Підручник Українська мова 9 клас - В.В. Заболотний - Генеза 2017 рік

Повторення вивченого у 8 класі

§ 1. ГРАМАТИЧНА ОСНОВА РЕЧЕННЯ. ОДНОСКЛАДНЕ Й ДВОСКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

ПРИГАДАЙМО. 1. Чим підмет відрізняється від присудка? 2. Чим односкладне речення відрізняється від двоскладного?

3. І. Прочитайте виразно текст пісні. Що ви можете сказати про ліричного героя? Ким він є для України та чому вона дорога й близька його серцю?

ТИ МОЯ, УКРАЇНО

Нас розкидує життя по всьому світі,

Але всі ми — України рідні діти.

І коли вже ностальгія душу крає,

Мені пам’ять Україну повертає.

Приспів:

Ти моя, Україно, і до тебе я лину,

Бо моє тут коріння, бо моє тут ім’я.

Ти моя, Україно. Я для тебе дитина.

Я для тебе дитина, я частинка твоя.

Україно, прихилюся я до тебе,

Помолюся за твоє безкрайнє небо.

Твоя мова, калинова, солов’їна,

Зігріває моє серце, Україно.

Ти поклич мене - і я тебе почую,

Твої болі, твої радощі відчую.

Пригорни мене, бо я твоя дитина.

Моє серце, моя пісня - Україна.

О. Ткач

ІІ. Виконайте завдання до тексту.

1. Визначте усно в першій і другій строфах граматичні основи речень.

2. Знайдіть речення, у яких підмети виражено займенниками.

3. Знайдіть присудки, які виражено наказовою формою дієслова.

4. Спишіть виділені речення, підкресліть усі члени речення. Поясніть використання тире в цих реченнях.

5. За бажання у вільний час знайдіть в Інтернеті й послухайте пісню «Ти моя, Україно» у виконанні Назарія Яремчука (молодшого). На якому шкільному святі могла б звучати ця пісня?

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Граматична основа може складатися з одного головного члена речення (у формі підмета або у формі присудка).

СКЛАДЕНИЙ ПІДМЕТ І ПРИСУДОК

Вид

Із чого складається

Приклади

Складений

підмет

два й більше повнозначних слова

Прийшли батько із сином.

Сиділо двоє діток.

Ніхто з учнів не прийшов.

Палав край неба.

Складений

іменний

присудок

іменна частина (іменник, прикметник, дієприкметник, займенник, числівник) + дієслово- зв’язка (бути, стати, зватися, вважатися, лишатися і под.)

Олег став переможцем.

Ніч була ясна.

Складений

дієслівний

присудок

неозначена форма дієслова + допоміжне дієслово (почати, стати, треба, хотіти, уміти, здатний, радий і под.)

Денис почав відповідати.

Женя продовжує спати.

Аня вже вміє читати.

Нам треба відпочити.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Дієслово-зв'язка бути у формі теперішнього часу (є), як правило, опускається. Присудок із пропущеною дієслівною зв'язкою вважається складеним іменним:

Паляниця - хлібові сестриця.

4. ДВА - ЧОТИРИ - УСІ РАЗОМ. З'ясуйте, у якому реченні є складений підмет, а в якому - складений присудок.

1. Правічну думу думають ліси, вгрузають в мох столітні дідугани (Л. Костенко). 2. Три зозулі грають в грі семибарвистій (А. Гарасевич). 3. Колишній замок, видно, був розкішний (М. Павленко). 4. Утік за ліс холодний вітруган (Ю. Вавринюк). 5. І. Спишіть речення, підкресліть головні члени речення. Позначте складені підмети й присудки буквою С над ними.

1. Дівчина в рожевому намисті дивиться на сонце з-під руки (М. Гірник). 2. Серед ночі той путівець міг намацати копитами тільки кінь (В. Шкляр). 3. У дощовий день багато хто береться напоїти курей (Нар. творчість). 4. Птиці зелені у пізню пору спати злетілись на свіжий поруб (Л. Костенко). 5. Обидві команди грали після виступів на європейській арені (3 газети). 6. Глядачі турніру стали свідками чотирьох перемог та двох нічиїх (3 газети).

ІІ. Запишіть виділені слова фонетичною транскрипцією. Назвіть правильно букви й вимовте звуки.

ОДНОСКЛАДНІ РЕЧЕННЯ

Вид речення

Значення головного члена речення

Приклади

Означено-особове

означає дію, яку виконує конкретна особа (я, ти, ми, ви)

Люблю чернігівську дорогу весною, влітку, восени (Л. Костенко).

Неозначено-особове

означає дію, яку виконують невизначені особи (вони)

Нас зустрічають хлібом-сіллю (Леся Українка).

Узагальнено-особове

означає дію, яка стосується будь-якої особи

Друга пізнають у біді (Нар. творчість).

Безособове

означає дію, яка не має виконавця

А в теплій хаті пахне свіжим хлібом (О. Пахльовська).

Називне

стверджує наявність предметів чи явищ

Чудесна київська осінь (Остап Вишня).

6. Визначте спосіб вираження головного члена в безособових реченнях.

Безособове речення

Спосіб вираження головного члена речення

1 У залі тихо.

2 Усе можна зрозуміти.

3 Надворі темніє.

4 У нас немає часу.

5 Мені поталанило.

А безособове дієслово

Б особове дієслово в безособовому значенні

В неозначена форма дієслова (з допоміжним словом)

Г прислівник

Д слова немає, не було, не буде

Е дієслівна форма на -но, -то

7. КОЛО ДУМОК. Поміркуйте, чому перше речення в кожній парі вважаємо односкладним, а друге - двоскладним.

Односкладні

Двоскладні

1. Повертаюся додому пізно.

2. Повертається додому пізно.

1. Нове селфі співака.

2. У соцмережі нове селфі співака.

8. І. Випишіть односкладні речення, підкресліть у них граматичну основу. Визначте усно вид односкладних речень.

1. Щонеділі волонтери влаштовують благодійний ярмарок у центрі міста (3 газети). 2. Спішу до вас на розмову, на розраду у час вечірній (В. Колодій). 3. Європейські цінності - це свобода, відповідальність, само- реалізація, толерантність, взаємодопомога (Є. Головаха). 4. Ненагріте залізо не зігнеш (Нар. творчість). 5. Не бий на сполох в невідлитий дзвін (Л. Костенко). 6. А над Дніпром уже помітно світало (Олесь Гончар). 7. До школи аж ніяк не тягнуло (М. Павленко). 8. Козацька школа, крита очеретом (Л. Костенко). 9. А в небі - райдуга-веселиця (М. Ткач).

ІІ. Виконайте письмово синтаксичний розбір другого речення.

9. Замініть усно двоскладні речення синонімічними односкладними й навпаки.

1. Крізь туманову пелену видно зелено-чорний ліс (Д. Прилюк). 2. Люблю нести з криниці воду і не розхлюпати ні краплі (А Камінчук). 3. Як мені хотілося словами осені пейзажі змалювать (О. Довгоп’ят). 4. Я шукаю в людях хороше (М. Шумило). 5. Безперервні осінні дощі розмили дорогу (3 газети).

10. Об'єднайтеся в групи за рядами. Оберіть від своєї групи учасника, який самостійно має виписати з речення всі граматичні основи. Представники команд мають працювати одночасно (можна біля дошки). Хто з них виконає завдання правильно?

Вночі задощило, а вранці протряхло, надвечір тужавою стала рілля, повіяло холодом, снігом запахло, в тривожнім чеканні принишкли поля.

В. Скомаровський

11. І. Спишіть речення, розкриваючи дужки й розставляючи пропущені тире. Як ви розумієте зміст першого вислову?

1. Читан(н)я гарних книг це спілкування з найкращими людьми м(е,и)нулих часів (Р. Декарт). 2. А кожен з нас і плаче, і смієт(ь)ся в обіймах днів (О. Довгоп’ят). 3. Для доброго бджоляра (не)має поганого року (Нар. творчість). 4. Найвище уміння почати (з,с)початку життя, розумін(н)я, дорогу, себе (Л. Костенко). 5. (Не)змочивши рук, не вми(є,ї)ш обличчя (Нар. творчість). 6. Шукати славу суєта. Дістати славу щастя. Заслужити її честь (О. Духнович).

II. У першому й другому реченнях підкресліть усі члени речення.

III. Обведіть номери та визначте вид односкладних речень.

12. Спишіть слова, ставлячи, де треба, дефіс.

Дівчина/красуня, учитель/мовник, ріка/Десна, зимонька/снігуронька, заєць/русак, льон/довгунець, дідусь/Іван, ворон/птах, Дніпро/ріка.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити