Підручник Українська мова 9 клас - В.В. Заболотний - Генеза 2017 рік

Синтаксис. Пунктуація

Складне речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв'язку

Усі ми любимо нашу співучу та дзвінку українську мову. Та це аж ніяк не означає, що нам є чужими чи далекими мови інших народів.

П. Тичина

ВИ ЗНАТИМЕТЕ:

• основні ознаки складних речень з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку.

ВИ ВМІТИМЕТЕ:

• знаходити в тексті складне речення з різними видами зв’язку;

• правильно розставляти розділові знаки в складних реченнях з різними видами зв’язку;

• будувати складні речення з різними видами зв’язку, доцільно використовувати їхні виражальні можливості.

§29. СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ ІЗ СУРЯДНИМ І ПІДРЯДНИМ ЗВ'ЯЗКОМ

Про основні ознаки, будову та різновиди складних речень із сурядним і підрядним зв’язком

ПРИГАДАЙМО. Які є види зв'язку частин сполучникових складних речень?

358. А. Визначте, частини якого речення з'єднано сурядним зв'язком, а якого - підрядним.

За лозами темні ліси, а над річкою й над лісами вечірнє небо.

Над річкою й над лісами вечірнє небо, якого я ніколи таким ще не бачив.

Б. Визначте кількість частин у поданому нижче реченні. Яким зв'язком з'єднано ці частини?

За лозами темні ліси, а над річкою й над лісами вечірнє небо, якого я ніколи таким ще не бачив (О. Довженко).

В. Зробіть висновок про основні ознаки складного речення із сурядним і підрядним зв'язком.

Різні види зв’язку

В одному реченні можемо поєднувати сурядний, підрядний і безсполучниковий зв’язок.

Складне речення, у якому поєднано різні види зв’язку, називають складним реченням з різними видами зв’язку.

Засоби зв’язку

У складному реченні із сурядним і підрядним зв’язком одні частини з’єднуємо сполучниками сурядності, а інші - сполучниками підрядності чи сполучними словами.

НАПРИКЛАД:

У цьому реченні першу й другу частини з’єднано сурядним зв’язком, а другу й третю - підрядним.

Різновиди

Складні речення із сурядним і підрядним зв’язком можуть мати різну будову.

1. Дві або більше частин з’єднано сурядним зв’язком; від однієї з них залежить одна або кілька підрядних.

НАПРИКЛАД:

2. Дві або більше частин з’єднано сурядним зв’язком; від кожної з них залежить одна або кілька підрядних.

НАПРИКЛАД:

3. Дві або більше частин, які з’єднано сурядним зв’язком, мають спільну підрядну частину. НАПРИКЛАД:

Коли в лісах іще ревли буй-тури, Даждьбогу сонце приміряло німб і люди чорноліської культури жили, співали, сіяли свій хліб (Л. Костенко).

359. І. Прочитайте речення, дотримуючись правильної інтонації. Доведіть, що всі вони є складними з різними видами зв'язку.

1. Ще той папір від часу не зотлів і пам’ятка лишилась людям здавна, де за неграмотних французьких королів підписувалась Ганна Ярославна (Д. Павличко). 2. Вітер на травах квітне, і хвиля у берег б’є, бо в серці моєму рідне було і сьогодні є. (В. Підпалий). 3. За вікном полетіла біла нитка блискавиці, а тоді вдарив грім, наче рикнув велетенський пес, що сторожить неміряний небесний дім (В. Шевчук).

ІІ. Визначте межі частин у кожному реченні та назвіть види й засоби зв'язку цих частин. Побудуйте схеми речень.

360. І. Знайдіть і випишіть складні речення із сурядним і підрядним зв'язком. Яке одне речення ви не виписуватимете? Чому?

1. Святкове почуття наповнює дитячу душу, і я тішу себе, бо скоро до нас завітає справжня казка (В. Скуратівський). 2. Перед чорним шляхом, що пролягав через ліс, Ворон потяг повід ліворуч, але кінь стояв як укопаний (В. Шкляр). 3. Щоб прийшло на землю сподіване щастя, треба великої праці, бо щастя не дається дурно (М. Коцюбинський). 4. В обличчя віяв холодний західний вітер, розганяв густі хмари, і Марія подумала, що

той вітер і хмари мчать на неї з рідної Одеси, де зосталися батьки (В. Кучер). 5. Спустився вечір, і одразу похолоднішало, хоч удень була нестерпна спека (Олесь Гончар).

ІІ. Підкресліть у виписаних реченнях граматичні основи. Побудуйте схеми.

361. Складіть і запишіть речення за однією зі схем (на вибір).

362. І. Відновіть і запишіть складні речення, уставляючи потрібні сполучники й сполучні слова. Позначте скісною рискою (/) межі частин.

1. Вишиває і співає, … ніхто не зна, … узор вона кінчає, … ту пісню почина (М. Рильський). 2. Повертало на обід, … здавалося, … день ще й не починався (С. Скляренко). 3. … гілки покидає останній листочок, верба шукає забуття й покори в холодах, у снігах, … ці речі для життя неприйнятні (В. Думанський). 4. Біла скатертина снігу зійшла з полів і лугів, … очам бузьків показалися широкополі лани, … зеленіли густою рунню озимини, жита-пшениць (Т. Борду ляк). 5. На вогонь можна дивитися нескінченно й щоразу бачити в ньому щось нове, … потім настає мить, … вже ні про що не думаєш (О. Васильківський).

ДОВІДКА. 1) і, де, де; 2) але, що; 3) коли, але.

II. Поясніть написання виділених слів. Наведіть свої приклади на це правило.

363. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Побудуйте його схему. Визначте вид підрядності.

Набравши висоту літак знову почав відриватися від реального світу хоч і не міг маневрувати бо праворуч і ліворуч тяглися білі траси повітряних доріг а часом виринав на овиді якийсь інший швидкохідний літак (Ю. Мейгеш).

364. І. Прочитайте фрагмент інтерв'ю лідера гурту «Океан Ельзи» Святослава Вакарчука, яке він дав радіожурналістові Івану Яковині. Чи цікава вам одержана інформація? Чи є вона актуальною для вас?

- Святославе, чи повинна система освіти навчати дітей толерантності та патріотизму? І чи можна це зробити одночасно?

- Дітей треба вчити на загальнолюдських нормах, але водночас давати їм змогу відстоювати свою думку. Коли дитині батьки й учителі говорять, що вона - особистість зі своєю свободою, честю й гідністю, то ця дитина виросте без комплексів, і саме так потрібно її виховувати.

- Це функція освіти чи батьків?

- І тих, і тих. В Україні є ще одна проблема: у нас вузьке коло довіри. Воно закінчується власною сім’єю, і це - велика драма або навіть трагедія для нашого суспільства, яке хоче збудувати демократично-вільну країну. Коло довіри має бути розширено до громади, до кожного громадянина своєї держави. Ти маєш довіряти людині, яка в іншому місті, з іншої частини країни, ментально й інтуїтивно, можливо, не в усіх питаннях.

- Мені подобається твоя ідея того суспільства, яке рухає освіту. Можеш продовжити цю думку?

- Будь-яка освіта дає широту мислення, і треба широко дивитися на речі, щоб робити неуспішні країни успішними. Найкраща освіта - це вміння розуміти, як функціонує світ, розуміти його входи й виходи, закони та закономірності…

В Україні, на жаль, так склалося, що еліта протягом багатьох років цілеспрямовано знищувалась, або маргіналізувалася, або асимілювалася в імперії. Тому наше завдання - розірвати це порочне коло. У нас є змога відносно самим вирішувати свою долю. Нам треба цінувати цю можливість. Якщо ми не виховаємо нову еліту, яка не буде керуватися тваринними інтересами, а буде ширше розуміти, що таке держава та її добробут, то ми знову втратимо свою державність. У нас є сьогодні унікальний шанс. Нам не можна його проґавити.

Святослав Вакарчук

II. Знайдіть у тексті три складні речення із сурядним і підрядним зв'язком. Простежте, як ці речення допомагають точніше й компактніше висловити думку, деталізувати її.

III. Побудуйте схеми складних речень із сурядним і підрядним зв'язком.

365. ДВА - ЧОТИРИ - УСІ РАЗОМ. І. З'ясуйте, скільки частин має кожне речення. Які види зв'язку поєднано в кожному з них?

1. Небо вночі чисте, і видно, як падають зірки (Є. Гуцало).

2. Чисте полудневе небо, і тихо-тихо, мовби все завмерло (О. Довженко).

II. Спишіть речення, підкресліть граматичні основи. Побудуйте схеми речень.

366. Виконайте завдання одного з варіантів.

ВАРІАНТ А. Складіть і запишіть невеликий текст (5-6 речень) у художньому стилі за таким початком: «Загриміло, і полегшено зітхнув степ…». Використайте в структурі тексту складне речення із сурядним і підрядним зв'язком.

ВАРІАНТ Б. Складіть і запишіть невеликий текст (5-6 речень) для екскурсовода віртуальної виставки фоторепродукцій сучасних зображень Т Шевченка (на муралах, плакатах, постерах). Використайте в структурі тексту складне речення із сурядним і підрядним зв'язком.

367. І. Доповніть складносурядні речення однією чи двома підрядними частинами так, щоб утворилися складні речення з різними видами зв'язку. Утворені речення запишіть.

1. На брифінгу була озвучена лише загальна інформація щодо захисту прав національних меншин, а детальна позиція уряду буде викладена в резолюції конференції. 2. У ІХ столітті Київ став великим ремісничо-торговельним центром Східної Європи, і цим він відрізнявся від інших міст. 3. До початку референдуму ще було більше місяця, але бігборди вже були обклеєні політичною рекламою. 4. Температура води безпосередньо під льодом піднімається дуже швидко, і в наступному столітті, на думку вчених, льоди Північного полюса зникнуть зовсім через глобальне потепління.

II. Підкресліть у першому й останньому реченнях члени речення. Побудуйте схеми цих речень.

III. Поясніть лексичне значення виділених слів. За потреби скористайтеся тлумачним словником.

368. Спишіть прислівники, знімаючи риску. Правильність написання перевірте за словником.

Усього/на/всього, де/не/де, кінець/кінцем, час/від/часу, рік/у/рік, день/у/день, сам/на/сам, по/юнацьки, тяжко/важко, без/кінця/краю, до/речі, по/заторік, по/суті, в/основному, в/цілому, що/разу, по/фран- цузьки, по/латині.

Появі речень з різними видами зв'язку сприяли розвиток свідомості людини, поступове пізнання та осягнення нею складних зв'язків між явищами дійсності, а також прагнення точніше, компактніше висловити думку.

Речення з різними видами зв'язку дають змогу деталізувати, уточнювати висловлені думки, висвітлювати додаткові відомості, вільніше звертатися до засобів виразності, не виходячи за межі одного речення. Такі конструкції компактні, економні у використанні мовленнєвого матеріалу.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити