Підручник Українська мова 9 клас - В.В. Заболотний - Генеза 2017 рік

Синтаксис. Пунктуація

Безсполучникове складне речення

Коли зникає народна мова - народу більше нема! Відберіть у народу все - він усе може повернути, відберіть мову - він ніколи більше не створить її: вмерла мова в устах народу - вмер і народ.

К. УШИНСЬКИЙ

ВИ ЗНАТИМЕТЕ:

• ознаки безсполучникового складного речення.

ВИ ВМІТИМЕТЕ:

• розмежовувати безсполучникові складні речення і сполучникові;

• визначати смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення;

• правильно інтонувати безсполучникові складні речення;

• правильно ставити розділові знаки між частинами безсполучникового складного речення;

• використовувати виражальні можливості безсполучникових складних речень.

§24. БЕЗСПОЛУЧНИКОВЕ СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ ТА ЙОГО ОЗНАКИ

Про те, як поєднані між собою частини безсполучникового речення, про смислові відношення між цими частинами, а також про інтонацію

ПРИГАДАЙМО. Які є види складних речень? За допомогою яких засобів поєднуємо частини складносурядних і складнопідрядних речень?

282. А. Визначте, у якому складному реченні частини з'єднано без сполучника, а отже, воно є безсполучниковим.

Тиша навкруги, сплять в росі луги (О. Богачук).

Пройшов дощ, і дерева заясніли під сонцем (Улас Самчук).

Б. Яке з поданих безсполучникових речень можна перебудувати на складносурядне, а яке - на складнопідрядне?

Плине білий човник, вітер ледве дише (Леся Українка).

Раптом вовк насторожився: йому почулися постріли (М. Вінграновський).

В. Зробіть висновок про особливості безсполучникових складних речень.

Безсполучникове речення

Безсполучниковим називають складне речення, частини якого поєднані в одне змістове ціле лише за допомогою інтонації, тобто без сполучників чи сполучних слів.

НАПРИКЛАД:

ВИДИ БЕЗСПОЛУЧНИКОВИХ РЕЧЕНЬ ТА СМИСЛОВІ ВІДНОШЕННЯ МІЖ ЧАСТИНАМИ

Вид речення

Смислові відношення між частинами

Приклади

з рівноправними,

незалежними одна від одної частинами

одночасності подій, явищ

Місяць на небі, зіроньки сяють, тихо по морю човен пливе (Нар. творчість).


послідовності подій, явищ

Пригріло сонечко, обсохла земля, потягло орача в поле (М. Коцюбинський).


зіставлення (протиставлення) подій, явищ

Не русалонька блукає - то дівчина ходить (Т. Шевченко).

з нерівноправними, відносно залежними одна від одної частинами

наслідку

Защебетав соловейко - пішла лупа гаєм (Т. Шевченко).


причини

І не треба долі дорікати: всіх не може обігріть вона (В. Симоненко).


умови

Зрубав дерево - посади два (Нар. творчість).


часу

Гаї шумлять - я слухаю (П. Тичина).


доповнення

Вірю: розум темне зло поборе (М. Руденко).


пояснення

Зелений яр сьогодні незвичайний: хисткий туман хитається на дні (С. Черкасенко).

Нерідко безсполучниковим зв’язком поєднують кілька частин, між якими можуть існувати різні смислові відношення.

НАПРИКЛАД:

(М. Вінграновський). [ ] , [ ] : [ ] !

У безсполучниковому складному реченні немає головної та залежної частин.

Синтаксичні синоніми

Безсполучникові речення з рівноправними частинами подібні до складносурядних речень.

ПОРІВНЯЙМО:

Безсполучникове речення

Складносурядне речення

Дихає вітер, линуть пахощі.

Дихає вітер, і линуть пахощі.

Безсполучникові речення з нерівноправними частинами подібні до складнопідрядних речень.

ПОРІВНЯЙМО:

Безсполучникові речення

Складнопідрядні речення

Ідеш удвох - дорога коротша.

Знаю: весна буде рання. Зрадів ліс: почався дощ.

Коли ідеш удвох, то дорога коротша.

Знаю, що весна буде рання.

Зрадів ліс, бо почався дощ.

Інтонація

У безсполучникових складних реченнях частини можемо вимовляти з інтонацією переліку, пояснення чи зіставлення. На письмі інтонацію відображаємо за допомогою розділових знаків.

ІНТОНАЦІЯ БЕЗСПОЛУЧНИКОВОГО РЕЧЕННЯ

Вид інтонації, схема речення

Особливості інтонації

Приклади

Переліку [ ] , [ ].

Невелика пауза між частинами; кожну частину вимовляємо однотипно, з поступовим підвищенням голосу; зниження голосу в кінці речення

Настало літо, настали й жнива (І. Нечуй- Левицький).

Пояснення [ ] : [ ].

Значна пауза між частинами; частини вимовляємо рівним тоном; пояснювальні слова підкреслено наголошуємо

Тільки скажу одне: хочеться, так хочеться мені вчитись (М. Стельмах).

Зіставлення [ ] - [ ].

Тривала пауза між частинами; першу частину вимовляємо високим тоном, а другу - зниженим

Думав, доля зустрінеться - спіткалося горе (Т. Шевченко).

Виражальні можливості

Безсполучникові складні речення використовуємо для вираження яскравих контрастів, узагальнень, висновків, логічної послідовності, надання висловленню динамічності. Ці речення емоційніші, інтонаційно багатші, ніж складносурядні й складнопідрядні.

283. І. Уявіть, що ви відпочиваєте біля моря. Замініть усно за схемою сполучникові складні речення синонімічними безсполучниковими. Визначте смислові відношення між частинами.

II. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Візьміть участь у діалозі (4-6 реплік) на тему «На морі» та використайте в ньому одне з утворених безсполучникових речень.

284. І. Спишіть спочатку безсполучникові речення з рівноправними (незалежними) частинами, а потім - з нерівноправними (відносно залежними). Яке речення й чому не треба списувати?

1. Містечко давно спочивало, скрізь було тихо (В. Шкляр). 2. Розпочалися жнива - будь скупішим на слова (Нар. творчість). 3. Сонце встало тривожне і чуле, в травах іскрились барвисті росини (В. Симоненко). 4. Мама читала казку, на край ліжка зліталися птахи-зорі (М. Павленко).

5. Там мати залишилася самітня: синів на фронт покликала війна (Д. Луценко). 6. Десь чую: скрипка в тишині своє згадала і мені розповіла про все казково (В. Грінчак). 7. Коли Творець подарував Україні пісню, пісенною стала душа українців (Н. Петрук).

ІІ. У виписаних реченнях підкресліть граматичні основи. Побудуйте схеми першого й другого речень.

285. І. Прочитайте текст. Визначте його тип і стиль мовлення, доберіть свій варіант заголовка.

ПРИГОДА НА ПАГОРБІ

Весна завирувала бурхливою повінню, стрімка вода спінила залишки потемнілих на сонці снігових заметів.

Минуло кілька днів, водяна круговерть утихомирилася, на висохлому пагорбі зібралася вціліла живність. Під дубом сполохано пряв вухами білястий заєць. Він не встиг повністю полиняти: весна прийшла рано. І хоч вухань уже висохнув після холодної купелі, однак продовжував тремтіти. І було чого: скраю пагорба калачиком скрутився лис. Той самий хитрюган, що розправився тут з родиною їжаків. Цього разу він сам потрапив у біду: бурхливі потоки води потягли його по купинах. Мокрого, знеможеного, викинуло невдаху на край пагорба, де він і лежить уже другий день.

Лис нюхнув повітря - зайцем пахне. Очам своїм не повірив, як побачив під деревом вуханя. Напружив м’язи - слухаються. Стрибнув на зайця, та тільки лоба об дуба набив. Вухань теж не дрімав. Довго б вони кружляли навколо дуба, якби не помітив заєць вирване з корінням дерево, що пропливало повз пагорб. Зібрав останні сили й стрибнув. Щоправда, ударився об гілку, але то нічого. Утік-таки від хижака (За А. Давидовим).

II. Знайдіть у тексті й зачитайте виразно вголос безсполучникові складні речення. Простежте, чи надають ці речення легкості й невимушеності тексту та чи роблять його більш емоційним.

III. Визначте смислові відношення між частинами виділеного речення. Замініть усно його синонімічним складнопідрядним.

286. КОЛО ДУМОК. Поміркуйте, що є спільного й відмінного між безсполучниковими складними реченнями та сполучниковими (складносурядними і складнопідрядними).

287. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Прочитайте одне одному речення. Визначте на слух вид речення: 1) просте чи складне; 2) для складних - сполучникове чи безсполучникове.

ДЛЯ ПЕРШОГО УЧАСНИКА. 1. Обнімає ніч зорю за плечі, синьо посміхається зоря… (М. Вінграновський). 2. Як пахнуть влітку квітами простори! (Д. Луценко). 3. А за вікном коротке літо, і пахне кава полином (Г. Овсієнко).

ДЛЯ ДРУГОГО УЧАСНИКА. 1. Якщо комусь дано слово, то обов’язково дається і його відчуття (Г. Овсієнко). 2. Коло примерклого багаття точиться некваплива бесіда - кожне докидає до її повільного вогню по слову, по двоє (Є. Гуцало). 3. Лунко гриміли громи, і злі блискавиці змигували (І. Корсак).

288 І. Прочитайте виразно речення вголос. Визначте смислові відношення між частинами їх.

1. Пахнуть росою гаї попелясті, легко шипшина достигла тремтить (Д. Лазар). 2. Зайде сонце - Катерина по садочку ходить (Т. Шевченко).

3. Трапиться слово зрадливе - геть його, сину, гони! (Б. Олійник). 4. Відбились зорі у воді, летять до хмар тумани. (Олесь Гончар). 5. Я пам’ятаю: йшла весна своїм походом смілим. (М. Рильський). 6. Черемха пахне, під вікном сад казку гомонить (Б. Лепкий).

ІІ. Доберіть до поданих безсполучникових складних речень синонімічні сполучникові. Три дібрані речення (на вибір) запишіть.

289. ВІКТОРИНА. Продовжіть цитати, які за будовою є безсполучниковими складними реченнями. Які з них співзвучні з ілюстрацією?

1. Ще не вмерла України і слава, і воля, [ - ].

2. Реве та стогне Дніпр широкий, [ . ].

3. Засвіт встали козаченьки в похід з полуночі, [ … ].

4. Всякому місту - звичай і права, [ … ].

5. Ой у лузі червона калина похилилася, [ . ].

6. Сім’я вечеря коло хати, [ … ].

7. Бачу я тебе в снах, у дібровах зелених, [ . ].

8. Сіла птаха білокрила на тополю, [ … ].

9. Горіла сосна, палала, [ … ].

10. Несе Галя воду - [ … ].

290. Побудуйте безсполучникові складні речення, між частинами яких були б виражені такі смислові відношення: 1) одночасності подій (явищ); 2) умови; 3) наслідку.

Н. Саєнко. Козацька балада

291. ДВА - ЧОТИРИ - УСІ РАЗОМ. З'ясуйте, зі скількох частин складається кожне з поданих безсполучникових речень.

1. Як у дитинстві сниться: я лечу, це ж я у сні росту, це я зростаю (І. Муратов). 2. Найпрекрасніша мати щаслива, найсолодші кохані вуста, найчистіша душа незрадлива, найскладніша людина проста (В. Симоненко ). 3. Заходило сонце, у вузеньких хутірських вуличках стояла червона курява, у садках варилася на триніжках вечеря, гупали об землю спілі яблука (Гр. Тютюнник).

292. І. Визначте, зі скількох частин складається кожне речення. Які із цих частин є односкладними реченнями?

1. Розкажу тобі думку таємну, дивний здогад мене обпік: я залишуся в серці твоєму на сьогодні, на завтра, навік. 2. Виходжу в сад, він чорний і худий, йому вже ані яблучко не сниться. 3. Затінок, сутінок, день золотий (Із творів Л. Костенко).

ІІ. З'ясуйте, які смислові відношення виражають частини речень.

293. І. Випишіть безсполучникові складні речення. Позначте скісною рискою ( / ) межі частин, побудуйте схеми цих речень.

1. Там, де для когось тільки лютий за вікном, на моїй вулиці давно уже весна (С. Вакарчук). 2. Сад вишневий на порі, повернулись журавлі (Б. Олійник). 3. І маленькі діти знають: черепахи не літають (Г. Чубач). 4. Все на вівтар принесемо Русі-України: розуму силу і вірного серця вогонь (О. Рубан). 5. Думає осінь кленовим золотом, думають верби вербовим пухом (М. Руденко). 6. Чесно працювати - це і є уміння (Д. Бедзик). 7. Прилетіла зозуля - великий клопіт дрібним співочим птахам (В. Пархоменко). 8. Підкажи найлагідніше слово, я його слухняно повторю (Л. Костенко ).

ІІ. Виділені слова розберіть за будовою, поясніть написання їх.

294. Прочитайте. Запишіть під диктовку й перевірте.

Під силу, до смаку, по-українськи, по-товариському, рік у рік, віч-на-віч, в основному, у цілому, день-другий, на добраніч, до завтра, до того ж, на жаль, унаслідок.

ІЗ ГЛИБИН МОВОЗНАВСТВА

У сполучникових складних реченнях завдяки сполучникам і сполучним словам чіткіше, ніж у безсполучникових, виражаються смислові відношення, логічні зв'язки між частинами. А в безсполучникових реченнях ці відношення більше вгадуються на основі значення частин речення та інтонації. Відсутність сполучників між частинами надає безсполучниковим складним реченням характерної легкості, безпосередності, невимушеності, що й зумовлює їх широке вживання в розмовному й художньому мовленні.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити