Підручник Українська мова 9 клас - В.В. Заболотний - Генеза 2017 рік

Синтаксис. Пунктуація

Безсполучникове складне речення

§26. ДВОКРАПКА МІЖ ЧАСТИНАМИ БЕЗСПОЛУЧНИКОВОГО СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ

Про те, за яких смислових відношень між частинами безсполучникового речення ставимо двокрапку, про синтаксичні синоніми, а також про інтонацію

ПРИГАДАЙМО. На які питання відповідають підрядні частини з'ясувальні та причини? Якими сполучниками приєднуються такі частини до головної?

308. А. Зіставте складнопідрядні й безсполучникові речення. Зверніть увагу на розділові знаки та сполучники.

Складнопідрядні

Безсполучникові

1. Пам’ятайте, що треба берегти природу.

1. Пам’ятайте: треба берегти природу.

2. Ми стали тренуватися більше, бо в нас сильні суперники.

2. Ми стали тренуватися більше: у нас сильні суперники.

Б. Визначте смислові відношення між частинами речень правої колонки. Якими сполучниками можна з'єднати ці частини?

В. Зробіть висновок, за яких умов між частинами безсполучникового речення треба ставити двокрапку.

Між відносно нерівноправними частинами безсполучникового складного речення за вказаних у таблиці умов ставимо двокрапку.

Між частинами безсполучникового речення ставимо ДВОКРАПКУ, якщо

Схеми

Приклади

• друга частина виражає причину того, про що йдеться в першій (частини можна з’єднати сполучниками бо, тому що)

[ ] : [ причина ].

Не кидай іскри в солому: і сама згорить, і село спалить (Нар. творчість).

• друга частина доповнює зміст першої (частини можна з’єднати сполучником що або вжити між ними сполучення і побачив, що)

[ ] : [ доповнення ].

1. Ти чуєш: плачуть за тобою (М. Вінгранов- ський).

2. Я озирнувся: навколо нікого.

• друга частина пояснює зміст першої (між частинами можна вжити сполучення а саме)

[ ] : [ пояснення ].

Закон життя один: вірно служити своїй державі (М. Стельмах).

Інтонація

Для наведених вище речень характерна інтонація пояснення.

Синтаксичні синоніми

Наведені вище безсполучникові речення подібні до складнопідрядних.

ПОРІВНЯЙМО:

Безсполучникові речення

Складнопідрядні речення

Я знаю: правда переможе.

Солов'ї затихли: почався дощ.

Я знаю, що правда переможе.

Солов'ї затихли, бо почався дощ.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Щоб правильно поставити розділовий знак між частинами безсполучникового складного речення, треба правильно визначати смислові відношення між ними. Для цього можна застосовувати прийом добору сполучників.

309. Побудуйте усно за схемою з двох простих речень: 1) складнопідрядне; 2) безсполучникове складне. Визначте смислові відношення між частинами, поясніть уживання розділових знаків.

1. Глядачі поспішали. Пролунав другий дзвінок.

310. І. Спишіть складні речення, ставлячи двокрапку між частинами їх. Обґрунтуйте використання цього розділового знака.

1. Ігор полки завертає жаль-бо йому милого брата Всеволода («Слово о полку Ігоревім»). 2. Сумує Корсунь староденний нема журбу з ким поділить (Т. Шевченко). 3. А серце чуло біда близько (В. Сичевський). 4. Хлопець розплющив очі ранок тільки зачинався (О. Дніпровський). 5. Поглянь вуалі білосніжні смагляві вишні надягли (Д. Іванов). 6. І пригадалося йому дитинство над водами хиляться лози, лелека пливе в висоті (М. Рильський ).

II. Укажіть речення, яке відповідає схемі [ ] : [ ] , [ ].

III. Перебудуйте усно речення на синонімічні складнопідрядні.

311. Об'єднайтеся в групи (за рядами). Чи зможе хтось із вашої групи знайти в реченнях попередньої вправи односкладне речення? А учні якої групи знайдуть усі такі речення?

312. І. Прочитайте мовчки текст. Яке запитання ви хотіли б поставити його автору?

ПІСНЯ, ЩО ЗАВОЮВАЛА ЄВРОПУ

На початку минулого століття вчені були неймовірно здивовані: одна із шотландських народних пісень помандрувала аж до України й стала тут народною, широкознаною під назвою «Їхав козак за Дунай». Але згодом дослідники виявили зовсім інший факт: пісня народилася в Україні. А вже з нашої землі полетіла аж до Шотландії, ставши там народною. Вона звучала часто і французькою, і польською, і чеською, і болгарською, і угорською та іншими європейськими мовами. А ще з’ясувалося, що в цієї пісні є автор. Його ім’я - Семен Климовський.

Відомо, що колишній козак заснував на Харківщині село Припутні. Односельці завжди приходили до нього на пораду: був Климовський мудрий і міг допомогти розумним словом. Дослідники знайшли філософський трактат, який Климовський свого часу послав російському цареві Петру І. У ньому говорилося про ті несправедливості, які панують у державі… Існує припущення, що розгніваний цар наказав заслати зухвалого козака подалі від людського ока.

Н. Курій-Максимів. Троїсті музики

Невідомо, де поховано Семена Климовського. Проте ми знаємо: його невмируща пісня дійшла до людей, легко здолала кордони держав. Її перекладали найкращі поети того часу. Варіації на тему «Їхав козак за Дунай» творили найвідоміші композитори, у тому числі й великий німецький композитор Людвіг ван Бетховен (За М. Слабошпицьким).

II. Знайдіть і зачитайте вголос безсполучникові складні речення. Перебудуйте усно ці речення на складнопідрядні.

III. Перекажіть стисло текст (усно), використовуючи безсполучникові речення.

313. ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Хто із сучасних виконавців, на вашу думку, може гідно представити Україну на конкурсі «Євробачення»? Яку пісню ви порадили б написати для цього? (Згідно з правилами конкурсу пісня має бути новою.)

ДЛЯ ВАС, ДОПИТЛИВІ

Чи знаєте ви, що найбільшим українським хоровим колективом є хор імені Григорія Верьовки. У його репертуарі - понад 1000 творів. Дізнатися більше про цей видатний колектив можна на сайті www.veryovka.com. Тут же можна переглянути відео та послухати пісні (розділ «Медіа»). А найбільшим українським танцювальним колективом є ансамбль танцю імені Павла Вірського. На сайті колективу www.virsky.kiev.ua можна переглянути відео та відвідати майстер-класи з техніки танцю (розділ «Галерея»).

314. І. Спишіть речення, розставляючи потрібні розділові знаки на місці риски. Підкресліть підмети, які виражено займенниками.

1. Не забувай про мудрих вчителів / вони тебе із отчих рук приймали (Л. Гудзь). 2. Тече ріка між тихих верболозів / росте трава в зарошених лугах (М. Братан). 3. Во Вифлеємі нині новина / Пречиста Діва зродила Сина (Нар. творчість). 4. Так виразно ввижається мені болючими безсонними ночами / я жив колись в простому курені над озером з ясними берегами (Олег Ольжич). 5. Коні шарпалися з рук, хропли / мабуть, зачули Сіроманця (М. Вінграновський). 6. Йти йому з лісу не хочеться / звик тут за літо (Гр. Тютюнник). 7. Не плюй у криницю / пригодиться води напиться (Нар. творчість).

ІІ. Підкресліть орфограми у виділених словах.

315. Доповніть усно безсполучникові складні речення пропущеними частинами. Поясніть використання двокрапки.

1. Я знаю: […]. 2. З гори видно гарну картину: […]. 3. Повертався додому задоволений: […]. 4. […] : море сильно штормило.

316. КОЛО ДУМОК. Поясніть, чому в поданому реченні перед словами а і як ставимо не коми, а двокрапку й тире.

Гляну: а небо - як ти (В. Сосюра).

317. І. Перебудуйте складнопідрядні речення на синонімічні безсполучникові (письмово). Побудуйте схеми утворених речень.

1. На морі ставало темно, тому що з берега насувала важка хмара (О. Донченко). 2. Ведмедя не помітив, бо на зайця задивився (Нар. творчість). 3. І вчувалося кленам і соснам, що над ними вже й неба нема (М. Сингаївський). 4. Я оглядівся й побачив, що ліворуч розстилався великий баштан (Із журналу).

ІІ. Прочитайте утворені речення вголос із правильною інтонацією.

318. ДВА - ЧОТИРИ - УСІ РАЗОМ. Поміркуйте, чи можна в поданих реченнях замість коми поставити двокрапку. Якщо так, то чи зміняться смислові відношення між частинами речень?

1. Діти вибігли на вулицю, заграла музика. 2. Степ весело рясніє, яскраво жовтіє звіробій.

319. Побудуйте речення за поданими схемами (письмово). Підкресліть члени речення, визначте, чим виражені підмети й присудки.

1. [ ] : [ причина ]. 2. [ ] : [ пояснення ]. 3. [ ] , (тому що … ).

320. Випишіть із творів зарубіжних письменників, які ви читали в 9-му класі, три безсполучникових складних речення з двокрапкою між частинами. Обґрунтуйте вживання розділових знаків.

321. І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть граматичні основи. Чи є речення з однорідними присудками?

1. Як заздрю я тій білій хмарці вона пливе у далечінь між подруг (І. Муратов). 2. Десь чую скрипка в тишині своє згадала і мені розповіла про все казково (В. Грінчак). 3. Умовк кобзар сумуючи щось руки не грають (Т. Шевченко). 4. Протягом усієї минулої зими я відчував щось має статися в цьому світі (Є. Гуцало). 5. У груші був тоненький голосочок вона в дитинство кликала мене (Л. Костенко). 6. Я знаю мова мамина - свята (М. Адаменко).

ІІ. Змініть усно виділені слова так, щоб відбулося чергування звуків. Вимовте ці звуки.

322. І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Які з речень ускладнені? Чим саме?

1. Знав з першого ж вечора фехтування це те без чого тепер не обійдеться (Н. Бічуя). 2. Наснився мені чудернацький базар під небом у чистому полі для різних людей для добрих і скнар продавалися різні Долі (Л. Костенко ). 3. Прийшло до мене втомлене поліття і роздуми достиглі принесло хвилина щастя варта півстоліття хвилина горя варта півстоліття (І. Низовий). 4. Бережу я цю квітку для рідної мами може й справді безсмертя приносить вона (В. Грабовський).

ІІ. Підкресліть слова, у яких при словотворенні чи словозміні можливе чергування приголосних звуків.

323. Складіть висловлення (5-7 речень) відповідно до запропонованої ситуації спілкування (на вибір), використавши безсполучникове складне речення, між частинами якого на письмі треба ставити двокрапку.

СИТУАЦІЯ А. Уявіть, що ви берете участь у відкритті виставки сучасного дизайну. Поінформуйте учасників про особливості роботи дизайнерів; ваше розуміння поняття «сучасний дизайн»; особливості сучасного дизайну приміщень.

СИТУАЦІЯ Б. Уявіть, що ви побували на конференції з питань здорового способу життя. Розкажіть своїм однокласникам про мету конференції, на якій ви побували; ваше розуміння поняття «здоровий спосіб життя»; переваги здорового способу життя.

324. Спишіть слова, уставте, де потрібно, пропущену букву н.

Священ..ий, священ..ик, свячен..ий, широчен..ий, височен..ий, шален..ий, жадан..ий, студен..ий, нездола..ний, нездола..ний, скажен..ий, благословен..ий.

ІЗ ГЛИБИН МОВОЗНАВСТВА

Розділові знаки між частинами безсполучникових речень часом ставлять не за правилами, а відповідно до інтонації (так звана авторська пунктуація). Наприклад:

1. Поглянув я на ягнята - не мої ягнята (Т. Шевченко). У цьому реченні друга частина доповнює зміст першої, але замість двокрапки автор ставить тире, щоб інтонаційно виділити другу частину.

2. От вільхи не люблю - вона шорстка (Леся Українка). У цьому реченні потрібно було б поставити двокрапку, оскільки в другій частині виражено причину.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити