Підручник Українська мова 9 клас - В.В. Заболотний - Генеза 2017 рік

Синтаксис. Пунктуація

Складнопідрядне речення

§23. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО З ТЕМИ «СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ»

269. І. Прочитайте текст. Яке речення виражає основну думку прочитаного? Чи доводилося вам бути свідком вияву нетактовності з боку інших людей?

БУДЬТЕ ТАКТОВНИМИ

Намагайтеся завжди бути тактовними і стежте за тим, щоб словами не образити інших людей…

Пригадую, як картала себе одна моя знайома, припустившись грубої нетактовності. Вона підійшла саме тоді, коли я говорив із чоловіком, якого вона не знала. Я познайомив їх. Чоловік розповідав про те, як багато лиха зазнав він останнім часом. Моя знайома сказала на те:

«Не переймайтеся. Головне - це здоров’я. Ви ж не каліка. Усе буде добре». Коли той чоловік попрощався й пішов, вона побачила, що він сильно шкутильгав, бо одна нога в нього була коротша.

Деякі люди спочатку говорять, а потім думають. А треба навпаки. Перед тим як щось говорити, зважте, чи нікого не образить те, що ви хочете сказати (За І. Томаном).

ІІ. Виконайте завдання до тексту.

1. З'ясуйте за допомогою тлумачного словника лексичні значення слів тактовність, ввічливість. Доберіть до них синоніми.

2. Випишіть із тексту складнопідрядні речення з кількома підрядними. Визначте вид підрядності.

3. Побудуйте схеми виписаних речень.

4. Знайдіть складнопідрядні речення з однією підрядною. Виконайте письмово синтаксичний розбір одного з них.

5. Складіть і запишіть речення, яке за будовою відповідало б останньому реченню тексту.

ДЛЯ ВАС, ДОПИТЛИВІ

Спілкування - велике мистецтво, якого потрібно наполегливо вчитися. Щоб стати успішною людиною, потрібно стежити за тим, як і про що ми говоримо. Упродовж життя людина пізнає секрети спілкування, учиться на чужих і власних помилках. Багато корисних порад щодо того, як стати гарним співрозмовником, як знайти спільну мову з друзями й діловими партнерами, як підтримувати доброзичливі стосунки з людьми, та багато іншого є в книжках Іржі Томана «Мистецтво говорити» та Дейла Карнегі «Як знаходити друзів і впливати на людей». Прочитайте ці книжки й поділіться своїми «знахідками» з однокласниками, рідними, знайомими.

270. І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Побудуйте схеми. Визначте вид підрядності (однорідна, неоднорідна, послідовнаа).

1. Мовили що колись із цього каменя боги деревленської землі скинули в чорториї якогось київського заброду-священика що хотів був їх віру замінити новою, ромейською (Р. Іванченко). 2. Коли землероби обсіювались і наставало більше часу коли проміння сонця припікало відчутніше і розвиток органічного життя йшов швидше слов’яни справляли свято на честь Лада (Я. Головацький). 3. Там де річка перетинає давні кристалічні породи над її стійким правим берегом височить велика кам’яна брила що нагадує голову древнього рицаря який вдивляється в блакить річки (Г. Скурлат). 4. Отакого вечора коли цвітуть садки і з кожного лунає знеможливе пташине щебетання гостріше відчуваєш самого себе і все те, що тебе оточує (Є. Гуцало). 5. Тиша стояла така містка що Дмитро почув як б’ється його серце (Є. Гуцало).

ІІ. Розберіть за будовою виділені слова, визначте спосіб їх творення.

271. Складіть і запишіть складнопідрядні речення, використовуючи подану схему. Визначте вид складнопідрядних речень.

272. І. Напишіть текст під диктовку. Написане звірте з надрукованим. Поясніть суть допущених помилок, якщо такі були.

Далекий вогник на хуторі біля містечка здається мені зорею, що стала в чиємусь вікні, щоб радісніше жилося добрим людям. От аби й нам узяти одну зірку в свою оселю… І здається мені, що, минувши потемнілі вітряки, я входжу в синє крайнебо, беру з нього свою зірку та й навпростець полями поспішаю в село. А в цей час невидимий сон, що причаївся в узголов’ї на другому покосі, торкається повік і наближає до мене зірки (За М. Стельмахом).

ІІ. Побудуйте схему першого речення.

273. Відредагуйте усно речення. Поясніть суть допущених помилок у вживанні сполучників.

1. Протокол зборів підписали всі члени комісії, одначе з окремими зауваженнями. 2. Оленко, одягни теплішу куртку, зважаючи на те що сьогодні прохолодно. 3. Учитель сказав, що Дмитро пропустив багато уроків, що може погано вплинути на успішність, що є неприпустимим. 4. Що більше працюватимеш, тим більше матимеш. 5. З вересня по жовтень музей не працюватиме, позаяк зачиняється на ремонт. 6. Як не старався, але однак не міг усього зробити.

274. Складіть і запишіть речення за схемами. Виконайте письмово синтаксичний розбір одного складеного речення.

275. І. Прочитайте текст. Розкажіть, які почуття оволоділи хлопцем, коли він зрозумів, що закохався. Чому він вирішив стати непомітним?

ЮЛІАНА

Я не хотів думати про ту дівчину, але є речі непідвладні нашій волі. Отож, непідвладним власній волі став і сам.

Ні, я вже не виставлявся їй на очі.

Я нишком дивився на неї на перервах так, щоб вона того не помічала. У цей день довідався, що ім’я в неї красиве й рідкісне - Юліана… Це ім’я чомусь у мене пов’язувалося із Шекспіровою Джульєттою, і вона в житейській нашій виставі цілком на ту роль підходила.

Зате я на роль Ромео не підходив ніяк.

Був сьогодні неуважний. Може, трохи й сумний. Дивився я на Юліану, і щось таке незбагненне зі мною творилося! Тиха радість мене охоплювала, щось мене зачаровувало. Дивився у вікно, за яким і досі йшов сніг, і відчував у тому снігу сховану солодку таємницю. Сам запинався тією солодкою таємницею, так що навіть наші дівчата почали на мене позирати. І я вирішив стати сірим та непомітним, посірів у своєму сірому кутку і навіть скривився, ніби в мене й справді боліла голова.

Друге, що мене турбувало і про що хотів посильно дбати, — це те, аби мого незвичайного до неї інтересу не помітила сама Юліана. По-перше, не надіявся, що моє почуття буде розділене і що не піддамся я і з її боку глуму. По-друге, ще не вірив сам собі, адже сьогодні в мені цвіте біла вишня, а завтра можу прокинутися з холодним серцем. Хіба мало химер* нас у цьому світі побиває? А це таки була химера, маленьке безумство, супроти якого не знаю інших ліків, як пережити його й забути (За В. Шевчуком).

І. Марчук. Портрет

ІІ. Виконайте завдання до тексту.

1. Випишіть із тексту складнопідрядні речення із з'ясувальними підрядними частинами. Визначте засоби зв'язку частин.

2. Виконайте письмово синтаксичний розбір виділеного речення. Обґрунтуйте розділові знаки.

3. Визначте, які види складнопідрядних речень з підрядними обставинними є в тексті.

*Химера - (перен.) дивовижна фантазія, нездійсненна мрія, витвір уяви; дивовижні примхи; дивна поведінка кого-небудь; дивацтва.

4. Обґрунтуйте наявність або відсутність коми перед усіма сполучниками і в реченнях тексту.

276. ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Чим прекрасне почуття закоханості? У чому, на вашу думку, полягає краса людських взаємин?

277. І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Обґрунтуйте пунктограми.

1. Коли пісні мойого краю пливуть у рідних голосах мені здається що збираю цілющі трави я в лугах (М. Рильський). 2. Звечора коли всі люди були зайняті святом запріг він свої волики й поскрипів полозками з села (І. Цюпа). 3. Якби я керував цим музеєм я постарався б хоча б одну кімнату в якій жив Михайло Михайлович обставити точнісінько так якою вона була в ті роки коли там жив письменник (Ю. Яновський). 4. Дзвенять німою тугою ліси коли їх ніч тремтлива обнімає і від очей у ревності ховає принади їх первісної краси (В. Симоненко).

ІІ. У першому реченні надпишіть частини мови.

ІІІ. Приєднайте до частини «Ластівки літали понад самою землею» запропоновані варіанти та з'ясуйте вид кожного з утворених речень.

Варіанти завершення речення:

1. …навіть хлопчаки їх не лякали.

2. …сповіщали про наближення дощу.

3. …дарма що шуліка висів у небі.

4. …а з-за лісу насувала велетенська хмара.

ІV. Приєднайте до частини «Край дороги пишається достигла шипшина» запропоновані варіанти та з'ясуйте вид кожного з утворених речень.

Варіанти завершення речення:

1. …а край лісу гордовито шелестить ясен.

2. …стрічає з далекої дороги птахів.

3. …дарма що давно не було дощів.

4. …навіть холодні ранки її не лякають.

278. Виконайте завдання одного з варіантів.

ВАРІАНТ А. Створіть невеликий допис до веб-сайту про успішну участь школярів у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі скрайбінг-роликів «Покоління мобільного Інтернету» з використанням складнопідрядних речень (інформацію про конкурс зібрати в мережі Інтернет).

ВАРІАНТ Б. Складіть роздум (7-9 речень) за змістом прислів'я (наприклад: Криницю копай не тоді, як спрага замучила; Хоч совість і беззуба, а загризти може) з використанням складнопідрядних речень.

ВАРІАНТ В. Складіть роздум (7-9 речень) про роль спорту в житті молоді, основну думку якого виражено епіграфом «Як здоров'я зникає, то щастя тікає» або «Якщо ти хочеш зміцнити дух, підтримуй силу тіла». Використайте складнопідрядні речення.

ВАРІАНТ Г. Створіть текст (5-7 речень) звернення-прохання до однолітків про допомогу людям, які стали жертвами стихійного лиха (з уживанням складнопідрядних речень з підрядними способу дії та ступеня).

279. І. Прочитайте фразеологізми. Поясніть їхнє значення. За потреби скористайтеся фразеологічним словником.

Танталові муки, піррова перемога, узяти гору, кирпу гнути, як корова язиком злизала, хоч греблю гати, витрішки продавати, покласти в довгий ящик, за сімома замками, як рак свисне, сім п’ятниць на тиждень.

ІІ. Складіть і запишіть із двома фразеологізмами (на вибір) складнопідрядні речення. Підкресліть фразеологізми відповідно до їхньої синтаксичної ролі.

280. Запишіть слова разом або через дефіс. Правильність написання перевірте за словником.

Перекоти/поле, авіа/лайнер, гео/політика, Ново/українка, лікар/терапевт, інженер/механік, сон/трава, євшан/зілля, жук/рогач, екс/чемпіон, міні/спідниця, кисло/молочний, машино/будівний, кисло/солодкий, хіміко/біологічний, західно/український, атомно/молекулярний, всесвітньо/історичний, жовто/блакитний.

281. МІКРОФОН. Продовжте усно речення.

1. Вивчивши тему «Складнопідрядне речення», я зрозумів (зрозуміла), що…

2. Найскладнішим під час вивчення цієї теми для мене було.

3. Свої знання з теми я б оцінив (оцінила) на.

Готуємося до тематичного оцінювання Виконайте завдання.

Перевірте правильність виконання за допомогою відповідей у додатку

1. Складнопідрядним з означальною підрядною частиною є речення

А І вже тиха-тиха пісня снується з висоти, де обнялися голубе небо й зелені голови співучих осокорів (І. Цюпа).

Б Похибки друзів ми повинні вміти виправляти або зносити, коли вони несерйозні (Г. Сковорода).

В І якщо впадеш ти на чужому полі, прийдуть з України верби і тополі (В. Симоненко).

Г Повітря стало таким прозорим, що було далеко видно голі дерева понад шляхом. (Гр. Тютюнник).

2. Складнопідрядним із з’ясувальною підрядною частиною є речення

А Приїжджайте частіше додому, щоб не мучила совість потому (М. Луків).

Б Люди перестають мислити тоді, коли перестають читати (Д. Дідро).

В Спасибі, нене, що ти навчила дзвінкої мови з дитинних літ (П. Ребро).

Г Молодієш, Києве, хоч старий літами, і гордишся знову ти парками й садами (Д. Луценко).

3. У реченні Хоч козацька держава існувала не довго й посідала тільки частину української території, однак тала вирішальний вплив на розвиток національної свідотості (Із журналу) є підрядна частина

А часу

Б з’ясувальна

В допусту

Г наслідку

4. Схемі відповідає речення

А У садку теж панує урочиста, замислена тиша, яка мимоволі примушує прислухатись до того, що діється в твоїй душі (Є. Гуцало).

Б Якби подув вітер, якби подужчала на озері хвиля, то острівець міг би чи за хвилею поплисти, а чи за вітром злетіти вгору (Є. Гуцало).

В Квітне сонях до сходу лицем, йому бджоли гудуть стоголосо, я усім говорила про це, та ніхто не хотів мене слухать (Г. Чубач).

Г Коли ви не знаєте, як наші матері білили полотна, то ви багато чого втратили (За М. Стельтахот).

5. Установіть відповідність між реченням та видом підрядності (один вид є зайвим).

Речення

Вид підрядності

1 Навіть коли підхопили пісню всі разом, було чути дзвінкий голос Сашка, що чайкою злітав над хвилею інших голосів (В. Нестайко).

А однорідна підрядність

Б неоднорідна підрядність

В послідовна підрядність

Г послідовна й однорідна підрядність

2 Приїхали до лісу, в якому дід наобіцяв такі високі черешні, які більше ніде не ростуть, і такі смачні ягоди, які більше ніде не родять (Є. Гуцало).


3 Над притомленим завороженим степом стояла така тиша, що чути було, як знизу дихає колос, а згори випадають роси… (М. Стельтах).


6. Схема відповідає реченню

А з послідовною підрядністю

Б з послідовною й однорідною підрядністю

В з неоднорідною підрядністю

Г з послідовною й неоднорідною підрядністю

7. Пунктуаційну помилку допущено в реченні

А Орбіту літа дописав листок і ліг на стежку, що прямує в осінь (М. Боровко).

Б Дикі гуси зчиняють таке верескливе ґелґотання, що, почувши його, довго не можеш витіснити із серця смутку (Із журналу).

В Завжди приємно було згадувати все, що зробив доброго, бо тільки воно вводить нас у коло інших людей, робить їх братами, а не просто сусідами (В. Стус).

Г Коли до тебе прилечу засяє все навкруг, як після теплого дощу в росі важкій зелений луг (Д. Павличко).

8. Правильно розставлено розділові знаки в реченні

А Докласти треба руки мозолясті, щоб красувався вбогий переліг, нечувано багатим урожаєм (М. Рильський).

Б Коли до річки Орелі ще траплялись де-не-де села, то за річкою вже був голий степ (П. Панч).

В Я воскрес, щоб із вами жити під шаленством весняних злив (В. Симоненко).

Г Данило постукав у віконце щоб мати одчинила йому двері, прислухався до її ходи (М. Стельмах).

9. Складіть складнопідрядне речення з однорідною підрядністю. Накресліть його схему.

10. Із двох простих речень складіть і запишіть складнопідрядне з підрядною частиною наслідку. Накресліть схему.

Теплий туман слався по полю і налив балку по самі вінці.

Дерева потопали в тумані.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. Які речення є складнопідрядними? Скільки підрядних частин може мати складнопідрядне речення? Яке місце може займати підрядна частина стосовно головної?

2. Назвіть засоби зв'язку частин складнопідрядного речення. Чим між собою різняться сполучники й сполучні слова? Наведіть приклад речення, частини якого з'єднано за допомогою сполучного слова.

3. На які види за значенням поділяють підрядні частини?

4. Розкажіть про особливості складнопідрядних речень з означальними підрядними частинами. Наведіть приклади.

5. Розкажіть про особливості складнопідрядних речень із з'ясувальними підрядними частинами. Наведіть приклади.

6. На які різновиди поділяють складнопідрядні речення з обставинними підрядними частинами? Які обставинні підрядні частини не відповідають на питання? Наведіть приклади речень з підрядними мети й причини.

7. Назвіть найхарактерніші ознаки складнопідрядних речень з неоднорідною й однорідною підрядністю. Наведіть приклади.

8. Яка особливість складнопідрядних речень з послідовною підрядністю? Чим ці речення відрізняються від інших видів складнопідрядних речень з кількома підрядними?

9. Розкажіть про розділові знаки та інтонацію в складнопідрядних реченнях. Коли між двома підрядними частинами кому не ставимо?

10. Пригадайте 3-4 прислів'я, які за будовою є складнопідрядними реченнями. Визначте вид цих речень.

МОЯ СТОРІНКА

ЦІКАВО ЗНАТИ

✵ Наймісткішим на Землі словом вважається «мамихлапинатана», що означає «дивитися один на одного з надією, що хто-небудь погодиться зробити те, що бажають обидві сторони, але не хочуть робити».

✵ На Африканському континенті більше як 1000 різних мов. А в мові берберів у Північній Африці навіть немає писемної форми.

✵ У письменника Ернеста Вінсента Райта є роман «Гедсбі», який складається з більш ніж 50 000 слів. У всьому романі немає жодної букви Е (найчастіше вживаної букви англійської мови).

✵ В алфавіті кхмерів 72 букви, а в алфавіті туземців острова Бугенвіль - лише 11.

✵ Запис слова «метро» по-японськи складається з трьох ієрогліфів, що означають «низ», «ґрунт» і «залізо».

ЯК ЦЕ БУЛО

ЗВІДКИ ТВОЄ НАЙМЕННЯ?

За однією з версій, назва міста Вінниці походить від річки Віннички. А назву цієї водойми пов’язують із давнім словом вєнч (вінч) - заплетений у косички сніп, тобто Дідух.

Місто Львів заснував князь Данило Галицький і назвав його на честь свого сина Лева.

Назва міста Полтави, за однією з версій, походить від назви річечки Лтава (Полтава) - правої притоки Ворскли.

Походження назви міста Суми пов’язують з річками Сума та Сумка. Легенда розповідає, що нібито на березі цієї річки знайшли три мисливські суми (сумки). Проте таке тлумачення історично не обґрунтоване.

Назву міста Харкова одна з легенд пов’язує з іменем козака Харка, який заснував це поселення.

КОРАБЕЛЬ

Слово корабель у нашій мові відоме з досить віддалених часів. Це пряме усне запозичення з грецької мови, без посередництва цілої низки мов і народів, як ми здебільшого спостерігаємо. Чи є в нас докази того, що це запозичення відбулося саме усним шляхом? Є, ось хоча б такий. Слово карабос у греків означало «морський рак», «краб». Вони цим словом, ужитим у переносному, образному значенні, називали певний вид своїх суден. Виходить, що це була не офіційна, а вільна, невимушена, розмовна назва. Такі слова, як правило, переходять з мови в мову усним шляхом, через безпосереднє спілкування людей. Не лише ми запозичили в греків це слово. Воно було й у римлян (карабус), потім в італійців (каравела), в іспанців та ін. У давньоруській мові воно мало форму корабль, у багатьох слов’ян (болгар, чехів, словаків, поляків, сербів та ін.) форму кораб (За А. Коваль).

УСМІХНІМОСЯ

Бабуся виховує внука:

- Ну скільки можна гратися?! Почитай краще класиків, у їхніх творах є відповіді на всі запитання.

- Цікаво, а що вони радять робити, якщо комп увесь час висне?

КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ

УЖИВАННЯ ПРИЙМЕННИКІВ

Прийменник по НЕ МОЖНА вживати в таких сполученнях:

у службових справах

за зразком

у приватній справі

до квітня включно

за описом

з особистих питань

за дорученням

після одержання

передати у спадщину

за підозрою в чомусь

за дорученням керівника

поради щодо оздоровлення

на прохання

за пропозицією


на замовлення

за наказом командира

називати на ім’я

після закінчення

з примусу

старший за званням

з деяких причин

за свідченням очевидців

екзамен з історії

з ініціативи

за сімейними обставинами

через хворобу

за освітою лікар

через сімейні обставини

надіслати поштою

РОЗРІЗНЯЙМО

Пото́ковий — який здійснюється безперервним потоком; конвеєрний (потокове виробництво, збирання).

Пото́чний - який є, існує, відбувається тепер; повсякденний (поточний рік, момент, ремонт).

* * *

Програ́мний - який містить у собі програму, визначає основу діяльності, програму, що нею керується (програмний документ, задум).

Програмо́вий - який є в навчальній програмі (програмовий матеріал з математики, твір).

Програмо́ваний - який здійснюється за допомогою програмування- кодування і комп’ютерів (програмоване навчання, вивчення мови).

* * *

Розу́мний — який наділений розумом, розсудливий, кмітливий; який діє розумно (розумна дитина, господиня).

Розумо́вий - який стосується діяльності розуму, пов’язаний з нею (розумова діяльність, праця, зрілість).

Розу́мно - у сполученні: розумно жити, планувати, витрачати сили.

Розумо́во — у сполученні: розумово розвинений, відсталий.

НАГОЛОШУЙМО ПРАВИЛЬНО

Прикметники, які мають:

Наголошене закінчення -ий

наголошений корінь або суфікс

Біржови́й

Терпки́й

Визво́льний

Ґрунтови́й

Тонки́й

Виче́рпний

Житлови́й

Товсти́й

Гетьма́нський

Листяни́й

торф’яни́й

Зру́чний

Маршови́й

Фахови́й

Квасоле́вий

Мілки́й

Чарівни́й

Ко́сий

Нови́й

Чергови́й

Опто́вий

Пільгови́й

Черстви́й

Порядко́вий

ГОВОРІМО ПРАВИЛЬНО

УНИКАЙМО ЗАЙВОГО СЛОВА

ПРАВИЛЬНО

НЕПРАВИЛЬНО

дебют

перший дебют

інтер’єр

внутрішній інтер’єр

вакансія

вільна вакансія

лейтмотив

головний лейтмотив

долоні

долоні рук

ентузіазм

завзятий ентузіазм

кілька років тому

кілька років тому назад

віртуоз

майстерний віртуоз

власна думка (моя думка)

моя власна думка

сувенір

пам’ятний сувенір

авангард

передовий авангард

аншлаг

повний аншлаг

у травні

у травні місяці

КОРИСНО ЗНАТИ

ЗРАЗКИ ІМЕННИКІВ, ЩО НАЗИВАЮТЬ ЛЮДЕЙ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ АБО НАЦІОНАЛЬНІСТЮ

Країна, місто

Назви людей

Австрія

австрієць, австрійка

Бразилія

бразилець, бразилійка

Італія

італієць, італійка

Китай

китаєць, китаянка (не китайка)

Корея

кореєць, кореянка (не корейка)

Німеччина

німець, німка або німкеня

Чехія

чех, чешка

Греція

грек, грекиня

Польща

поляк, полька

Франція

француз, француженка

Одеса

одесит, одеситка

Полтава

полтавець, полтавка

Тернопіль

тернопілець, тернопілька

Черкаси

черкасець, черкаска

Чернігів

чернігівець, чернігівка

Вінниця

вінничанин, вінничанка

Київ

киянин, киянка

Львів

львів’янин, львів’янка

Суми

сумчанин, сумчанка

Чернівці

чернівчанин, чернівчанка


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити