Підручник Українська мова 9 клас - В.В. Заболотний - Генеза 2017 рік

Синтаксис. Пунктуація

Складне речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв'язку

§30. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В СКЛАДНОМУ РЕЧЕННІ ІЗ СУРЯДНИМ І ПІДРЯДНИМ ЗВ'ЯЗКОМ

Про те, коли між частинами складного речення не ставимо кому та коли в разі збігу двох сполучників ставимо кому

ПРИГАДАЙМО. Коли між частинами складносурядного речення, з'єднаними сполучником і, кому не ставимо?

369. А. Прочитайте речення. Зверніть увагу на кому між виділеними сполучниками. Чи можна підрядну частину вилучити без шкоди для будови всього речення?

Я заїду до вас уранці, і, якщо нам нічого не завадить, ми зможемо попрацювати над рукописом.

Б. Зіставте попереднє речення з поданим нижче. Чи можна тепер підрядну частину вилучити без шкоди для будови всього речення?

Я заїду до вас уранці, і якщо нам нічого не завадить, то ми зможемо попрацювати над рукописом.

В. Зробіть висновок, у якому випадку між двома сполучниками ставимо кому.

Спільна підрядна

Між двома головними частинами складного речення, з’єднаними одиничним сполучником чи, або, та (= і), і(й), кому не ставимо, якщо обидві частини мають спільну підрядну частину.

НАПРИКЛАД:

Коли він торкнувся смичком до струн скрипки, все на світі зникло і залишилася тільки музика (В. Собко).

Збіг сполучників

• Якщо збігаються підряд сурядний і підрядний сполучники (і коли, і де, і щоб, і якщо й под.), то кому між ними ставимо тільки тоді, коли підрядну частину, яка починається другим сполучником, можна вилучити без порушення граматичної цілісності всього речення (після цієї підрядної частини немає співвідносного із сполучником слова то).

• Якщо ж вилучити підрядну частину не можна, то кому між двома сполучниками не ставимо.

ПОРІВНЯЙМО:

1. Я приходив до дідуся, і, коли він тав час, ти разот читали книжку.

2. Я приходив до дідуся, і коли він тав час, то ти разот читали книжку.

• Якщо перший із двох сполучників протиставний (а, але, однак та ін.), то кому після нього ніколи не ставимо.

НАПРИКЛАД:

Тутан пах бузковит цвітот, а коли почав розходитися, крізь його тонкий просинюватий серпанок виступили по горі бузкові вали (Гр. Тютюнник).

370. КОЛО ДУМОК. Поміркуйте, чому в першому реченні перед сполучником і кому ставимо, а в другому - ні.

1. Спускався негустий блакитний вечір, і навіть через вікна було видно, як пухнасті сніги одсвічувалися рожевими й малиновими бризками зорі (М. Стельтах).

2. Ще трималися по садках пізні сливи і пізніми яблуками було обкидано гілля, як раптово пішов сніг (Є. Гуцало).

371. І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. У яких реченнях перед сполучником і треба поставити кому? Обґрунтуйте свою відповідь.

1. Море так невинно голубіє п ід стінами скель і сонце так світить ласкаво що аж каміння сміється (М. Коцюбинський). 2. Я слухав рідну пісню рідну мову і вона лилася струмком у якому переплелися запахи калини чебрецю лепехи (Ю. Мушкетик). 3. Довго слухав того вечора Валерій Іванович сповідь архітектора і боляче було чути як раз у раз зривається в стражданні голос цієї мужньої людини (Олесь Гончар). 4. Село звеселіло і яблуневі садки подобрішали коли розпочалися жнива (О. Квітневий). 5. Забравшися на тин я трусонув гілляку і на стежку, у картоплю бадилля якої вже темніло й жухло важко, смачно загупали яблука (В. Дрозд).

ІІ. Побудуйте схеми речень. Визначте вид за значенням підрядних частин.

372. І. Прочитайте речення. Визначте межі частин та поставте усно питання від головної частини до підрядної.

1. Лось (з,с)подівався побачити схід сонця і коли під його променями забронзовіли верхівки то він наче аж поле(г,х)шав (Є. Гуцало). 2. Вітер щодня потроху вигортав білі п(е,и)люстки на шлях і коли вночі їде якась приблудна машина вони рожевим валком котяться за нею слідком… (Гр. Тютюнник). 3. Денис був гарним воротарем і щойно ро(з,с)починався сезон фу(д,т)больних поєдинків кожний капітан намагався переманити хлопця до своєї команди (О. Квітневий). 4. Торік був уродив хліб та як полили дощі то позносило з гір половину снопів (І. Нечуй-Левицький). 5. Мій біль бр(е,и)нить, зате коли сміюся, то сміх мій рветься дж(е,и)релом на волю (Олена Теліга). 6. Ярмарок ро(з,с)ташувався на майдані коло річки і якщо глянути з греблі його увесь можна побачити в широкім тихім плесі (Ю. Яновський).

II. У яких реченнях між двома виділеними сполучниками ставимо кому? Відповідь обґрунтуйте.

III. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки та розкриваючи дужки. Підкресліть граматичні основи.

373. Доповніть кожне речення підрядною частиною, яка була б спільною для обох головних частин. Запишіть утворені речення. Чи поставили ви кому між головними частинами перед сполучником і?

1. На квіти летять рої метеликів, і гуде незримий дзвін бджіл. 2. Пробіжить галявиною заєць, і спиниться голодний вовк. 3. Трава була припорошена росою, і холодок дихав у лице. 4. Зорі тремтять у вечірній прохолоді, та море бухкає десь здалеку.

374. І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки.

1. Сади осипалися милі що чарували так мене і знов Дніпра чекають хвилі коли їх крига одягне (В. Сосюра). 2. Я вимкну світло й запалю свічу і принесу із саду пізні квіти і дощ до ранку буде шепотіти святі слова які я промовчу (М. Луків). 3. Поле все далі розстеляло свою одежу і коли він зійшов на горбок перед ним встали в повній красі всі ниви (М. Коцюбинський). 4. Ми українці нація яка споконвіку прагне багато знати а це утверджує нашу віру що вічно будемо на цій землі (Я. Гоян). 5. Яким би не ішов я шляхом якою б думкою не йшов ім’я твоє любистком пахне а душу пеленає шовк (П. Мовчан). 6. Щойно сонце зайшло за гору завмер усякий рух і помовк пташиний спів (О. Квітневий). 7. Повертало на обід але здавалося що день ще й не починався (С. Скляренко).

II. Визначте, які види зв'язку поєднано в кожному реченні. Побудуйте схеми трьох речень (на вибір).

III. Знайдіть і підкресліть орфограму «Ненаголошені е, и в корені».

375. Хто зможе правильно визначити, скільки ком і де саме треба поставити в кожному реченні?

1. Узагалі Котигорошко був проти того щоб лазити по чужих садках але по-перше сливи були дуже солодкі а по-друге у Вітьки Горобця бракувало грошей на шоколад (В. Чемерис).

2. Коли задзвонить сон-трава в діброві і обізвуться в небі лебеді земля святкову одягне обнову й веснянки закружляють по воді (М. Стельмах).

376. І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Обґрунтуйте вживання розділових знаків.

1. Бо пам’ятайте що на цій планеті відколи сотворив її пан Бог ще не було епохи для поетів але були поети для епох (Л. Костенко). 2. Нижнє селище мовби вимерло і коли б не дим то можна було б мати ці оселі за втечища безтілесних лісових духів (П. Загребельний). 3. Навіть зринала було думка що вже ніколи з ними не зустрінеться що він або загинув під час облоги Києва або якщо вижив пішов далі з Батиєм (В. Малик). 4. Цілі сузір’я у яких кипіло торік турботливе життя тепер начебто являють закодовану шифрограму яку нікому не прочитати крім птахів коли вони повернуться по домівках де їх чекають (Є. Гуцало).

ІІ. Визначте види речень за будовою. Побудуйте схеми двох речень (на вибір).

377. І. Складіть і запишіть речення за схемами. Обґрунтуйте вживання розділових знаків.

ІІ. Підкресліть у двох реченнях головні й другорядні члени.

378. Спишіть слова, уставляючи пропущену букву е або и. Правильність написання перевірте за словником.

М.шулий, к..шеня, шел..стить, каш..ль, оч..рет, д..ректор, л..вада, майст..р, приб..режний, зв..селити, заст..лати, бр..ніти, завм..рати, вигр..бти, вел..тень, грив..нь, т..хнічний, вит..рати, зд..рати.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити