Визначте по черзі за схемами види підрядності речень. За трьома схемами (на вибір) складіть і запишіть речення.

264. І. Спишіть, розставляючи розділові знаки, спочатку складнопідрядні речення з неоднорідною підрядністю, потім - з однорідною, а потім - з послідовною.

1. Але правди в брехні не розмішуй не ганьби все підряд без пуття бо на світі той наймудріший хто найдужче любить життя (В. Симоненко). 2. Як тільки наступив вечір попереду встали силуети гір ніби вони виступали з блакиті самого небосхилу (Олесь Гончар). 3. Ми працю любимо що в творчість перейшла і музику палку що ніжно серце тисне (М. Рильський). 4. Напитай мені, брате, хату щоб корінням росла з Дніпра і щоб вікнами для добра слала пісню свою багату (М. Боровко). 5. Тепер чекай коли насниться літо і спогади у серці оживуть (І. Турчин). 6. На твоєму людському шляху каміння яке ти повинен прибрати щоб тим хто за тобою було легше (В. Сухомлинський). 7. Скільки б не судилося страждати все одно благословлю завжди день коли мене родила мати для життя для щастя для біди (В. Симоненко).

ІІ. Побудуйте схему одного речення з кожної групи (на вибір). Обґрунтуйте вживання розділових знаків.

265. І. Поміркуйте, чи можна наведене речення вважати складнопідрядним із послідовною підрядністю. Наведіть аргументи для підтвердження думки.

Хтось сказав, що всі люди, скільки їх є на світі, філософи (Ю. Збанацький).

ІІ. Прочитайте речення. Поясніть, чому в ньому стоять поряд два сполучники підрядності що і коли б. Для чого використано кожен з них? Побудуйте схему речення.

Прошите яскравими зорями небо звисає так низько, що, коли б не скеля, яка його підпирає, воно спустилося б прямо на нас (А. Дімаров).

266. Підготуйте й запишіть коротке висловлення (5-7 речень) на одну з тем: «Береться мудрість не із заповітів», «Найважче - це творення самого (самої) себе». Використайте два речення з кількома підрядними.

267. І. Доберіть до поданих складнопідрядних речень ще по одній підрядній частині й запишіть. Чи завжди потрібно повторювати сполучник, якщо підрядні частини однорідні?

1. Здавалося, що сніг ітиме весь день. 2. Мені подобається, коли соковиті яблука падають у траву. 3. Я довго їхав польовою дорогою, вздовж якої цвітуть сині сокирки. 4. У юності я регулярно влаштовував собі сповідь, що я зробив за місяць доброго. 5. Земля відчуває своїм лоном, що скоро вже настане весна. 6. Коли надходить темна ніч, ліси дзвенять німою тугою.

ІІ. Визначте види утворених складнопідрядних речень з кількома підрядними.

Спишіть слова, уставляючи замість крапок пропущену букву е або и. Правильність написання перевірте за словником.

Поп..лястий, мер..хтіти, продзв..нів, прин..су, ч..кати, справ..дливий, др..жати, кр..слатий, заст..лаю, ш..нель, виш..нька, печ..во, мереж..во, мар..во, пр..зидент, д..ректор, пр..амбула, пр..стижний.

Проект

Об’єднайтеся в групи по 3-5 учнів. Розподіліть запропоновані завдання для виконання групами. Представте результати своєї роботи.

1. Підготуйте диктант на тему «Розділові знаки в складнопідрядному реченні» (8-10 речень).

2. Складіть і розіграйте за особами гумористичний діалог на довільну тему, увівши до нього 3-5 складнопідрядних речень.

3. Намалюйте афішу концерту улюбленого виконавця та створіть невеликий словесний опис цієї афіші з уживанням складнопідрядних речень.

4. Створіть плакат «Порада другові» та складіть невеликий текст з обґрунтуванням цієї поради (з використанням складнопідрядних речень).

5. Випишіть із газетних чи журнальних публікацій по три приклади кожного виду складнопідрядних речень з кількома підрядними.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити