Підручник Українська мова 9 клас - В.В. Заболотний - Генеза 2017 рік

Синтаксис. Пунктуація

Складне речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв'язку

§31. СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ ІЗ СПОЛУЧНИКОВИМ І БЕЗСПОЛУЧНИКОВИМ ЗВ'ЯЗКОМ

Про те, які є різновиди речень із сполучниковим і безсполучниковим зв’язком, та про особливості будови їх

ПРИГАДАЙМО. У чому полягає відмінність між сполучниковим і безсполучниковим зв'язком?

379. А. Визначте вид зв'язку частин у кожному реченні.

1. Стародавня Ольвія давно їх цікавить, давно їм хочеться досліджувати, розкопувати її.

2. Давно їм хочеться досліджувати, розкопувати Ольвію, щоб дізнатися, чому вона загинула.

Б. Визначте, які види зв'язку є в поданому нижче реченні, утвореному з двох попередніх.

Стародавня Ольвія давно їх цікавить, давно їм хочеться досліджувати, розкопувати її, щоб дізнатися, чому вона загинула. (Олесь Гончар).

В. Зробіть висновок про основні ознаки складного речення із сполучниковим і безсполучниковим зв'язком.

Різні види зв’язку

У складному реченні із сполучниковим і безсполучниковим зв’язком одні частини речення з’єднано за допомогою сполучників чи сполучних слів, а інші - без них.

НАПРИКЛАД:

Вже на річках дитячий галас вщух, холонуть дні, і все навкруг холоне (Г. Дудка).

У цьому реченні першу й другу частини з’єднано безсполучниковим зв’язком, а другу й третю - сполучниковим сурядним.

НАПРИКЛАД:

1. Пишається калинонька, явір молодіє, а кругом їх верболози й лози зеленіють (Т. Шевченко).

[ ], [ ], « [ ].

2. Споконвіку в народі побутує думка: хто першим побачить цвіт ліщини, тому весь вік посміхатиметься щастя (П. Стефанов).

3. Повний місяць стояв над степом, через нього перепливали легкі хмарки, і здавалося, що місяць котився морем (Ю. Яновський).

380. І. Прочитайте виразно вірш уголос. Визначте, скільки граматичних основ має кожне речення. Назвіть види та засоби зв'язку частин складних речень.

Ромашки заплющили очі,

Дзвіночки примовкли в зеленій траві,

Щоб не сполохати кохання,

Що тільки-но народилося

І глянуло на світ довірливими очима.

М. Баскаков. Василькове поле

Воно таке ніжне,

Що йому вадить і багато сонця,

І людський натовп, і галас, і метушня,

А сонячні промені

Вітер зв’язав у пучок

Та й поклав дозрівати

На білій хмарині.

Г. Дудка

ІІ. Розгляньте схеми. Яка з них відображає структуру першого речення вірша, а яка - другого?

381. І. Спишіть речення. Підкресліть граматичні основи. Які види зв'язку частин поєднано в кожному реченні?

1. Наслідки вашої праці оцінять інші, дбайте тільки про те, щоб серце ваше було чисте й справедливе (Д. Рескін). 2. Жито вже кинуло колос і змінило барву стебел та листків: до зеленавості влилася сивина, ніби його хтось попелом трохи притрусив (М. Малиновська). 3. Упав мороз на листя посіріле, яри заслало сиве полотно, збирають ночі зорі у рядно, і сонце в хмарах ніжиться без діла (В. Симоненко). 4. Як хочеться, щоб всі на світі люди не забували: ти усе ж людина (Г. Дудка). 5. Птицю вабить рідний берег, і лишає вирій птиця, лиш дихне весна із півдня, лиш набруняться сади (І. Вирган). 6. Зацвіли, забуяли вишні, забіліло кругом вночі, і кантату* весни одвічну замузичили знов дощі (В. Буденний).

II. Знайдіть речення, у яких є підрядні частини. Визначте вид цих підрядних частин за значенням.

III. Побудуйте схеми чотирьох речень (на вибір).

382. КОЛО ДУМОК. Поміркуйте, чому в поданому реченні перед першим сполучником і стоїть кома, а перед другим - ні.

Мені стало радісно, легко, і тепер я знаю: настала весна і зимі нема більш вороття (В. Земляк).

383. І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Чи в усіх реченнях є двокрапка? Визначте, які види зв'язку частин поєднано в кожному реченні.

1. Я пам’ятаю сніг на землю падав і припадав до мерзлої землі а батько вносив яблуко із саду, останнє що сховалось у гіллі (Г. Дудка). 2. Я навік той день запам’ятав з буйних яблунь білий цвіт злітав тихо тихо падав білий цвіт наче мрія неповторних літ (Г. Тютюнник). 3. Якби моя воля видала б закон заборонити нещасливі фінали в казках (М. Павленко). 4. Я знаю тут проходили бої і вороги ломились в ці ворота (В. Грінчак). 5. Рожевий пил спадав синіло все кругом і коси золоті зоря вплітала в трави (В. Сосюра). 6. У вилисках дніпровської води що воям князя рани омивала я бачу захлинається навала свавільної фашистської орди (М. Боровко).

* Кантата - великий урочистий музичний твір, що його виконують солісти і хор у супроводі оркестру.

II. Побудуйте схеми трьох речень (на вибір).

III. Визначте частини мови всіх слів останнього речення.

384. Доповніть речення кількома частинами так, щоб утворилися складні речення із сполучниковим і безсполучниковим зв'язком. Запишіть утворені речення.

1. Під вікнами починають цвісти мальви. 2. Над нами гудуть бджоли й пустуни-джмелі. 3. Ми повільно підійшли до лісового озера. 4. На землю тихо ступає ніч. 5. Берег засинає проти ночі.

385. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. І. Розподіліть між собою речення. Побудуйте схему свого речення. Перевірте одне в одного правильність виконання.

1. Стояла тиха і по-своєму хвилююча година: згори на верховіття лісу опускався сизий присмерк, а внизу з-під кожного куща виповзав туман, тому здавалося, що над землею коливалися два неба (М. Стельмах).

2. Людське життя не заміліє, зробіть лиш те, що попрошу: усі, хто про безсмертя мріє, хай схиляться до споришу (М. Руденко).

ІІ. Обґрунтуйте вживання розділових знаків у реченнях.

386. ПОСПІЛКУЙМОСЯ. І. Прочитайте висловлення видатного українського хірурга Миколи Амосова та давньогрецького філософа Сократа. Поясніть, як ви розумієте прочитане. Чи згодні ви з авторами? Що ви вкладаєте в поняття «здоровий спосіб життя»?

1. У більшості хвороб винна не природа, не суспільство, а сама людина. Найчастіше вона хворіє через лінощі й жадобу, а інколи - й від нерозумності (М. Амосов ).

2. Здоров’я - не все, але все без здоров’я - ніщо (Сократ).

ІІ. Уявіть, що ви берете участь у науковій конференції з питання здорового способу життя, яка проходить під гаслом «Бути здоровим - це модно!». Складіть і запишіть у формі складних речень з різними видами зв'язку тези свого виступу (4-5 тез). За потреби скористайтеся інформацією з довідки.

ДОВІДКА. 1. Перехід до здорового способу життя - це шлях до внутрішньої гармонії. 2. Популярність здорового способу життя зростає з кожним днем. 3. Пасивна діяльність повинна змінюватись активною, а розумова праця - фізичною. 4. Виключіть із свого раціону смажене, жирне, а також фастфуд, солодкі газовані напої. 5. Потрібно відмовитися від шкідливих звичок - куріння, зловживання алкоголем. 6. Проводьте побільше часу на свіжому повітрі. 7. Головною метою занять спортом є оздоровлення організму.

Синтаксичний розбір складного речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку

Послідовність розбору

1. Визначити вид речення за метою висловлювання та емоційним забарвленням.

2. Указати, що речення складне з різними видами зв’язку (із сурядним і підрядним; із сурядним і безсполучниковим; з підрядним і безсполучниковим; із сурядним, підрядним і безсполучниковим).

3. Визначити кількість частин і засоби зв’язку.

4. Визначити вид кожної підрядної частини, якщо вони є.

5. Указати вид підрядності, якщо в реченні є кілька підрядних, пов’язаних з однією головною частиною.

6. Указати на розділові знаки між частинами.

7. Побудувати схему речення.

8. Виконати розбір кожної частини як простого речення.

Зразок усного розбору

Каштани підносять свічі, тополі співають ввись, і шепоти таємничі по кронах дерев пронеслись (М. Бажан).

Речення розповідне, неокличне, складне з різними видами зв’язку (із сурядним і безсполучниковим), має три частини, перша й друга з’єднані інтонацією, друга й третя - інтонацією та сурядним сполучником і, між частинами складного речення ставимо коми.

Зразок письмового розбору

Каштани підносять свічі, тополі співають ввись, і шепоти таємничі по_кронах дерев пронеслись (М. Бажан).

Речення розп., неокл., складне з різн. видами зв’язку (сурядн. і безсполучн.), три частини, перша й друга з’єднані інтонацією, друга й третя - інтонацією та сурядн. сполучи, і, між частинами складного речення ставимо коми.

[ ], [ ], і [ ].

387. І. Доберіть до кожного речення схему (схеми подано без сполучників і сполучних слів). Обґрунтуйте свою відповідь.

1. На берегах Нілу росла тростина, однак вигляд у неї був трохи незвичний: висотою вона сягала 4-5 метрів, а завершувалося її стебло суцвіттям у формі парасольки (А Коваль).

А [ ]: [ ], ( … ).

Б [ ], [ ] - [ ].

2. Дуб зацепенів від страху: він бачив, як колись ось такими сокирами звалювали сусідні дерева (А. Давидов).

В [ ]: [ ,( … ), ], (… ).

Г [ ], [ ]: [ ], [ ].

3. Бо така таємниця агави: вона цвіте, щоб умерти, і умирає, щоб цвісти (М. Коцюбинський).

4. Ось сопілка захурчала, дві ноти, змінюючи одна одну, затріпалися в повітрі - і в очах стоїть картина (В. Винниченко).


II. Поясніть уживання двокрапки й тире між частинами поданих речень.

III. Виконайте письмово синтаксичний розбір двох перших речень.

388. І. Схарактеризуйте усно складні речення за поданими схемами: кількість частин, їх розміщення, види зв'язку.

1. ( ), [ ], і [ ], ( ). 4. [ ], але [ ], [ ].

2. [ ], та [ ], ( ). 5. [ ]: [ ], ( ).

3. [ ,( ), ], і [ ].

ІІ. Складіть і запишіть речення за двома схемами (на вибір).

389. І. Напишіть текст під диктовку. Написане уважно звірте з надрукованим. Поясніть, чому перед виділеним сполучником і в передостанньому реченні немає коми.

НАРОДНИЙ ПРОГНОСТИК

Сьогодні, коли маємо густу мережу метеорологічних станцій та космічних лабораторій, можемо отримати найповнішу інформацію про погоду, а у віддалені часи наші предки розраховували лише на власний досвід. Своєрідними барометрами були свійські та дикі тварини, птахи, комахи, рослини тощо. Неабиякі знавці народної метеорології достеменно знають: погода невдовзі зіпсується, якщо молодий місяць з крутими рогами. Якщо з положистими, то гожою дниною порадують найближчі дні.

Придивіться до жовтої акації: якщо її квіти сильно пахтять і над ними в’ються комарі, бути негоді. Якщо у вас біля вікна росте шипшина, то придивіться до її цвіту: як тільки вранці пуп’янки не розпустилися, невдовзі насуне дощова хмара (За В. Скуратівським).

II. Знайдіть речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв'язку. Побудуйте схеми цих речень.

III. Виконайте усно синтаксичний розбір одного речення з різними видами зв'язку (на вибір).

С. Васильківський. Таврида

390. ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Розкажіть, які народні прикмети, пов’язані з передбаченням погоди, ви знаєте.

391. ДВА - ЧОТИРИ - УСІ РАЗОМ. З'ясуйте, де в поданому реченні треба поставити кому, а де - двокрапку. Побудуйте схему речення.

Коли почую твій співучий голос і легкий сміх навколо забринить мені здається серед поля колос гойдається і пташка десь дзвенить (П. Филипович).

392. Прочитайте вірш уголос, дотримуючись правильної інтонації. Побудуйте схеми речень.

ЛЕБЕДІ У ПОЛІ

Знову ледве мріють лебеді у полі,

а навколо білий холод і зима,

і, як мати, стала за селом тополя,

що чекає сина, а його нема.

Знову ледве мріють лебеді у полі,

сіється донизу лебединий пух,

а тополя, змерзши, вітами поволі

б’є себе у груди, щоб зігріти дух.

Є. Гицало

393. Хто зможе правильно визначити кількість частин та вид зв'язку їх у кожному реченні?

1. Вулиця - як довга казка, яку можна оповідати без кінця (Н. Бічуя).

2. Тільки де-не-де ще проглядала дубова прозелень, а то все ряхтіло воском і золотом, червоно горіли явори упереміш із ліловими хмарками дикого хмелю, край дороги синіли чагарі достиглого терну (В. Шкляр).

3. Ще сніг кругом, ще голі віти в дуба, і не курличуть в небі журавлі (В. Сосюра).

394. І. Прочитайте й поясніть лексичне значення фразеологізмів. За потреби скористайтеся фразеологічним словником.

Шукати голку в копиці с іна, вітер у голові гуляє, сізіфова праця, грати першу скрипку, танталові муки, витрішки продавати, з комарів носок, ніде голці впасти, руки сверблять, переливати з пустого в порожнє.

ІІ. Складіть і запишіть з фразеологізмами два складні речення із сполучниковим і безсполучниковим зв'язком.

395. І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Обґрунтуйте вживання розділових знаків. Чи ставимо кому між виділеними сполучниками?

1. Я цілую щодня твоє небо зоряне на твоєму плечі спить Мала Ведмедиця і коли твоє серце десь в Австралії сердиться в Україні у хмари злітають ворони (О. Мардус). 2. Мужі учені, бородаті архіви кинулись трусить чиїм ім’ям цей град назвати щоб вознести на цілий світ (Л. Костенко). 3. Юлькові приємно він говорив про речі яких Лілі навіть не знала і почував себе першовідкривачем, учителем (Н. Бічуя). 4. Ні, не було навіть страху він звітрився разом з надією бо коли в чоловіка вже й надія пощезла то який може бути страх (В. Шкляр). 5. Весняне сонце ще не було пекуче воно лише приємно пригрівало живим теплом і степ дихав вільготно (Олесь Гончар). 6. Грає листя на веснянім сонці а в душі печаль як небеса він росте й співає явороньці і згорає від сльози роса (Д. Павличко).

II. Підкресліть граматичні основи.

III. Побудуйте схеми речень. Визначте вид кожного речення за будовою.

396. Утворіть назви осіб чоловічого й жіночого роду від поданих назв міст і держав. Скористайтеся інформацією на с. 22, 134.

ЗРАЗОК. Київ - киянин, киянка.

Тернопіль, Луцьк, Греція, Миколаїв, Норвегія, Індія, Біла Церква, Вінниця, Франція, Фінляндія, Дніпро.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити